Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ved mistanke om udbrud af smitsom husdyrsygdom – for dyrlæger

​Læs her, hvad du skal gøre, hvis du har mistanke om sygdomsudbrud blandt husdyr.

​​ Undersøg om sygdommen er anmeldepligtig


En del dyresygdomme er anmeldepligtige, og der findes lovgivning for disse sygdomme.

Se liste over anmeldepligtige dyresygdomme


Få sidste nyt om udbrud af husdyrssygdomme


På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan du tilmelde dig nyhedsbreve i relation til de seneste udbrud af anmeldepligtige husdyrsygdomme samt andre alvorlige husdyrsygdomme i Danmark og de omkringliggende lande.

Tilmeld dig nyhedsbreve her


 Ring og få faglig sparring, hvis du er i tvivl


Hvis du f.eks. er i tvivl om dyret er sygt eller hvad det fejler, kan du få faglig sparring med embedsdyrlægerne ved henvendelse til beredskabsafdelingen i det område, hvor mistanken om sygdom er opstået.

Ring hellere en gang for meget end en gang for lidt!

Du kan eventuelt tage billeder med mobiltelefonen og sende dem via MMS. Disse vil efter behov kunne videresendes til DTU Veterinærinstituttets eksperter.

VeterinærNord

Tlf. 7227 5095
E-mail: 10@fvst.dk

VeterinærØst

Tlf. 7266 1809
E-mail: 12@fvst.dk

VeterinærSyd

Tlf. 3067 5970
E-mail: 11@fvst.dk Underret Fødevarestyrelsen, hvis du har mistanke om udbrud af en anmeldepligtig sygdom


Ved mistanke om udbrud af anmeldepligtige husdyrsygdomme, som er omfattet af den veterinære lovgivning, har praktiserende dyrlæger pligt til straks at underrette og eventuelt tilkalde en embedsdyrlæge fra Fødevarestyrelsen med henblik på iværksættelse af diagnostiske undersøgelser og eventuelt sygdomsbekæmpelse.


Hvorfor er det min pligt at give Fødevarestyrelsen besked om sygdomme?

Den praktiserende dyrlæge har en central rolle ved den første påvisning af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme. Tidlig afsløring af et nyt udbrud er altafgørende for at bremse smitten og dermed undgå spredning i husdyrbestanden.

Anmeldelse af kliniske mistanker er en overordentlig vigtig del af sygdomsovervågningen i den danske husdyrbestand.

Du kan læse mere om reglerne for din pligt til at anmelde sygdomsudbrud i lov om dyrlæger. Du finder et link til loven i afsnittet §§ nederst i denne guide.


Hvad skal Fødevarestyrelsen bruge oplysningerne til?

Fødevarestyrelsen bruger oplysningerne om sygdom blandt danske dyr til at komme sygdomsudbrud i forkøbet. Sker der alligevel sygdomsudbrud, har Fødevarestyrelsen et veterinært beredskab, som gør alt for at bekæmpe sygdommen og hindre smitte i at sprede sig.

Overvågning og bekæmpelse sker efter internationale regler og retningslinjer fastsat i EU og Verdensorganisationen for dyresundhed (OIE). Reglerne er udmøntet i den danske lovgivning og tilpasset danske forhold.


 Anmeld mistanke om udbrud af anmeldepligtig sygdom inden for almindelig arbejdstid


Tilkald af en embedsdyrlæge på hverdage inden for almindelig arbejdstid (kl. 9.00-16.00/15.00) sker ved henvendelse til Fødevarestyrelsens beredskabsafdeling i det område, hvor mistanke om sygdom er opstået.

VeterinærNord

Tlf. 7227 5095
E-mail: 10@fvst.dk

VeterinærØst

Tlf. 7266 1809
E-mail: 12@fvst.dk​​

VeterinærSyd

Tlf. 3067 5970
E-mail: 11@fvst.dk


 Anmeld mistanke om udbrud af anmeldepligtig sygdom uden for almindelig arbejdstid


Uden for almindelig arbejdstid (hverdage kl. 16.00-20.00, fredage dog kl. 15.00-20.00, lørdage samt søn- og helligdage kl. 10.00-20.00) kan embedsdyrlæge tilkaldes på Fødevarestyrelsens landsdækkende vagttelefon, tlf. 7012 1800.

 Al færdsel på bedriften skal ske under iagttagelse af skærpet hygiejne


Som udgangspunkt gælder, at færdsel på bedriften skal ske under iagttagelse af skærpet hygiejne.

Dette gælder færdsel til eller fra ejendommen af personer, til- eller fraførsel af dyr af alle arter, animalske produkter (herunder mælk, kød og æg), maskiner, transportmidler med videre. Færdsel må kun ske efter tilladelse fra Fødevarestyrelsen.

Husk, at der kan være karantæneregler efter besøg på bedrifter med mistanke om smitsomme husdyrsygdomme.


Hvad siger karantænereglerne?

Embedsdyrlægen vil informere dig om, hvilke forholdsregler der gælder for dig. Forholdsreglerne afhænger af, hvilken sygdom der er tale om.​


 Hvad gør Fødevarestyrelsen med din henvendelse?


Fødevarestyrelsen kan enten afvise mistanken eller udtage relevante prøver, som vil blive undersøgt på DTU Veterinærinstituttet. Resultatet af undersøgelsen er normalt klar efter 1-14 dage, hvorefter mistanken enten bliver ophævet, eller dyret/besætningen konstateret smittet.


 Actioncard til at have liggende i bilen


Fødevarestyrelsen har lavet et såkaldt actioncard, der i korte træk fortæller dig, hvad du skal gøre ved mistanke om udbrud af smitsomme dyresygdomme.

Hent en printervenlig udgave af actioncardet "Håndtering af mistanke om udbrud af smitsomme husdyrsygdomme", som du kan have liggende i din bil.


​​​​​​​​​

Ændret 21. juli 2022