Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:


6. Bagatelgrænse for fødevarevirksomheder - ingen registrering

 

6.1 Hvornår er det fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen

Virksomhedens fødevareaktiviteter har betydning for, om virksomheden ligger over eller under bagatelgrænsen.

Fødevareaktiviteter under bagatelgrænsen kan være kendetegnet ved fx:
 
·         Markedsføring af fødevarer ikke er den primære aktivitet.
·         Der er tale om fødevareaktivitet, som er begrænset i enten hyppighed eller omfang.
·         Aktiviteterne erstatter ikke eksisterende lovpligtige eller faste madordninger.
·         Modtagerne vil naturligt gå ud fra, at tilberedningen kan være sket i et ikke-registreret køkken, herunder et privat køkken.
·         Aktiviteten foregår ikke kontinuerligt, men lejlighedsvist.
 
Virksomheder uden en vis kontinuitet kaldes også lejlighedsvise arrangementer. Disse virksomheder kan fremstille alle slags fødevarer.
I virksomheder uden en vis grad af organisation vil der normalt være tale om begrænset behandling af fødevarer, eller at behandlingen af fødevarer ikke er hovedaktiviteten i virksomheden.
Det kan bl.a. indgå i vurderingen af, om en fødevareaktivitet har en vis kontinuitet eller en vis grad af organisation, hvordan og i hvilket omfang der bliver annonceret for fødevareaktiviteterne. Fx kan reklamer i dagblade, på internettet eller på egen hjemmeside medføre, at fødevareaktiviteterne ikke hører under bagatelgrænsen. Hvis det fremgår af reklamerne, at fødevareaktiviteten er begrænset i tid eller omfang, kan der stadig være tale om fødevareaktivitet under bagatelgrænsen.
 
Se mere i afsnit:
 

6.2 Hvilke virksomheder kan være under bagatelgrænsen

​Følgende typer af virksomhed kan være under bagatelgrænsen:

 

  • Primærproducenter, der indsamler svampe, alger (tang), snegle og lignende i naturen.
  • Primærproducenter, der har nogle få frugttræer og -buske, dyrker mindre mængder af grønt osv.
  • Detailvirksomheder, der leverer fødevarer direkte til endelige forbrugere.

 

Følgende typer af virksomhed kan ikke være under bagatelgrænsen:

 

  • Primærproducenters stalddørssalg af visse animalske fødevarer.
  • Virksomheder efter primærproduktionen, der leverer fødevarer til andre fødevarevirksomheder.
  • Virksomheder, der sælger fødevarer efter reglerne om fødevarer til særlige medicinske formål, modermælkserstatninger eller tilskudsblandinger.
  • Detailvirksomheder, der modtager visse animalske fødevarer direkte fra primærproducenten, fx rå mælk, kød af tamfjerkræ, kaniner eller opdrættet fjervildt, levende muslinger m.m., eller æg.

 

Se mere i afsnit:

 

3.3 Hvilke regler gælder for fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen

7 Eksempler på fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen

Autorisationsbekendtgørelsen, § 8, stk. 2 og 3

Forordningen om fødevarer til særlige medicinske formål

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål til spædbørn

Bekendtgørelse om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om fødevarer til særlige medicinske formål