Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

INTRA-certifikat boks I.25 - Hvad dyrene eller varerne er attesteret som eller til

I boks I.25 skal man angive, hvad dyrene eller produkterne skal bruges til.

​​Når du udfylder informationerne i boks I.25 (dyr attesteret som/varer attesteret til), skal du sørge for​ at gøre dette i overensstemmelse med, hvad der kræves i henhold til den specifikke EU-lovgivning for den pågældende dyreart eller varer.

Feltet kan indeholde mange valgmuligheder, og de varierer, alt efter hvilken varekode og certifikatmodel man har valgt.

TRACES-systemet muliggør desværre i nogle tilfælde lidt flere beskrivelser for dyrene/varen, end der fremgår af den specifikke EU-lovgivning. I blandt andet bilaget til forordning nr. 599/2004 er de forskellige valgmuligheder nærmere beskrevet. Dog vil det jf. den specifikke EU-lovgivning være de angivelser, som fremgår heraf, der skal vælges i certifikatmodellerne. Her kan der dog også være visse afvigelser i forhold til TRACES. Dette arbejdes der i EU-regi på at få rettet, så TRACES-systemet stemmer overens med gældende EU-lovgivning.

De forskellige​
 beskrivelser kan fx være:

 • Avl: Anvendes til avlsdyr
 • Produktion: Anvendes til levebrugsdyr
 • Opfedning: Vedrører i forhold til pattedyr kun får og geder til opfedning
 • Slagtning: For dyr, der som bestemmelsessted har et slagteri
 • Græsningsskifte: Vedrører kun kvæg, der græsser i bjergområder
 • Godkendt organ: Officielt godkendt organ, institut eller center jf. bilag C i direktiv 92/65/EØF. I Danmark er det veterinærgodkendte zoologiske anlæg, jf. bek. nr. 31 af 13/01/2010 om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg
 • Kunstig avl: Vedrører kun sæd, æg og embryoner
 • Registrerede heste: Vedrører kun heste, der betragtes som registrerede jf. direktiv 90/427/EØF. I Danmark er det jf. bek. nr. 566 af 05/07/1999 om avlsmæssige betingelser for omsætning af hovdyr
 • Udsætning i naturen: Vedrører kun vildt til genopbygning af bestande
 • Selskabsdyr: Selskabsdyr, der indgår i en kommerciel transaktion
 • Konsum: Vedrører kun produkter til human konsum, hvor der jf. EU-lovgivning skal foreligge et sundhedscertifikat
 • Foder: Vedrører kun produkter bestemt til foder, jf. forordning 1069/2009
 • Teknisk brug: Vedrører produkter, der er uegnet til konsum eller foderbrug, og som er bestemt til industrielle anvendelsesformål, jf. forordning 1069/2009
 • Andet: Anvendes til det, der falder uden for de andre beskrivelser

Forkert brug af valgmulighederne i Boks I.25
Fødevarestyrelsen ser ofte, at der anvendes forkerte beskrivelser af, hvad dyrene eller varerne er bestemt til.

Det er den gældende EU-lovgivning i forhold til udformning af certifikaterne, samt dyrenes formål, som afgør, hvilke oplysninger der skal angives i boks I.25.

Da Fødevarestyrelsen jævnlig modtager klager fra andre landes veterinære myndigheder over forkerte angivelser af, hvad dyrene eller varerne er bestemt til, skal vi gøre opmærksom på, at eksportører, der udfylder Del 1 af INTRA-certifikaterne, udfylder boks I.25 i overensstemmelse med EU-lovgivning
ens anvisninger for den pågældende dyreart.​

TRACES-hotline
 • Tekniske spørgsmål vedrørende oprettelse af brugerprofiler/aktivering i TRACES kan du rette til Fødevarestyrelsens TRACES Hotline hos EksportKontrolCentret (EKC): ekc@fvst.dk eller 7266 1801.

 

 • Tekniske spørgsmål vedrørende udfyldelse af certifikater på levende dyr, INTRA, EXPORT OG IMPORT certifikater, kan du rette til Fødevarestyrelsens TRACES Hotline hos EksportKontrolCentret (EKC): ekc@fvst.dk eller 7266 1801.

 

 • Såfremt spørgsmålet er vedrørende regler for udførsel af dyr henvises til den lokale veterinære certifikatvagt i hhv. NORD: 10@fvst.dk, SYD: 11@fvst.dk og ØST: 12@fvst.dk.
 
 
 
Ændret 27. juli 2017