Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan rejser du med din kat

Denne guide er en hjælp til katteejere, der har behov for at rejse og vil have deres kat med (ikke-kommerciel flytning). Med rejse menes fx at skulle på ferie eller at flytte udenlands. Læs guiden grundigt og find ud af, hvilke regler der skal være overholdt.​

​​

Rejser katten, fordi ejer har behov for at rejse? Vælg "Ja", hvis du kan svare bekræftende på følgende: • Katten rejser sammen med sin ejer, eller katten rejser med en af ejer bemyndiget person op til 5 dage før eller efter ejers egen rejse. • Katten skal ikke sælges. • Ejendomsretten over katten skal ikke overdrages til en anden person. Hvis du ikke kan svare bekræftende på alle ovenstående punkter, skal du vælge "Nej". Du skal følge de regler, der gælder for kommerciel import eller eksport af katte Se, hvad du skal gøre, når du vil tage en kat ind i Danmark, på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Import og indførsel af hunde, katte og fritter ]. Se, hvad du skal gøre, når du vil tage en kat ud af Danmark, på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Eksport-og-udfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Eksport og udførsel af hunde, katte og fritter ]. Hvor skal du rejse hen? Hvilket land rejser du fra? Hvor gammel er din kat på afrejsetidspunktet? Katten skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at katten rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, samt at katten er under ejerens direkte ansvar under flytningen. Desuden må katten ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over katten ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af katte kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af katten ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af katten foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af katten på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet et udkast til en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med katten. Den bemyndigede skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en kat foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal katten leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis katten flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Din kat skal være lovligt ID-mærket Katten skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi samt kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din kat skal have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for flytningen af katten til Danmark skal den have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge skal udstede EU-selskabsdyrspasset til din kat og attestere, at din kat lever op til kravene for flytningen. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må udstede selskabsdyrspas. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Din kat skal være rabiesvaccineret, mindst 21 dage før du rejser ind i Danmark Din kat skal skal være vaccineret af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere kæledyr i henhold til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Katten skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippens eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af katte]. Katten skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at katten rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, samt at katten er under ejerens direkte ansvar under flytningen. Desuden må katten ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over katten ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af katte kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af katten ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af katten foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af katten på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med katten. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en kat foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal katten leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis katten flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Din kat skal være lovligt ID-mærket Katten skal være ID-mærket med en mikrochip. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi samt kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din kat skal have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for flytningen af katten til Danmark skal den have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge skal udstede EU-selskabsdyrspasset til din kat og attestere, at din kat lever op til kravene for flytningen. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må udstede selskabsdyrspas. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af katte]. Hent og udfyld hvalpe/killinge-erklæringen Denne erklæring skal anvendes i forbindelse med flytninger af unge katte, som: – enten er under 12 uger gamle og endnu ikke er vaccineret imod rabies, eller – er mellem 12 og 16 uger gamle og har fået foretaget en rabiesvaccination, men hvor vaccinen endnu ikke er gyldig. Læs mere om, hvornår en rabiesvaccination er gyldig, på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Hvis killingen ikke har en gyldig rabiesvaccination, skal ejer eller den bemyndigede person udfylde og underskrive en hvalpe/killinge-erklæring, som foruden passet skal ledsage killingen under flytningen til Danmark. Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Hvalpe-Killinge-erklaering-privat.aspx[Hvalpe/killinge-erklæringen] Vær opmærksom på, at denne erklæring ikke kan anvendes til unge herreløse katte, hvor man ikke kender hele deres opvækst. Tænk dig om, når du køber en kat i udlandet Det er ikke alle steder, at det er fornuftigt at købe eller få en kat fra. Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en kat til Danmark fra udlandet. Særligt katte – og især herreløse katte – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom katten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en kat til Danmark fra udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr]. Hvor gammel er din kat på afrejsetidspunktet? Katten skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at katten rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor katten under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må katten ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over katten ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af katte kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af katten ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af katten foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af katten på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet et udkast til en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med katten. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en kat foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal katten leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis katten flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Din kat skal være lovligt ID-mærket Katten skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din kat skal have et veterinærcertifikat Der findes forskellige udgaver af veterinærcertifikatet, men det skal være i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 [Forordning (EU) nr. 577/2013] Det er den kompetente veterinære myndighed i afrejselandet, der skal udstede certifikatet, som bestemmer, hvilken udgave der skal bruges. Nogle lande anvender EU-Kommissionens TRACES-system og udfylder certifikatet heri. Andre lande har deres egen version. Veterinærcertifikatet skal enten udfyldes og udstedes af en embedsdyrlæge (official veterinarian) fra den veterinære myndighed eller udfyldes og udstedes af en praktiserende dyrlæge og så efterfølgende påtegnes af den kompetente myndighed i det land, hvor dyret rejser fra. Din kat skal være rabiesvaccineret, mindst 21 dage før du rejser ind i Danmark Din kat skal skal være vaccineret af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere kæledyr i henhold til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Katten skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippens eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registrerede til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registrerede hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af katte]. Hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande Vær opmærksom på, at hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande, end det land du har valgt, kan der være visse yderligere krav, som skal være opfyldt. Du kan teste de krav, der gælder for de andre lande, ved at vælge dem øverst i guiden, på samme måde, som du valgte dit oprindelige afsendelsesland. Du særligt skal være opmærksom på, om der er krav om en rabiesantistofprøve, hvilket der normalt ikke er fra det land, du oprindeligt valgte som afsendelsesland. Du kan dog undgå, at din kat skal have taget en rabiesantistofprøve hvis: - Der alene er tale om gennemrejse, og katten holdes sikkert om bord på transportmidlet eller forbliver på en international lufthavns område. - Katten ikke har været i kontakt med dyr af arter, der er modtagelige for rabies. - Ejer eller bemyndiget person kan fremlægge en skriftlig transiterklæring. Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf [Transiterklæringen] Du skal rejse ind i Danmark eller et andet EU-land via et godkendt indgangssted for kæledyr Det er forbudt at indføre kæledyr fra tredjelande over andre grænseovergange end dem, som er godkendte og fremgår af listerne nedenfor. Se http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx [Liste over godkendte indgangssteder i Danmark] Se http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en [Liste over godkendte indgangssteder i hele EU] Katten skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at katten rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, samt at katten under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må katten ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over katten ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af katte kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af katten ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog indenfor ovennævnte tidsrum, skal flytningen af katten foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af katten på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med katten. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en kat foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal katten leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis katten flyttes med henblik på at blive solgt, eller at ejendomsretten til den overdrages. Din kat skal være lovligt ID-mærket Katten skal være ID-mærket med en mikrochip. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din kat skal have et veterinærcertifikat Der findes forskellige udgaver af veterinærcertifikatet, men det skal være i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 [Forordning (EU) nr. 577/2013] Det er den kompetente veterinære myndighed i afrejselandet, som skal udstede certifikatet, der bestemmer, hvilken udgave der skal bruges. Nogle lande anvender EU-Kommissionens TRACES-system og udfylder certifikatet heri. Andre lande har deres egen version. Veterinærcertifikatet skal enten udfyldes og udstedes af en embedsdyrlæge (official veterinarian) fra den veterinære myndighed eller udfyldes og udstedes af en praktiserende dyrlæge og så efterfølgende påtegnes af den kompetente myndighed i det land, hvor dyret rejser fra. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af katte]. Hent og udfyld hvalpe/killinge-erklæringen Denne erklæring skal anvendes i forbindelse med flytninger af unge katte, som: – enten er under 12 uger gamle og endnu ikke vaccineret imod rabies, eller – er mellem 12 og 16 uger gamle og har fået foretaget en rabiesvaccination, men hvor vaccinationen endnu ikke er gyldig. Læs mere om, hvornår en rabiesvaccination er gyldig, på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Hvis killingen ikke har en gyldig rabiesvaccination, skal ejer eller den bemyndigede person udfylde og underskrive en hvalpe/killinge-erklæring, som foruden passet skal ledsage killingen under flytningen til Danmark. Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Hvalpe-Killinge-erklaering-privat.aspx[ Hvalpe/killinge-erklæringen] Vær opmærksom på, at denne erklæring ikke kan anvendes til unge herreløse katte, hvor man ikke kender hele deres opvækst. Hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande Vær opmærksom på, at hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande, end det land du har valgt, kan der være visse yderligere krav, som skal være opfyldt. Du kan teste de krav, der gælder for de andre lande, ved at vælge dem øverst i guiden, på samme måde, som du valgte dit oprindelige afsendelsesland. Du særligt skal være opmærksom på, om der er krav om en rabiesantistofprøve, hvilket der normalt ikke er fra det land, du oprindeligt valgte som afsendelsesland. Du kan dog undgå, at din kat skal have taget en rabiesantistofprøve hvis: - Der alene er tale om gennemrejse, og katten holdes sikkert om bord på transportmidlet eller forbliver på en international lufthavns område. - Katten ikke har været i kontakt med dyr af arter, der er modtagelige for rabies. - Ejer eller bemyndiget person kan fremlægge en skriftlig transiterklæring. Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf [Transiterklæringen] Du skal rejse ind i Danmark eller et andet EU-land via et godkendt indgangssted for kæledyr Det er forbudt at indføre kæledyr fra tredjelande over andre grænseovergange end dem, som er godkendte og fremgår af listerne nedenfor. Se http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx [Liste over godkendte indgangssteder i Danmark] Se http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en [Liste over godkendte indgangssteder i hele EU] Tænk dig om, når du køber en kat i udlandet Det er ikke alle steder, det er fornuftigt at købe eller få en kat fra. Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en kat til Danmark fra udlandet. Særligt katte – og især herreløse katte – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom katten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en kat til Danmark fra udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr]. Katten skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at katten rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor katten under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må katten ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over katten ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af katte kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af katten ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af katten foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af katten på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet et udkast til en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med katten. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat i en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en kat foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal katten leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis katten flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Din kat skal være lovligt ID-mærket Katten skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din kat skal have et veterinærcertifikat Der findes forskellige udgaver af veterinærcertifikatet, men det skal være i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 [Forordning (EU) nr. 577/2013] Det er den kompetente veterinære myndighed i afrejselandet, der skal udstede certifikatet, som bestemmer, hvilken udgave der skal bruges. Nogle lande anvender EU-Kommissionens TRACES-system og udfylder certifikatet heri. Andre lande har deres egen version. Veterinærcertifikatet skal enten udfyldes og udstedes af en embedsdyrlæge (official veterinarian) fra den veterinære myndighed eller udfyldes og udstedes af en praktiserende dyrlæge og så efterfølgende påtegnes af den kompetente myndighed i det land, hvor dyret rejser fra. Din kat skal være rabiesvaccineret, mindst 21 dage før du rejser ind i Danmark Din kat skal skal være vaccineret af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere kæledyr i henhold til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Katten skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippens eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Din kat skal være testet for Nipah disease Følgende krav skal være opfyldt: 1) Din kat må ikke have haft kontakt med grise i de sidste 60 dage inden afrejsetidspunktet. 2) Din kat må ikke have befundet sig på bedrifter, hvor der i de sidste 60 dage er blevet bekræftet udbrud af http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nipah-virus-encephalitis.aspx [Nipah disease (Nipah virus encephalitis)]. 3) Din kat skal have vist negative resultater ved en ELISA–test til påvisning af IgG. Testen skal være udført i et laboratorium, som de kompetente veterinærmyndigheder har godkendt til tests for antistoffer mod Nipah-sygdomsvira, på en blodprøve, der er taget i løbet af de sidste 10 dage inden afrejsetidspunktet. Ovenstående skal være dokumenteret af en malaysisk embedsdyrlæge. OBS: Rejser du fra de malaysiske stater Sarawak og Sabah, som ligger på Borneo, skal du ikke opfylde ovenstående krav. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af katte]. Hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande Vær opmærksom på, at hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande, end det land du har valgt, kan der være visse yderligere krav, som skal være opfyldt. Du kan teste de krav, der gælder for de andre lande, ved at vælge dem øverst i guiden, på samme måde, som du valgte dit oprindelige afsendelsesland. Du særligt skal være opmærksom på, om der er krav om en rabiesantistofprøve, hvilket der normalt ikke er fra det land, du oprindeligt valgte som afsendelsesland. Du kan dog undgå, at din kat skal have taget en rabiesantistofprøve hvis: - Der alene er tale om gennemrejse, og katten holdes sikkert om bord på transportmidlet eller forbliver på en international lufthavns område. - Katten ikke har været i kontakt med dyr af arter, der er modtagelige for rabies. - Ejer eller bemyndiget person kan fremlægge en skriftlig transiterklæring. Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf [Transiterklæringen] Du skal rejse ind i Danmark eller et andet EU-land via et godkendt indgangssted for kæledyr Det er forbudt at indføre kæledyr fra tredjelande over andre grænseovergange end dem, som er godkendte og fremgår af listerne nedenfor. Se http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx [Liste over godkendte indgangssteder i Danmark] Se http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en [Liste over godkendte indgangssteder i hele EU] Katten skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at katten rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor katten under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må katten ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over katten ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af katte kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af katten ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af katten foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af katten på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med katten. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en kat foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal katten leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis katten flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Din kat skal være lovligt ID-mærket Katten skal være ID-mærket med en mikrochip. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din kat skal have et veterinærcertifikat Der findes forskellige udgaver af veterinærcertifikatet, men det skal være i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 [Forordning (EU) nr. 577/2013] Det er den kompetente veterinære myndighed i afrejselandet, som skal udstede certifikatet, der bestemmer, hvilken udgave der skal bruges. Nogle lande anvender EU-Kommissionens TRACES-system og udfylder certifikatet heri. Andre lande har deres egen version. Veterinærcertifikatet skal enten udfyldes og udstedes af en embedsdyrlæge (official veterinarian) fra den veterinære myndighed eller udfyldes og udstedes af en praktiserende dyrlæge og så efterfølgende påtegnes af den kompetente myndighed i det land, hvor dyret rejser fra. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af katte]. Hent og udfyld hvalpe/killinge-erklæringen Denne erklæring skal anvendes i forbindelse med flytninger af unge katte, som: – enten er under 12 uger gamle og endnu ikke er vaccineret imod rabies, eller – er mellem 12 og 16 uger gamle og har fået foretaget en rabiesvaccination, men hvor vaccinen endnu ikke er gyldig. Læs mere om, hvornår en rabiesvaccination er gyldig, på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Hvis killingen ikke har en gyldig rabiesvaccination, skal ejer eller den bemyndigede person udfylde og underskrive en hvalpe/killinge-erklæring, som foruden passet skal ledsage killingen under flytningen til Danmark. Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Hvalpe-Killinge-erklaering-privat.aspx[ Hvalpe/killinge-erklæringen] Vær opmærksom på, at denne erklæring ikke kan anvendes til unge herreløse katte, hvor man ikke kender hele deres opvækst. Din kat skal være testet for Nipah disease Følgende krav skal være opfyldt: 1) Din kat må ikke have haft kontakt med grise i de sidste 60 dage inden afrejsetidspunktet. 2) Din kat må ikke have befundet sig på bedrifter, hvor der i de sidste 60 dage er blevet bekræftet udbrud af http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nipah-virus-encephalitis.aspx [Nipah disease (Nipah virus encephalitis)]. 3) Din kat skal have vist negative resultater ved en ELISA–test til påvisning af IgG. Testen skal være udført i et laboratorium, som de kompetente veterinærmyndigheder har godkendt til tests for antistoffer mod Nipah sygdomsvira, på en blodprøve, der er taget i løbet af de sidste 10 dage inden afrejsetidspunktet. Ovenstående skal være dokumenteret af en malaysisk embedsdyrlæge. OBS: Rejser du fra de malaysiske stater Sarawak og Sabah, som ligger på Borneo, skal du ikke opfylde ovenstående krav. Hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande Vær opmærksom på, at hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande, end det land du har valgt, kan der være visse yderligere krav, som skal være opfyldt. Du kan teste de krav, der gælder for de andre lande, ved at vælge dem øverst i guiden, på samme måde, som du valgte dit oprindelige afsendelsesland. Du særligt skal være opmærksom på, om der er krav om en rabiesantistofprøve, hvilket der normalt ikke er fra det land, du oprindeligt valgte som afsendelsesland. Du kan dog undgå, at din kat skal have taget en rabiesantistofprøve hvis: - Der alene er tale om gennemrejse, og katten holdes sikkert om bord på transportmidlet eller forbliver på en international lufthavns område. - Katten ikke har været i kontakt med dyr af arter, der er modtagelige for rabies. - Ejer eller bemyndiget person kan fremlægge en skriftlig transiterklæring. Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf [Transiterklæringen] Du skal rejse ind i Danmark eller et andet EU-land via et godkendt indgangssted for kæledyr Det er forbudt at indføre kæledyr fra tredjelande over andre grænseovergange end dem, som er godkendte og fremgår af listerne nedenfor. Se http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx [Liste over godkendte indgangssteder i Danmark] Se http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en [Liste over godkendte indgangssteder i hele EU] Tænk dig om, når du køber en kat i udlandet Det er ikke alle steder, at det er fornuftigt at købe eller få en kat fra. Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en kat til Danmark fra udlandet. Særligt katte – og især herreløse katte – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom katten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en kat til Danmark fra udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr]. Hvor gammel er din kat på afrejsetidspunktet? Hvor gammel er din kat på afrejsetidspunktet? Katten skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at katten rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor katten under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må katten ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over katten ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af katte kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af katten ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af katten foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af katten på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med katten. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en kat foregå, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal katten leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis katten flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Din kat skal være lovligt ID-mærket Katten skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din kat skal have et veterinærcertifikat Der findes forskellige udgaver af veterinærcertifikatet, men det skal være i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 [Forordning (EU) nr. 577/2013] Det er den kompetente veterinære myndighed i afrejselandet, der skal udstede certifikatet, som bestemmer, hvilken udgave der skal bruges. Nogle lande anvender EU-Kommissionens TRACES-system og udfylder certifikatet heri. Andre lande har deres egen version. Veterinærcertifikatet skal enten udfyldes og udstedes af en embedsdyrlæge (official veterinarian) fra den veterinære myndighed eller udfyldes og udstedes af en praktiserende dyrlæge og så efterfølgende påtegnes af den kompetente myndighed i det land, hvor dyret rejser fra. Din kat skal være rabiesvaccineret, mindst 21 dage før du rejser ind i Danmark Din kat skal skal være vaccineret af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere kæledyr i henhold til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Katten skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippens eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Hendra disease og katte, som har oprindelse i eller afsendes fra Australien Din kat må ikke have befundet sig på bedrifter, hvor der de sidste 60 dage har været bekræftede udbrud af sygdommen Hendra disease. Ovenstående skal være dokumenteret af en australsk embedsdyrlæge. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registrerede til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registrerede hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af katte]. Hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande Vær opmærksom på, at hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande, end det land du har valgt, kan der være visse yderligere krav, som skal være opfyldt. Du kan teste de krav, der gælder for de andre lande, ved at vælge dem øverst i guiden, på samme måde, som du valgte dit oprindelige afsendelsesland. Du særligt skal være opmærksom på, om der er krav om en rabiesantistofprøve, hvilket der normalt ikke er fra det land, du oprindeligt valgte som afsendelsesland. Du kan dog undgå, at din kat skal have taget en rabiesantistofprøve hvis: - Der alene er tale om gennemrejse, og katten holdes sikkert om bord på transportmidlet eller forbliver på en international lufthavns område. - Katten ikke har været i kontakt med dyr af arter, der er modtagelige for rabies. - Ejer eller bemyndiget person kan fremlægge en skriftlig transiterklæring. Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf [Transiterklæringen] Du skal rejse ind i Danmark eller et andet EU-land via et godkendt indgangssted for kæledyr Det er forbudt at indføre kæledyr fra tredjelande over andre grænseovergange end dem, som er godkendt og fremgår af listerne nedenfor. Se http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx [Liste over godkendte indgangssteder i Danmark] Se http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en [Liste over godkendte indgangssteder i hele EU] Katten skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at katten rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, samt at katten under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må katten ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over katten ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af katte kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af katten ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af katten foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af katten på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med katten. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en kat foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal katten leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis katten flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Din kat skal være lovligt ID-mærket Kat skal være ID-mærket med en mikrochip. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din kat skal have et veterinærcertifikat Der findes forskellige udgaver af veterinærcertifikatet, men det skal være i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 [Forordning (EU) nr. 577/2013] Det er den kompetente veterinære myndighed i afrejselandet, som skal udstede certifikatet, der bestemmer, hvilken udgave der skal bruges. Nogle lande anvender EU-Kommissionens TRACES-system og udfylder certifikatet heri. Andre lande har deres egen version. Veterinærcertifikatet skal enten udfyldes og udstedes af en embedsdyrlæge (official veterinarian) fra den veterinære myndighed eller udfyldes og udstedes af en praktiserende dyrlæge og så efterfølgende påtegnes af den kompetente myndighed i det land, hvor dyret rejser fra. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registrerede til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registrerede hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af katte]. Hent og udfyld hvalpe/killinge-erklæringen Denne erklæring skal anvendes i forbindelse med flytninger af unge katte, som: – enten er under 12 uger gamle og endnu ikke er vaccineret imod rabies, eller – er mellem 12 og 16 uger gamle og har fået foretaget en rabiesvaccination, men hvor vaccinen endnu ikke er gyldig. Læs mere om, hvornår en rabiesvaccination er gyldig, på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Hvis killingen ikke har en gyldig rabiesvaccination, skal ejer eller bemyndigede person udfylde og underskrive en hvalpe/killinge-erklæring, som foruden passet skal ledsage killingen under flytningen til Danmark. Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Hvalpe-Killinge-erklaering-privat.aspx[ Hvalpe/killinge-erklæringen] Vær opmærksom på, at denne erklæring ikke kan anvendes til unge herreløse katte, hvor man ikke kender hele deres opvækst. Hendra disease og katte, som har oprindelse i eller afsendes fra Australien Din kat må ikke have befundet sig på bedrifter, hvor der de sidste 60 dage har været bekræftede udbrud af sygdommen Hendra disease. Ovenstående skal være dokumenteret af en australsk embedsdyrlæge. Hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande Vær opmærksom på, at hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande, end det land du har valgt, kan der være visse yderligere krav, som skal være opfyldt. Du kan teste de krav, der gælder for de andre lande, ved at vælge dem øverst i guiden, på samme måde, som du valgte dit oprindelige afsendelsesland. Du særligt skal være opmærksom på, om der er krav om en rabiesantistofprøve, hvilket der normalt ikke er fra det land, du oprindeligt valgte som afsendelsesland. Du kan dog undgå, at din kat skal have taget en rabiesantistofprøve hvis: - Der alene er tale om gennemrejse, og katten holdes sikkert om bord på transportmidlet eller forbliver på en international lufthavns område. - Katten ikke har været i kontakt med dyr af arter, der er modtagelige for rabies. - Ejer eller bemyndiget person kan fremlægge en skriftlig transiterklæring. Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf [Transiterklæringen] Du skal rejse ind i Danmark eller et andet EU-land via et godkendt indgangssted for kæledyr Det er forbudt at indføre kæledyr fra tredjelande over andre grænseovergange end dem, som er godkendte og fremgår af listerne nedenfor. Se http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx [Liste over godkendte indgangssteder i Danmark] Se http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en [Liste over godkendte indgangssteder i hele EU] Tænk dig om, når du køber en kat i udlandet Det er ikke alle steder, at det er fornuftigt at købe eller få en kat fra. Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en kat til Danmark fra udlandet. Særligt katte – og især herreløse katte – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom katten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en kat til Danmark fra udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr]. Hvor gammel er din kat på afrejsetidspunktet? Katten skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at katten rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor katten under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må katten ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over katten ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af katte kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af katten ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af katten foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af katten på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med katten. Den bemyndigede skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat i en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en kat foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal katten leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis katten flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Din kat skal være lovligt ID-mærket Katten skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din kat skal have et veterinærcertifikat Der findes forskellige udgaver af veterinærcertifikatet, men det skal være i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 [Forordning (EU) nr. 577/2013] Det er den kompetente veterinære myndighed i afrejselandet, der skal udstede certifikatet, som bestemmer, hvilken udgave der skal bruges. Nogle lande anvender EU-Kommissionens TRACES-system og udfylder certifikatet heri. Andre lande har deres egen version. Veterinærcertifikatet skal enten udfyldes og udstedes af en embedsdyrlæge (official veterinarian) fra den veterinære myndighed eller udfyldes og udstedes af en praktiserende dyrlæge og så efterfølgende påtegnes af den kompetente myndighed i det land, hvor dyret rejser fra. Din kat skal være rabiesvaccineret, mindst 4 måneder før den rejser ind i Danmark Din kat skal skal være vaccineret af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere kæledyr i henhold til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Katten skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippens eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet indenfor gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Der skal udtages en rabiesantistof-titreringstest Mindst 30 dage efter rabiesvaccinationen, og mindst 3 måneder før du rejser ind i Danmark, skal katten have udtaget en blodprøve, som skal undersøges på et EU-godkendt rabieslaboratorium. Det er lige meget, i hvilket land rabieslaboratoriet ligger. Laboratoriet skal bare være EU-godkendt. Find et http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en [EU-godkendt rabieslaboratorium i et tredjeland] Find et http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en [EU-godkendt rabieslaboratorium i en medlemsstat] Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af katte]. Du skal rejse ind i Danmark eller et andet EU-land via et godkendt indgangssted for kæledyr Det er forbudt at indføre kæledyr fra tredjelande over andre grænseovergange end dem, som er godkendte og fremgår af listerne nedenfor. Se http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx [Liste over godkendte indgangssteder i Danmark] Se http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en [Liste over godkendte indgangssteder i hele EU] Hvilket land rejser du til? Katten skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at katten rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor katten under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må katten ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over katten ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af katte kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af katten ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af katten foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af katten på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med katten. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en kat foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal katten leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis katten flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Din kat skal være lovligt ID-mærket Katten skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din kat skal have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for flytningen af katten fra Danmark skal den have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge skal udstede EU-selskabsdyrspasset til din kat og attestere, at din kat lever op til kravene for flytningen. I Danmark er det dyrlæger med dansk autorisation, som er blevet bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at udstede EU-selskabsdyrspas. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Din kat skal være rabiesvaccineret, mindst 21 dage før den rejser ud af Danmark Din kat skal skal være vaccineret af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Katten skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippens eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Hvis du rejser med en killing, der endnu ikke er gyldigt rabiesvaccineret I mange EU-lande er ikke-kommerciel flytning af unge katte, der ikke har en gyldig rabiesvaccination, forbudt. Det er derfor ikke sikkert, at du lovligt kan flytte killingen i transit igennem disse lande. Du bør derfor først undersøge, om landet, du har valgt, samt eventuelle transitlande, tillader ikke-kommerciel flytning, og hvis ikke, om det er muligt at flytte killingen direkte fra Danmark med fly. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af katte]. Katten skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at katten rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor katten under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må katten ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over katten ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af katte kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af katten ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af katten foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af katten på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med katten. Den bemyndigede skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en kat foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal katten leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis katten flyttes med henblik på at blive solgt, eller at ejendomsretten til den overdrages. Din kat skal være lovligt ID-mærket Katten skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO Standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO Standard 11785. Din kat skal have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for flytningen af katten fra Danmark skal den have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge skal udstede EU-selskabsdyrspasset til din kat og attestere, at din kat lever op til kravene for flytningen. I Danmark er det dyrlæger med dansk autorisation, som er blevet bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at udstede EU-selskabsdyrspas. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Din kat skal være rabiesvaccineret, mindst 21 dage før den rejser ud af Danmark Din kat skal skal være vaccineret af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Katten skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippens eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Sverige tillader ikke indførsel af katte, som ikke har en gyldig rabiesvaccination Du kan derfor tidligst tage en kat med til Sverige, når den er 15 uger gammel, men det forudsætter, at den er blevet vaccineret som 12 uger gammel. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registrerede til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registrerede hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af katte]. Du skal melde din ankomst til Sveriges toldvæsen Se og følg instrukserne på http://www.tullverket.se/resamedhundellerkatt.4.7df61c5915510cfe9e7107ce.html [Sveriges toldvæsens hjemmeside]. Du skal have en tilladelse for at tage en kat med til Grønland Du skal både have tilladelse fra den Grønlandske Repræsentation i København og fra den kommune, hvori du skal bo. Der er fem kommuner i Grønland: Kommune Kujalleq, Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia, Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia. Herunder kan du se, hvordan du får en tilladelse. Men før du beslutter dig for, om du skal tage din kat med til Grønland, skal du vide, at muligheden for dyrlægehjælp til din kat i Grønland er meget begrænset. https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Rejse%20med%20kaeledyr/Skrivelse_fra_VFMG.pdf [Læs mere i Skrivelse fra Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland] Du skal skrive en ansøgning for at søge om tilladelse til at tage din kat med til Grønland Der er ingen krav til, hvordan ansøgningen skal se ud. Du kan både skrive et brev eller sende en mail til Grønlands Repræsentation om at du gerne vil have en kat med til Grønland. Du skal få din kat vaccineret mod rabies Vaccinationerne skal dokumenteres i denne vaccinationsattest: Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Certifikatdatabasen/Levende_dyr/Attester_diverse/fvd001.pdf [Vaccinationsattesten] Hvis du samtidigt sørger for, at din kat får udstedt et EU-selskabsdyrspas, inden den rejser til Grønland, vil det være lettere for dig at tage din kat med tilbage til Danmark, fx på ferie. Du skal få udstedt en sundhedsattest til din kat Sundhedsattesten skal udstedes tidligst 14 dage før, du rejser. Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Certifikatdatabasen/Levende_dyr/Attester_diverse/fvd010.pdf [Sundhedsattesten] Din kat skal isoleres fra andre katte og have ormekur Din kat må ikke komme i nærheden af andre katte fra den dag, hvor sundhedsattesten bliver udstedt, til den rejser ind i Grønland. Og din kat må kun rejse ind i Grønland, hvis der ikke er tegn på, at den er syg. Derudover skal du få din kat behandlet mod bændelorm inden for 14 dage før rejsen. Du skal skrive under på dette i en ejererklæring. Du skal have en tilladelse til kattehold fra bopælskommunen i Grønland Kontakt den kommune, du skal bo i, for at få tilladelsen. Send ansøgning og attester til Grønlands Repræsentation for at få tilladelse til rejsen Du skal sende følgende: 1. ansøgning 2. rabiesattest 3. sundhedsattest 4. ejererklæring 5. tilladelse til hold af kat fra bopælskommunen Send det til: Grønlands Repræsentation Strandgade 91 Postboks 2151 1016 København K eller på e-mail til journal@ghsdk.dk Send ansøgning og attester i god tid før rejsen. Grønlands Repræsentation vender tilbage Hvis Grønlands Repræsentation mangler oplysninger fra dig for at kunne behandle din ansøgning, vil du blive kontaktet. Derudover vil du blive kontaktet, når din ansøgning er behandlet. Læs mere ind de færøske indførselsregler på HFO's hjemmeside Den færøske veterinærmyndighed, HFO har vejledninger mv. på deres hjemmeside om kravene for indførsel af kat til Færøerne fra Danmark. https://www.hfs.fo/webcenter/portal/HFS/pages_djor/oyubltilinnfl.avkelidjrumeftir1oktober2021 [færøske veterinærmyndigheders hjemmeside] Spørgsmål til de færøske regler skal rettes til de færøske veterinærmyndigheder. Hvis du vil sikkert hjem til Danmark igen Hvis du ved, at du skal tilbage til fx Danmark efter opholdet på Færøerne, er det en fordel for dig, hvis dit dyr har et gyldigt EU-selskabsdyrspas med sig fra Danmark, før du tager derop. På den måde er det meget nemmere for dig, når du skal hjem igen. Du skal opfylde de regler, der gælder i det land, du vil rejse til https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx [Læs om generelle krav vedrørende eksport til tredjelande] Der er meget stor forskel på de krav, de enkelte lande stiller, når du rejser dertil med din kat. Derfor skal du i rigtig god tid undersøge, hvilke krav du skal opfylde. Fx om din kat skal have et certifikat med på rejsen, om du skal søge om tilladelse, om det koster penge, eller om din kat skal i karantæne. Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade i det pågældende land for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside]. Hvis det er et krav, at din kat har et certifikat/en attest Hvis der er krav om certifikat, kan du gøre på denne måde: Gå til https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx [Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase] og søg på "kat" og "eksport". Hvis certifikatet skal attesteres af en dansk embedsdyrlæge (dvs. en dyrlæge ansat i Fødevarestyrelsen), skal du kontakte Fødevarestyrelsen i god tid. http://fvst.dk/kontakt [Kontakt Fødevarestyrelsen]. Hvis der ikke er et certifikat i Certifikatdatabasen, eller certifikatet er forældet Hvis der ikke er et certifikat i databasen, eller certifikatet er forældet, skal du bede landets veterinære myndigheder sende dig de krav, du skal opfylde for at få lov til at rejse ind i deres land. Det skal fremgå tydeligt af dokumenterne, at de stammer fra landets veterinære myndighed, fx logo eller link til myndighedens hjemmeside. Send myndighedskravene og en anmodning om et certifikat til Fødevarestyrelsen Det tager tid at udarbejde et certifikat. Derfor skal du sende informationerne i god tid inden rejsen. Send det via http://fvst.dk/kontakt [elektronisk] eller pr. post på adressen: Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Fødevarestyrelsen vender tilbage til dig Når Fødevarestyrelsen har udarbejdet certifikatet, vil du blive kontaktet. Hvis Fødevarestyrelsen mangler oplysninger til at udarbejde certifikatet, vil du ligeledes blive kontaktet. Når baggrundsdokumentation og certifikat er klar til udfyldelse og underskrivelse Det er forskelligt fra land til land, hvem der skal udfylde og underskrive certifikatet. Derfor vil det fremgå af certifikatet, hvem der skal udfylde og underskrive det, du skal bruge. Det vil fremgå af certifikatdatabasen, hvilke papirer du, din dyrlæge og embedsdyrlægen skal udfylde. Højst sandsynligt skal din kat vaccineres, behandles og testes for sygdomme hos en dyrlæge, før certifikatet kan blive skrevet under. Vær opmærksom på, at vaccinationer, behandlinger og tests kan tage tid. Start derfor i god tid. Hvis du skal rejse igennem andre lande på vej til din destination (transit) Undersøg, om der er særlige krav om transit-tilladelse for hvert land, du rejser igennem. Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade i det pågældende land for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside]. Hvis du vil sikkert hjem til Danmark igen De krav, du skal opfylde for at rejse hjem til Danmark fra et land uden for EU, er ofte langt skrappere end de krav, du skal opfylde for at rejse ud af Danmark. Din kat skal leve op til kravene for indførsel til Danmark Transit er tilladt under forudsætning af, at din kat lever op til indførselskravene. Derfor skal du gå et trin tilbage i guiden og vælge "Til Danmark". Katten skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at katten rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor katten under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må katten ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over katten ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af katte kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af katten ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af katten foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af katten på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med katten. Den bemyndigede skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en kat foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal katten leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis katten flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Selvom du blot er i transit igennem Sverige, skal din kat leve op til de samme regler, som hvis den skulle opholde sig i Sverige Reglerne er beskrevet herunder. Din kat skal være lovligt ID-mærket Katten skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din kat skal have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for flytningen af katten til Danmark skal den have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge skal udstede EU-selskabsdyrspasset til din kat og attestere, at din kat lever op til kravene for flytningen. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må udstede selskabsdyrspas. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Din kat skal være rabiesvaccineret, mindst 21 dage før den rejser Din kat skal skal være vaccineret af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere kæledyr i henhold til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Katten skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippens eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registrerede til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registrerede hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af katte]. Du skal melde din ankomst til Sveriges toldvæsen Du skal give toldvæsenet i Sverige besked om, at du rejser med din kat over Sverige til Bornholm. Se og følg instrukserne på http://www.tullverket.se/resamedhundellerkatt.4.7df61c5915510cfe9e7107ce.html [Sveriges toldvæsens hjemmeside]. Danmark tillader ikke-kommerciel flytning af unge katte, der ikke har en gyldig rabiesvaccination Men det er der mange andre EU-lande, som ikke gør. Blandt andet landene, der støder op til Danmark. Det er derfor ikke sikkert, at det er lovligt at flytte killingen i transit igennem disse lande. Du bør derfor først undersøge, om transitlandene tillader ikke-kommerciel flytning, og hvis ikke, om det er muligt at flytte killingen direkte til Danmark med fly. Danmark tillader ikke-kommerciel flytning af unge katte, der ikke har en gyldig rabiesvaccination Men det er der mange andre EU-lande, som ikke gør. Blandt andet landene, der støder op til Danmark. Det er derfor ikke sikkert, at det er lovligt at flytte killingen i transit igennem disse lande. Du bør derfor først undersøge, om transitlandene tillader ikke-kommerciel flytning, og hvis ikke, om det er muligt at flytte killingen direkte til Danmark med fly. Danmark tillader ikke-kommerciel flytning af unge katte, der ikke har en gyldig rabiesvaccination Men det er der mange andre EU-lande, som ikke gør. Blandt andet landene, der støder op til Danmark. Det er derfor ikke sikkert, at det er lovligt at flytte killingen i transit igennem disse lande. Du bør derfor først undersøge, om transitlandene tillader ikke-kommerciel flytning, og hvis ikke, om det er muligt at flytte killingen direkte til Danmark med fly. Danmark tillader ikke-kommerciel flytning af unge katte, der ikke har en gyldig rabiesvaccination Men det er der mange andre EU-lande, som ikke gør. Blandt andet landene, der støder op til Danmark. Det er derfor ikke sikkert, at det er lovligt at flytte killingen i transit igennem disse lande. Du bør derfor først undersøge, om transitlandene tillader ikke-kommerciel flytning, og hvis ikke, om det er muligt at flytte killingen direkte til Danmark med fly. Sverige tillader ikke indførsel af katte, som ikke har en gyldig rabiesvaccination Du kan derfor tidligst tage en kat med til Sverige, når den er 15 uger gammel, men det forudsætter, at den er blevet vaccineret som 12 uger gammel. Pas på, når du indfører en kat til Danmark Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en kat til Danmark fra udlandet. Særligt katte – og især herreløse katte – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom katten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en kat til Danmark fra udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet]. Pas på, når du indfører en kat til Danmark Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en kat til Danmark fra udlandet. Særligt katte – og især herreløse katte – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom katten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en kat til Danmark fra udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet]. Pas på, når du indfører en kat til Danmark Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en kat til Danmark fra udlandet. Særligt katte – og især herreløse katte – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom katten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en kat til Danmark fra udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet]. Pas på, når du indfører en kat til Danmark Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en kat til Danmark fra udlandet. Særligt katte – og især herreløse katte – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom katten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en kat til Danmark fra udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet]. Pas på, når du indfører en kat til Danmark Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en kat til Danmark fra udlandet. Særligt katte – og især herreløse katte – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom katten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en kat til Danmark fra udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet]. Pas på, når du tager en kat med til udlandet Der kan være smitterisici forbundet med at tage en kat med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale katte og især de herreløse katte, herunder sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Din kat kan derfor risikere at bliver smittet med sådanne sygdomme, også selvom den bare er med dig på ferie. Så selvom katten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du tager en kat med fra Danmark til udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet]. Pas på, når du tager en kat med til udlandet Der kan være smitterisici forbundet med at tage en kat med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale katte og især de herreløse katte, herunder sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Din kat kan derfor risikere at bliver smittet med sådanne sygdomme, også selvom den bare er med dig på ferie. Så selvom katten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du tager en kat med fra Danmark til udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet]. Pas på, når du tager en kat med til udlandet Der kan være smitterisici forbundet med at tage en kat med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale katte og især de herreløse katte, herunder sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Din kat kan derfor risikere at bliver smittet med sådanne sygdomme, også selvom den bare er med dig på ferie. Så selvom katten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du tager en kat med fra Danmark til udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet]. Pas på, når du tager en kat med til udlandet Der kan være smitterisici forbundet med at tage en kat med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale katte og især de herreløse katte, herunder sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Din kat kan derfor risikere at bliver smittet med sådanne sygdomme, også selvom den bare er med dig på ferie. Så selvom katten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du tager en kat med fra Danmark til udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet]. Pas på, når du tager en kat med til udlandet Der kan være smitterisici forbundet med at tage en kat med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale katte og især de herreløse katte, herunder sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Din kat kan derfor risikere at bliver smittet med sådanne sygdomme, også selvom den bare er med dig på ferie. Så selvom katten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du tager en kat med fra Danmark til udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet]. Storbritannien forlod EU 1. januar 2021 Som en følge heraf, bliver Storbritannien nu et tredjeland. Dog forbliver Nordirland en del af EU samhandelsområdet. Derfor vil nedenstående beskrivelse af krav til at rejse til Storbritannien ikke gælde for rejser til Nordirland. Hvis du skal have din kat med til Nordirland, skal du derfor gå nogle skridt tilbage i guiden og vælge 'Nordirland' som det land, du ønsker at rejse til. Du skal opfylde de krav, de britiske myndighed stiller I første omgang kan katte fra Danmark stadig rejse til Storbritannien på EU selskabsdyrspasset, når de er chippet og gyldigt rabiesvaccineret. Det skal dog ske via nogle særlige grænseovergange. Det må desuden forventes, at kravene vil ændre sig løbende, og at det blandt kan blive et krav, at dyret være ledsaget af et sundhedscertifikat. Sørg derfor altid for at være helt opdateret på, hvad de britiske krav vil være, når du foretager rejsen med din kat. Se mere de britiske myndigheders Pet Travel Scheme. https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk [Gå til Pet Travel Scheme] Det er ligeledes muligt at kontakte de britiske myndigheder og få hjælp om gældende og kommende krav: Pet Travel Scheme helpline E-mail: pettravel@apha.gov.uk Telefon: 0044 370 241 1710 Åbningstider: Mandag til fredag 8.30 til 17 GMT (lukket på helligdage). https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx [Læs desuden om de generelle krav vedrørende eksport til tredjelande via dette link] samt boksene herunder. Hvis det er et krav, at din kat har et certifikat/en attest Hvis der er krav om certifikat, kan du gøre på denne måde: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/ [Gå til Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase og søg på kat og eksport] Hvis certifikatet skal attesteres af en dansk embedsdyrlæge (dvs. en dyrlæge ansat i Fødevarestyrelsen), skal du kontakte Fødevarestyrelsen i god tid. https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx [Gå til Kontaktformularen] Hvis der ikke er et certifikat i Certifikatdatabasen eller certifikatet er forældet Skal du bede landets veterinære myndigheder sende dig de krav, du skal opfylde, for at få lov til at rejse ind i deres land. Det skal fremgå tydeligt af dokumenterne, at de stammer fra landets veterinære myndighed, fx logo eller link til myndighedens hjemmeside. Send myndighedskravene og en anmodning om et certifikat til Fødevarestyrelsen Det tager tid at udarbejde et certifikat. Derfor skal du sende informationerne i god tid inden rejsen. Send det via Fødevarestyrelsens https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx [kontaktformular] eller pr. post på adressen: Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Fødevarestyrelsen vender tilbage til dig Når Fødevarestyrelsen har udarbejdet certifikatet, vil du blive kontaktet. Hvis Fødevarestyrelsen mangler oplysninger til at udarbejde certifikatet, vil du ligeledes blive kontaktet. Når baggrundsdokumentation og certifikat er klar til udfyldelse og underskrivelse Det er forskelligt fra land til land, hvem der skal udfylde og underskrive certifikatet. Derfor vil det fremgå af certifikatet, hvem der skal udfylde og underskrive det, du skal bruge. Det vil fremgå af certifikatdatabasen, hvilke papirer du, din dyrlæge og embedsdyrlægen skal udfylde. Højst sandsynligt skal din kat vaccineres, behandles og testes for sygdomme hos en dyrlæge, før certifikatet kan blive skrevet under. Vær opmærksom på, at vaccinationer, behandlinger og tests kan tage tid. Start derfor i god tid. Hvis du skal rejse igennem andre lande på vej til din destination (transit) Du skal undersøge, om der er særlige krav om transit-tilladelse for hvert land. Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade i det pågældende land for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside]. Hvis du vil sikkert hjem til Danmark igen De krav, du skal opfylde for at rejse hjem til Danmark fra et land udenfor EU, er ofte langt skrappere end de krav, du skal opfylde for at rejse ud af Danmark. Pas på, når du tager en kat med til udlandet Der kan være smitterisici forbundet med at tage en kat med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale katte og især de herreløse katte, herunder sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Din kat kan derfor risikere at bliver smittet med sådanne sygdomme, også selvom den bare er med dig på ferie. Så selvom katten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du tager en kat med fra Danmark til udlandet. Læs mere på siden: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet] Din killing skal være over 12 uger gammel Du må ikke indføre en kat, der er under 12 uger, med mindre den rejser sammen med sin mor. Nej Ja Til Danmark Fra Danmark c) Mindst 15 uger og gyldigt rabiesvaccineret (næste) (næste) (næste) (næste) b) Mellem 12 og 16 uger og rabiesvaccineret, men vaccinen er endnu ikke gyldig a) Under 12 uger og ikke rabiesvaccineret (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) c) Mindst 15 uger og gyldigt rabiesvaccineret (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) b) Mellem 12 og 16 uger og rabiesvaccineret, men vaccinen er endnu ikke gyldig a) Under 12 uger og ikke rabiesvaccineret (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) c) Mindst 15 uger og gyldigt rabiesvaccineret (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) b) Mellem 12 og 16 uger og rabiesvaccineret, men vaccinen er endnu ikke gyldig a) Under 12 uger og ikke rabiesvaccineret (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) c) Mindst 15 uger og gyldigt rabiesvaccineret (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) b) Mellem 12 og 16 uger og rabiesvaccineret, men vaccinen er endnu ikke gyldig a) Under 12 uger og ikke rabiesvaccineret (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Belgien Bulgarien Cypern Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Italien Kroatien Letland Litauen Luxembourg Malta Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Andorra Færøerne Gibraltar Island Liechtenstein Monaco Norge San Marino Schweiz Vatikanstaten Antigua og Barbuda Argentina Aruba Ascension Barbados Bahrain Bermuda Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-ørerne) Bosnien-Hercegovina Canada Caymanøerne Chile Curaçao De Britiske Jomfruøer De Forenede Arabiske Emirater Fiji Falklandsøerne Fransk Polynesien Hongkong Hviderusland Jamaica Japan Mauritius Mayotte Mexico Montserrat Ny Kaledonien New Zealand Rusland Saint Helena Saint Kitts og Nevis Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Singapore Sint-Maarten Taiwan Trinidad og Tobago USA Vanuatu Wallis og Futuna Malaysia Australien Afghanistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbajdsjan Bahamas Bangladesh Belize Benin Bhutan Bolivia Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Centralafrikanske Republik Colombia Comorerne Demokratiske Republik Congo Costa Rica Cuba Den Dominikanske Republik Djibouti Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Filippinerne Gabon Gambia Georgien Ghana Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Irak Iran Israel Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kirgisistan Kosovo Kuwait Laos Lesotho Libanon Libyen Madagaskar Makedonien Malawi Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mikronesien Moldova Mongoliet Montenegro Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nicaragua Niger Nigeria Nordkorea Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Qatar Rwanda Sao Tomé og Principe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadsjikistan Tanzania Tchad Thailand Østtimor Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay Usbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorial Guinea Belgien Bulgarien Cypern Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Italien Kroatien Letland Litauen Luxembourg Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Sverige Grønland Færøerne Afghanistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbajdsjan Bahamas Bangladesh Belize Benin Bhutan Bolivia Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Centralafrikanske Republik Colombia Comorerne Demokratiske Republik Congo Costa Rica Cuba Den Dominikanske Republik Djibouti Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Filippinerne Gabon Gambia Georgien Ghana Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Irak Iran Israel Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kirgisistan Kosovo Kuwait Laos Lesotho Libanon Libyen Madagaskar Makedonien Malawi Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mikronesien Moldova Mongoliet Montenegro Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nicaragua Niger Nigeria Nordkorea Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Qatar Rwanda Sao Tomé og Principe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadsjikistan Tanzania Tchad Thailand Østtimor Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay Usbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorial Guinea Antigua og Barbuda Argentina Aruba Ascension Barbados Bahrain Bermuda Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-ørerne) Bosnien-Hercegovina Canada Caymanøerne Chile Curaçao De Britiske Jomfruøer De Forenede Arabiske Emirater Fiji Falklandsøerne Fransk Polynesien Hongkong Hviderusland Jamaica Japan Mauritius Mexico Montserrat Ny Kaledonien New Zealand Rusland Saint Helena Saint Kitts og Nevis Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Singapore Sint-Maarten Taiwan Trinidad og Tobago USA Vanuatu Wallis og Futunaøerne Andorra Gibraltar Island Liechtenstein Monaco Norge San Marino Schweiz Vatikanstaten Transit igennem Danmark Til eller fra Bornholm via Sverige Australien (næste) Malaysia (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Azorerne Balearerne Ceuta De Kanariske Øer Fransk Guyana Guadeloupe Madeira Martinique Melilla Réunion Saint Barthélemy Saint-Martin Anguilla Christmas Island Republikken Congo Amerikansk Samoa De Amerikanske Jomfruøer Guam Nordmarianerne Puerto Rico Cookøerne Dominica Grenada Kiribati Liberia Macao Marshalløerne Nauru Niue Palau Pitcairn Islands Tristan da Cunha Salomonøerne Samoa Sydsudan Tokelau Tonga Turks- og Caicosøerne Tuvalu Azorerne Balearerne Ceuta De Kanariske Øer Fransk Guyana Guadeloupe Irland Madeira Malta Martinique Mayotte Melilla Réunion Saint Barthélemy Saint-Martin Guam Amerikansk Samoa Nordmarianerne Puerto Rico De Amerikanske Jomfruøer Anguilla Christmas Islands Cookøerne Dominica Grenada Kiribati Liberia Macao Marshalløerne Nauru Niue Palau Pitcairn Islands Republikken Congo Tristan da Cunha Salomonøerne Samoa Sydsudan Tokelau Tonga Turks- og Caicosøerne Tuvalu Grønland Storbritannien, bortset fra Nordirland Storbritannien, bortset fra Nordirland Nordirland (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Nordirland (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Eksport-og-udfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Hvalpe-Killinge-erklaering-privat.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Hvalpe-Killinge-erklaering-privat.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nipah-virus-encephalitis.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Hvalpe-Killinge-erklaering-privat.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nipah-virus-encephalitis.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Hvalpe-Killinge-erklaering-privat.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs_en http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.tullverket.se/resamedhundellerkatt.4.7df61c5915510cfe9e7107ce.html https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Rejse%20med%20kaeledyr/Skrivelse_fra_VFMG.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Certifikatdatabasen/Levende_dyr/Attester_diverse/fvd001.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Certifikatdatabasen/Levende_dyr/Attester_diverse/fvd010.pdf https://www.hfs.fo/webcenter/portal/HFS/pages_djor/oyubltilinnfl.avkelidjrumeftir1oktober2021 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx http://um.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx http://fvst.dk/kontakt http://fvst.dk/kontakt http://um.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kommunikation%20og%20Kunderaadgivning/Blanketter/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.tullverket.se/resamedhundellerkatt.4.7df61c5915510cfe9e7107ce.html http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx http://um.dk/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx
Loading...
Ændret 18. august 2017