Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Fødevarekontaktmateriale - FKM:
25. Væsentlige ændringer i eksisterende virksomheder og ved ejerskifte

Hvis en autoriseret fødevarevirksomhed ændrer væsentligt i aktiviteter, indretning eller vareudvalg, skal virksomheden ansøge om ny autorisation hos Fødevarestyrelsen.
Hvis en registreret fødevarevirksomhed ændrer væsentligt i sine aktiviteter, skal virksomheden anmelde det til registrering hos Fødevarestyrelsen eller den myndighed, der i øvrigt har registreret virksomheden.
Det gælder også for væsentlige ændringer ved ejerskifte i autoriserede og registrerede virksomheder.

25.3 Hvad er væsentlige ændringer i registrerede fødevarevirksomheder

​​​​En registreret fødevarevirksomhed skal give besked til den myndighed, hvor virksomheden er registreret, hvis der sker væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter.

 

Hygiejneforordningen, artikel 6, stk. 2

Autorisationsbekendtgørelsen, § 39

 

Væsentlige ændringer i virksomheden er ændringer, der kan have betydning for hygiejnen i virksomheden. Virksomheden skal bl.a. overveje, om der kan være behov for at ændre virksomhedens gode arbejdsgange, herunder de gode arbejdsgange, der skal være skriftligt dokumenteret, fordi de har betydning for at undgå krydsforurening. Det vil som udgangspunkt ikke være en væsentligt ændring, hvis ændringen kun medfører ændringer af gode arbejdsgange, jf. dog eksempler på væsentlige ændringer.

Virksomheden bør også overveje, om der kan være behov for at ændre i virksomhedens HACCP-baserede egenkontrol. Hvis der er behov for ændringer af virksomhedens HACCP-baserede egenkontrol, vil der som udgangspunkt være tale om væsentlige ændringer.

Se eksempler på væsentlige ændringer og ikke væsentlige ændringer i registrerede virksomheder i afsnit:

 

25.4 Eksempler på væsentlige ændringer i detailvirksomheder

25.5 Eksempler på væsentlige ændringer i registrerede engrosvirksomheder og virksomheder i gruppen detail med engros

25.6 Ophør af fødev​areaktivitet eller fødevare- eller FKM-virksomhed

 

Normalt vil ændringer af bygningsmæssige forhold ikke være væsentlige ændringer. En virksomhed kan tage nye lokaler i brug, uden at det er en væsentlig ændring, så længe virksomheden stadig udgør en samlet geografisk enhed. Virksomheden skal dog vurdere, om det får betydning for gode arbejdsgange og HACCP-baseret egenkontrol, som nævnt ovenfor.

Se også afsnit:

 

24.8 Geografisk afgrænsning af virksomheden og flytning til ny adresse

 

Ved ændringer bør virksomheden bl.a. overveje:

 

 • om ændringen får betydning for hygiejnen i virksomheden, herunder gode arbejdsgange og HACCP-baseret egenkontrol,
 • hvilke dele af virksomheden bliver involveret,
 • hvor stor en del af virksomheden bliver berørt,
 • om produktionen bliver væsentligt forøget, og
 • om ændringen indebærer, at virksomheden holder lukket i en længere periode.

 

Vareudvalget i en fødevarevirksomhed skal sikre, at der ikke opstår risiko for sundhedsfare eller skadelig påvirkning af fødevarerne. Virksomheden bør særligt overveje risikoen for krydskontamination mellem fødevarer, processer, udstyr m.v.

Virksomheden bør bl.a. overveje, om der er tale om:

 

 • Færdigpakkede eller ikke-færdigpakkede fødevarer.
 • Forarbejdede eller uforarbejdede fødevarer.
 • Letfordærvelige eller ikke-letfordærvelige fødevarer.
 • Levering af fødevarer beregnet til særligt sårbare forbrugere.
 • Håndteres der andre varer end fødevarer i virksomheden, f.eks. blomster og planter.

 

Virksomheden skal følge de samme procedurer ved anmeldelse af væsentlige ændringer som ved anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed.

Se også afsnit:

 

24.2 Detail, virksomheder i gruppen detail med engros og engrosvirksomhed – hvilken myndighed og hvilken blanket

24.5 Hvornår må virksomheder, der skal registreres, begynde sine fødevareaktiviteter

25.4 Eksempler på væsentlige ændringer i detailvirksomheder

25.5 Eksempler på væsentlige ændringer i registrerede engrosvirksomheder og virksomheder i gruppen detail med engros​

25.6 Ophør af fødevareaktivitet eller fødevare- eller FKM-virksomhed

25.8 Væsentlige ændringer i registrerede kædevirksomheder​


25.4 Eksempler på væsentlige ændringer i detailvirksomheder

I dette afsnit er listet en række eksempler på væsentlige ændringer i detailvirksomheder. Det er ikke en udtømmende liste. Virksomheden skal vurdere væsentligheden af de ønskede ændringer.

 

25.3 Hvad er væsentlige ændringer i registrerede fødevarevirksomheder

25.6 Ophør af fødev​areaktivitet eller fødevare- eller FKM-virksomhed

 

Ikke-udtømmende liste med eksempler på væsentlige ændringer: 

 • En virksomhed vil begynde at behandle ikke-letfordærvelige fødevarer eller fødevarer uden regelfastsat kølekrav. Det kan f.eks. være at begynde at presse juice eller blende, snitte, udskære frugt eller grønt, udskære eller udstikke dej, indfryse eller optø fødevarer, afskalle eller formale fødevarer, eller mixe eller blande tørvarer.
 • En virksomhed vil begynde at behandle jordforurenede varer, herunder afhude, flå eller plukke dyr. Det kan f.eks. være at behandle frugt og grønt med synlig jord, f.eks. nyopgravede kartofler eller champignon med jordforurenet rod, behandle jordforurenede svampe og urter indsamlet i naturen, eller afhude, flå eller plukke vildt.
 • En virksomhed vil begynde at forarbejde fødevarer i form af varmebehandling. Det kan være virksomheder, der selv behandler fødevarer før eller efter varmebehandling, men det kan også være virksomheder, der modtager fødevarer klar til varmebehandling, samt virksomheder, der foretager alternativ varmebehandling, f.eks. sous vide eller langtidsstegning ved lav temperatur.
 • En virksomhed vil begynde at forarbejde fødevarer i form af røgning. Det kan f.eks. være røgning med brænderøg, hvad enten det er varmrøgning eller koldrøgning.
 • En virksomhed vil begynde at forarbejde fødevarer ved en anden metode end varmebehandling eller røgning. Det kan f.eks. være ved saltning, modning, tørring, marinering, ekstraktion, ekstrudering, fermentering eller behandling med højt tryk. Eksempler er syrning af mejeriprodukter, fremstilling af ost, tørring evt. ved hjælp af varme, gravning af kød eller fisk, gennemmarinering af fødevarer eller ekstraktion af stoffer fra planter til tilsætningsstoffer, sukker fra sukkerroer eller spiseolie fra frø og nødder.
 • En virksomhed vil begynde at håndtere, herunder opbevare, letfordærvelige varer eller varer med regelfastsat kølekrav. Det kan f.eks. være håndtering af mælk, flødekager, pålæg, snittet salat, grønt, kød- eller fiskevarer, produktion af sandwich eller smørrebrød uden varmebehandling, indfrysning eller optøning af letfordærvelige fødevarer eller håndtering af varmebehandlede, nedkølede fødevarer.
 • En virksomhed vil begynde at mærke med allergener på færdigpakkede fødevarer. Det gælder for virksomheder, der er mærkningsansvarlige, f.eks. vinimportører, der mærker med sulfit.
 • En virksomhed vil begynde at servere eller levere serveringsklar mad til sårbare forbrugere. Sårbare forbrugere kan være til førskolebørn (børn i alderen 0-4 år) eller til personer på plejehjem, hospitaler, hospice m.v. eller til personer i eget hjem, som er visiteret til kommunal madordning. Det kan f.eks. være at levere spiseklare produkter til andre virksomheder, som leverer til sårbare forbrugere.
 • En virksomhed vil skifte til udelukkende at opbevare måltidskasser bestemt for den endelige forbruger, hvor kølekrav overholdes i den isolerede kasse.
 • En virksomhed vil begynde at fremstille fødevarekontaktmaterialer. Det kan f.eks. være oppustning af flasker eller svejsning af plast ved brug af lim.
 • En virksomhed vil begynde at behandle og sælge animalske fødevarer, der ikke er spiseklare og ikke er forarbejdede. Det gælder dog ikke tørvarer, helkonserves eller honning. Det kan f.eks. være opskæring eller hakning af kød eller fisk og salg af hakket kød eller fisk, koteletter eller fiskefileter.
 • En virksomhed vil begynde at fremstille eller vil være anmelder af D-vitamin eller produkter med jern til børn under to år eller D-vitamin eller produkter med jern, folsyre eller calcium til gravide.
 • En virksomhed vil begynde at oplagre varer, der er holdbare ved stuetemperatur eller oplagre frostvarer.
 • En detailvirksomhed vil begynde at modtage vildt direkte fra jæger.
 • En detailvirksomhed vil begynde at modtage rå mælk.
 • Hvis en cocktailbar anvender skalæg i cocktails, skal det betragtes som en væsentlig ændring.
 • En detailvirksomhed vil begynde at levere animalske fødevarer til en eller flere andre detailvirksomheder (1/3-reglen).
 • En detailvirksomhed vil begynde at levere animalske fødevarer, som er produceret i autoriserede fødevarevirksomheder, og som detailvirksomheden kun transporterer eller oplagrer under overholdelse af temperaturkravene i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, til andre fødevarevirksomheder (oplagringsreglen).
 • En detailvirksomhed vil begynde at levere økologiske fødevarer til en eller flere andre detailvirksomheder. Det anses dog ikke som en væsentlig ændring i forhold til økologi-reglerne, hvis der leveres færdigpakkede økologiske fødevarer til storkøkkener.
 • En detailvirksomhed vil begynde at forhandle uindpakkede økologiske fødevarer over en vis mængde (over 5000 kg eller 20.000 EURO årligt), tilberede (bortset fra simpel tilberedning), pakke eller importere økologiske fødevarer eller bruge det økologiske spisemærke.
 • En detailvirksomhed vil begynde at indføre fødevarekontaktmaterialer.
 • En virksomhed, der hidtil kun har indført fødevarekontaktmaterialer fra en EU-medlemsstat, vil begynde at importere fra tredjelande.
 • En virksomhed, der hidtil kun har importeret fra tredjelande, vil begynde at indføre fødevarekontaktmaterialer fra en EU-medlemsstat.
 • En virksomhed vil begynde at eksportere fødevarer til et tredjeland, som kræver forudgående godkendelse.
 • En detailvirksomhed vil begynde at levere vegetabilske restprodukter til foderbrug.
 • En detailvirksomhed vil begynde at levere animalske råvarer til foder til fødevareproducerende dyr (f.eks. svin, kvæg, får, geder, fisk), f.eks. mælk eller andre mejeriprodukter, blod til blodprodukter eller animalske biprodukter til forarbejdet animalsk protein.
 • En detailvirksomhed vil begynde at indføre fødevarer (import fra tredjelande eller samhandel fra en EU-medlemsstat).
 • En detailvirksomhed, der hidtil kun har indført fødevarer fra en EU-medlemsstat, vil begynde at importere fra tredjelande.
 • En detailvirksomhed, der hidtil kun har importeret fra tredjelande, vil begynde at indføre fødevarer fra en EU-medlemsstat.
 • En detailvirksomhed vil begynde at dele sine lokaler med en anden fødevarevirksomhed. Den anden fødevarevirksomhed skal autoriseres eller registreres som selvstændig virksomhed, hvis virksomhedens aktiviteter er over bagatelgrænsen.
 • En detailvirksomhed vil i sine lokaler eller i umiddelbar tilknytning til egne lokaler begynde at afholde arrangementer, som ikke er en naturlig del af virksomhedens aktiviteter, f.eks. i form af lejlighedsvise arrangementer eller arrangementer, som hører under privatsfæren. Det kan f.eks. være et værtshus, som normalt kun serverer drikkevarer, og som vil afholde julefrokost, eller en restaurant, som afholder madlavningskurser. Det er ikke det lejlighedsvise eller private arrangement, der skal anmeldes, men det at virksomheden deler lokaler.
 • En detailvirksomhed, der normalt har åbent året rundt, vil indstille sine fødevareaktiviteter i mere end ni måneder.
 • En sæsonvirksomhed vil holde lukket i den periode, hvor virksomheden normalt har åben.​

Se mere i afsnit:

 

25.6 Ophør af fødev​areaktivitet eller fødevare- eller FKM-virksomhed


Eksempler på ændringer, der som udgangspunkt ikke er væsentlige og derfor ikke skal anmeldes:

 

 • En detailvirksomhed ændrer de bygningsmæssige forhold, f.eks. bygger om i de eksisterende lokaler, bygger til eller nedlægger lokaler. Dvs. virksomheden kan tage nye lokaler i brug, uden at det er en væsentlig ændring, så længe virksomheden stadig udgør en samlet geografisk enhed, og ændringen ikke får væsentlig betydning for gode arbejdsgange og HACCP-baseret egenkontrol.
 • En detailvirksomhed begynder at sælge en anden type færdigpakkede kølevarer, end de færdigpakkede kølevarer butikken plejer at sælge.
 • En detailvirksomhed begynder at modtage færdigpakket honning direkte fra biavler.
 • En detailvirksomhed begynder at sælge ikke-letfordærvelige fødevarer, f.eks. uindpakket frugt og grønt som æbler, appelsiner, porrer og kartofler (skrællede eller ikke-skrællede), slik, brød, kager, te eller kaffe, ved selvbetjening.
 • En detailvirksomhed vil give kunderne mulighed for at male kaffe fra hele kaffebønner eller mel fra korn eller presse juice fra f.eks. appelsiner ved selvbetjening.
 • En detailvirksomhed med salg af uindpakkede, letfordærvelige fødevarer ved selvbetjening begynder at sælge en anden slags uindpakkede, letfordærvelige fødevarer ved selvbetjening. Herunder hører også salg af de forskellige slags fødevarer i forskellige afdelinger i det samme supermarked, f.eks. i bager-, slagter- og kolonialafdeling.
 • En slikbutik begynder at håndtere slush-ice eller softice.
 • Hvis en cocktailbar anvender frisk eller frosset frugt eller bær i cocktails, skal det som udgangspunkt ikke betragtes som en væsentlig ændring. Det gælder også, selv om baren foretager udskæring, mixning/blanding af fødevarer eller udportionering i umiddelbar forbindelse med salg eller servering, evt. på buffet.
 • Hvis en cocktailbar anvender færdigkøbte, pasteuriserede æggehvider eller æggeblommer i cocktail, skal det ikke betragtes som en væsentlig ændring.
 • En detailvirksomhed begynder at modtage fisk direkte fra en erhvervs- eller bierhvervsfisker. Detailvirksomheden skal dog også være registreret efter fiskerilovgivningen hos Fiskeristyrelsen til førstegangsomsætning af fisk, medmindre fiskeren er registreret til førstegangsomsætning.
 • En butik begynder at bringe dagligvarer fra butikken ud til den endelige forbruger.
 • En detailvirksomhed begynder at transportere varer til andre fødevarevirksomheder.
 • En detailvirksomhed påbegynder catering, diner transportable eller take-away.
 • En restaurant begynder at have buffet.
 • En detailvirksomhed holder et lejlighedsvist arrangement på en anden lokalitet, f.eks. på en festival.​Økologibekendtgørelsen, § 5

Eksportbekendtgørelsen​


25.6 Ophør af fødevareaktivitet eller ophør af fødevare- eller FKM-virksomhed

​​

Hvis en fødevare- eller FKM-virksomhed stopper med at håndtere fødevarer eller fødevarekontaktmaterialer (FKM), skal virksomheden give besked til den myndighed, som har autoriseret eller registreret virksomheden. Hvis virksomheden er autoriseret eller registreret af Fødevarestyrelsen, skal den give besked til Fødevarestyrelsen, også ved et midlertidigt ophør af forventet varighed på ni måneder eller derover.

Det samme gælder, hvis virksomheden ophører med en særlig aktivitet, den er autoriseret eller registreret til at udføre, selv om den fortsætter med andre fødevare- eller FKM-aktiviteter. Hvis en virksomhed, der er registreret eller autoriseret af Fødevarestyrelsen, ophører med en fødevare- eller FKM-aktivitet permanent eller midlertidigt med en forventet varighed på ni måneder eller derover, skal den give besked til Fødevarestyrelsen herom. Dog skal et slagteri, der er registreret til slagtning af dyr efter religiøse ritualer, anmelde ophør af denne aktivitet senest tre måneder efter sidste slagtning efter religiøse ritualer.

Ophør anses for en væsentlig ændring af virksomhedens aktiviteter og skal anmeldes til Fødevarestyrelsen, enten ved brug af anmeldelsesblanketten på samme måde som ved autorisation og registrering eller ved brug af Fødevarestyrelsens kontaktformular.

Se også afsnit:

 

24.1 Primærproducent – hvilken myndighed og hvilken blanket

24.2 Detail, virksomheder i gruppen detail med engros og engrosvirksomhed – hvilken myndighed og hvilken blanket

 

Hygiejneforordningen, artikel 6, stk. 2

Autorisationsbekendtgørelsen, § 38, 39 og 41