Gå til navigation Gå til hovedindhold

1.4 Definitioner

 

Når der i denne vejledning står "stoffer", så gælder det følgende:

Stoffer, som har eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, og som:

  • ikke er vitaminer eller mineraler,
  • har en renhed på minimum 50 % eller er opkoncentreret 40 gange eller mere, og
  • normalt ikke indtages som en fødevare i sig selv og normalt ikke anvendes som en typisk ingrediens i fødevarer.

Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer § 2, stk. 1, nr. 1

Det kan fx være aminosyrer, stoffer udvundet af planter og dyr samt stoffer som koffein og taurin. Kun de stoffer og ekstrakter, der opfylder den ovenstående definition, skal overholde de danske regler. Nogle ekstrakter, der indeholder et specifikt stof, skal derfor overholde de danske regler, mens andre ekstrakter, der indeholder det samme stof i en lavere renhedsgrad eller opkoncentrering, ikke skal. Er ekstraktet ikke omfattet af reglerne, har virksomheden ansvaret for sikkerheden af produktets indhold (se kapitel 5 og bilag A).

Når der i denne vejledning står "næringsstoffer", så omfatter det vitaminer, mineraler og andre stoffer, som har eller er tilsat med det formål at have en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning.