Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

25.6 Ophør af fødevareaktivitet eller ophør af fødevare- eller FKM-virksomhed

 

​​

Hvis en fødevare- eller FKM-virksomhed stopper med at håndtere fødevarer eller fødevarekontaktmaterialer (FKM), skal virksomheden give besked til den myndighed, som har autoriseret eller registreret virksomheden. Hvis virksomheden er autoriseret eller registreret af Fødevarestyrelsen, skal den give besked til Fødevarestyrelsen, også ved et midlertidigt ophør af forventet varighed på ni måneder eller derover.

Det samme gælder, hvis virksomheden ophører med en særlig aktivitet, den er autoriseret eller registreret til at udføre, selv om den fortsætter med andre fødevare- eller FKM-aktiviteter. Hvis en virksomhed, der er registreret eller autoriseret af Fødevarestyrelsen, ophører med en fødevare- eller FKM-aktivitet permanent eller midlertidigt med en forventet varighed på ni måneder eller derover, skal den give besked til Fødevarestyrelsen herom. Dog skal et slagteri, der er registreret til slagtning af dyr efter religiøse ritualer, anmelde ophør af denne aktivitet senest tre måneder efter sidste slagtning efter religiøse ritualer.

Ophør anses for en væsentlig ændring af virksomhedens aktiviteter og skal anmeldes til Fødevarestyrelsen, enten ved brug af anmeldelsesblanketten på samme måde som ved autorisation og registrering eller ved brug af Fødevarestyrelsens kontaktformular.

Se også afsnit:

 

24.1 Primærproducent – hvilken myndighed og hvilken blanket

24.2 Detail, virksomheder i gruppen detail med engros og engrosvirksomhed – hvilken myndighed og hvilken blanket

 

Hygiejneforordningen, artikel 6, stk. 2

Autorisationsbekendtgørelsen, § 38, 39 og 41