Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:


11. Primærproducenters stalddørssalg af vegetabilske primærprodukter

Primærproducenter, der udelukkende har stalddørssalg af vegetabilske fødevarer, skal ikke have stalddørssalget registreret. Det gælder også for stalddørssalg fra spirevirksomheder, der er autoriseret som primærproducent.

11.1 Stalddørssalg af vegetabilske primærprodukter – ingen registrering

​​​​Stalddørssalg af vegetabilske primærprodukter, svampe, alger, f.eks. tang, og lignende skal ikke registreres. Det gælder også for stalddørssalg fra spirevirksomheder, der er autoriseret som primærproducent.

Stalddørssalg af vegetabilske fødevarer, svampe, alger, f.eks. tang, og lignende er salg eller på anden måde levering af uforarbejdede landbrugsprodukter fra egen bedrift eller indsamlet i naturen direkte til endelige forbrugere. Forbrugere kan altså købe uforarbejdet frugt og grønt ved stalddøren.

Det er derimod ikke stalddørssalg, hvis salget eller leveringen sker fra en detailvirksomhed på bedriften – i daglig tale ofte kaldet en gårdbutik.

Leveringen ved stalddørssalg skal foregå på bedriften, f.eks.  ud til en offentlig vej. Gårde, der ligger langt fra offentlig vej, og som derfor ikke reelt har mulighed for stalddørssalg, kan levere sine produkter fra en bod, f.eks. opstillet på vejen ved en nærliggende bedrift.

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 4, stk. 1-2

Hygiejnebekendtgørelsen, § 3

 

Primærproducenter af frugt og grønt kan også levere mindre mængder hjemmelavet marmelade, syltetøj og saft fremstillet af frugt og grønt af egen avl direkte til endelige forbrugere. Det vil ikke være stalddørssalg, men detailvirksomhed under bagatelgrænsen.

Se mere i afsnit:

 

6. Bagatelgrænse for fødevarevirksomhed – ingen registrering

7.2 Fødevareaktivitet uden en vis grad af organisation – under bagatelgrænsen

7.3 Virksomhed med ubetydelig fødevareaktivitet – under bagatelgrænsen