Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

INTRA-certifikat boks I.28 - Eksport til tredjeland - Valg af udgangssted

Sådan vælger du det korrekte udgangssted i Boks I.28, når der er tale om en eksport til et tredjeland, som går via andre EU lande, og du derfor har indsat et bestemmelsessted i et tredjelande i Boks I.13.

​I boks I.28 vil det automatisk være krydset af i JA, når der i boks I.13 er valgt et bestemmelsessted i et tredjeland. Hvis der er valgt et bestemmelsessted i et andet EU-land, vil der automatisk være krydset af i NEJ.

Det er derfor vigtigt ved sendinger bestemt til et tredjeland, at boks I.13 er udfyldt korrekt.

 
Når JA er krydset af, fremgår det nu hvilket tredjeland, der eksporteres til.
 
Derudover skal der angives et Udgangssted. Dette sikrer, at de veterinære myndigheder på udgangsstedet via TRACES-systemet får besked om, at forsendelsen er på vej.
 
Husk også at angive relevante transitlande i boks I.27 (se vejledningen herfor).
 
Hvis der ikke er angivet et transitland, tror TRACES, at der er tale om en direkte eksport fra Danmark og certifikatet vil gyldiggøre straks efter at eksportøren har afsendt det til certificering, da eksport til et tredjelande direkte fra en medlemsstat (uden transit) ikke er omfattet af EU lovgivning og derfor heller ikke er omfattet af EU krav om TRACES.
 
Hvad er et udgangssted?
Et udgangssted (exit point) er enten et EU godkendt grænsekontrolsted eller et hvert andet sted, som er udpeget af et EU-land, hvor dyr må forlade EU's toldområde.
 
Grænsekontrolsteder, er som udgangspunkt godkendt til import fra tredjelande til EU, men hvis de er godkendt til fx dyr, kan de også benyttes som udgangssteder til samme dyrearter. Er de derimod ikke godkendt til dyr, kan de ikke benyttes som udgangssted til dyr.
 
I bilag I til beslutning 2009/821/EF kan du se, hvilke grænsekontrolsteder, der er godkendt til dyr. Af kolonne 6, fremgår det, om grænsekontrolstedet er godkendt til dyr, ved én af følgende koder: U, E og O.
 
"U" betyder, at grænsekontrolstedet er godkendt til at kontrollere hovdyr. Det vil sige: Kvæg, svin, får, geder og husdyr eller vildtlevende dyr af hesteracen (fx ikke-registrerede heste).
 
"E" betyder, at grænsekontrolstedet er godkendt til kontrol af registrerede heste, som defineret i Rådets direktiv 90/426/EØF.
 
"O" betyder, at grænsekontrolstedet er godkendt til kontrol af andre, herunder dyr til zoologiske haver, fx hunde, fugle og fisk.
 
I TRACES er alle grænsekontrolsteder for de pågældende EU-lande indsat og kan således vælges som udgangssted. Også dem som ikke er godkendt til levende dyr, men i stedet godkendt til fx produkter.
 
Der findes ikke en EU-liste over andre af EU-landene udpegede udgangssteder til dyr, hvorfor kun godkendte grænsekontrolsteder er tilgængelige i TRACES.
 
Hvorvidt det grænsekontrolsted, der ikke er godkendt til dyr, kunne være udpeget af EU-landet som et udgangssted til dyr, vides således ikke.
 
OBS: Alle grænsekontrolsteder i TRACES har et særligt TRACES enhedsnr.
 
Det består først af landets ISO kode, dernæst af byens/stedets ISO kode og endelig et tal, som indikerer, om der er tale om en vej- eller jernbane grænseovergang, en havn eller en lufthavn.
 
Visse grænsekontrolsteder har herefter også et P, fx PLKOR3P
 
P står for Phyto, hvilket også kan ses af navnet på grænsekontrolstedet.
 
Sådanne grænsekontrolsteder er alene godkendt til fødevarer og foder af vegetabilsk oprindelse og må således ikke vælges til sendinger af levende dyr eller animalske produkter.
 
Det er derfor rigtigt vigtigt, at du sikrer dig, at du vælger et udgangssted, som er godkendt til den pågældende vareart/dyreart, som du ønsker at eksportere. Vælger du et grænsekontrolsted, som er godkendt til den pågældende dyrearter, er du således på den sikre side.
 
 
På udgangsstedet skal embedsdyrlæge foretage kontrol af dyr
På udgangsstedet skal embedsdyrlægen kontrollere at dyrene transporten i overensstemmelse med Transportforordningens krav.
Det skal blandt andet kontrolleres, som dyrene er egnede til den videre transport.
 
Hvis der er tale om en langvarig forsendelse af tamdyr af hestefamilien, eller tamkvæg, -får, -geder eller -svin, skal chaufføren, når han/hun ankommer til udgangsstedet, aflevere relevante dokumenter (certifikat, logbog mv.) til udgangsstedets embedsdyrlægen. Embedsdyrlægen skal blandt andet attestere på logbogens Del III, at dyrene er kontrolleret.
 
Kontrollen kan desuden attesteres via TRACES systemet i INTRA-certifikatets Kontrol-del.
 
Hvis dyrene ikke er transportegnede til den videre transport, skal de aflæsses, vandes, fodres og have hvile, eller der iværksættes andre afhjælpende foranstaltninger, fx midlertidig opstaldning indtil manglende dokumenter er fremskaffet eller aflivning af tilskadekomne dyr.
 
Steder, som ikke er godkendte eller udpeget har derfor ikke de fornødne faciliteter til dette, og det skaber en del problemer for organisator og myndigheder, hvis dyr forsøges udført via ikke godkendte eller udpegede udgangssteder.
 
Fødevarestyrelsen henstiller derfor til, at der kun anvendes grænsekontrolsteder, som jf. beslutning 2009/821/EF er godkendt til den dyrearter, der eksporteres, med mindre det entydigt kan dokumenteres, at den kompetente myndighed i udgangs-EU-landet har udpeget andre steder, som udgangssted for levende dyr.
 
Til dig som bruger funktionen "Kopier som ny"
Vær opmærksom på, at hvis du bruger funktionen "Kopier som ny" til at udarbejde nye INTRA-certifikater på baggrund af oplysninger i gamle (gyldige) certifikater, så vil fejl ved fx oplysning om udgangssted i boks I.28 automatisk bliver overført til det nye INTRA-certifikat.
 
Det skal du derfor huske at rette til i forhold til vejledningen ovenfor.
 
​​TRACES Hotline
 
  • Tekniske spørgsmål vedrørende oprettelse af brugerprofiler/aktivering i TRACES kan du rette til Fødevarestyrelsens TRACES Hotline hos EksportKontrolCentret (EKC): ekc@fvst.dk eller 7266 1801.

 

  • Tekniske spørgsmål vedrørende udfyldelse af certifikater på levende dyr, INTRA, EXPORT OG IMPORT certifikater, kan du rette til Fødevarestyrelsens TRACES Hotline hos EksportKontrolCentret (EKC): ekc@fvst.dk eller 7266 1801.

 

  • Såfremt spørgsmålet er vedrørende regler for udførsel af dyr henvises til den lokale veterinære certifikatvagt i hhv. NORD: 10@fvst.dk, SYD: 11@fvst.dk og ØST: 12@fvst.dk.
 
 
 
 
Ændret 27. juli 2017