Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

TRACES NT

TRACES NT står for TRADE Control and Expert System New Technology. Her på siden kan du få adgang til systemet, oprette dig selv og din virksomhed, få vejledning til oprettelsen, og hvordan du kan anvende systemet.

​​​​​​​​Siden er under revision

Systemet skal bruges til import af økologiske produkter, plantesundhedserklæringer (Landbrugsstyrelsen) og certificeret træ (Naturstyrelsen). Siden 14. december 2019 har systemet også været anvendt ved import af animalske produkter samt ikke-animalske fødevarer og foder under restriktion eller midlertidig øget import kontrol (før kaldet intensiveret kontrol).

​Fra 1. januar 2​​​022 migrerer eksportmodulet i TRACES Classic til TRACES NT​

Det betyder at man kun kan benytte TRACES NT til at udstede eksportcertifikater fra 1. januar 2022.

Du kan finde en EU-export user guide til TRACES NT fo​r virksomheder her:

​​EU-export user guide for operators​​

Animalsk import 
Fødevarestyrelsen skal senest den 14. december 2019 overgå til at bruge TRACES NT ved veterinær grænsekontrol af animalske produkter og levende dyr
Levende dyr samt animalske fødevarer, foder og animalske biprodukter til veterinærkontrol skal forhåndsanmeldes via CHED-A og CHED-P, som erstatter CVED-A og CVED-P.​ 

 
Fødevarestyrelsen, importørerne og den ansvarlige for sendingen skal senest den 14. december 2019 overgå til at br​uge TRACES NT ved forhåndsanmeldelse og grænsekontrol af ikke-animalske produkter, som er under import restriktioner eller midlertidig forøget import kontrol.

De eksisterende restriktioner er omfattet af kravet om elektronisk forhåndsanmeldelse og kontrol. Følgende forordninger ​​​er samlet i ny forordning (EU) 2019/1793, der er gældende fra 14. december 2019:

  • Ikke animalske fødevarer under intensiveret kontrol, forordning 669/2009
  • Ikke-animalske fødevarer under restriktion, forordning 884/2014
  • Ikke-animalske fødevarer under restriktion, forordning 2015/175
  • Ikke-animalske fødevarer under restriktion, forordning 2017/186
  • Ikke-animalske fødevarer under restriktion, forordning 2018/1660
Ikke-animalske produkt​er forhåndsanmeldes via CHED-D, som erstatter det nuværende CED.Krav til importører af dyr og produkter 
Virksomheder med importører a​f produkter og dyr fra tredjelande, der skal til grænsekontrol, skal være oprettet i TRACES NT, for at forhåndsanmeldelse (CHED) kan dannes i systemet. Virksomhedernes medarbejdere, som a​dministrerer og forhåndsanmelder importer mv., skal oprette en personlig profil i TRACES NT.

Alle CHED skal udstedes i TRACES NT. Alle virksomheder uanset om det er importør i EU eller eksport virksomheden i tredjelandet, skal være oprettet på forhånd.Det er virksomhedens ansvar at sikre, at virksomhederne er oprettet i god tid.

Virksomheden skal godkendes af det relevante grænsekontrolsted før importen og før medarbejdere kan oprettes. Vær opmærksom på at den første medarbejder, som opretter sig i systemet, får ansvaret for at godkende øvrige medarbejdere i systemet. Importøren kan, samtidig med, at der oprettes en forhåndsanmeldelse, oprette den eksporterende virksomhed i systemet.

Importørerne kan selv kreere/initiere en forhåndsanmeldelse i TRACES NT på de sendinger, de skal have importeret.

Adgang til TRACES NT produktionssite for import og eksport
For at CHED kan udstedes i TRACES NT, skal importøren og eksportøren samt virksomhedernes udvalgte medarbejdere, være registreret i TRACES NT. Hvis din virksomhed endnu ikke er oprettet i TRACES NT, kan du oprette den og få den g​​​odkendt af det af Fødevarestyrelsens grænsekontrolsteder du benytter mest. I TRACES NT kan du finde vejledning til, hvordan du og din virksomhed kan blive oprettet i systemet
 
 
Udvikling af TRACES NT 
EU-Kommissionen har udviklet TRACES NT i en ny Java-software, som i fremtiden også skal være i stand til at håndtere EU's nye digitale signatursystem.

Læs mere om det oprindelige TRACES

Indtil EU's nye digitale signatursystem er indført og kan bruges i alle EU-lande samt af brugere udenfor EU, er det stadig papircertifikaterne, der er juridisk bindende og skal følge varen.
 
Første gang du bruger TRACES NT ved import og eksport af dyr og produkter
Se vejledninger under "Vejledninger til TRACES NT grænsekontrol". Findes også under menuen til venstre på denne siden.

Lad det være den person, som skal være superbruger i jeres virksomhed, som opretter virksomheden og/eller (hvis virksomheden allerede findes) opretter sig som bruger først. Superbruge​​ren vil få adgang til at godkende nye brugere, som skal tilknyttes virksomheden.​


TRACES NT træningssite

EU-Kommissionen har udviklet et træningssite, hvor man kan øve sig og blive fortrolig med systemet. Træningssitet er en kopi af selve produktionssitet. Forhåndsanmeldelser, som udarbejdes på træningssitet kan ikke ses på p​roduktionssitet. De​ sendes ikke rigtigt af sted, så her kan man trygt øve sig uden at komme til at ødelægge noget.

Du kan her afprøve forhåndsanmeldelse til et grænsekontrolsted, vedhæfte relevante dokumente​​r, prøve import via grænsekontrol i andet EU land, se eksempler på afsluttet CHED mm.

​For at kunne gøre det skal man logge sig ind med træningsbrugernavn og passwords, som EU-Kommissionen har stillet til rådighed. ​

Du kan logge dig på som nedenstående profil typer med e-mails og password, der fremgår af tabellen:​​

Funktion ​E-mail ​Password
​Borgere og virksomheder​RFC02.FR@ec-traces.eu​Welovetnt2021.0
 
Profiler eksisterer i flere versioner. Det betyder, at 02 i mailadressen udskiftes med 03, 04 etc. helt op til 34. Password er det samme til alle mailadresser.​
TRACES NT for økol​ogi-importer
For at forbedre sporbarheden af økologi​ske produkter, der importeres fra tredjelande (lande udenfor EU, bortset fra EØS-lande), skal kontrolattester til økologi-import udstedes og administreres via EU-Kommissi​onens database TRACES NT.

TRACES NT skal ifølge EU-Kommissionen anvendes i alle EU-lande, hvor der importeres økologiske produkter:

Gå til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2021/2306 af 21. oktober 2021

Og


Det skal præciseres, at importører fortsat skal følge de gældende procedurer og regler i forbindelse med Tolds kontrol af kontrolattesten. Fx skal ankomst af økologiske importer stadigvæk forhåndsanmeldes via blanket på Fødevarestyrelsens hjemmeside.
 
 
Disse regler er beskrevet i Fødevarestyrelsens Vejledning om import af økologiske fødevarer – 19 januar 2022 og i SKAT's juridiske vejledning F.A.31.22 VAB, Økologiske varer.
 
 
 
Nemmere administration og bedre​​ kontrol med TRACES NT
TRACES NT letter administrationen af økologi-importer. Økologi-kontrolattester og økologi-delkontrolattester kan oprettes direkte i systemet på alle EU-sprog. Der er mulighed for at anvende tidligere oprettede kontrolattester som skabelon for nye kontrolattester, hvis man fx gerne vil importere de samme varer fra samme eksportør. Når den elektronisk signatur skal anvendes af alle kontrolorganer og myndigheder i TRACES NT, skal man ikke længere forelægge den originale papirudgave til godkendelse af importen. Importøren har samtidig nemmere overblik over første modtagers kontrol og godkendelse af et importeret parti.

TRACES NT indeholder allerede nu muligheden for at anvende EU-Kommissionens elektroniske signatur. Fødevarestyrelsen godkender allerede forhåndsanmeldte kontrolattester elektronisk, så kontrolattesten eller delkontrolattester for fødevareimporter skal ikke længere udstedes i papirform.  
Krav til importører og første-modtagere af importered​e økologiske produkter 
Importører og førstemodtagere af økologiske produkter fra tredjelande skal oprettes og have en profil i TRACES NT, for at kontrolattesten kan dannes i systemet. For at kunne oprettes i TRACES NT, skal importører og førstemodtagere være omfattet af økologikontrol og have importprocedurer i deres økologirapport. Virksomhedernes medarbejdere, som administrerer økologi-importer, og som udfører modtagekontrol på økologiske partier, skal oprette en personlig profil i TRACES NT's produktionssite.

Alle importkontrolattester skal udstedes i TRACES NT, hvor alle virksomheder, som indgår i kontrolattesten, skal være oprettet og godkendt på forhånd. Idet godkendelsen i systemet forudsætter, at virksomhederne er under økologikontrol, sikrer dette sporbarheden af økologiske importer.
 
Importørerne kan selv opstarte/initiere en kontrolattest i TRACES NT på de partier, de skal have importeret. Kontrolorganerne i tredjelande verificerer/udsteder/godkender disse kontrolattester via TRACES NT. Kontrolorganer, som endnu ikke har fået EU's elektroniske signatur, kan indtil d. 1. juli 2022 printe kontrolattesterne ud, stemple og underskrive dem. I dette tilfælde skal det originale papir​kontrolattest følge varen fra tredjelandet til EU.
 
Adgang til TRACES NT prod​uktionssite for økologiske importer
For at økologikontrolattesten COI kan udstedes i TRACES NT, skal importører, førstemodtagere af økologiske sendinger fra tredjelande, og disse virksomheders udvalgte medarbejdere, være registreret i TRACES NT. Hvis din virksomhed endnu ikke er oprettet i TRACES NT, kan du oprette den og få den g​​​odkendt af Fødevare NordØst (21@fvst.dk). 
I TRACES NT under menuepunkt "Hjælp" kan du finde vejledning til, hvordan du og din virksomhed kan oprettes i systemet. Du kan også finde forskellige vejledninger her på Fødevarestyrelsens side om TRACES NT.
 
Første gang du bruger TRACES NT ved Økologisk import
Klik på linket til produktionssitet, og vælg derefter "Ansøg om registrering". Hver bruger skal registrere sig med sin personlige virksomhedsmail. Man får tilsendt et link fra EU, hvorfra man kan oprette et password, som man kan logge sig ind med.

Når du opretter dig som bruger i TRACES NT, skal du tilknyttes din virksomhed, som i TRACES NT kaldes "Erhvervsdrivende" under menuen "Actors".  En actor kan fx være en eksportør, et kontrolorgan i tredjelandet, en importør i EU/Danmark, Fødevarestyrelsen, et toldsted eller en førstemodtager i EU/Danmark. 

TRACES NT træningssite til import af økologi

EU-Kommissionen har udviklet et træningssite, hvor man kan øve sig og blive fortrolig med systemet. Træningssitet er en tro kopi af selve produktionssitet. Certifikater, som udarbejdes på træningssitet kan ikke ses på produktionssitet. De sendes ikke rigtigt af sted, så her kan man trygt øve sig uden at komme til at ødelægge noget.
 
 
Du kan her afprøve hele forløbet fra udfyldelsen af et økologikontrolcertifikat COI til godkendelsen af ​​COIen og første modtagers godkendelse af sendingen. For at kunne gøre det skal man logge sig ind med forskellige træningsbrugernavne og passwords, som EU-Kommissionen har stillet til rådighed:

User name Password Control Body
issuing-body-user2@ec-traces.eu Welovetnt2022.0BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE
issuing-body-user5@ec-traces.eu Welovetnt2022.0CERTISYS

 ​ 
Ændret 31. marts 2022