Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

13.5 Direkte levering af æg til egen, lokal detailvirksomhed – registrering

 

​​​​

Primærproducenter, der vil levere æg direkte til egen, lokal detailvirksomhed, skal være registreret til det hos Fødevarestyrelsen. Primærproducenter må levere op til 312.000 æg om året direkte til egen lokal detailvirksomhed.

Primærproducenter af konsumæg skal forud for registrering til stalddørssalg være registreret i CHR, landbrugsindberetning.dk og hos Danske Æg.

Detailvirksomheden skal ligge på primærproducentens egen bedrift, og kan f.eks. være en gårdbutik, café eller restaurant. Detailvirksomheden kan også være en bod på et offentligt marked, når markedet ligger inden for en radius af 50 km fra bedriften, og når primærproducenten selv har ansvar for bodens drift.

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger den angivne mængde.​​​

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 1, nr. 5, og stk. 3-4

Bekendtgørelse om handelsnormer for æg, § 1

 

Primærproducenter må også levere æg direkte til forbrugere ved stalddørssalg. Den samlede mængde af æg, der leveres fra stalddøren og til egne lokale detailvirksomheder samt eget autoriseret ægpakkeri med begrænset, lokal omsætning, må ikke overstige 312.000 æg om året.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 6

 

Æggene må ikke være sorteret i kvalitets- eller vægtklasser. Det er derfor ikke tilladt at angive produktionsmetoden. Det er dog tilladt at mærke eller skilte med, at der er tale om økologiske æg, men disse æg må heller ikke være sorteret i kvalitets- eller vægtklasser.

Æggene må ikke være rengjorte, hverken ved vask eller rengøring med svamp eller lignende.

For æg fra høns skal hønsebesætningen være under salmonellakontrol, medmindre der er tale om en besætning med op til 30 høns. Ved direkte levering af æg til egen, lokal detailvirksomhed fra besætninger med op til 30 høns og uden salmonellakontrol, må der ikke annonceres eller reklameres med salg af æg. Det gælder også ved salg af æg fra egen bod på et offentligt lokalt marked.​

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 1, nr. 5

Konsumægsbekendtgørelsen; §§ 7-8

Bekendtgørelse om handelsnormer for æg, § 1