Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Engroshandel:
25. Væsentlige ændringer i eksisterende virksomheder og ved ejerskifte

 

25.1 Hvad er væsentlige ændringer i autoriserede fødevarevirksomheder

Fødevarevirksomheden skal søge om ny autorisation, når den ændrer væsentligt i virksomheden. Væsentlige ændringer er:

 

 • Væsentlige bygningsmæssige ændringer.
 • Væsentlige ændringer i virksomhedens indretning.
 • Væsentlige ændringer i virksomhedens produktion eller vareudvalg.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 35

Hygiejneforordningen, artikel 6, stk. 2

 

Se eksempler på væsentlige ændringer i afsnit:

 

25.2 Eksempler på væsentlige ændringer i autoriserede fødevarevirksomheder

 

Væsentlige ændringer i virksomheden er ændringer, der kan have betydning for hygiejnen i virksomheden. Virksomheden skal bl.a. overveje, om der kan være behov for at ændre i virksomhedens gode arbejdsgange, herunder de gode arbejdsgange, der skal være skriftligt dokumenteret, fordi de har betydning for at undgå krydsforurening. Virksomheden bør også overveje, om der kan være behov for at ændre i virksomhedens HACCP-baserede egenkontrol. Hvis der er behov for sådanne ændringer, vil der som udgangspunkt være tale om væsentlige ændringer.

Virksomheden skal overveje, hvilke dele af virksomheden der bliver ændret. Fx vil en ændring i lokaler med behandling af fødevarer mere sandsynligt være en væsentlig ændring, end ændringer i lager- eller salgslokaler.

Ved ændringer bør virksomheden bl.a. overveje:

 

 • om ændringen får betydning for hygiejnen i virksomheden, herunder gode arbejdsgange og HACCP-baseret egenkontrol,
 • hvilke dele af virksomheden bliver involveret,
 • hvor stor en del af virksomheden bliver berørt,
 • om produktionen bliver væsentligt forøget, og
 • om ændringen indebærer, at virksomheden holder lukket i en længere periode.

 

Vareudvalget i en fødevarevirksomhed må ikke indebære risiko for sundhedsfare eller skadelig påvirkning af fødevarerne. Særligt bør virksomheden overveje risikoen for krydskontaminering mellem fødevarer, processer, udstyr m.v.

Virksomheden bør bl.a. overveje, om der er tale om:

 

 • Færdigpakkede eller ikke-færdigpakkede fødevarer.
 • Forarbejdede eller uforarbejdede fødevarer.
 • Letfordærvelige eller ikke-letfordærvelige fødevarer.
 • Der håndteres andre varer end fødevarer i virksomheden.

 

Vareudvalget skal være tilpasset virksomhedens lokaler, og de planlagte aktiviteter med varerne skal stå i forhold til lokalerne. Hvis de planlagte ændringer i virksomhedens vareudvalg kan give pladsmangel, skal virksomheden tilpasse sine aktiviteter eller sit vareudvalg.

Når virksomheden fastsætter sit vareudvalg, skal den klarlægge, hvordan den vil håndtere fødevarerne, om den behandler fødevarer, og om der er særligt udsatte processer i behandlingen af varerne.

Ved ansøgning om autorisation af væsentlige ændringer skal virksomheden følge den samme procedure som ved ansøgning om autorisation af fødevarevirksomhed.

Se afsnit:

 

24.2 Detail, virksomheder i gruppen detail med engros og engrosvirksomhed – hvilken myndighed og hvilken blanket

24.6 Hvornår må virksomheder, der skal autoriseres, begynde sine fødevareaktiviteter

25.6 Ophør af virksomhed, der håndterer fødevarer eller FKM


25.2 Eksempler på væsentlige ændringer i autoriserede fødevarevirksomheder

I dette afsnit er listet en række eksempler på væsentlige ændringer i autoriserede fødevarevirksomheder. Det er ikke en udtømmende liste.

Virksomheden skal selv vurdere væsentligheden af de ønskede ændringer.

 

25.1 Hvad er væsentlige ændringer i autoriserede fødevarevirksomheder

 

 

Ikke-udtømmende liste med eksempler på væsentlige ændringer:

 

 • En virksomhed vil skifte fra kun at have fødevarer, som kan opbevares ved omgivelsestemperatur, til også at have køle- eller frostfødevarer.
 • En virksomhed vil begynde at håndtere åbne (ikke-indpakkede) varer, kølekrævende eller ikke-kølekrævende.
 • En virksomhed vil skifte fra kun at håndtere færdige fødevarer til selv at producere, tilberede eller på anden måde ændre fødevarer.
 • En virksomhed vil begynde at forarbejde fødevarer (fx varmebehandling, røgning, tørring, marinering, fermentering, højtryksbehandling).
 • En virksomhed vil begynde at behandle jordforurenede varer (fx afhude, flå eller plukke dyr, behandle frugt og grønt med synlig jord).
 • Et slagteri vil modtage slagtesvin omfattet af ordningen "gruppevis levering af slagtesvin".
 • Et slagteri vil slagte dyr af en anden art, end den er autoriseret til.
 • En vildthåndteringsvirksomhed vil håndtere dyr af en anden art, end den er autoriseret til.
 • En opskæringsvirksomhed vil bruge kød af en anden dyreart, end den er autoriseret til.
 • Et slagteri vil opskære oksehoveder, som indeholder specificeret risikomateriale (SRM).
 • En opskæringsvirksomhed vil håndtere specificeret risikomateriale (SRM), fx i form af opskæring af oksehoveder eller fårekroppe med rygmarv.
 • En virksomhed (der ikke i forvejen er et mejeri, der modtager rå mælk) vil modtage rå mælk, fx en kødproduktvirksomhed, der vil anvende rå mælk som ingrediens i leverpostej.
 • En virksomhed vil begynde at håndtere levende toskallede bløddyr, herunder havsnegle og kammuslinger.
 • En spirevirksomhed vil begynde at håndtere animalske fødevarer (bortset fra transport og bortset fra tørvarer, helkonserves og honning).
 • En cateringvirksomhed (detail med engros) vil begynde at levere serveringsklare fødevarer til køkkener, som serverer for sårbare forbrugere (personer i beskyttede boliger, på plejehjem, hospitaler eller hospicer, personer i eget hjem visiteret til madservice, børn i alderen 0-4 år).
 • En kødproduktvirksomhed, fiskevirksomhed, cateringvirksomhed osv. vil ud over den type animalsk fødevare, den er autoriseret til, begynde at producere andre typer fødevarer, fx en kødproduktvirksomhed vil producere risengrød, en fiskevirksomhed vil producere produkter baseret på kød, en cateringvirksomhed, som p.t. er autoriseret som kødproduktvirksomhed, vil også producere produkter baseret på fiskevarer.
 • En kødopskæringsvirksomhed vil begynde at producere og afsætte hakket kød.
 • En virksomhed vil foretage prøveproduktioner i sine produktionslokaler af produkter, som virksomheden ikke er autoriseret til.
 • En virksomhed vil indføre fødevarer (import fra tredjelande eller samhandel fra en EU-medlemsstat).
 • En virksomhed, der hidtil kun har indført fødevarer fra en EU-medlemsstat, vil importere fra tredjelande.
 • En virksomhed, der hidtil kun har importeret fra tredjelande, vil indføre fødevarer fra en EU-medlemsstat.
 • En virksomhed vil eksportere fødevarer til et tredjeland, som kræver forudgående godkendelse.
 • En virksomhed vil dele sine lokaler med en anden fødevarevirksomhed. Den anden fødevarevirksomhed skal autoriseres eller registreres som selvstændig virksomhed, hvis den har aktiviteter over bagatelgrænsen.
 • En virksomhed vil tilberede, pakke, forhandle, opbevare, markedsføre eller importere økologiske fødevarer eller bruge det økologisk spisemærke.
 • En virksomhed vil begynde at indføre, fremstille eller forhandle fødevarekontaktmaterialer.
 • En virksomhed vil levere vegetabilske restprodukter til foderbrug.
 • En virksomhed vil levere animalske råvarer til foder til fødevareproducerende dyr (fx svin, kvæg, får, geder, fisk), fx mælk eller andre mejeriprodukter, blod til blodprodukter eller animalske biprodukter til forarbejdet animalsk protein.
 • En virksomhed, der normalt har åbent året rundt, indstiller sine fødevareaktiviteter i mere end seks måneder.
 • En sæsonvirksomhed holder lukket i den periode, hvor virksomheden normalt har åben.

 

Se mere i afsnit:

 

24.2 Detail, virksomheder i gruppen detail med engros og engrosvirksomhed – hvilken myndighed og hvilken blanket

 

Eksempler på ændringer i autoriserede virksomheder, der i nogle tilfælde vil være væsentlige og i andre tilfælde ikke-væsentlige ændringer:

 

 • Ombygninger, tilbygninger eller nedlæggelse af lokaler kan ofte betragtes som væsentlige ændringer i bygninger eller indretning. Som udgangspunkt vil vedligeholdelse af eksisterende lokaler eller faciliteter dog ikke være væsentlige ændringer.
 • I et mejeri, der hidtil kun har produceret pasteuriseret mælk, vil produktion af yoghurt være en væsentlig ændring. Men produktion af en ny type yoghurt i et mejeri, som i forvejen producerer yoghurt, vil som udgangspunkt ikke være en væsentlig ændring.
 • En virksomhed begynder at transportere varer til kunder. Det vil som udgangspunkt ikke være en væsentlig ændring.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 35

Hygiejneforordningen, artikel 6

Aflivningsbekendtgørelsen

Aflivningsforordningen, artikel 4

Eksportbekendtgørelsen


25.3 Hvad er væsentlige ændringer i registrerede fødevarevirksomheder

En registreret fødevarevirksomhed skal give besked til den myndighed, hvor virksomheden er registreret, hvis der sker væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter.

 

Hygiejneforordningen, artikel 6, stk. 2

Autorisationsbekendtgørelsen, § 36

 

Virksomheden skal bl.a. overveje, om der kan være behov for at ændre virksomhedens gode arbejdsgange, herunder de gode arbejdsgange, der skal være skriftligt dokumenteret, fordi de har betydning for at undgå krydsforurening. Virksomheden bør også overveje, om der kan være behov for at ændre i virksomhedens HACCP-baserede egenkontrol. Sådanne ændringer vil som udgangspunkt være væsentlige ændringer.

Se eksempler på væsentlige ændringer og ikke væsentlige ændringer i registrerede virksomheder i afsnit:

 

25.4 Eksempler på væsentlige ændringer i detailvirksomheder

25.5 Eksempler på væsentlige ændringer i registrerede engrosvirksomheder og virksomheder i gruppen detail med engros

 

Normalt vil ændringer af bygningsmæssige forhold ikke være væsentlige ændringer. En virksomhed kan tage nye lokaler i brug, uden at det er en væsentlig ændring, så længe virksomheden stadig udgør en samlet geografisk enhed. Virksomheden skal dog vurdere, om det får betydning for gode arbejdsgange og HACCP-baseret egenkontrol, som nævnt ovenfor.

Se også afsnit:

 

24.8 Geografisk afgrænsning af virksomheden og flytning til ny adresse

 

Ved ændringer bør virksomheden bl.a. overveje:

 

 • om ændringen får betydning for hygiejnen i virksomheden, herunder gode arbejdsgange og HACCP-baseret egenkontrol,
 • hvilke dele af virksomheden bliver involveret,
 • hvor stor en del af virksomheden bliver berørt,
 • om produktionen bliver væsentligt forøget, og
 • om ændringen indebærer, at virksomheden holder lukket i en længere periode.

 

Vareudvalget i en fødevarevirksomhed skal sikre, at der ikke opstår risiko for sundhedsfare eller skadelig påvirkning af fødevarerne. Virksomheden bør særligt overveje risikoen for krydskontamination mellem fødevarer, processer, udstyr m.v.

Virksomheden bør bl.a. overveje, om der er tale om:

 

 • Færdigpakkede eller ikke-færdigpakkede fødevarer.
 • Forarbejdede eller uforarbejdede fødevarer.
 • Letfordærvelige eller ikke-letfordærvelige fødevarer.
 • Håndteres der andre varer end fødevarer i virksomheden, fx blomster og planter.

 

Virksomheden skal følge de samme procedurer ved anmeldelse af væsentlige ændringer som ved anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed.

Se også afsnit:

 

24.2 Detail, virksomheder i gruppen detail med engros og engrosvirksomhed – hvilken myndighed og hvilken blanket

24.5 Hvornår må virksomheder, der skal registreres, begynde sine fødevareaktiviteter

25.6 Ophør af virksomhed, der håndterer fødevarer eller FKM


25.5 Eksempler på væsentlige ændringer i registrerede engrosvirksomheder og virksomheder i gruppen detail med engros

I dette afsnit er listet en række eksempler på væsentlige ændringer i registrerede engrosvirksomheder og virksomheder i gruppen detail med engros. Det er ikke en udtømmende liste. Virksomheden skal vurdere væsentligheden af de ønskede ændringer.

 

25.3 Hvad er væsentlige ændringer i registrerede fødevarevirksomheder

 

Ikke-udtømmende liste med eksempler på væsentlige ændringer:

 

 • En virksomhed vil sælge fødevarer, som skal opbevares på køl, og har hidtil ikke solgt kølevarer.
 • En virksomhed vil begynde at håndtere åbne (ikke-indpakkede) varer, kølekrævende eller ikke-kølekrævende.
 • En virksomhed vil skifte fra kun at håndtere færdige fødevarer til selv at producere, tilberede eller på anden måde ændre fødevarer.
 • En virksomhed vil begynde at forarbejde fødevarer (fx varmebehandling, røgning, tørring, marinering, fermentering, højtryksbehandling).
 • En virksomhed vil begynde at behandle jordforurenede varer (fx afhude, flå eller plukke dyr, behandle frugt og grønt med synlig jord).
 • En virksomhed vil levere mad ud af huset (catering).
 • En virksomhed vil skifte fra kun at håndtere ikke-animalske fødevarer til også at håndtere animalske fødevarer, der skal opbevares på køl eller frost.
 • En virksomhed vil begynde at håndtere levende toskallede bløddyr, herunder havsnegle og kammuslinger.
 • En virksomhed vil modtage rå mælk.
 • En virksomhed vil tilberede, pakke, forhandle, opbevare, markedsføre eller importere økologiske fødevarer eller anvende økologisk spisemærke.
 • En virksomhed vil levere vegetabilske restprodukter til foderbrug.
 • En virksomhed vil levere animalske råvarer til foder til fødevareproducerende dyr (fx svin, kvæg, får, geder, fisk), fx mælk eller andre mejeriprodukter, blod til blodprodukter eller animalske biprodukter til forarbejdet animalsk protein
 • En virksomhed vil begynde at indføre, fremstille eller forhandle fødevarekontaktmaterialer.
 • En virksomhed vil indføre fødevarer (import fra tredjelande eller samhandel fra en EU-medlemsstat).
 • En virksomhed, der hidtil kun har indført fødevarer fra en EU-medlemsstat, vil importere fra tredjelande.
 • En virksomhed, der hidtil kun har importeret fra tredjelande, vil indføre fødevarer fra en EU-medlemsstat.
 • En virksomhed vil dele sine lokaler med en anden fødevarevirksomhed. Den anden fødevarevirksomhed skal autoriseres eller registreres som selvstændig virksomhed, hvis den har aktiviteter over bagatelgrænsen.
 • En virksomhed vil afholde arrangementer, som ikke er en naturlig del af virksomhedens aktiviteter, fx lejlighedsvise arrangementer eller arrangementer under privatsfæren.
 • En virksomhed, der normalt har åbent året rundt, indstiller sine fødevareaktiviteter i mere end seks måneder.
 • En sæsonvirksomhed holder lukket i den periode, hvor virksomheden normalt har åben.

 

Eksempler på ændringer, der som udgangspunkt ikke er væsentlige og derfor ikke skal anmeldes:

 

 • En virksomhed ændrer de bygningsmæssige forhold, fx bygger om i de eksisterende lokaler, bygger til eller nedlægger lokaler. Dvs. virksomheden kan tage nye lokaler i brug, uden at det er en væsentlig ændring, forudsat at virksomheden stadig udgør en samlet geografisk enhed, og de nye lokaler ikke får betydning for virksomhedens gode arbejdsgange og HACCP-baserede egenkontrol.
 • En virksomhed begynder at sælge en anden type færdigpakkede fødevarer, som skal opbevares på køl, end de færdigpakkede kølevarer butikken plejer at sælge. Butikken skal sørge for de korrekte køletemperaturer.
 • En virksomhed begynder at transportere varer til kunder.

 

Se regler om økologi:

 

Økologibekendtgørelsen, § 4


25.6 Ophør af virksomhed, der håndterer fødevarer eller FKM

​Hvis en fødevare- eller FKM-virksomhed stopper med at håndtere fødevarer eller fødevarekontaktmaterialer (FKM), skal virksomheden give besked til den myndighed, som har autoriseret eller registreret virksomheden.

Ophør anses for en væsentlig ændring af virksomhedens aktiviteter og skal anmeldes til Fødevarestyrelsen, enten ved brug af anmeldelsesblanketten på samme måde som ved autorisation og registrering eller ved brug af Fødevarestyrelsens kontaktformular.

Se også afsnit:

 

24.1 Primærproducent – hvilken myndighed og hvilken blanket

24.2 Detail, virksomheder i gruppen detail med engros og engrosvirksomhed – hvilken myndighed og hvilken blanket

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 38

Hygiejneforordningen, artikel 6, stk. 2