Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:


13. Primærproducenters direkte levering af visse animalske fødevarer til lokale detailvirksomheder

Primærproducenter, der ønsker at levere visse animalske fødevarer til lokale detailvirksomheder, skal – ud over at være registreret eller autoriseret som primærproducent – også være registreret til dette salg. Ved levering forstås f.eks. salg og donation.

13.1 Direkte levering til lokale detailvirksomheder af tamfjerkræ – registrering

​​​​​​

Primærproducenter, der vil levere slagtet tamfjerkræ direkte til lokale detailvirksomheder, skal være registreret til det hos Fødevarestyrelsen. Primærproducenter må levere op til 2.000 stykker tamfjerkræ om året (alle arter tilsammen) direkte til lokale detailvirksomheder. Fjerkræet skal være slagtet, eventuelt være blevet plukket og eventuelt have fået organer udtaget på den pågældende bedrift. Tamfjerkræ er f.eks. høns, kyllinger, kalkuner, ænder, gæs og duer.

Fjerkræet må kun leveres til lokale detailvirksomheder, dvs. virksomheder, der ligger inden for en radius af 50 km fra primærproducentens bedrift.

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger de angivne mængder.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 1, nr. 1, og stk. 2

 

Primærproducenter må også levere tamfjerkræ direkte til forbrugere ved stalddørssalg. Den samlede mængde af tamfjerkræ, der leveres fra stalddøren og til lokale detailvirksomheder, må ikke overstige 2.000 stykker om året.​

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 6


13.2 Direkte levering til lokale detailvirksomheder af kaniner – registrering

​​​​​​Primærproducenter, der vil levere slagtede kaniner direkte til lokale detailvirksomheder, skal være registreret til det hos Fødevarestyrelsen. Primærproducenter må levere op til 500 kaniner om året direkte til lokale detailvirksomheder. Kaninerne skal være slagtet, eventuelt være blevet flået og eventuelt have fået organer udtaget på den pågældende bedrift.

Kaninerne må kun leveres til lokale detailvirksomheder, dvs. virksomheder, der ligger inden for en radius a​f 50 km fra primærproducentens bedrift.

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger den angivne mængde.​​

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 1, nr. 2, og stk. 2

 

Primærproducenter må også levere kaniner direkte til forbrugere ved stalddørssalg. Den samlede mængde af kaniner, der leveres fra stalddøren og til lokale detailvirksomheder, må ikke overstige 500 stykker om året.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 6


13.3 Direkte levering til lokale detailvirksomheder af opdrættet fjervildt – registrering

​​Primærproducenter, der vil levere opdrættet fjervildt direkte til lokale detailvirksomheder, skal være registreret til det hos Fødevarestyrelsen. Primærproducenter må levere op til 2.000 stykker opdrættet fjervildt (alle arter tilsammen) om året direkte til lokale detailvirksomheder. Det opdrættede fjervildt skal være slagtet, eventuelt være blevet plukket og eventuelt have fået organer udtaget på den pågældende bedrift. Opdrættet fjervildt er f.eks. vagtler, perlehøns, fasaner, agerhøns, rødhøns, stenhøns og gråænder.

Det opdrættede fjervildt må kun leveres til lokale detailvirksomheder, dvs. virksomheder, der ligger inden for en radius af 50 km fra primærproducentens bedrift.

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger den angivne mængde.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 1, nr. 3, og stk. 2

 

Primærproducenter må også levere opdrættet fjervildt direkte til forbrugere ved stalddørssalg. Den samlede mængde af opdrættet fjervildt, der leveres fra stalddøren og til lokale detailvirksomheder, må ikke overstige 2.000 stykker om året.​

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 6


13.4 Direkte levering til lokale detailvirksomheder af muslinger m.m. – registrering

​​​Primærproducenter, der vil levere levende muslinger m.m. direkte til lokale detailvirksomheder, skal være registreret til det hos Fødevarestyrelsen.

Lineopdrættere af muslinger, der er autoriseret som primærproducent, skal også være registreret til eventuel direkte levering til lokale detailvirksomheder.

Primærproducenter må levere op til 4.000 kg levende muslinger m.m. om året direkte til lokale detailvirksomheder. Muslinger m.m. er f.eks. blåmuslinger eller østers.

Muslingerne m.m. må kun leveres til lokale detailvirksomheder. Dvs. virksomheder, der ligger inden for en radius af 50 km fra kajen, hvorfra muslingerne m.m. blev landet.

Primærproducenten må kun levere levende muslinger m.m. direkte til lokale detailvirksomheder, hvis muslingerne m.m. er høstet i zoner, produktionsområder eller opdrætsanlæg med A-klas­sifikation. A-klassifikation betyder, at zonen, produktionsområdet eller opdrætsanlægget er åbnet for høst for den pågældende fisker eller opdrætter.

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger den angivne mængde.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk​. 1, nr. 4, og stk. 4

Muslingebekendtgørelsen, §§ 3 og 4

 

Primærproducenter må også levere muslinger m.m. direkte til forbrugere ved stalddørssalg, dvs. direkte fra båden eller opdrætsanlægget. Den samlede mængde af muslinger m.m., der leveres fra båden eller opdrætsanlægget til forbrugere og til lokale detailvirksomheder, må ikke overstige 4.000 kg om året.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 6

 

Det er ikke lovligt som person, der ikke er registreret som primærproducent, at sælge muslinger m.m., som man selv har høstet, direkte til lokale detailvirksomheder. Man skal være registreret hos Fødevarestyrelsen som primærproducent og have taget de nødvendige prøver, som skal være undersøgt med tilfredsstillende resultat for at åbne det pågældende område for høst.​

Se også Fiskeristyrelsens regler, bl.a. krav om registrering som erhvervs- eller bierhvervsfisker af muslinger m.m. samt førstegangsomsætning.


13.5 Direkte levering af æg til egen, lokal detailvirksomhed – registrering

​​​​

Primærproducenter, der vil levere æg direkte til egen, lokal detailvirksomhed, skal være registreret til det hos Fødevarestyrelsen. Primærproducenter må levere op til 312.000 æg om året direkte til egen lokal detailvirksomhed.

Primærproducenter af konsumæg skal forud for registrering til stalddørssalg være registreret i CHR, landbrugsindberetning.dk og hos Danske Æg.

Detailvirksomheden skal ligge på primærproducentens egen bedrift, og kan f.eks. være en gårdbutik, café eller restaurant. Detailvirksomheden kan også være en bod på et offentligt marked, når markedet ligger inden for en radius af 50 km fra bedriften, og når primærproducenten selv har ansvar for bodens drift.

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger den angivne mængde.​​​

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 1, nr. 5, og stk. 3-4

Bekendtgørelse om handelsnormer for æg, § 1

 

Primærproducenter må også levere æg direkte til forbrugere ved stalddørssalg. Den samlede mængde af æg, der leveres fra stalddøren og til egne lokale detailvirksomheder samt eget autoriseret ægpakkeri med begrænset, lokal omsætning, må ikke overstige 312.000 æg om året.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 6

 

Æggene må ikke være sorteret i kvalitets- eller vægtklasser. Det er derfor ikke tilladt at angive produktionsmetoden. Det er dog tilladt at mærke eller skilte med, at der er tale om økologiske æg, men disse æg må heller ikke være sorteret i kvalitets- eller vægtklasser.

Æggene må ikke være rengjorte, hverken ved vask eller rengøring med svamp eller lignende.

For æg fra høns skal hønsebesætningen være under salmonellakontrol, medmindre der er tale om en besætning med op til 30 høns. Ved direkte levering af æg til egen, lokal detailvirksomhed fra besætninger med op til 30 høns og uden salmonellakontrol, må der ikke annonceres eller reklameres med salg af æg. Det gælder også ved salg af æg fra egen bod på et offentligt lokalt marked.​

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 1, nr. 5

Konsumægsbekendtgørelsen; §§ 7-8

Bekendtgørelse om handelsnormer for æg, § 1


13.6 Jægers direkte levering til lokale detailvirksomheder af vildt – ingen registrering

​Jægere må, uden yderligere registrering end jagttegn, årligt levere op til 500 stykker småvildt, f.eks. fugle og harer, og 15 stykker vildtlevende storvildt, f.eks. hjortedyr, direkte til lokale detailvirksomheder. Jægeren skal selv være ejer af det nedlagte vildt. Stor- og småvildt må være afhudet eller plukket. For storvildt må organer fra bryst- og bughule være udtaget, og underben og hoved må være fjernet.​

Jægere må også levere vildt direkte til endelige forbrugere ved stalddørssalg. Den samlede mængde vildt, jægeren afsætter direkte til lokale detailvirksomheder og som stalddørssalg, må ikke overstige 500 stykker småvildt og 15 stykker storvildt pr. år.

Vildtet må kun leveres til detailvirksomheder, der ligger inden for en radius af 50 km fra jægerens bopæl eller jagtstedet.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 4, stk. 4-6

 

Se også:

 

12.9 Jægers stalddørssalg af vildt – ingen registrering

 

En detailvirksomhed, som modtager vildt direkte fra jægere, skal have denne aktivitet registreret.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 12

 

Se mere:

 

25.3 Hvad er væsentlige ændringer i registrerede fødevarevirksomheder

25.4 Eksempler på væsentlige ændringer i detailvirksomheder