Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Introduktion:
3. Tilladte stoffer og nye ønskede tilladelser

 

    Relevante afsnit i dette kapitel

3.9 Gensidig anerkendelse

Forordning nr. 764/2008

Gensidig anerkendelse på EU’s indre marked betyder, at myndighederne i et EU-land kun kan forbyde eller begrænse markedsføringen af et produkt, der allerede er lovligt markedsført, fx produceret, i et andet EU-land, hvis de kan dokumentere, at et markedsføringsforbud er nødvendigt for at beskytte menneskers sundhed, at forbuddet er egnet til at sikre denne beskyttelse, og at forbuddet ikke går længere end nødvendigt.

Fødevarestyrelsen tager højde for reglerne om gensidig anerkendelse i behandlingen af sager om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer. Fødevarestyrelsen orienterer Kommissionen, når styrelsen forbyder en anmeldt eller ansøgt tilsætning til et produkt.