Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

2.3 Mere om registrering af virksomhed og aktiviteter

 

​Fødevarestyrelsen registrerer de fødevarevirksomheder, der efter hygiejneforordningen skal registreres som fødevarevirksomhed.

Fødevarestyrelsen registrerer også en lang række forskellige fødevareaktiviteter i en fødevarevirksomhed. Aktiviteterne skal registreres bl.a. for, at Fødevarestyrelsen kan føre kontrol med, at virksomhederne overholder reglerne.

Der er specifikke aktiviteter, som virksomhederne selv skal anmelde til registrering, inden aktiviteterne må påbegyndes. Andre aktiviteter og oplysninger om virksomheden registrerer Fødevarestyrelsen f.eks. ved tilsyn i virksomheden. Det er f.eks. oplysninger, som Fødevarestyrelsen bruger til at fastsætte kontrolfrekvens eller til brug for udtagning til kontrolkampagner m.v. Det kan også være oplysninger, som styrelsen på anden måde er forpligtet til at registrere.

Når en virksomhed ændrer væsentligt i sine aktiviteter, skal Fødevarestyrelsen have det at vide bl.a. for at tilrettelægge kontrollen.

Se afsnit: 

25 Væsentlige ændringer i eksisterende virksomheder og ved ejerskifte

 

Vejledningen beskriver en lang række specifikke aktiviteter, som virksomheden skal have registreret. Nogle aktiviteter indenfor både engros og detail indebærer så stor en risiko, at der er krav om autorisation.

 

Eksempler på specifikke aktiviteter, som virksomheden skal anmelde, er f.eks.:

 

  • Detailvirksomheders levering af animalske fødevarer til andre detailvirksomheder efter 1/3-reglen
  • Detailvirksomheders levering af animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder efter oplagringsreglen
  • Detailvirksomheders håndtering af f.eks. kød og fisk, indleveret af endelige forbrugere med henblik på røgning
  • Virksomheders markedsføring af kød med dyrevelfærdsmærket
  • Primærproducenters stalddørssalg og levering til lokale detailvirksomheder af visse animalske fødevarer

 

Aktiviteter, der kræver særskilt registrering, er beskrevet i følgende afsnit:

 

12 Primærproducenters stalddørssalg af visse animalske fødevarer

13 Primærproducenters direkte levering af visse animalske fødevarer til lokale detailvirksomheder

14 Primærproducenters direkte levering af æg til eget ægpakkeri

18 Autorisation og registrering af særlige aktiviteter

19 Detailvirksomheders levering af animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder – registrering

20 Oplagringsreglen – detailvirksomheders levering af animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder – registrering

21 1/3-reglen – detailvirksomheders levering af begrænsede mængder animalske fødevarer til andre detailvirksomheder – registrering

22 Detailvirksomheders levering af ikke-animalske fødevarer til andre fødevarevirksomheder – ingen registrering