Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

INTRA-certifikat boks I.16 Transportmidler og I.17 Transportører

Det er vigtigt at vælge den rigtige transportørorganisation (transportvirksomhed), når du udfylder certifikatet, samt de rigtige oplysninger om det transportmiddel (fx køretøj eller fly), som transporterer sendingen fra Danmark.

I boks I.17 indsættes den transportvirksomhed, som står for transporten af sendingen ud af Danmark. Ved en forsendelse omfattet af økonomisk virksomhed vælges en transportvirksomhed med en gyldig transportautorisation (i TRACES benævnt kommerciel transportør).

I b
oks I.16 skal der klikkes af, hvilken type transportmiddel der anvendes.

Derudover skal der angives "Identifikation
" og "Dokument" (sidstnævnte hedder i certifikatet: "Nr.")

For transportvirksomheder, de
r er autoriseret efter​ Transportforordningen til transport af levende dyr, kommer der en drop down-menu i boks I.16, hvorfra de(t) relevante køretøj(er) vælges ved at trykke "Tildel". Se mere herunder.

Transportørtyper
Der er to organisationstyper, som kan tilknyttes en transportørorganisation. Det er Kommerciel transportør og Privat transportør. Kontakt EKC for at blive oprettet korrekt.

Transportvirksomheder, der skal have typen Kommerciel transportør tilknyttet, er virksomheder, der i økonomisk øjemed varetager transporter af varer (herunder levende dyr).

 
Privatpersoner, der i henhold til gældende lovgivning må transportere deres egne dyr eller varer, oprettes også som organisation i TRACES, men tilknyttes typen Privat transportør. Også her kan EKC hjælpe med oprettelsen.

Oprettelse af en Ko​​mmerciel transportør af levende dyr
Transportvirksomheder, der transporterer le​vende hvirveldyr, skal være autoriseret i henhold til Transportforordningen (1/2005).

Al oprettelse af kommercielle transportører af levende dyr i TRACES foretages alene af EKC
og sker i forbindelse med tildeling af autorisationsnummer.

Se, hvordan din transportvirksomheder bliver autoriseret

I TRACES angives der, om autorisationen vedrører en Type 1- eller Type 2-autorisation, samt hvilke(n) dyreart(er) autorisationen vedrører, og hvornår den udløber.

Kommercielle transportører af levende dyr skal desuden have tilknyttet godkendte transportmidler.

Oprettelse af transportvirksomheder, autoriseret efter Transportforordningen, samt godkendte transportmidler varetages af​​ EKC.

Oprettelse af øvrige kommercielle transportører

Transportvirksomheder, der i kommercielt øjemed transporterer andre forsendelser, som ikke er omfattet af Transportforordningen (fx avlsmateriale eller andre animalske produkter), oprettes i TRACES med typen Kommerciel transportør, men i boksen Transport​autorisation skal det fremgå: "FORELIGGER IKKE", som indikerer, at der ikke er tale om en transportvirksomhed jf. Transportforordningen.

I feltet "Godkendelsesnr." anføres virksomhedens CVR-nr. eller enhedens P-nr.​

Skærmprint fra TRACES, der viser hvor man under transportautorisation skal klikke af ved ikke kommerciel transport 

​Oprettelse af Privat transportør
Denne organisationstype anvendes kun til privatpersoner, der i henhold til lovgivningen må transportere deres egne dyr eller produkter.

Det kan fx være hesteejeren, der transporterer sin egen hest til bedækning i et andet EU-land, eller hundeejeren, der transporterer sine egne slædehunde til træning i et andet EU-land.

Dog må denne type ikke anvendes, hvis transport af levende hvirveldyr sker i forbindelse med økonomisk virksomhed. I så fald er man omfattet af Transportforordningens bestemmelser.

Feltet "Godkendelsesnr." i TRACES skal ikke udfyldes, da TRACES-systemet automatisk indsætter et unikt ID-nr., når der trykkes på "Gem".

 
Boks I.16. Transportmidler – Kommercielle transportører af levende dyr
​Når transportørorganisationen vælges i Boks I.17, vil der, hvis der vælges en Transportforordnings-autoriseret kommerciel transportør, dukke en drop down-menu op i Boks I.16.

Denne menu indeholder det eller de køretøjer, som transportvirksomheden har, der enten er godkendt til lange transporter eller ikke godkendt.

Der står enten:
Transportmidlets type / Long Journey Approved / Transportmidlets registreringsnummer
eller
Transportmidlets type/ Non Approved / Transportmidlets registreringsnummer

Hvis der er tale om en forsendelse, der kræver en autoriseret Kommerciel transportør, og den overstiger 8 timer, skal forsendelsen udføres i et transportmiddel, som er godkendt til lange transporter.

Når man har valgt det transportmiddel, som benyttes til forsendelsen fra menuen, klikkes på "Tildel".

Informationen sættes nu automatisk ind i feltet "Identifikation:"

Om nødvendigt kan der indsættes supplerende oplysninger i feltet "Dokument:"

OBS: Hvis transportmidlets godkendelse eller transportvirksomhedens autorisation er udløbet, må det ikke anvendes til forsendelsen. Det vil heller ikke være muligt at gyldiggøre certifikatet i TRACES, hvis der er valgt et transportmiddel eller en transportvirksomhed, hvis godkendelse eller autorisation er udløbet.​
 
Boks I.16. Transportmidler – Andre kommercielle transportører og Private transportører
I Boks I.16. skal der klikkes af, hvilken type transportmiddel, der anvendes.

 
Derudover skal der angives "Identifikation" (= registreringsnr.) og evt. "Dokument" (sidstnævnte hedder i certifikatet: "Nr.")​

TRACES Hotline
  • Tekniske spørgsmål vedrørende oprettelse af brugerprofiler/aktivering i TRACES kan du rette til Fødevarestyrelsens TRACES Hotline hos EksportKontrolCentret (EKC): ekc@fvst.dk eller 7266 1801.

 

  • Tekniske spørgsmål vedrørende udfyldelse af certifikater på levende dyr, INTRA, EXPORT OG IMPORT certifikater, kan du rette til Fødevarestyrelsens TRACES Hotline hos EksportKontrolCentret (EKC): ekc@fvst.dk eller 7266 1801.

 

  • Såfremt spørgsmålet er vedrørende regler for udførsel af dyr henvises til den lokale veterinære certifikatvagt i hhv. NORD: 10@fvst.dk, SYD: 11@fvst.dk og ØST: 12@fvst.dk.

 
Flere vejledninger til INTRA

 
 ​
 
 ​
Ændret 13. januar 2020