Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Dagplejer:
25. Væsentlige ændringer i eksisterende virksomheder og ved ejerskifte

 

25.3 Hvad er væsentlige ændringer i registrerede fødevarevirksomheder

En registreret fødevarevirksomhed skal give besked til den myndighed, hvor virksomheden er registreret, hvis der sker væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter.

 

Hygiejneforordningen, artikel 6, stk. 2

Autorisationsbekendtgørelsen, § 36

 

Virksomheden skal bl.a. overveje, om der kan være behov for at ændre virksomhedens gode arbejdsgange, herunder de gode arbejdsgange, der skal være skriftligt dokumenteret, fordi de har betydning for at undgå krydsforurening. Virksomheden bør også overveje, om der kan være behov for at ændre i virksomhedens HACCP-baserede egenkontrol. Sådanne ændringer vil som udgangspunkt være væsentlige ændringer.

Se eksempler på væsentlige ændringer og ikke væsentlige ændringer i registrerede virksomheder i afsnit:

 

25.4 Eksempler på væsentlige ændringer i detailvirksomheder

25.5 Eksempler på væsentlige ændringer i registrerede engrosvirksomheder og virksomheder i gruppen detail med engros

 

Normalt vil ændringer af bygningsmæssige forhold ikke være væsentlige ændringer. En virksomhed kan tage nye lokaler i brug, uden at det er en væsentlig ændring, så længe virksomheden stadig udgør en samlet geografisk enhed. Virksomheden skal dog vurdere, om det får betydning for gode arbejdsgange og HACCP-baseret egenkontrol, som nævnt ovenfor.

Se også afsnit:

 

24.8 Geografisk afgrænsning af virksomheden og flytning til ny adresse

 

Ved ændringer bør virksomheden bl.a. overveje:

 

 • om ændringen får betydning for hygiejnen i virksomheden, herunder gode arbejdsgange og HACCP-baseret egenkontrol,
 • hvilke dele af virksomheden bliver involveret,
 • hvor stor en del af virksomheden bliver berørt,
 • om produktionen bliver væsentligt forøget, og
 • om ændringen indebærer, at virksomheden holder lukket i en længere periode.

 

Vareudvalget i en fødevarevirksomhed skal sikre, at der ikke opstår risiko for sundhedsfare eller skadelig påvirkning af fødevarerne. Virksomheden bør særligt overveje risikoen for krydskontamination mellem fødevarer, processer, udstyr m.v.

Virksomheden bør bl.a. overveje, om der er tale om:

 

 • Færdigpakkede eller ikke-færdigpakkede fødevarer.
 • Forarbejdede eller uforarbejdede fødevarer.
 • Letfordærvelige eller ikke-letfordærvelige fødevarer.
 • Håndteres der andre varer end fødevarer i virksomheden, fx blomster og planter.

 

Virksomheden skal følge de samme procedurer ved anmeldelse af væsentlige ændringer som ved anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed.

Se også afsnit:

 

24.2 Detail, virksomheder i gruppen detail med engros og engrosvirksomhed – hvilken myndighed og hvilken blanket

24.5 Hvornår må virksomheder, der skal registreres, begynde sine fødevareaktiviteter

25.6 Ophør af virksomhed, der håndterer fødevarer eller FKM


25.4 Eksempler på væsentlige ændringer i detailvirksomheder

I dette afsnit er listet en række eksempler på væsentlige ændringer i detailvirksomheder. Det er ikke en udtømmende liste. Virksomheden skal vurdere væsentligheden af de ønskede ændringer.

 

25.3 Hvad er væsentlige ændringer i registrerede fødevarevirksomheder

 

Ikke-udtømmende liste med eksempler på væsentlige ændringer:

 

 • En detailvirksomhed vil sælge fødevarer, som skal opbevares på køl, og har hidtil ikke solgt kølevarer.
 • En detailvirksomhed vil begynde at behandle jordforurenede varer (fx afhude, flå eller plukke dyr, behandle frugt og grønt med synlig jord).
 • En detailvirksomhed vil modtage vildt direkte fra jæger.
 • En detailvirksomhed vil modtage rå mælk.
 • En detailvirksomhed vil begynde at håndtere åbne (ikke-indpakkede) varer, kølekrævende eller ikke-kølekrævende.
 • En detailvirksomhed vil begynde at levere serveringsklare fødevarer direkte til sårbare forbrugere eller til køkkener, som serverer for sårbare forbrugere (personer i beskyttede boliger, på plejehjem, hospitaler eller hospicer, personer i eget hjem visiteret til madservice, børn i alderen 0-4 år).
 • En detailvirksomhed vil sælge uindpakkede, letfordærvelige fødevarer ved selvbetjening.
 • En detailvirksomhed uden tilberedning af fødevarer, bortset fra bake-off og lignende, begynder at tilberede fødevarer.
 • En detailvirksomhed vil begynde at forarbejde fødevarer (fx varmebehandling, røgning, tørring, marinering, fermentering, højtryksbehandling).
 • En detailvirksomhed vil begynde at behandle og sælge animalske fødevarer i ikke-spiseklar og ikke-forarbejdet stand (fx filetere fisk, udskære koteletter eller fremstille rå medisterpølse til salg i rå stand).
 • En detailvirksomhed vil begynde at håndtere levende toskallede bløddyr, herunder havsnegle og kammuslinger.
 • En detailvirksomhed vil levere mad ud af huset (catering).
 • En detailvirksomhed vil levere animalske fødevarer til en eller flere andre detailvirksomheder (1/3-reglen).
 • En detailvirksomhed vil levere animalske fødevarer, som er produceret i autoriserede fødevarevirksomheder, og som detailvirksomheden kun transporterer eller oplagrer under overholdelse af temperaturkravene i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, til andre fødevarevirksomheder (oplagringsreglen).
 • En detailvirksomhed vil levere økologiske fødevarer til en eller flere andre detailvirksomheder. Det anses dog ikke som en væsentlig ændring i forhold til økologi-reglerne, hvis der leveres ikke-færdigpakkede økologiske fødevarer til storkøkkener.
 • En detailvirksomhed vil tilberede (bortset fra simpel tilberedning), pakke eller importere økologiske fødevarer eller bruge det økologiske spisemærke.
 • En detailvirksomhed vil begynde at indføre eller fremstille fødevarekontaktmaterialer.
 • En detailvirksomhed vil levere vegetabilske restprodukter til foderbrug.
 • En detailvirksomhed vil levere animalske råvarer til foder til fødevareproducerende dyr (fx svin, kvæg, får, geder, fisk), fx mælk eller andre mejeriprodukter, blod til blodprodukter eller animalske biprodukter til forarbejdet animalsk protein.
 • En detailvirksomhed vil indføre fødevarer (import fra tredjelande eller samhandel fra en EU-medlemsstat).
 • En detailvirksomhed, der hidtil kun har indført fødevarer fra en EU-medlemsstat, vil importere fra tredjelande.
 • En detailvirksomhed, der hidtil kun har importeret fra tredjelande, vil indføre fødevarer fra en EU-medlemsstat.
 • En detailvirksomhed vil dele sine lokaler med en anden fødevarevirksomhed. Den anden fødevarevirksomhed skal autoriseres eller registreres som selvstændig virksomhed, hvis virksomhedens aktiviteter er over bagatelgrænsen.
 • En detailvirksomhed vil i sine lokaler eller i umiddelbar tilknytning til egne lokaler afholde arrangementer, som ikke er en naturlig del af virksomhedens aktiviteter, fx i form af lejlighedsvise arrangementer eller arrangementer, som hører under privatsfæren. Det kan fx være et værtshus, som normalt kun serverer drikkevarer, og som vil afholde julefrokost, eller en restaurant, som afholder madlavningskurser.
 • En detailvirksomhed, der normalt har åbent året rundt, indstiller sine fødevareaktiviteter i mere end seks måneder.
 • En sæsonvirksomhed holder lukket i den periode, hvor virksomheden normalt har åben.

 

Eksempler på ændringer, der som udgangspunkt ikke er væsentlige og derfor ikke skal anmeldes:

 

 • En detailvirksomhed ændrer de bygningsmæssige forhold, fx bygger om i de eksisterende lokaler, bygger til eller nedlægger lokaler. Dvs. virksomheden kan tage nye lokaler i brug, uden at det er en væsentlig ændring, så længe virksomheden stadig udgør en samlet geografisk enhed, og ændringen ikke får betydning for gode arbejdsgange og HACCP-baseret egenkontrol.
 • En detailvirksomhed begynder at sælge en anden type færdigpakkede kølevarer, end de færdigpakkede kølevarer butikken plejer at sælge.
 • En detailvirksomhed begynder at modtage færdigpakket honning direkte fra biavler.
 • En detailvirksomhed begynder at sælge ikke-letfordærvelige fødevarer, fx uindpakket frugt og grønt som æbler, appelsiner, porrer og kartofler (skrællede eller ikke-skrællede), slik, brød, kager, te eller kaffe, ved selvbetjening.
 • En detailvirksomhed vil give kunderne mulighed for at male kaffe fra hele kaffebønner eller mel fra korn eller presse juice fra fx appelsiner ved selvbetjening.
 • En detailvirksomhed med salg af uindpakkede, letfordærvelige fødevarer ved selvbetjening begynder at sælge en anden slags uindpakkede, letfordærvelige fødevarer ved selvbetjening. Herunder hører også salg af de forskellige slags fødevarer i forskellige afdelinger i det samme supermarked, fx i bager-, slagter- og kolonialafdeling.
 • En detailvirksomhed begynder at modtage fisk direkte fra en erhvervs- eller bierhvervsfisker. Detailvirksomheden skal dog også være registreret efter fiskerilovgivningen hos Fiskeristyrelsen til førstegangsomsætning af fisk, medmindre fiskeren er registreret til førstegangsomsætning.
 • En butik begynder at bringe dagligvarer fra butikken ud til den endelige forbruger.
 • En detailvirksomhed begynder at transportere varer til andre fødevarevirksomheder.
 • En restaurant begynder at have buffet.
 • En detailvirksomhed holder et lejlighedsvist arrangement på en anden lokalitet, fx på en festival.

 

Se regler om økologi:

 

Økologibekendtgørelsen, § 4


25.6 Ophør af virksomhed, der håndterer fødevarer eller FKM

​Hvis en fødevare- eller FKM-virksomhed stopper med at håndtere fødevarer eller fødevarekontaktmaterialer (FKM), skal virksomheden give besked til den myndighed, som har autoriseret eller registreret virksomheden.

Ophør anses for en væsentlig ændring af virksomhedens aktiviteter og skal anmeldes til Fødevarestyrelsen, enten ved brug af anmeldelsesblanketten på samme måde som ved autorisation og registrering eller ved brug af Fødevarestyrelsens kontaktformular.

Se også afsnit:

 

24.1 Primærproducent – hvilken myndighed og hvilken blanket

24.2 Detail, virksomheder i gruppen detail med engros og engrosvirksomhed – hvilken myndighed og hvilken blanket

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 38

Hygiejneforordningen, artikel 6, stk. 2