Gå til navigation Gå til hovedindhold


1. Indledning

 

1.1 De danske regler om frivillig berigelse

​Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler

Virksomheder kan frivilligt tilsætte vitaminer, mineraler og visse andre stoffer i den mængde, der er allerede er givet en generel tilladelse til i bilag 1 for den pågældende produktkategori. Virksomheden skal blot orientere Fødevarestyrelsen herom (notifikation), før produktet markedsføres.

Er en tilsætning ikke omfattet af en generel tilladelse, skal virksomheden have en individuel godkendelse (accept), inden produktet må sælges. Virksomheden skal søge Fødevarestyrelsen om tilladelse til tilsætningen senest 6 måneder før markedsføring.

Frivillig tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer skal altid følge de danske regler, når produkterne skal sælges til forbrugere i Danmark. Der er særlige regler for visse produktkategorier (fx kosttilskud) og økologiske fødevarer (se kapitel 6).


1.2 Hvem er vejledningen rettet til

Vejledningen er rettet mod Fødevarestyrelsens tilsynsførende og mod producenter, importører og forhandlere af disse fødevarer.

1.3 Opbygningen af vejledningen

Vejledningen er opbygget i kapitler:

Vejledningens bilag A er opdelt i to afsnit:

  • A.1 Renhed på minimum 50 %
  • A.2 Opkoncentreret 40 gange eller mere

Virksomheder kan bruge bilag A til at vurdere, om deres tilsætning af et stof (se afsnit 1.4) til fødevarer, herunder kosttilskud, skal følge de danske regler.


1.4 Definitioner

Når der i denne vejledning står "stoffer", så gælder det følgende:

Stoffer, som har eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, og som:

  • ikke er vitaminer eller mineraler,
  • har en renhed på minimum 50 % eller er opkoncentreret 40 gange eller mere, og
  • normalt ikke indtages som en fødevare i sig selv og normalt ikke anvendes som en typisk ingrediens i fødevarer.

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer § 2, stk. 1, nr. 1

Det kan fx være aminosyrer, stoffer udvundet af planter og dyr samt stoffer som koffein og taurin. Kun de stoffer og ekstrakter, der opfylder den ovenstående definition, skal overholde de danske regler. Nogle ekstrakter, der indeholder et specifikt stof, skal derfor overholde de danske regler, mens andre ekstrakter, der indeholder det samme stof i en lavere renhedsgrad eller opkoncentrering, ikke skal. Er ekstraktet ikke omfattet af reglerne, har virksomheden ansvaret for sikkerheden af produktets indhold (se kapitel 5 og bilag A).

Når der i denne vejledning står "næringsstoffer", så omfatter det vitaminer, mineraler og andre stoffer, som har eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning.