Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

25.3 Hvad er væsentlige ændringer i registrerede fødevarevirksomheder

 

​​​​En registreret fødevarevirksomhed skal give besked til den myndighed, hvor virksomheden er registreret, hvis der sker væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter.

 

Hygiejneforordningen, artikel 6, stk. 2

Autorisationsbekendtgørelsen, § 39

 

Væsentlige ændringer i virksomheden er ændringer, der kan have betydning for hygiejnen i virksomheden. Virksomheden skal bl.a. overveje, om der kan være behov for at ændre virksomhedens gode arbejdsgange, herunder de gode arbejdsgange, der skal være skriftligt dokumenteret, fordi de har betydning for at undgå krydsforurening. Det vil som udgangspunkt ikke være en væsentligt ændring, hvis ændringen kun medfører ændringer af gode arbejdsgange, jf. dog eksempler på væsentlige ændringer.

Virksomheden bør også overveje, om der kan være behov for at ændre i virksomhedens HACCP-baserede egenkontrol. Hvis der er behov for ændringer af virksomhedens HACCP-baserede egenkontrol, vil der som udgangspunkt være tale om væsentlige ændringer.

Se eksempler på væsentlige ændringer og ikke væsentlige ændringer i registrerede virksomheder i afsnit:

 

25.4 Eksempler på væsentlige ændringer i detailvirksomheder

25.5 Eksempler på væsentlige ændringer i registrerede engrosvirksomheder og virksomheder i gruppen detail med engros

25.6 Ophør af fødev​areaktivitet eller fødevare- eller FKM-virksomhed

 

Normalt vil ændringer af bygningsmæssige forhold ikke være væsentlige ændringer. En virksomhed kan tage nye lokaler i brug, uden at det er en væsentlig ændring, så længe virksomheden stadig udgør en samlet geografisk enhed. Virksomheden skal dog vurdere, om det får betydning for gode arbejdsgange og HACCP-baseret egenkontrol, som nævnt ovenfor.

Se også afsnit:

 

24.8 Geografisk afgrænsning af virksomheden og flytning til ny adresse

 

Ved ændringer bør virksomheden bl.a. overveje:

 

  • om ændringen får betydning for hygiejnen i virksomheden, herunder gode arbejdsgange og HACCP-baseret egenkontrol,
  • hvilke dele af virksomheden bliver involveret,
  • hvor stor en del af virksomheden bliver berørt,
  • om produktionen bliver væsentligt forøget, og
  • om ændringen indebærer, at virksomheden holder lukket i en længere periode.

 

Vareudvalget i en fødevarevirksomhed skal sikre, at der ikke opstår risiko for sundhedsfare eller skadelig påvirkning af fødevarerne. Virksomheden bør særligt overveje risikoen for krydskontamination mellem fødevarer, processer, udstyr m.v.

Virksomheden bør bl.a. overveje, om der er tale om:

 

  • Færdigpakkede eller ikke-færdigpakkede fødevarer.
  • Forarbejdede eller uforarbejdede fødevarer.
  • Letfordærvelige eller ikke-letfordærvelige fødevarer.
  • Levering af fødevarer beregnet til særligt sårbare forbrugere.
  • Håndteres der andre varer end fødevarer i virksomheden, f.eks. blomster og planter.

 

Virksomheden skal følge de samme procedurer ved anmeldelse af væsentlige ændringer som ved anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed.

Se også afsnit:

 

24.2 Detail, virksomheder i gruppen detail med engros og engrosvirksomhed – hvilken myndighed og hvilken blanket

24.5 Hvornår må virksomheder, der skal registreres, begynde sine fødevareaktiviteter

25.4 Eksempler på væsentlige ændringer i detailvirksomheder

25.5 Eksempler på væsentlige ændringer i registrerede engrosvirksomheder og virksomheder i gruppen detail med engros​

25.6 Ophør af fødevareaktivitet eller fødevare- eller FKM-virksomhed

25.8 Væsentlige ændringer i registrerede kædevirksomheder​