Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ved mistanke om udbrud af smitsom husdyrsygdom – for dyrlæger

​Læs her, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om sygdomsudbrud blandt husdyr.

​​​​​​​​

Undersøg om sygdommen er anmeldepligtig En del dyresygdomme er anmeldepligtige, og der findes lovgivning for disse sygdomme. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyresygdomme.aspx [Se liste over anmeldepligtige dyresygdomme] Ring og få faglig sparring, hvis du er i tvivl Hvis du fx er i tvivl om dyret er sygt eller hvad det fejler, kan du få faglig sparring med embedsdyrlægerne ved henvendelse til beredskabsafdelingen i det område, hvor mistanken om sygdom er opstået. Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt! Du kan eventuelt tage billeder med mobiltelefonen og sende dem via MMS. Disse vil efter behov kunne videresendes til DTU Veterinærinstituttets eksperter. Underret Fødevarestyrelsen, hvis du har mistanke om udbrud af en anmeldepligtig sygdom Ved mistanke om udbrud af anmeldepligtige husdyrsygdomme, som er omfattet af den veterinære lovgivning, har praktiserende dyrlæger pligt til straks at underrette og eventuelt tilkalde en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen med henblik på iværksættelse af diagnostiske undersøgelser og eventuelt sygdomsbekæmpelse. Anmeld mistanke om udbrud af anmeldepligtig sygdom inden for almindelig arbejdstid Tilkald af en embedsdyrlæge på hverdage inden for almindelig arbejdstid (kl. 9.00-16.00/15.00) sker ved henvendelse til Fødevarestyrelsens beredskabsafdeling i det område, hvor mistanke om sygdom er opstået. Anmeld mistanke om udbrud af anmeldepligtig sygdom uden for almindelig arbejdstid Uden for almindelig arbejdstid (hverdage kl. 16.00-20.00, fredage dog kl. 15.00-20.00, lørdage samt søn- og helligdage kl. 10.00-20.00) kan embedsdyrlæge tilkaldes på Fødevarestyrelsens landsdækkende vagttelefon, tlf. 7012 1800. Al færdsel på bedriften skal ske under iagttagelse af skærpet hygiejne Som udgangspunkt gælder, at færdsel på bedriften skal ske under iagttagelse af skærpet hygiejne. Dette gælder færdsel til eller fra ejendommen af personer, til- eller fraførsel af dyr af alle arter, animalske produkter (herunder mælk, kød og æg), maskiner, transportmidler med videre. Færdsel må kun ske efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Husk, at der kan være karantæneregler efter besøg på bedrifter med mistanke om smitsomme husdyrsygdomme. Hvad gør Fødevarestyrelsen med din henvendelse? Fødevarestyrelsen kan enten afvise mistanken eller udtage relevante prøver, som vil blive undersøgt på DTU Veterinærinstituttet. Resultatet af undersøgelsen er normalt klar efter 1-14 dage, hvorefter mistanken enten bliver ophævet, eller dyret/besætningen konstateret smittet. Actioncard til at have liggende i bilen Fødevarestyrelsen har lavet et såkaldt actioncard, der i korte træk fortæller dig, hvad du skal gøre ved mistanke om udbrud af smitsomme dyresygdomme. Hent en printervenlig udgave af actioncardet http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/'Action_card'_Tilkald_ved_mistanke_om_husdyrsygdom.pdf ["Håndtering af mistanke om udbrud af smitsomme husdyrsygdomme"], som du kan have liggende i din bil. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202041 [Bekendtgørelse af lov om hold af dyr] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186205 [Bekendtgørelse af lov om dyrlæger] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201483 [Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyresygdomme.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/'Action_card'_Tilkald_ved_mistanke_om_husdyrsygdom.pdf https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=202041 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186205
Loading...
Ændret 20. juli 2016