Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:


19. Væsentlige ændringer i eksisterende fødevarevirksomheder og ved ejerskifte

 

Hvis en autoriseret fødevarevirksomhed ændrer væsentligt i aktiviteter, indretning eller vareudvalg, skal virksomheden ansøge om ny autorisation af Fødevarestyrelsen. Hvis en registreret fødevarevirksomhed ændrer væsentligt i sine aktiviteter, skal virksomheden anmelde det til registrering hos Fødevarestyrelsen eller den myndighed, der i øvrigt har registreret virksomheden. Det gælder også for væsentlige ændringer ved ejerskifte i henholdsvis autoriserede og registrerede virksomheder.

Virksomheder skal bruge den samme digitale formular ved ansøgning om autorisation eller anmeldelse til registrering af væsentlige ændringer som for autorisation eller registrering af nye virksomheder i Fødevarestyrelsen.

19.1 Hvad er væsentlige ændringer i autoriserede fødevarevirksomheder

Fødevarevirksomheden skal søge om ny autorisation, når den ændrer væsentligt i virksomheden.
Væsentlige ændringer er:
 • Væsentlige bygningsmæssige ændringer.
 • Væsentlige ændringer i virksomhedens indretning.
 • Væsentlige ændringer i virksomhedens produktion eller vareudvalg.
 
 
Væsentlige ændringer i virksomheden er ændringer, der kan have betydning for hygiejnen i virksomheden. Virksomheden skal derfor overveje, hvilke dele af virksomheden der ændres. Fx vil en ændring i lokaler med behandling af fødevarer mere sandsynligt være en væsentlig ændring, end ændringer i lager- eller salgslokaler.
Ved ændringer bør virksomheden bl.a. overveje:
 
 • om ændringen får betydning for hygiejnen i virksomheden,
 • hvilke dele af virksomheden bliver involveret,
 • hvor stor en del af virksomheden bliver berørt,
 • om produktionen bliver væsentligt forøget, og
 • om ændringen indebærer, at virksomheden holder lukket i en længere periode.
 
Vareudvalget i en fødevarevirksomhed skal være således, at der ikke opstår risiko for sundhedsfare eller skadelig påvirkning af fødevarerne. Særligt bør virksomheden overveje risikoen for krydskontaminering mellem fødevarer, processer, udstyr m.v.
Virksomheden bør bl.a. overveje, om der er tale om:
 
 • Færdigpakkede eller ikke-færdigpakkede fødevarer.
 • Forarbejdede eller uforarbejdede fødevarer.
 • Letfordærvelige eller ikke-letfordærvelige fødevarer.
 • Der håndteres andre varer end fødevarer i virksomheden.
 
Vareudvalget skal være tilpasset virksomhedens lokalefaciliteter, og de planlagte aktiviteter skal stå i forhold til lokalefaciliteterne. Hvis de planlagte ændringer kan give pladsmangel, skal virksomheden tilpasse sine aktiviteter.
Når virksomheden fastsætter sit vareudvalg, skal den klarlægge, hvordan den vil håndtere fødevarerne, om den behandler fødevarer, og om der er særligt udsatte processer i behandlingen af varerne.
 
 
Ved ansøgning om autorisation af væsentlige ændringer skal virksomheden følge den samme procedure som ved ansøgning om autorisation af fødevarevirksomhed. Se afsnit 18.4 Hvornår må virksomheder, der skal autoriseres, begynde sine fødevareaktiviteter.


19.2 Eksempler på væsentlige ændringer i autoriserede fødevarevirksomheder

Se en række eksempler på væsentlige ændringer i autoriserede fødevarevirksomheder:
 
 • En virksomhed vil skifte fra kun at have fødevarer, som kan opbevares ved omgivelsestemperatur, til også at have fødevarer, som skal opbevares på køl eller frost.
 • En virksomhed vil skifte fra kun at håndtere færdige fødevarer til selv at producere, tilberede eller på anden måde ændre fødevarer.
 • Et slagteri vil slagte dyr af en anden art, end den er autoriseret til.
 • En vildthåndteringsvirksomhed vil håndtere dyr af en anden art, end den er autoriseret til.
 • En opskæringsvirksomhed, hakket kød virksomhed, tilberedt kød virksomhed eller kødproduktvirksomhed vil bruge kød af en anden dyreart, end den er autoriseret til.
 • Et slagteri vil opskære oksehoveder, som indeholder specificeret risikomateriale (SRM).
 • En opskæringsvirksomhed vil håndtere specificeret risikomateriale (SRM), fx i form af opskæring af oksehoveder eller fårekroppe med rygmarv.
 • En virksomhed (der ikke i forvejen er et mejeri, der modtager rå mælk) vil modtage rå mælk, fx en kødproduktvirksomhed, der vil anvende rå mælk som ingrediens i leverpostej.
 • En virksomhed vil foretage prøveproduktioner i sine produktionslokaler af produkter, den ikke er autoriseret til.
 • En virksomhed vil indføre fødevarer (import fra tredjelande eller samhandel fra en EU-medlemsstat).
 • En virksomhed, der hidtil kun har indført varer fra en EU-medlemsstat, vil importere fra tredjelande. Det gælder også, hvis en virksomhed, der hidtil kun har importeret fra tredjelande vil indføre varer fra en EU-medlemsstat.
 • En virksomhed vil eksportere fødevarer til et tredjeland, som kræver forudgående godkendelse.
 • En virksomhed vil dele sine lokaler med en anden fødevarevirksomhed. Den anden fødevarevirksomhed skal autoriseres eller registreres som selvstændig virksomhed, hvis den er over bagatelgrænsen.
 • En virksomhed vil tilberede, pakke, forhandle, opbevare, markedsføre eller importere økologiske fødevarer eller anvende økologisk spisemærke.
 • En virksomhed vil levere vegetabilske eller animalske bi- eller restprodukter til foderbrug.
 • En virksomhed, der normalt har åbent året rundt, indstiller sine fødevareaktiviteter i en periode på mere end seks måneder.
 • En sæsonvirksomhed holder lukket i den periode, hvor virksomheden normalt har åben.
 • Et slagteri vil modtage slagtesvin omfattet af ordningen ”gruppevis levering af slagtesvin”.
 
Eksempler på ændringer i autoriserede virksomheder, der i nogle tilfælde vil være væsentlige og i andre tilfælde ikke-væsentlige ændringer:
 
 • Ombygninger, tilbygninger eller nedlæggelse af lokaler kan ofte betragtes som væsentlige ændringer i bygninger eller indretning. Men som udgangspunkt vil vedligeholdelse af eksisterende lokaler eller faciliteter ikke være væsentlige ændringer.
 • I et mejeri, der hidtil kun har produceret pasteuriseret mælk, vil produktion af yoghurt være en væsentlig ændring. Men produktion af en ny type yoghurt i et mejeri, som i forvejen producerer yoghurt, vil som udgangspunkt ikke være en væsentlig ændring.
 


19.3 Hvad er væsentlige ændringer i registrerede fødevarevirksomheder

En registreret fødevarevirksomhed skal give besked til den myndighed, der har registreret den, hvis der sker væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter.
 
 
 
Normalt vil ændringer af bygningsmæssige forhold ikke være væsentlige ændringer. Det betyder, at en virksomhed kan tage nye lokaler i brug, uden at det er en væsentlig ændring, så længe virksomheden stadig udgør en samlet geografisk enhed. Se også afsnit 18.8 Geografisk afgrænsning af virksomheder og flytning til ny adresse.
 
Ved ændringer bør virksomheden bl.a. overveje:
 
 • om ændringen får betydning for hygiejnen i virksomheden,
 • hvilke dele af virksomheden bliver involveret,
 • hvor stor en del af virksomheden bliver berørt,
 • om produktionen bliver væsentligt forøget, og
 • om ændringen indebærer, at virksomheden holder lukket i en længere periode.
 
Vareudvalget i en fødevarevirksomhed skal være således, at der ikke opstår risiko for sundhedsfare eller skadelig påvirkning af fødevarerne. Virksomheden bør særligt overveje risikoen for krydskontamination mellem fødevarer, processer, udstyr m.v.
Virksomheden bør bl.a. overveje, om der er tale om:
 
 • Færdigpakkede eller ikke-færdigpakkede fødevarer.
 • Forarbejdede eller uforarbejdede fødevarer.
 • Letfordærvelige eller ikke-letfordærvelige fødevarer.
 • Håndteres der andre varer end fødevarer i virksomheden, fx blomster og planter.
 
Virksomheden skal følge de samme procedurer ved anmeldelse af væsentlige ændringer som ved anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed.
 
Se også:
 


19.4 Eksempler på væsentlige ændringer i detailvirksomheder

Se en række eksempler på væsentlige ændringer i registrerede detailvirksomheder:
 
 • En butik vil sælge fødevarer, som skal opbevares på køl, når den hidtil ikke har solgt kølevarer.
 • En butik, restaurant, kantine m.v. vil modtage vildt direkte fra jæger.
 • En butik, restaurant, kantine m.v. vil modtage rå mælk.
 • En butik vil sælge uindpakkede, letfordærvelige fødevarer ved selvbetjening.
 • En butik uden tilberedning af fødevarer, bortset fra bake-off og lignende, begynder at tilberede fødevarer.
 • En butik, restaurant, kantine m.v. vil levere mad ud af huset (catering).
 • En virksomhed vil tilberede (bortset fra simpel tilberedning), pakke eller importere økologiske fødevarer eller anvende økologisk spisemærke.
 • En virksomhed vil forhandle økologiske fødevarer til andre fødevarevirksomheder efter 1/3- eller 2/3-reglerne. Dette gælder ikke færdigpakkede økologiske fødevarer, der leveres til storkøkkener.
 • En virksomhed vil levere vegetabilske eller animalske bi- eller restprodukter til foderbrug.
 • En butik eller anden detailvirksomhed vil levere fødevarer til en anden detailvirksomhed.
 • En virksomhed vil indføre fødevarer (import fra tredjelande eller samhandel fra en EU-med­lems­stat). Det er også en væsentlig ændring, hvis virksomheden hidtil har samhandlet indenfor EU og nu vil importere fra tredjelande.
 • En virksomhed vil dele sine lokaler med en anden fødevarevirksomhed. Den anden fødevarevirksomhed skal autoriseres eller registreres som selvstændig virksomhed, hvis den er over bagatelgrænsen.
 • En virksomhed vil i sine lokaler eller i umiddelbar tilknytning til egne lokaler afholde arrangementer, som ikke er en naturlig del af virksomhedens aktiviteter, fx i form af lejlighedsvise arrangementer eller arrangementer, som hører under privatsfæren. Det kan fx være et værtshus, som normalt kun serverer drikkevarer, og som vil afholde julefrokost, eller en restaurant, som afholder madlavningskurser.
 • En virksomhed, der normalt har åbent året rundt, indstiller sine fødevareaktiviteter i en periode på mere end seks måneder.
 • En sæsonvirksomhed holder lukket i den periode, hvor virksomheden normalt har åben.
 
Eksempler på ændringer, der som udgangspunkt ikke er væsentlige og derfor ikke skal anmeldes:
 
 • En virksomhed ændrer de bygningsmæssige forhold, fx bygger om i de eksisterende lokaler, bygger til eller nedlægger lokaler. Dvs. virksomheden kan tage nye lokaler i brug, uden at det er en væsentlig ændring, så længe virksomheden stadig udgør en samlet geografisk enhed.
 • En butik begynder at sælge en anden type færdigpakkede kølevarer, end de færdigpakkede kølevarer butikken plejer at sælge.
 • En butik begynder at modtage færdigpakket honning direkte fra biavler.
 • En butik begynder at sælge ikke-letfordærvelige fødevarer, fx uindpakket frugt og grønt som æbler, appelsiner, porrer og kartofler (skrællede eller ikke-skrællede), slik, brød, kager, te eller kaffe, ved selvbetjening.
 • En butik vil give kunderne mulighed for at male kaffe fra hele kaffebønner eller mel fra korn eller presse juice fra fx appelsiner ved selvbetjening.
 • En butik med salg af uindpakkede, letfordærvelige fødevarer ved selvbetjening begynder at sælge en anden slags uindpakkede, letfordærvelige fødevarer ved selvbetjening. Det er heller ikke en væsentlig ændring, hvis salget af de forskellige slags fødevarer foregår i forskellige afdelinger i det samme supermarked, fx i bager-, slagter- og kolonialafdeling.
 • En butik eller restaurant begynder at modtage fisk direkte fra en erhvervsfisker. Butikken eller restauranten skal dog være opmærksom på, at den skal være registreret hos NaturErhvervstyrelsen til førstegangsomsætning af fisk, medmindre fiskeren er registreret til førstegangsomsætning.
 • En butik begynder at bringe dagligvarer fra butikken ud til den endelige forbruger.
 • En restaurant begynder at have selvbetjening i form af buffet.
 • En virksomhed afholder et lejlighedsvist arrangement på en anden lokalitet, fx på en festival.
 
Se regler om økologi:
 

19.5 Eksempler på væsentlige ændringer i registrerede engrosvirksomheder og virksomheder i gruppen detail med engros

Se en række eksempler på væsentlige ændringer i registrerede virksomheder: 
 • En virksomhed vil sælge fødevarer, som skal opbevares på køl, når den hidtil ikke har solgt kølevarer.
 • En virksomhed vil levere mad ud af huset (catering).
 • En virksomhed vil skifte fra kun at håndtere ikke-animalske fødevarer til også at håndtere animalske fødevarer, der skal opbevares på køl eller frost.
 • En virksomhed vil modtage rå mælk
 • En virksomhed vil tilberede, pakke, forhandle, opbevare, markedsføre eller importere økologiske fødevarer eller anvende økologisk spisemærke.
 • En virksomhed vil levere vegetabilske eller animalske bi- eller restprodukter til foderbrug.
 • En virksomhed vil indføre fødevarer (import fra tredjelande eller samhandel fra en EU-medlemsstat). Det er også en væsentlig ændring, hvis virksomheden hidtil har samhandlet og nu vil importere fra tredjelande eller omvendt.
 • En virksomhed vil dele sine lokaler med en anden fødevarevirksomhed. Den anden fødevarevirksomhed skal autoriseres eller registreres som selvstændig virksomhed, hvis den er over bagatelgrænsen.
 • En virksomhed vil afholde arrangementer, som ikke er en naturlig del af virksomhedens aktiviteter, fx i form af lejlighedsvise arrangementer eller arrangementer, som hører under privatsfæren.
 • En virksomhed, der normalt har åbent året rundt, indstiller sine fødevareaktiviteter i en periode på mere end seks måneder.
 • En sæsonvirksomhed holder lukket i den periode, hvor virksomheden normalt har åben.
Eksempler på ændringer, der som udgangspunkt ikke er væsentlige og derfor ikke skal anmeldes: 
 • En virksomhed ændrer de bygningsmæssige forhold, fx bygger om i de eksisterende lokaler, bygger til eller nedlægger lokaler. Dvs. virksomheden kan tage nye lokaler i brug, uden at det er en væsentlig ændring, så længe virksomheden stadig udgør en samlet geografisk enhed.
 • En virksomhed begynder at sælge en anden type færdigpakkede fødevarer, som skal opbevares på køl, end de færdigpakkede kølevarer butikken plejer at sælge. Butikken skal sørge for de korrekte køletemperaturer.
En virksomhed begynder at sælge en anden type færdigpakkede fødevarer, som skal opbevares på køl, end de færdigpakkede kølevarer butikken plejer at sælge. Butikken skal sørge for de korrekte køletemperaturer


19.6 Ophør af fødevarevirksomhed

Hvis en fødevarevirksomhed lukker sine fødevareaktiviteter helt ned, skal virksomheden give besked til den myndighed, som har autoriseret eller registreret virksomheden.


19.7 Væsentlige ændringer i autoriserede kødvirksomheder

Et hovedkontor, en konsulent eller en anden person kan på vegne af flere autoriserede virksomheder i en kæde ansøge om ny autorisation ved væsentlige ændringer.
 
 
Hvis man ansøger på vegne af flere virksomheder i en kæde, skal man bruge den samme digitale formular som ved ansøgning om autorisation eller anmeldelse af registrering af fødevarevirksomhed. Formularen findes på www.virk.dk eller via Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk.
 
 
 Man kan kun ansøge på vegne af flere virksomheder, hvis:
·         virksomhederne indgår i et kædekoncept,
·         de væsentlige ændringer er de samme for alle virksomheder omfattet af ansøgningen, og
·         de væsentlige ændringer ønskes påbegyndt den samme dato for de pågældende  virksomheder.

19.8 Væsentlige ændringer i registrerede kædevirksomheder

Et hovedkontor, en konsulent eller en anden person kan på vegne af flere registrerede virksomheder i en kæde anmelde væsentlige ændringer til registrering hos Fødevarestyrelsen.
 
 
Hvis man anmelder væsentlige ændringer på vegne af flere virksomheder i en kæde, skal man bruge samme digitale formular som ved ansøgning om autorisation eller anmeldelse af registrering af fødevarevirksomhed. Formularen findes på virk.dk eller via Fødevarestyrelsens hjemmeside
 
 
 Man kan kun anmelde væsentlige ændringer på vegne af flere virksomheder, hvis:
·         virksomhederne indgår i et kædekoncept,
·         de væsentlige ændringer er de samme for alle virksomheder omfattet af anmeldelsen, og
·         de væsentlige ændringer ønskes påbegyndt den samme dato for de pågældende virksomheder.