Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Værd at vide om gårdbesøg

Gårde er sjove at besøge for børn og voksne, som kan se dyr og natur og lære hvor maden kommer fra – fra jord til bord. Men det skal være både sjovt og sikkert. Derfor skal du være opmærksom på nogle simple huskeregler, så du undgår at overføre smitte til dyrene og at dyrene smitter dig.

​​

Undgå smitte fra dyrene – og at overføre smitte til dyrene Når man rører ved dyr, kan bakterier som salmonella og campylobacter blive overført fra dyr til mennesker og til madvarer. Mennesker kan også bringe smitsomme dyresygdomme videre til andre besætninger. Derfor: • Mød op i gummistøvler, der kan rengøres og desinficeres før og efter besøget. Og overtøj, der efter besøget kan vaskes i maskine ved minimum 60 grader. Nogle svinelandbrug udleverer engangsdragter og overtræksfootere til besøg i stalde. Men på en økologisk mark med fritgående dyr fungerer det med fornuftigt overtøj og gummistøvler. • Vask hænder med sæbe og vand før og efter kontakt med dyr – og før du spiser og drikker. Hvis der ikke er en håndvask, kan vådservietter være et alternativ. • Undgå at kysse eller sætte dit ansigt tæt på dyrets hoved og at putte dine hænder i din mund. • Spis i de anviste frokostområder. Og lad være med at spise noget, mens du går omkring på gården – eller spise noget, der er faldet på jorden. Dyrene må ikke fodres med medbragt mad eller madrester. • Man bør ikke smage på rå mælk eller spise andre produkter af rå mælk, da de kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier. • Du må ikke have været i kontakt med dyr i udlandet inden for de seneste 48 timer inden et besøg på en gård, da du kan bringe dyresygdomme med fra udlandet. Tag hensyn til dyrene • Færdsel rundt på gården skal foregå med en rundviser fra gården. • Gå roligt rundt i områder, hvor dyrene befinder sig. Undgå at skræmme dyrene. • Undgå at komme i nærheden af syge dyr.  Til landmanden – som tager imod besøgende • Opsæt skilte eller opslag, som hænger synligt for de besøgende ved ankomst, gerne både med dansk og international tekst. Kontakt din brancheorganisation for mere information. • Børn, der er mindre end 5 år, bør ikke færdes rundt på gården uden opsyn af en voksen. • Man må ikke tilbyde at smage på rå mælk eller andre produkter af rå mælk, da de kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier. Der er dog mulighed for at sælge eller udlevere pasteuriseret mælk direkte til besøgende, hvis bedriften er registreret til stalddørssalg. Til pædagoger – som tager børn på gårdbesøg Giv alle forældre info med hjem forud for gårdbesøget: • Børnene skal møde op i gummistøvler, der kan rengøres før og efter besøget. Og overtøj, der efter besøget kan vaskes i maskine ved minimum 60 grader. • Du må ikke have været i kontakt med dyr i udlandet inden for de seneste 48 timer inden et besøg på en gård, da du kan bringe dyresygdomme med fra udlandet. • Børnene må ikke have foder med til dyrene. • Man bør ikke smage på rå mælk eller spise andre produkter af rå mælk, da de kan indeholde sygdomsfremkaldende bakterier. Der er dog mulighed for at købe eller få udleveret upasteuriseret mælk, hvis gården er registreret til stalddørssalg. Læs mere om bakterier og virus Guides: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-undgaar-du-burgerbakterien-VTEC-i-din-mad.aspx [Sådan undgår du burgerbakterien VTEC] Emnesider: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta-om-MRSA.aspx [Værd at vide om MRSA] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/E.-coli.aspx [Escherichia coli og VTEC] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonella.aspx [Salmonella] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Campylobacter.aspx [Campylobacter] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Personlig-hygiejne.aspx [Personlig hygiejne] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyresygdomme.aspx [Dyresygdomme] Find flere informationer om gårdbesøg Find flere informationer om gårdbesøg her: http://www.økodag.dk [www.økodag.dk ] http://www.sofari.dk [www.sofari.dk] http://www.skole.lf.dk [www.skole.lf.dk] http://www.åbentlandbrug.dk [www.åbentlandbrug.dk] Undervisningsmateriale til børn om hygiejne på gården http://www.e-bug.eu/junior_pack.aspx?cc=dk&ss=2&t=Farm%20Hygiene [Gårdhygiejne] https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Sygdoms-gruppen/Vejledning%20om%20smittebeskyttelse%20ved%20besøg%20i%20husdyrbrug.pdf [Vejledning om smittebeskyttelse ved besøg i husdyrbrug] §§ Læs mere om reglen om, at du ikke må have været i kontakt med dyr i udlandet inden for 48 timer: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168691 [Vejledning om beskyttelsesforanstaltninger for personer, der i udlandet har haft kontakt med klovbærende dyr] Du og din familie kan tage på gårdbesøg uden at være bange for MRSA. Af Sundhedsstyrelsens https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2016/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-MRSA [”Vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA”] fremgår det, at kortvarige besøg i MRSA-positive besætninger ikke er særligt risikable i forhold til at blive smittet med MRSA. For almindeligt sunde og raske personer er der derfor ifølge Sundhedsstyrelsen ikke en væsentlig risiko ved at besøge en gård, hvor der er påvist MRSA. (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-undgaar-du-burgerbakterien-VTEC-i-din-mad.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fakta-om-MRSA.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/E.-coli.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salmonella.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Campylobacter.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Personlig-hygiejne.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Dyresygdomme.aspx http://www.økodag.dk http://www.sofari.dk http://www.skole.lf.dk http://www.åbentlandbrug.dk http://www.e-bug.eu/junior_pack.aspx?cc=dk&ss=2&t=Farm%20Hygiene https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Sygdoms-gruppen/Vejledning%20om%20smittebeskyttelse%20ved%20besøg%20i%20husdyrbrug.pdf https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168691 https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2016/Vejledning-om-forebyggelse-af-spredning-af-MRSA
Loading...
Ændret 27. juli 2017