Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

7.2 Fødevareaktivitet uden en vis grad af organisation - under bagatelgrænsen

 

​​Virksomheden skal vurdere graden af organisation i virksomhedens fødevareaktiviteter.

Fødevareaktiviteter uden en vis grad af organisation betyder, at aktiviteterne ikke er organiseret som en egentlig fødevarevirksomhed, og at aktiviteterne foregår i et begrænset omfang.

De normale kendetegn for alle typer af fødevarevirksomhed uden en vis grad af organisation er, at fødevareaktiviteten er ubetydelig i forhold til andre aktiviteter i virksomheden, eller at graden af behandling af fødevarer er begrænset.

En fødevareaktivitet, der ikke har en vis grad af organisation, kan f.eks. være fremstilling af syltetøj i køkkenet i egen bolig til salg ved basarer og lignende, og forældres bidrag til madordninger og skoleboder hver dag.

Eksempler på fødevarevirksomhed med en vis grad af organisation:

 

  • Virksomheden har som en væsentlig del af sit formål at servere mad og drikke, f.eks. folkekøkkener, væresteder, restauranter i golfklubber og visse loger.
  • Virksomheden har personale til at lave mad.
  • Kunder kan have en rimelig forventning om, at aktiviteten er underlagt regelmæssig offentlig kontrol.
  • Der opkræves betaling med fortjeneste for øje, så arrangementet får karakter af kommerciel servering af mad og drikke. I vurderingen af den kommercielle karakter kan f.eks. indgå markedsføringselementer som menukort, skiltning udenfor og reklame.

 

Se mere om virksomheder uden en vis grad af organisation:

 

7.3 Virksomhed med ubetydelig fødevareaktivitet – under bagatelgrænsen

7.4 Fødevarevirksomhed – hyppigt, men i mindre mængder – under bagatelgrænsen

7.5 Børneinstitution med begrænset behandling af fødevarer – under bagatelgrænsen

7.6 Bidrag til madordninger og skoleboder – under bagatelgrænsen