Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

12.8 Stalddørssalg af æg – registrering

 

​​

Stalddørssalg af æg skal være registreret. Primærproducenter må levere op til 312.000 æg årligt ved stalddøren.

Primærproducenter af konsumæg skal forud for registrering til stalddørssalg være registreret i CHR, landbrugsindberetning.dk og hos Danske Æg.

Æggene må ikke være sorteret i kvalitets- eller vægtklasser ved stalddørssalg. Det er derfor ikke tilladt at angive produktionsmetoden. Det er dog tilladt at mærke eller skilte med, at der er tale om økologiske æg, men disse æg må heller ikke være sorteret i kvalitets- eller vægtklasser.

Æggene må ikke være rengjorte, hverken ved vask eller rengøring med svamp eller lignende.

Der er ikke forbud mod at sælge knækæg ved stalddørssalg. Ved knækæg forstås æg, hvor skallen er brudt, men hvor hinderne under skallen ikke er i stykker. Producenten bør dog være opmærksom på, at knækæg formentlig har en kortere holdbarhed end intakte æg.

Hvis man sælger æg fra høns, skal hønsebesætningen være under salmonellakontrol, medmindre det er en besætning med op til 30 høns over 16 uger (høner og haner tilsammen). Ved stalddørssalg fra besætninger med op til 30 høns og uden salmonellakontrol, må der ikke annonceres eller reklameres med salg af æg, og æggene må kun afsættes til en kendt kreds af kunder.

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger de angivne mængder.

Hvis primærproducenten også leverer æg til egen detailvirksomhed, som kan være en virksomhed på gården, f.eks. en gårdbutik, café eller restaurant, eller egen bod på et lokalt, offentligt marked, eller til eget ægpakkeri, som er autoriseret til lokal, begrænset omsætning, må det samlede antal æg, der leveres fra primærproducenten ved stalddørssalg, til egen detailvirksomhed eller til eget ægpakkeri med autorisation til lokal, begrænset omsætning, ikke overstige 312.000 pr. år.

En primærproducent må ikke sælge eller på anden måde levere æg direkte til lokale detailvirksomheder, hvis primærproducenten ikke selv har ansvar for driften af detailvirksomhederne. ​

Se også afsnit:

 

13.5 Direkte levering af æg til egen, lokal detailvirksomhed – registrering

14.1 Direkte levering til eget ægpakkeri, autoriseret til begrænset, lokal omsætning

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 5, stk. 2, nr. 8 og § 6, stk. 7

Hygiejnebekendtgørelsen, § 5

Konsumægsbekendtgørelsen, §§ 4 og 7-8

Bekendtgørelse om handelsnormer for æg