Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:


6. Bagatelgrænse for fødevarevirksomheder - ingen registrering

Fødevarevirksomheder, hvis aktiviteter ikke har en vis kontinuitet eller en vis grad af organisation, er fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen og skal ikke registreres.
Der er en række kriterier for, om en fødevarevirksomhed er under bagatelgrænsen.

6.1 Hvornår er det fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen

​​Virksomhedens fødevareaktiviteter har betydning for, om virksomheden ligger over eller under bagatelgrænsen.

Fødevareaktiviteter under bagatelgrænsen kan være kendetegnet ved f.eks.:
 
·         Markedsføring af fødevarer ikke er den primære aktivitet.
·         Der er tale om fødevareaktivitet, som er begrænset i enten hyppighed eller omfang.
·         Aktiviteterne erstatter ikke eksisterende lovpligtige eller faste madordninger.
·         Modtagerne vil naturligt gå ud fra, at tilberedningen kan være sket i et ikke-registreret køkken, herunder et privat køkken.
·         Aktiviteten foregår ikke kontinuerligt, men lejlighedsvist.
 
Virksomheder uden en vis kontinuitet kaldes også lejlighedsvise arrangementer. Disse virksomheder kan fremstille alle slags fødevarer.
I virksomheder uden en vis grad af organisation vil der normalt være tale om begrænset behandling af fødevarer, eller at behandlingen af fødevarer ikke er hovedaktiviteten i virksomheden.
Det kan bl.a. indgå i vurderingen af, om en fødevareaktivitet har en vis kontinuitet eller en vis grad af organisation, hvordan og i hvilket omfang der bliver annonceret for fødevareaktiviteterne. F.eks. kan reklamer i dagblade, på internettet eller på egen hjemmeside medføre, at fødevareaktiviteterne ikke hører under bagatelgrænsen. Hvis det fremgår af reklamerne, at fødevareaktiviteten er begrænset i tid eller omfang, kan der stadig være tale om fødevareaktivitet under bagatelgrænsen.
 
Se mere i afsnit:
 

6.2 Hvilke virksomheder kan være under bagatelgrænsen

​​​Følgende typer af virksomhed kan være under bagatelgrænsen:

 

  • Primærproducenter, der indsamler svampe, alger (tang), snegle og lignende i naturen.
  • Primærproducenter, der har nogle få frugttræer og -buske, dyrker mindre mængder af grønt osv.
  • Detailvirksomheder, der leverer fødevarer direkte til endelige forbrugere.

 

Følgende typer af virksomhed kan ikke være under bagatelgrænsen: 

  • Primærproducenters stalddørssalg af visse animalske fødevarer.
  • Virksomheder efter primærproduktionen, der leverer fødevarer til andre fødevarevirksomheder, medmindre virksomheden leverer bidrag til en madordning i en anden detailvirksomhed.
  • Virksomheder, der sælger fødevarer efter reglerne om fødevarer til særlige medicinske formål, modermælkserstatninger eller tilskudsblandinger.
  • Detailvirksomheder, der modtager visse animalske fødevarer direkte fra primærproducenten, f.eks. rå mælk, kød af tamfjerkræ, kaniner eller opdrættet fjervildt, levende muslinger m.m., eller æg.

 

Autorisationsbekendtgør​elsen, § 8, stk. 2 og 3