Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan udfylder og gyldiggør du DOCOM dokumenter

DOCOM er et nyt modul i TRACES, som skal anvendes af dig, som eksporterer forsendelser af visse animalske biprodukter til andre EU-lande (inkl. samhandelslande) i henhold til artikel 48, stk. 3 i Forordning (EF) nr. 1069/2009.

DOCOM modulet gør det muligt for dig at udarbejde et handelsdokument i TRACES systemet, således at den kompetente myndighed i bestemmelseslandet bliver notificeret om, at forsendelsen er på vej.

Det drejer som om følgende produkter:

  • Kategori 1 materiale
  • Kategori 2 materiale
  • Kød- og benmel samt fedt afledt af kategori 1 og 2 materiale
  • Forarbejdet animalsk protein afledt af kategori 3 materiale

Husk dog på, at den kompetente myndighed i bestemmelseslandet forud for afsendelsen af produkter beskrevet i de tre første dots, skal have godkendt at bestemmelsesvirksomheden må modtage det.

Sådan gør du:
Når du har logget dig på TRACES, finder du adgangen DOCOM modulet i venstre side af skærmbilledet under afsnittet om Veterinærdokumenter.

Linket hedder pt. [da] Commercial Document, da der endnu mangler visse oversættelse. Når oversættelsen er på plads vil der komme til at stå: DOCOM dokument.

Klik på linket.

Når du skal oprette et nyt DOCOM dokument klikker du på "Ny", som du finder under søgebilledet.

Nu skal du finde den rette varekode for den pågældende forsendelse.

Når du har valgt varekode, og angivet andre relevante oplysninger, trykker du på "Tildel".

Under fanen "Virksomheder" skal du indsætte oplysninger om "Afsender", "Modtager", "Oprindelsessted" og "Bestemmelsessted".

Under fanen "Sending" beskrives den pågældende vare nærmere.

Under fanen "Transport" angives relevante oplysninger om transportvirksomhed, transportmiddel mv.

Under fanen "Rute" skal du fx angive om forsendelsen transiterer andre EU-lande på vej til bestemmelseslandet.

Når du har udfyldt alle oplysninger klikker du på linket "Afsend til certificering", som du finder nederst på siden under de bokse, som du lige har udfyldt.

Underskriv til afsendelse vil at indtaste dit password og klik på "Underskriv certificering".

TRACES systemet vil nu give dit dokument et unikt DOCOM reference nr. fx DOCOM.DK.2012.0001234.

Du skal nu klikke på "Åbn certifikat" og herefter klikke på fanen "Certificering", som er kommet til ved siden af fanen "Sending".

Som ansvarlig person for forsendelsen skal du afslutte dokumentets del II, som består af "Afsenderens erklæring".

Under erklæringen vil postnr., region og land for din virksomhed samt dit navn fremgå.

Herunder skal du klikke på "Afsend afgørelse", igen underskrive ved at indtaste dit password og klikke på "Underskriv certificering".

Dit DOCOM dokument har nu fået status "Gyldigt". Du skal printe det og lade de ledsage forsendelsen til bestemmelsesstedet.

​TRACES Hotline

  • Tekniske spørgsmål vedrørende oprettelse af brugerprofiler/aktivering i TRACES kan du rette til Fødevarestyrelsens TRACES Hotline hos EksportKontrolCentret (EKC): ekc@fvst.dk eller 7266 1801.

 

  • Tekniske spørgsmål vedrørende udfyldelse af certifikater på levende dyr, INTRA, EXPORT OG IMPORT certifikater, kan du rette til Fødevarestyrelsens TRACES Hotline hos EksportKontrolCentret (EKC): ekc@fvst.dk eller 7266 1801.

 

  • Såfremt spørgsmålet er vedrørende regler for udførsel af dyr henvises til den lokale veterinære certifikatvagt i hhv. NORD: 10@fvst.dk, SYD: 11@fvst.dk og ØST: 12@fvst.dk.
 
Læs mere
 
 
Ændret 4. november 2021