Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

TRACES

Her kan du læse om, hvordan du bruger EU's TRACES-system ved samhandel, eksport og import af dyr og animalske produkter.

​​​​​​​​​​​​TRACES står for Trade Control and Expert System og er EU-Kommissionens elektroniske database til registrering af informationer om og udarbejdelse af certifikater og dokumenter i forbindelse med samhandel med visse lev​ende dyr og animalske produkter, eksport til tredjelande af visse levende dyr og animalske produkter, handelsdokumenter til visse animalske produkter samt import af levende dyr og animalske produkter.​

Abonnér på Fødevarestyrelsens Nyhedsbrev om TRACES, og få bl.a. besked om planlagte opdateringer af systemet og systemnedbrud

​Adgang til TRACES​ Production Site

Du får adgang til TRACES Production Site via denne URL-adresse:​https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/


Ny TRACES platform – TRACES NT (kun til im​​port af økologisk producerede produkter)

EU Kommissionen er ved at udvikl​e en helt ny TRACES-platform. Denne kaldes TRACES NT (TRACES New Technology). TRACES NT-platformen kan anvendes fra den 19. april 2017, men er dog åben for registrering af importører og første modtager, når der gælder COI-modulet.


COI står for Certificate of Organic Inspection, som anvendes ved import fra tredjelande af økologisk producerede produkter.

Du får adgang til TRACES NT Site via denne URL-adresse:
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login

TRACES NT Tra​​ining Site

Du får adgang til TRACES NT Training Site via denne URL-adresse:​ https://webgate.training.ec.europa.eu/tracesnt/login


Her kan man afprøve hele forløbet fra udfyldelsen af et certifikat til godkendelsen af certifikatet af SKAT. Man skal logge sig ind med de forskellige Trainings-brugernavne og passwords, som EU-Kommissionen har stillet til rådighed.
Du kan finde Trainings-brugernavne og passwords her

 
Første gang du bruger TRACES
Klik på linket til produktions-sitet, og vælg derefter "Klik her for at registrere en ny bruger" nederst på TRACES-hjemmesiden. Kodeordet vil herefter blive tilsendt via e-mail.

Når opretter dig som bruger i TRACES, skal du tilknyttes en virksomhed, som i TRACES kaldes organisation. En organisation kan f.eks. være et eksportfirma, et transportfirma, et samlested, en besætning, et importfirma osv. Hvis din virksomhed ikke er oprettet i TRACES kan få hjælp hertil hos din lokale kontrolafdeling eller grænsekontrol: 

 • Hvis du skal samhandle (til og fra EU-lande og andre samhandelslande), skal din organisation tilknyttes en kontrolafdeling.
 • Hvis du skal importere fra tredjelande, skal din organisation tilknyttes et grænsekontrolsted.
 • Hvis din virksomhed både samhandler og importerer, skal der oprettes to organisationer, én der tilknyttes en kontrolafdeling til samhandelsformål, og én, der tilknyttes et grænsekontrolsted til importformål.

En brugerprofil kan kun være tilknyttet én organisation. Du må derfor have én brugerprofil pr. organisation, medmindre du vil skifte mellem organisationer.

Der er vejledning til oprettelse af ny bruger under "Hjælp", som findes i skærmbilledets øverste højre hjørne på TRACES-hjemmesiden, og du kan også få hjælp hos EKC.​

INTRA – Udfø​rsel af dyr og visse pro​dukter til EU og samhandelslande
Ved samhandel med levende dyr vil almindelige brugere kunne udfylde første del af INTRA-certifikatet​​ i TRACES og derefter sende det elektronisk via systemet til godkendelse i Fødevarestyrelsen, som efterfølgende udfylder resten af certifikatet, del 2 og evt. logbog.

Fødevarestyrelsens certificering af​ INTRA-certifikater i TRACES samt anden veterinærkontrol i forbindelse med udførsel af dyr og produkter er gebyrbelagt i henhold til betalingsbekendtgørelsen.

EXPOR​T – Eksport af vi​​sse sendinger af dyr og produkter til tredjelande

Det muligt at udfylde EXPORT-certifikater for visse sendinger af dyr og produkter direkte i TRACES.

Der kan blandt andet udfyldes EXPORT-certifikater for:

 • daggamle kyllinger til Mexico
 • rugeæg til Mexico
 • gelatine til Chile
 • kollagen til Chile
 • heste til Canada (til permanent indførsel)
 • heste til Canada (til midlertidig indførsel)
 • heste til Canada (til genindførsel)
 • svinekød til Canada
Principperne for udfyldelse af certifikaterne er de samme som for INTRA-certifikaterne. Man kan vælge desuden vælge, at relevante infor​mationer fra EXPORT-certifikatet automatisk overføres til et INTRA-certifikat for sendinger, som udføres til tredjelandet via et andet EU-land. Det sparer tid for eksportøren, som så at sige udfylder to certifikater samtidigt.

IMPOR​T – Import fra tredjelande af dyr og animalske produkter

Ved import af sendinger af fødevarer, levende dyr eller animalske biprodukter skal importøren eller dennes repræsentant udfylde et CHED (Common Health Entry Document) i TRACES, som så sendes elektronisk til grænsekontrolstedet. Der er et CHED for dyr (CHEDA) og et CVED for animalske produkter (CHEDP).

Grænsekontrollens certificering i TRACES samt anden veterinærkontrol i forbindelse med import af dyr og produkter er gebyrbelagt i henhold til betalingsbekendtgørelsen.

En lang række tredjelande kan udarbejde IMPORT-certifikater til EU i TRACES, blandt andet:

 • Marokk​o og Ny Kaledonien siden 2008
 • Bosnien og Hercegovina, Benin, Island, Mauritius, Mexico, New Zealand, Fransk Polynesien, Senegal og Mayotte siden 2009
 • Costa Rica, Guatemala, Madagascar og Seychellerne siden 2010
 • Færøerne, Mauretanien, Saint-Pierre og Miquelon og Uruguay siden 2011
 • Kap Verde, Ecuador, Falklandsøerne, Honduras, Kenya, Nicaragua, Panama, Serbien, Tunesien, USA og Sydafrika siden 2012
 • Algeriet, Uganda siden 2013
 • Grønland (kun visse produkter), Filippinerne siden 2014
 • Maldiverne, Sri Lanka siden 2016
Når en sending ledsages af et IMPORT-certifikat, der er udarbejdet i TRACES, vil der skulle klones et CVED herfra.​

CHED –​ Import af ikke-animalske p​rodukter fra tredjelande
Det er et krav, at TRACES og et CHED D skal bruges ved forhåndsanmeldelse ved import af ikke-animalsk foder og fødevarer under import restriktioner. Forhåndsanmeldelsen og grænsekontrollen skal ske i det land hvor sendingen kommer ind i EU.

DOCOM –​ Handelsdoku​menter for animalske biprodukter
Du kan nu også lave handelsdokumenter til sendinger af animalske biprodukter i TRACES. I TRACES kaldes handelsdokumenter for DOCOM.​​
Training- o​g Acceptan​ce-sitet
TRACES Training-sitet er en tro kopi af selve Produktions-sitet. Her kan du øve dig i at bruge TRACES og blive fortrolig med systemet. Certifikater, som udarbejdes i Training-sitet, kan ikke ses i Produktions-sitet o​g sendes ikke rigtigt af sted. Så du kan ikke ødelægge noget.

TRACES Acceptance-sitet er et test-site, hvor nye og kommende versioner af TRACES kan afprøves.

 
TRAC​​ES-Hot​line
 • Tekniske spørgsmål vedrørende oprettelse af brugerprofiler/aktivering i TRACES kan du rette til Fødevarestyrelsens TRACES Hotline hos EksportKontrolCentret (EKC): ekc@fvst.dk eller 7266 1801. 
 • Tekniske spørgsmål vedrørende udfyldelse af certifikater på levende dyr, INTRA, EXPORT OG IMPORT certifikater, kan du rette til Fødevarestyrelsens TRACES Hotline hos EksportKontrolCentret (EKC): ekc@fvst.dk eller 7266 1801. 
 • Såfremt spørgsmålet er vedrørende regler for udførsel af dyr henvises til den lokale veterinære certifikatvagt i hhv. NORD: 10@fvst.dk, SYD: 11@fvst.dk og ØST: 12@fvst.dk

Læs m​​​​ere
 
Læs mere på andre sider
 ​​
Lovst​​of
 ​​
Selvbetjen​​ing

Ændret 10. november 2021