Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

INTRA-certifikat boks I.31 - Korrekt identifikation af dyrene

Sådan angiver du korrekt identifikation af dyrene i boks I.31 i INTRA-certifikaterne for svin, kvæg samt får og geder

​​​​Det er muligt at importere de oplysninger, som skal fremgå i boks I.31 i INTRA-certifikaterne for svin, kvæg samt får og geder, ved at importere oplysninger fra en såkaldt CSV-fil. Det er især smart at bruge CSV-filer, når du skal udføre dyr, som er individuelt mærket.

Se her, hvordan du importerer en CSV-fil til INTRA-certifikatets boks I.31

Man kan selvfølgelig også indtaste oplysningerne manuelt.

Uanset om du taster oplysningerne manuelt eller importerer via en CSV fil, skal de følge denne vejledning: 

 

For svin skal officiel identifikation og alder angives

"Officiel identifikation" skal være det nummer, der fremgår af dyrets øremærke. Svin skal som minimum være øremærket med CHR-nr. (det unikke nummer, der er tildelt ejendommen, hvor dyrene er øremærket). "DK" er en del af det officielle øremærkenummer og skal derfor altid angives.
 
Vær også opmærksom på, at femcifrede CHR-numre typisk vil have et 0 foran på øremærket. Det skal du derfor huske at angive i INTRA-certifikatets boks I.31 (fx DK012345).
Der må ikke angives andre oplysninger i dette felt.
 
Hvis der er tale om dyr til avl, og disse er individuelt mærkede (fx orner, der er bestemt til en ornestation), så anbefaler Fødevarestyrelsen, at hver enkelt dyrs individuelle øremærke angives i boks I.31. Det betyder, at der skal være én række for hvert enkelt dyr.
 
"Dyrenes alder" angives i uger for gruppen af dyr i sendingen, og det angives på engelsk (weeks).
 
Hvis der er flere variationer af øremærkenumre og alder, skal man oprette det nødvendige antal rækker, som dækker alle variationer, fx:
 
Officiel identifikation   Dyrenes Alder
DK012345                          12 weeks
DK034564                         12 weeks
etc.
 

For kvæg skal officiel identifikation og pasnummer angives

"Officiel identifikation" skal være dyrets CKR-nummer (det unikke nummer, som fremgår af dyrets øremærke). Det betyder, at der skal være én række for hvert dyr i sendingen.
CKR-nr. skal skrive på følgende måde: DK XXXXXX YYYYY
 
X er CHR-nr., og Y er dyrets individ-nr. Hvis dit CHR-nr. kun består af 5 cifre, skal du sætte et 0 (nul) foran, såfremt det er sådan, at det fremgår af dyrene øremærker, fx:
DK 012345 01234
 
"DK" er en del af det officielle øremærkenummer og skal derfor altid angives.
 
For sendinger af kvæg skal dyrene også ledsages af hvert dyrs kvægpas.
 
I feltet "Pasnummer" skal det relevante pasnummer for dyret angives.
 
I Danmark har kvægpassene ikke unikke numre, hvilket de typisk har i andre EU-lande. Derfor angiver man dyrets CKR-nr. i dette felt. CKR-nummeret kommer dermed til at stå i begge felter, men er det nummer, som kæder oplysningerne i passet sammen med det pågældende dyr.​​
 

For får og geder skal officiel indivi​duel identifikation, race, alder, køn og mængde angives

For får og geder skal man i boks I.31 angive:
 
"Officiel individuel identifikation" skal være dyrenes CKR-nr.
 
"DK" er en del af det officielle øremærkenummer og skal derfor altid angives.
 
Vær også opmærksom på, at femcifrede CHR-numre typisk vil have et 0 foran på øremærket. Det skal du derfor huske at angive i TRACES, boks I.31 (fx DK 012345) efterfulgt af individnummer.
 
"Race" skal være på fx engelsk eller et andet sprog, som vil være forståligt for bestemmelseslandets myndigheder og modtager.
 
"Alder" angives i antal måneder, fx 6 eller 24.
 
"Køn" vælges fra en drop down-menu inde i TRACES, enten som han, hun eller kastrat, og skal således ikke skrive ind i CSV-filen.

"Mænge" angives som antal dyr. Hvis dyrene alene er mærket med CHR-nr., kan oplysninger for flere dyr samles i én række. 
 ​

TRACES-hotline

  • Tekniske spørgsmål vedrørende oprettelse af brugerprofiler/aktivering i TRACES kan du rette til Fødevarestyrelsens TRACES Hotline hos EksportKontrolCentret (EKC): ekc@fvst.dk eller 7266 1801.
  • Tekniske spørgsmål vedrørende udfyldelse af certifikater på levende dyr, INTRA, EXPORT OG IMPORT certifikater, kan du rette til Fødevarestyrelsens TRACES Hotline hos EksportKontrolCentret (EKC): ekc@fvst.dk eller 7266 1801.
  • Såfremt spørgsmålet er vedrørende regler for udførsel af dyr henvises til den lokale veterinære certifikatvagt i hhv. NORD: 10@fvst.dk, SYD: 11@fvst.dk og ØST: 12@fvst.dk.
 
 
Ændret 5. februar 2020