Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

TRACES NT

TRACES NT står for TRAde Control Expert System New Technology. Systemet bruges i første omgang til import af økologiske produkter og certificeret træ (sidstnævnte i Naturstyrelsens regi).

Her på siden kan du få adgang til systemet, oprette dig selv og din virksomhed, få vejledning til oprettelsen, og hvordan du kan anvende systemet. Du kan også få adgang til et træningsprogram, hvor du kan øve dig i at bruge systemet.

​​​​Udvikling af TRACES NT
EU-Kommissionen har udviklet TRACES NT i en ny Java-software, som i fremtiden også skal være i stand til at håndtere EU's nye digitale signatursystem. Selv om systemet i øjeblikket kun er åbent for økologiske virksomheder og for virksomheder, der handler med certificeret træ, så er det meningen, at alle funktioner fra det oprindelige TRACES efterhånden vil blive overført på TRACES NT.​​​

Læs mere om det oprindelige TRACES

Indtil EU's nye digitale signatursystem er indført og kan bruges i alle EU-lande samt af brugere udenfor EU, er det stadig papircertifikaterne, der er juridisk bindende og skal følge varen.

 

TRACES NT for økol​ogi-importer
For at forbedre sporbarheden af økologi​ske produkter, der importeres fra tredjelande (lande udenfor EU, bortset fra EØS-lande), skal de nuværende kontrolattester til økologi-import i løbet af 2017 udstedes og administreres via EU-Kommissionens database TRACES NT.

TRACES NT skal ifølge EU-Kommissionen anvendes i alle EU-lande, hvor der importeres økologiske produkter:

Gå til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 20016/1842 af 14. oktober 2016
 
Det skal præciseres, at importører fortsat skal følge de nugældende procedurer og regler i forbindelse med SKAT's kontrol af kontrolattesten. Disse regler er beskrevet i Fødevarestyrelsens Vejledning om import af økologiske fødevarer – oktober 2017 og i SKAT's juridiske vejledning F.A.31.22 VAB, Økologiske varer.
 
 
 
Krav til importører og første-modtagere af importered​e økologiske produkter 
Importører og førstemodtagere af økologiske produkter fra tredjelande skal oprettes og have en profil i TRACES NT, for at kontrolattesten kan dannes i systemet. For at kunne oprettes i TRACES NT, skal importører og førstemodtagere være omfattet af økologikontrol. Virksomhedernes medarbejdere, som administrerer økologi-importer, og som udfører modtagekontrol på økologiske partier, skal oprette en personlig profil i TRACES NT produktionssite.
Alle importkontrolattester skal udstedes i TRACES NT, hvor alle virksomheder, som indgår i kontrolattesten, skal være oprettet og godkendt på forhånd. Idet godkendelsen i systemet forudsætter, at virksomhederne er under økologikontrol, sikrer dette sporbarheden af økologiske importer.
 
Importørerne kan selv opstarte/initiere en kontrolattest i TRACES NT på de partier, de skal have importeret. Kontrolorganerne i tredjelande verificerer/udsteder/godkender disse kontrolattester via TRACES NT. Indtil EU's elektroniske signatur er fuldt implementeret, skal kontrolorganerne printe kontrolattesterne ud, stemple og underskrive dem. Det er stadig papir​kontrolattesten, der skal følge varen fra tredjelandet til EU.
 
Nemmere administration og bedre​​ kontrol med TRACES NT
TRACES NT letter administrationen af økologi-importer. Økologi-kontrolattester og økologi-delkontrolattester kan oprettes direkte i systemet på alle EU-sprog. Der er mulighed for at anvende tidligere kontrolattester som skabelon for nye kontrolattester, hvis man fx gerne vil importere de samme varer fra samme eksportør. Når den elektronisk signatur er implementeret i TRACES NT vil man nemt kunne sende kontrolattesterne videre til godkendels​​e ved kontrolorganer/-myndigheder i tredjelande eller myndigheder i EU, som fx Fødevarestyrelsen, Landbrugsstyrelsen eller til toldstederne. Importøren har samtidig nemmere overblik over første modtagers kontrol og godkendelse af et importeret parti.
I løbet af 2019 forventes, at TRACES NT bliver videreudviklet, så alt kan foregå elektronisk og kontrolattesten ikke længere udstedes i papirform. For at dette kan lade sig gøre, arbejdes der i øjeblikket på, at EU-Kommissionens elektroniske signatur bliver fuldt implementeret i alle EU-lande, samt at aktører i lande udenfor EU også kan anvende den. Indtil da skal kontrolattester og delkontrolattester, der oprettes i TRACES NT, godkendes både elektronisk og i papirudgave.
 
Adgang til TRACES NT prod​uktionssite
For at kontrolattesten kan udstedes i TRACES NT (fra 19. april 2017), skal importører, førstemodtagere af økologiske sendinger fra tredjelande, og disse virksomheders udvalgte medarbejdere, være registreret i TRACES NT. Hvis din virksomhed endnu ikke er oprettet i TRACES NT, kan du oprette den og få den g​​​odkendt af Fødevare NordØst. I TRACES NT kan du finde vejledning til, hvordan du og din virksomhed kan oprettes i systemet. Du kan også finde forskellige vejledninger her på Fødevarestyrelsens side om TRACES NT samt på TRACES NT (produktionssitet).
 
Første gang du bruger TRACES NT
Klik på linket til produktionssitet, og vælg derefter "Klik her for at registrere en ny bruger". Kodeordet vil herefter bliver tilsendt via e-mail.​​
Når du opretter dig som bruger i TRACES NT, skal du tilknyttes din virksomhed, som i TRACES NT kaldes "Organisation".  En organisation kan fx være en eksportør, et kontrolorgan i tredjelandet, en importør i EU/Danmark, Fødevarestyrelsen, et toldsted eller en førstemodtager i EU/Danmark. En brugerprofil kan kun være tilknyttet én virksomhedsadresse. Du må derfor have én brugerprofil pr. virksomhedsadresse, hvis du arbejder på flere adresser.

TRACES NT træningssite
 
EU-Kommissionen har udviklet et træningssite, hvor man kan øve sig og blive fortrolig med systemet. Træningssitet er en tro kopi af selve produktionssitet. Certifikater, som udarbejdes på træningssitet kan ikke ses på produktionssitet. De sendes ikke rigtigt af sted, så her kan man trygt øve sig uden at komme til at ødelægge noget.
 
 
Du kan her afprøve hele forløbet fra udfyldelsen af et certifikat til SKAT's godkendelse af ​​certifikatet og første modtagers godkendelse af sendingen. For at kunne gøre det skal man logge sig ind med forskellige træningsbrugernavne og passwords, som EU-Kommissionen har stillet til rådighed. 
 
 
Ændret 5. februar 2019