Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Værd at vide som vinproducent

Som vinproducent skal du registreres og kontrolleres som alle andre fødevareproducenter. Derudover er der en række særlige forhold for vin, du skal være opmærksom på.

Sådan gør du


 Registreringer


Hvis du dyrker vindruer, der skal bruges til kommerciel produktion af vin, skal du være registreret på Landbrugsindbe-retning.dk.
Hvis du vil mærke din vin med ”druesort og/eller årgang” eller med ”Dansk regional vin / BGB-vin” skal registres under disse ordninger.


 Sådan registrerer du dig


Produktion af druer til kommerciel vinproduktion på Landbrugsindberetning.dk
Skal du registreres som primærproducent i rubrikken ”Foder og fødevarer” under punktet ”Registrering til vegetabilske fødevarer - frugt og grønt”.
Hvis du imidlertid allerede er registreret på Landbrugsindberetning.dk under dette punkt, skal du ikke gøre yderligere.


BGB-vin eller "sortsvin"

Tilmeldingen forudsætter, at du allerede er registreret som fødevarevirksomhed.
Du skal bruge: Blanket: Ny fødevarevirksomhed / ejerskifte / Ændring / Ophør

 • Klik på: ”Jeg vil lave væsentlig ændringer i min virksomhed eller flytte min virksomhed til ny adresse”.

På siden ”Hvad vil du anmelde”:

 • ​Marker ”ja” til spørgsmålet: ”Er virksomheden i forvejen en fødevarevirksomhed”.

 • Marker ”nej” til spørgsmålet: ”Flytning til nye lokaler”.

 • Marker i rubrikken: ”virksomhedens kunder er først og fremmest den almindelige forbruger (detailvirksomhed, visse primærproducenter)".

eller

 • ​Virksomhedens kunder er først og fremmest andre fødevarevirksomheder (engrosvirksomhed, visse primærproducenter)

Begge rubrikker bringer dig videre til siden om ”Ændringer””

På siden: ”Ændringer":

 • ​Udfyld rubrikken ”Ændringen træder i kraft denne dato”.

 • Sæt kryds i rubrikken ”Andet”.

 • Sæt kryds i rubrikken ”foretager du væsentlige ændringer, der ikke er nævnt ovenfor”.

 • Udfyld rubrikken ”Beskriv ændring” med teksten:

"Tilmelding til ordningen /ordningerne

 - ​Vin med beskyttet geografisk betegnelse

 - Vin der kan mærkes med druesort og årgang"


Hvis du vil producere ”vin med beskyttet geografisk betegnelse”, vil det være en fordel også at tilmelde dig ordningen ”vin, der kan mærkes med druesort og årgang” for de tilfælde, hvor en vin ikke opfylder betingelserne for ”vin med beskyttet geografisk betegnelse”.


 Sådan bliver du kontrolleret​​​


Vinproducenter bliver som alle andre fødevareproducenter kontrolleret af Fødevarestyrelsen. Den ordinære kontrol omfatter kontrol af de almindelige fødevareregler samt de særlige regler, der gælder generelt for vin.


Producenter, der er tilmeldt ordningerne om ”Vin med beskyttet geografisk betegnelse” og ”Vin der kan mærkes med druesort og årgang”, vil blive yderligere kontrolleret vedrørende disse ordninger. Denne kontrol vil så vidt, det er muligt, foregå i forbindelse med et ordinært kontrolbesøg, men det kan blive aktuelt at gennemføre kontrolbesøg, der kun vedrører ordningen om ”Vin med beskyttet geografisk betegnelse”.


Kontrol af de særlige vinregler

Du kan finde de særlige vinregler her: Handelsnormer og varestandarder – Lovstof

Kontrollen af de særlige vinregler kan omfatte:


 • De særlige mærkningsregler for vin, herunder mærkning med allergener,

 • Anvendelse af de tilladte ønologiske fremgangsmåder og restriktioner, herunder anvendelse af sulfit,

 • Kontrol af reglerne om ind- og udgangsbøger, der bl.a. omfatter dokumentation for sporbarhed, anvendte metoder mm.

Kontrol af ordningen om ”Vin med beskyttet geografisk betegnelse” (BGB)

Kontrollen vil være fokuseret på, at kravene for specifikationen for den pågældende vin er opfyldt.

Disse krav vedrører:

 • ​Mærkningskravene til vin med beskyttet geografisk betegnelse,

 • Kravene til anvendte druer (hvor druerne er høstet, hektarudbytte og hvilke sorter er anvendt),

 • Årgang, hvis det fremgår af mærkningen,

 • Dokumentation for, at vinen opfylder specifikationen vedr. parametrene
  – virkeligt alkoholindhold,
  – totalt syreindhold,
  – totalt svovldioxidindhold,
  – indhold af flygtige syrer,
  – organoleptiske kendetegn.

 • ​Håndtering af vin, der ikke opfylder kravene til vin med beskyttet geografisk betegnelse.

Der kan blive udtaget prøver af din BGB-vin til analyse​

Kontrol af ordningen om ”Vin der kan mærkes med druesort og årgang”

Kontrollen vil være fokuseret på, at du kan dokumentere, at de sorter, der angives i mærkningen, og den årgang, der angives i mærkningen, er korrekte.
Det er ikke hensigten, at alle registrerede producenter kontrolleres hvert år.


 §§


Denne guide er lavet på følgende lovgivning: Handelsnormer og varestandarder – lovstof – find lovgivningen under afsnittet ”Vin”.​Ændret 29. september 2022