Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Dagplejer:
15. Registrering af detailvirksomhed

 

15.2 Institutionskøkkener – registrering eller autorisation

Madordninger med tilberedning af mad i institutioner som vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, skoler, efterskoler, plejehjem, hospitaler og lignende kræver, at institutionen bliver registreret som fødevarevirksomhed.

Madlavning i institutioner som plejehjem, leve-bomiljøer, andre døgninstitutioner og børneinstitutioner er normalt fødevarevirksomhed. Fx hvis beboerne i en institution er på midlertidigt eller længerevarende ophold på grund af betydelig evt. varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, som betyder, at beboerne ikke kan klare sig uden støtte, men har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner, for pleje eller behandling i kortere eller længere perioder.

Men visse typer bo- eller væresteder hører til privatsfæren. Det er typisk institutioner med ret velfungerende beboere, som blot skal have pædagogisk støtte for at varetage deres egen husholdning.

Se afsnit:

 

5.1 Privat husholdning i hjemmet – privatsfære

5.2 Andre fødevareaktiviteter i hjemmet – privatsfære

5.3 Dagplejer i eget hjem – privatsfære – dog i nogle tilfælde fødevarevirksomhed

5.5 Fællesspisning i institutioner og foreninger – privatsfære

7.5 Børneinstitution med begrænset behandling af fødevarer – under bagatelgrænsen

7.6 Bidrag til madordninger og skoleboder – under bagatelgrænsen

7.7 Modtagekøkkener, der modtager fx færdig frokost – under bagatelgrænsen

18 Autorisation og registrering af særlige aktiviteter


15.3 Køkken m.v. i bolig som fødevarevirksomhed – registrering

Hvis man driver fødevarevirksomhed fra sit private hjem, skal man være registreret som fødevarevirksomhed, medmindre aktiviteterne er under bagatelgrænsen. Hvis kunderne især er endelige forbrugere, skal virksomheden registreres som detailvirksomhed.

Lokaler med fødevareaktiviteter er ikke "private" lokaler, men fødevarevirksomhed. Lokalerne skal opfylde bestemmelserne for den pågældende type virksomhed. Fødevarestyrelsen har adgang til at føre offentlig kontrol med fødevarevirksomheden i boligen.

Man kan fx tilberede mad i køkkenet og opbevare råvarer, færdigvarer, indpakningsmateriale osv. andre steder end i køkkenet, fx i andre rum i boligen eller i garagen.

Se også afsnit:

 

3.7 Køkken m.v. i bolig som fødevarevirksomhed – under bagatelgrænsen

7.6 Bidrag til madordninger og skoleboder – under bagatelgrænsen

16.6 Køkken m.v. i bolig som fødevarevirksomhed – autorisation eller registrering

17.12 Køkken m.v. i bolig som fødevarevirksomhed – autorisation eller registrering