Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan rejser du med din hund

Denne guide er en hjælp til hundeejere, der har behov for at rejse og vil have deres hund med (ikke-kommerciel flytning). Med rejse menes fx at skulle på ferie eller at flytte udenlands. Læs guiden grundigt og find ud af, hvilke regler der skal være overholdt.

​​​

Rejser hunden, fordi ejer har behov for at rejse? Vælg "Ja", hvis du kan svare bekræftende på følgende: • Hunden rejser sammen med sin ejer, eller hunden rejser med en af ejer bemyndiget person op til 5 dage før eller efter ejers egen rejse. • Hunden skal ikke sælges efter rejsen. • Ejendomsretten over hunden skal ikke overdrages til en anden person efter rejsen. Hvis du ikke kan svare bekræftende på alle ovenstående punkter, skal du vælge "Nej". Du skal følge de regler, der gælder for kommerciel import eller eksport af hunde Se hvad du skal gøre, når du vil tage en hund ind i Danmark, på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Import af hunde]. Se hvad du skal gøre, når du vil tage en hund ud af Danmark, på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-levende-dyr-og-avlsmateriale.aspx [Eksport af hunde]. Hvor skal du rejse hen? Hvilket land rejser du fra? Hvor gammel er din hund på afrejsetidspunktet? Hunden skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at hunden rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor hunden under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må hunden ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over hunden ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af hunde kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af hunden ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af hunden foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af hunden på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig, og til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med hunden. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en hund foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal hunden leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis hunden flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Der er enkelte hunderacer, du ikke må indføre til Danmark Disse hunderacer må ikke indføres til Danmark: 1) Pitbull terrier 2) Tosa inu 3) Amerikansk staffordshire terrier 4) Fila brasileiro 5) Dogo argentino 6) Amerikansk bulldog 7) Boerboel 8) Kangal 9) Centralasiatisk ovtcharka 10) Kaukasisk ovtcharka 11) Sydrussisk ovtcharka 12) Tornjak 13) Sarplaninac Du må heller ikke indføre hunde, der er er en krydsning af nogle af ovenstående racer. Det er ikke muligt at søge dispensation. Det er heller ikke lovligt at rejse med vilde (ikke-domesticerede) hundearter eller krydsninger heraf. Har du erhvervet hunden senest den 17. marts 2010, er hunden dog omfattet af den såkaldte overgangsordning, og du må derfor gerne tage den med ind i Danmark. Du skal blot overholde de regler, som du finder på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx [Hundeloven]. Det skal bemærkes, at forbuddet mod disse hunderacer ikke omfatter hunde, der alene er i transit (gennemrejse) i Danmark. Transport under transit af hunde omfattet af forbuddet er således fortsat tilladt, hvis hundene ikke forlader transportmidlet – bortset fra ganske kortvarige ophold uden for transportmidlet, når det er nødvendigt at lufte hunden – og transporten foregår uden unødige ophold her i landet. Din hund skal være lovligt ID-mærket Hunden skal være ID-mærket med en mikrochip (transponder). Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi samt kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din hund skal have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for flytningen af hunden til Danmark skal den have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge skal udstede EU-selskabsdyrspasset til din hund og attestere, at din hund lever op til kravene for flytningen. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må udstede selskabsdyrspas. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Din hund skal være rabiesvaccineret, mindst 21 dage før den rejser ind i Danmark Din hund skal være vaccineret af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Det er veterinærmyndigheden i det land, du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere kæledyr i henhold til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Hunden skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippens eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Læs eventuelt mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af hunde]. Registrering i Dansk Hunderegister Din hund skal registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen. Det betyder, at selvom du kun skal være i Danmark i en kortere periode, men denne periode overskrider 4 uger, så skal din hund registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen til Danmark. Læs mere på http://www.hunderegister.dk [Hunderegister.dk] eller kontakt en praktiserende dyrlæge. Du skal følge de samme regler, som gælder for flytning af hunde under 12 uger Hvis din hvalp er mellem 12 og 16 uger gammel, og den er blevet rabiesvaccineret, men vaccinen endnu ikke opfylder gyldighedskravene, gælder de samme betingelser som for indførsel af hvalpe, der er under 12 uger og ikke rabiesvaccineret. Du skal derfor skal gå ét trin tilbage i guiden og vælge "Under 12 uger og ikke rabiesvaccineret". Læs mere om, hvad der skal være opfyldt for, at en vaccination er gyldig, på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Hunden skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at hunden rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor hunden under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må hunden ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over hunden ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af hunde kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af hunden ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af hunden foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af hunden på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig, og til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med hunden. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en hund foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal hunden leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis hunden flyttes med henblik på at blive solgt eller at ejendomsretten til den overdrages. Der er enkelte hunderacer, du ikke må indføre til Danmark Disse hunderacer må ikke indføres til Danmark: 1) Pitbull terrier 2) Tosa inu 3) Amerikansk staffordshire terrier 4) Fila brasileiro 5) Dogo argentino 6) Amerikansk bulldog 7) Boerboel 8) Kangal 9) Centralasiatisk ovtcharka 10) Kaukasisk ovtcharka 11) Sydrussisk ovtcharka 12) Tornjak 13) Sarplaninac Du må heller ikke indføre hunde, der er er en krydsning af nogle af ovenstående racer. Det er ikke muligt at søge dispensation. Det er heller ikke lovligt at rejse med vilde (ikke-domesticerede) hundearter eller krydsninger heraf. Har du erhvervet hunden senest den 17. marts 2010, er hunden dog omfattet af den såkaldte overgangsordning, og du må derfor gerne tage den med ind i Danmark. Du skal blot overholde de regler, som du finder på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx [Hundeloven]. Det skal bemærkes, at forbuddet mod disse hunderacer ikke omfatter hunde, der alene er i transit (gennemrejse) i Danmark. Transport under transit af hunde omfattet af forbuddet er således fortsat tilladt, hvis hundene ikke forlader transportmidlet – bortset fra ganske kortvarige ophold uden for transportmidlet, når det er nødvendigt at lufte hunden – og transporten foregår uden unødige ophold her i landet. Din hvalp skal være lovligt ID-mærket Hvalpen skal være ID-mærket med en mikrochip (transponder). Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din hvalp skal have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for flytningen af hvalpen til Danmark skal den have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge skal udstede EU-selskabsdyrspasset til din hvalp og attestere, at din hvalp lever op til kravene for flytningen. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må udstede selskabsdyrspas. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af hunde]. Hent og udfyld hvalpe/killinge-erklæringen Denne erklæring skal anvendes i forbindelse med flytninger af unge hunde, som: • enten er under 12 uger gamle og endnu ikke er vaccineret imod rabies, eller • er mellem 12 og 16 uger gamle og har fået foretaget en rabiesvaccination, men hvor vaccinen endnu ikke er gyldig. Læs mere om, hvornår en rabiesvaccination er gyldig, på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Hvis hvalpen ikke har en gyldig rabiesvaccination, skal ejeren eller den bemyndigede person udfylde og underskrive en hvalpe/killinge-erklæring, som foruden passet skal ledsage hvalpen under flytningen til Danmark. Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Hvalpe-Killinge-erklaering-privat.aspx [Hvalpe/killinge-erklæringen] Vær opmærksom på, at denne erklæring ikke kan anvendes til unge gadehunde, hvor man ikke kender hele deres opvækst. Registrering i Dansk Hunderegister Hvis en hund, der er over 8 uger gammel, indføres til Danmark, skal den være registreret i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen. Det betyder, at selvom du kun skal være i Danmark i en kortere periode, men denne periode overskrider 4 uger, så skal din hund registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen til Danmark. Læs mere på http://www.hunderegister.dk/ [Hunderegister.dk] eller kontakt en praktiserende dyrlæge. Tænk dig om, når du køber en hvalp i udlandet Det er ikke alle steder, at det er fornuftigt at købe eller få en hvalp fra. Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en hund til Danmark fra udlandet. Særligt hunde – og især gadehunde – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom hunden lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en hund til Danmark fra udlandet. Læs mere på siderne: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx [Smitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre lande] På Fødevarestyrelsens kampagneside "Klar til hund" kan du tage en test for at få afklaret, om du overhovedet er klar til det ansvar, det er at få en hund. Derudover er der masser af gode råd om det at købe hund. Gå til http://www.foedevarestyrelsen.dk/kampagner/Klartilhund/Sider/default.aspx [Klartilhund.dk] Hvor gammel er din hund på afrejsetidspunktet? Hunden skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at hunden rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor hunden under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må hunden ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over hunden ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af hunde kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af hunden ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af hunden foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af hunden på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig, og til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med hunden. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en hund foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal hunden leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis hunden flyttes med henblik på at blive solgt eller at ejendomsretten til den overdrages. Der er enkelte hunderacer, du ikke må indføre til Danmark Disse hunderacer må ikke indføres til Danmark: 1) Pitbull terrier 2) Tosa inu 3) Amerikansk staffordshire terrier 4) Fila brasileiro 5) Dogo argentino 6) Amerikansk bulldog 7) Boerboel 8) Kangal 9) Centralasiatisk ovtcharka 10) Kaukasisk ovtcharka 11) Sydrussisk ovtcharka 12) Tornjak 13) Sarplaninac Du må heller ikke indføre hunde, der er er en krydsning af nogle af ovenstående racer. Det er ikke muligt at søge dispensation. Det er heller ikke lovligt at rejse med vilde (ikke-domesticerede) hundearter eller krydsninger heraf. Har du erhvervet hunden senest den 17. marts 2010, er hunden dog omfattet af den såkaldte overgangsordning, og du må derfor gerne tage den med ind i Danmark. Du skal blot overholde de regler, som du finder på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx [Hundeloven]. Det skal bemærkes, at forbuddet mod disse hunderacer ikke omfatter hunde, der alene er i transit (gennemrejse) i Danmark. Transport under transit af hunde omfattet af forbuddet er således fortsat tilladt, hvis hundene ikke forlader transportmidlet – bortset fra ganske kortvarige ophold uden for transportmidlet, når det er nødvendigt at lufte hunden – og transporten foregår uden unødige ophold her i landet. Din hund skal være lovligt ID-mærket Hunden skal være ID-mærket med en mikrochip (transponder). Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din hund skal have et veterinærcertifikat Der findes forskellige udgaver af veterinærcertifikatet, men det skal være i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013. Læs http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 [Forordning (EU) nr. 577/2013] Det er den kompetente veterinære myndighed i afrejselandet, der skal udstede certifikatet, som bestemmer, hvilken udgave der skal bruges. Nogle lande anvender EU-Kommissionens TRACES-system og udfylder certifikatet heri. Andre lande har deres egen version. Veterinærcertifikatet skal enten udfyldes og udstedes af en embedsdyrlæge (official veterinarian) fra den veterinære myndighed eller udfyldes og udstedes af en praktiserende dyrlæge og så efterfølgende påtegnes af den kompetente myndighed i det land, hvor dyret rejser fra. Din hund skal være rabiesvaccineret, mindst 21 dage før den rejser ind i Danmark Din hund skal skal være vaccineret af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Det er veterinærmyndigheden i det land, du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere kæledyr i henhold til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Hunden skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippens eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af hunde]. Hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande Vær opmærksom på, at hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande, end det land du har valgt, kan der være visse yderligere krav, som skal være opfyldt. Du kan teste de krav, der gælder for de andre lande, ved at vælge dem øverst i guiden, på samme måde, som du valgte dit oprindelige afsendelsesland. Du særligt skal være opmærksom på, om der er krav om en rabiesantistofprøve, hvilket der normalt ikke er fra det land, du oprindeligt valgte som afsendelsesland. Du kan dog undgå, at din hund skal have taget en rabiesantistofprøve hvis: - Der alene er tale om gennemrejse, og hunden holdes sikkert om bord på transportmidlet eller forbliver på en international lufthavns område.. - Hunden ikke har været i kontakt med dyr af arter, der er modtagelige for rabies. - Ejer eller bemyndiget person kan fremlægge en skriftlig transiterklæring. Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf [Transiterklæringen] Du skal rejse ind i Danmark eller et andet EU-land via et godkendt indgangssted for kæledyr Det er forbudt at indføre kæledyr fra tredjelande over andre grænseovergange end dem, som er godkendt og fremgår af listerne nedenfor. Se http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx [Liste over godkendte indgangssteder i Danmark] Se http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en [Liste over godkendte indgangssteder i hele EU] Registrering i Dansk Hunderegister Din hund skal registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen. Det betyder, at selvom du kun skal være i Danmark i en kortere periode, men denne periode overskrider 4 uger, så skal din hund registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen til Danmark. Læs mere på http://www.hunderegister.dk/ [Hunderegister.dk] eller kontakt en praktiserende dyrlæge. Du skal følge de samme regler, som gælder for flytning af hunde under 12 uger Hvis din hvalp er mellem 12 og 16 uger gammel, og den er blevet rabiesvaccineret, men vaccinen endnu ikke opfylder gyldighedskravene, gælder de samme betingelser som for indførsel af hvalpe, der er under 12 uger og ikke rabiesvaccineret. Du skal derfor skal gå ét trin tilbage i guiden og vælge "Under 12 uger og ikke rabiesvaccineret". Læs mere om, hvad der skal være opfyldt for, at en vaccination er gyldig, på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Hunden skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at hunden rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor hunden under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må hunden ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over hunden ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af hunde kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af hunden ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af hunden foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af hunden på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig, og til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med hunden. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en hund foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal hunden leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis hunden flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Der er enkelte hunderacer, du ikke må indføre til Danmark Disse hunderacer må ikke indføres til Danmark: 1) Pitbull terrier 2) Tosa inu 3) Amerikansk staffordshire terrier 4) Fila brasileiro 5) Dogo argentino 6) Amerikansk bulldog 7) Boerboel 8) Kangal 9) Centralasiatisk ovtcharka 10) Kaukasisk ovtcharka 11) Sydrussisk ovtcharka 12) Tornjak 13) Sarplaninac Du må heller ikke indføre hunde, der er er en krydsning af nogle af ovenstående racer. Det er ikke muligt at søge dispensation. Det er heller ikke lovligt at rejse med vilde (ikke-domesticerede) hundearter eller krydsninger heraf. Har du erhvervet hunden senest den 17. marts 2010, er hunden dog omfattet af den såkaldte overgangsordning, og du må derfor gerne tage den med ind i Danmark. Du skal blot overholde de regler, som du finder på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx [Hundeloven]. Det skal bemærkes, at forbuddet mod disse hunderacer ikke omfatter hunde, der alene er i transit (gennemrejse) i Danmark. Transport under transit af hunde omfattet af forbuddet er således fortsat tilladt, hvis hundene ikke forlader transportmidlet – bortset fra ganske kortvarige ophold uden for transportmidlet, når det er nødvendigt at lufte hunden – og transporten foregår uden unødige ophold her i landet. Din hvalp skal være lovligt ID-mærket Hvalpen skal være ID-mærket med en mikrochip (transponder). Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din hvalp skal have et veterinærcertifikat Der findes forskellige udgaver af veterinærcertifikatet, men det skal være i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 [Forordning (EU) nr. 577/2013] Det er den kompetente veterinære myndighed i afrejselandet, som skal udstede certifikatet, der bestemmer, hvilken udgave der skal bruges. Nogle lande anvender EU-Kommissionens TRACES-system og udfylder certifikatet heri. Andre lande har deres egen version. Veterinærcertifikatet skal enten udfyldes og udstedes af en embedsdyrlæge (official veterinarian) fra den veterinære myndighed eller udfyldes og udstedes af en praktiserende dyrlæge og så efterfølgende påtegnes af den kompetente myndighed i det land, hvor dyret rejser fra. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af hunde]. Hent og udfyld hvalpe/killinge-erklæringen Denne erklæring skal anvendes i forbindelse med flytninger af unge hunde, som: – enten er under 12 uger gamle og endnu ikke er vaccineret imod rabies, eller – er mellem 12 og 16 uger gamle og har fået foretaget en rabiesvaccination, men hvor vaccinen endnu ikke er gyldig. Læs mere om, hvornår en rabiesvaccination er gyldig, på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Hvis hvalpen ikke har en gyldig rabiesvaccination, skal ejer eller bemyndigede person udfylde og underskrive en hvalpe/killinge-erklæring, som foruden passet skal ledsage hvalpen under flytningen til Danmark. Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Hvalpe-Killinge-erklaering-privat.aspx [Hvalpe/killinge-erklæringen] Vær opmærksom på, at denne erklæring ikke kan anvendes til unge gadehunde, hvor man ikke kender hele deres opvækst. Tænk dig om, når du køber en hvalp i udlandet Det er ikke alle steder, at det er fornuftigt at købe eller få en hvalp fra. Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en hund til Danmark fra udlandet. Særligt hunde – og især gadehunde – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom hunden lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en hund til Danmark fra udlandet. Læs mere på siderne: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx [Smitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre lande] På Fødevarestyrelsens kampagneside "Klar til hund" kan du tage en test for at få afklaret, om du overhovedet er klar til det ansvar, det er at få en hund. Derudover er der masser af gode råd om det at købe hund. Gå til http://www.foedevarestyrelsen.dk/kampagner/Klartilhund/Sider/default.aspx [Klartilhund.dk] Hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande Vær opmærksom på, at hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande, end det land du har valgt, kan der være visse yderligere krav, som skal være opfyldt. Du kan teste de krav, der gælder for de andre lande, ved at vælge dem øverst i guiden, på samme måde, som du valgte dit oprindelige afsendelsesland. Du særligt skal være opmærksom på, om der er krav om en rabiesantistofprøve, hvilket der normalt ikke er fra det land, du oprindeligt valgte som afsendelsesland. Du kan dog undgå, at din hund skal have taget en rabiesantistofprøve hvis: - Der alene er tale om gennemrejse, og hunden holdes sikkert om bord på transportmidlet eller forbliver på en international lufthavns område.. - Hunden ikke har været i kontakt med dyr af arter, der er modtagelige for rabies. - Ejer eller bemyndiget person kan fremlægge en skriftlig transiterklæring. Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf [Transiterklæringen] Du skal rejse ind i Danmark eller et andet EU-land via et godkendt indgangssted for kæledyr Det er forbudt at indføre kæledyr fra tredjelande over andre grænseovergange end dem, som er godkendt og fremgår af listerne nedenfor. Se http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx [Liste over godkendte indgangssteder i Danmark] Se http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en [Liste over godkendte indgangssteder i hele EU] Registrering i Dansk Hunderegister Hvis en hund, der er over 8 uger gammel, indføres til Danmark, skal den være registreret i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen. Det betyder, at selvom du kun skal være i Danmark i en kortere periode, men denne periode overskrider 4 uger, så skal din hund registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen til Danmark. Læs mere på http://www.hunderegister.dk/ [Hunderegister.dk] eller kontakt en praktiserende dyrlæge. Hvor gammel er din hund på afrejsetidspunktet? Hunden skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at hunden rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor hunden under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må hunden ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over hunden ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af hunde kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af hunden ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af hunden foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af hunden på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig, og til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med hunden. Den bemyndigede skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en hund foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal hunden leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis hunden flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Der er enkelte hunderacer, du ikke må indføre til Danmark Disse hunderacer må ikke indføres til Danmark: 1) Pitbull terrier 2) Tosa inu 3) Amerikansk staffordshire terrier 4) Fila brasileiro 5) Dogo argentino 6) Amerikansk bulldog 7) Boerboel 8) Kangal 9) Centralasiatisk ovtcharka 10) Kaukasisk ovtcharka 11) Sydrussisk ovtcharka 12) Tornjak 13) Sarplaninac Du må heller ikke indføre hunde, der er er en krydsning af nogle af ovenstående racer. Det er ikke muligt at søge dispensation. Det er heller ikke lovligt at rejse med vilde (ikke-domesticerede) hundearter eller krydsninger heraf. Har du erhvervet hunden senest den 17. marts 2010, er hunden dog omfattet af den såkaldte overgangsordning, og du må derfor gerne tage den med ind i Danmark. Du skal blot overholde de regler, som du finder på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx [Hundeloven]. Det skal bemærkes, at forbuddet mod disse hunderacer ikke omfatter hunde, der alene er i transit (gennemrejse) i Danmark. Transport under transit af hunde omfattet af forbuddet er således fortsat tilladt, hvis hundene ikke forlader transportmidlet – bortset fra ganske kortvarige ophold uden for transportmidlet, når det er nødvendigt at lufte hunden – og transporten foregår uden unødige ophold her i landet. Din hund skal være lovligt ID-mærket Hunden skal være ID-mærket med en mikrochip (transponder). Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din hund skal have et veterinærcertifikat Der findes forskellige udgaver af veterinærcertifikatet, men det skal være i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013. Læs http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 [Forordning (EU) nr. 577/2013] Det er den kompetente veterinære myndighed i afrejselandet, der skal udstede certifikatet, som bestemmer, hvilken udgave der skal bruges. Nogle lande anvender EU-Kommissionens TRACES-system og udfylder certifikatet heri. Andre lande har deres egen version. Veterinærcertifikatet skal enten udfyldes og udstedes af en embedsdyrlæge (official veterinarian) fra den veterinære myndighed eller udfyldes og udstedes af en praktiserende dyrlæge og så efterfølgende påtegnes af den kompetente myndighed i det land, hvor dyret rejser fra. Din hund skal være rabiesvaccineret, mindst 21 dage før den rejser ind i Danmark Din hund skal skal være vaccineret af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Det er veterinærmyndigheden i det land, du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere kæledyr i henhold til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Hunden skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippens eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Din hund skal være testet for Nipah disease Følgende krav skal være opfyldt: 1) Din hund må ikke have haft kontakt med grise i de sidste 60 dage inden afrejsetidspunktet. 2) Din hund må ikke have befundet sig på bedrifter, hvor der i de sidste 60 dage er blevet bekræftet udbrud af http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nipah-virus-encephalitis.aspx [Nipah disease (Nipah virus encephalitis)]. 3) Din hund skal have vist negative resultater ved en ELISA–test til påvisning af IgG. Testen skal være udført i et laboratorie, som de kompetente veterinærmyndigheder har godkendt til tests for antistoffer mod Nipah sygdomsvira, på en blodprøve, der er taget i løbet af de sidste 10 dage inden afrejsetidspunktet. Ovenstående skal være dokumenteret af en malaysisk embedsdyrlæge. OBS: Rejser du fra de malaysiske stater Sarawak og Sabah, som ligger på Borneo, skal du ikke opfylde ovenstående krav. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af hunde]. Hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande Vær opmærksom på, at hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande, end det land du har valgt, kan der være visse yderligere krav, som skal være opfyldt. Du kan teste de krav, der gælder for de andre lande, ved at vælge dem øverst i guiden, på samme måde, som du valgte dit oprindelige afsendelsesland. Du særligt skal være opmærksom på, om der er krav om en rabiesantistofprøve, hvilket der normalt ikke er fra det land, du oprindeligt valgte som afsendelsesland. Du kan dog undgå, at din hund skal have taget en rabiesantistofprøve hvis: - Der alene er tale om gennemrejse, og hunden holdes sikkert om bord på transportmidlet eller forbliver på en international lufthavns område.. - Hunden ikke har været i kontakt med dyr af arter, der er modtagelige for rabies. - Ejer eller bemyndiget person kan fremlægge en skriftlig transiterklæring. Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf [Transiterklæringen] Du skal rejse ind i Danmark eller et andet EU-land via et godkendt indgangssted for kæledyr Det er forbudt at indføre kæledyr fra tredjelande over andre grænseovergange end dem, som er godkendt og fremgår af listerne nedenfor. Se http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx [Liste over godkendte indgangssteder i Danmark] Se http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en [Liste over godkendte indgangssteder i hele EU] Registrering i Dansk Hunderegister Din hund skal registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen. Det betyder, at selvom du kun skal være i Danmark i en kortere periode, men denne periode overskrider 4 uger, så skal din hund registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen til Danmark. Læs mere på http://www.hunderegister.dk/ [Hunderegister.dk] eller kontakt en praktiserende dyrlæge. Du skal følge de samme regler, som gælder for flytning af hunde under 12 uger Hvis din hvalp er mellem 12 og 16 uger gammel, og den er blevet rabiesvaccineret, men vaccinen endnu ikke opfylder gyldighedskravene, gælder de samme betingelser som for indførsel af hvalpe, der er under 12 uger og ikke rabiesvaccineret. Du skal derfor skal gå ét trin tilbage i guiden og vælge "Under 12 uger og ikke rabiesvaccineret". Læs mere om, hvad der skal være opfyldt for, at en vaccination er gyldig, på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Hunden skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at hunden rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor hunden under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må hunden ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over hunden ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af hunde kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af hunden ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af hunden foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af hunden på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig, og til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med hunden. Den bemyndigede skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en hund foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal hunden leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis hunden flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Der er enkelte hunderacer, du ikke må indføre til Danmark Disse hunderacer må ikke indføres til Danmark: 1) Pitbull terrier 2) Tosa inu 3) Amerikansk staffordshire terrier 4) Fila brasileiro 5) Dogo argentino 6) Amerikansk bulldog 7) Boerboel 8) Kangal 9) Centralasiatisk ovtcharka 10) Kaukasisk ovtcharka 11) Sydrussisk ovtcharka 12) Tornjak 13) Sarplaninac Du må heller ikke indføre hunde, der er er en krydsning af nogle af ovenstående racer. Det er ikke muligt at søge dispensation. Det er heller ikke lovligt at rejse med vilde (ikke-domesticerede) hundearter eller krydsninger heraf. Har du erhvervet hunden senest den 17. marts 2010, er hunden dog omfattet af den såkaldte overgangsordning, og du må derfor gerne tage den med ind i Danmark. Du skal blot overholde de regler, som du finder på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx [Hundeloven]. Det skal bemærkes, at forbuddet mod disse hunderacer ikke omfatter hunde, der alene er i transit (gennemrejse) i Danmark. Transport under transit af hunde omfattet af forbuddet er således fortsat tilladt, hvis hundene ikke forlader transportmidlet – bortset fra ganske kortvarige ophold uden for transportmidlet, når det er nødvendigt at lufte hunden – og transporten foregår uden unødige ophold her i landet. Din hvalp skal være lovligt ID-mærket Hvalpen skal være ID-mærket med en mikrochip (transponder). Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din hund skal have et veterinærcertifikat Der findes forskellige udgaver af veterinærcertifikatet, men det skal være i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 [Forordning (EU) nr. 577/2013] Det er den kompetente veterinære myndighed i afrejselandet, der skal udstede certifikatet, som bestemmer, hvilken udgave der skal bruges. Nogle lande anvender EU-Kommissionens TRACES-system og udfylder certifikatet heri. Andre lande har deres egen version. Veterinærcertifikatet skal enten udfyldes og udstedes af en embedsdyrlæge (official veterinarian) fra den veterinære myndighed eller udfyldes og udstedes af en praktiserende dyrlæge og så efterfølgende påtegnes af den kompetente myndighed i det land, hvor dyret rejser fra. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af hunde]. Hent og udfyld hvalpe/killinge-erklæringen Denne erklæring skal anvendes i forbindelse med flytninger af unge hunde, som: • enten er under 12 uger gamle og endnu ikke er vaccineret imod rabies, eller • er mellem 12 og 16 uger gamle og har fået foretaget en rabiesvaccination, men hvor vaccinen endnu ikke er gyldig. Læs mere om, hvornår en rabiesvaccination er gyldig, på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Hvis hvalpen ikke har en gyldig rabiesvaccination, skal ejeren eller den bemyndigede person udfylde og underskrive en hvalpe/killinge-erklæring, som foruden passet skal ledsage hvalpen under flytningen til Danmark. Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Hvalpe-Killinge-erklaering-privat.aspx [Hvalpe/killinge-erklæringen] Vær opmærksom på, at denne erklæring ikke kan anvendes til unge gadehunde, hvor man ikke kender hele deres opvækst. Din hvalp skal være testet for Nipah disease Følgende krav skal være opfyldt: 1) Din hvalp må ikke have haft kontakt med grise i de sidste 60 dage inden afrejsetidspunktet. 2) Din hvalp må ikke have befundet sig på bedrifter, hvor der i de sidste 60 dage er blevet bekræftet udbrud af http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nipah-virus-encephalitis.aspx [Nipah disease (Nipah virus encephalitis)]. 3) Din hvalp skal have vist negative resultater ved en ELISA–test til påvisning af IgG. Testen skal være udført i et laboratorie, som de kompetente veterinærmyndigheder har godkendt til tests for antistoffer mod Nipah sygdomsvira, på en blodprøve, der er taget i løbet af de sidste 10 dage inden afrejsetidspunktet. Ovenstående skal være dokumenteret af en malaysisk embedsdyrlæge. OBS: Rejser du fra de malaysiske stater Sarawak og Sabah, som ligger på Borneo, skal du ikke opfylde ovenstående krav. Hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande Vær opmærksom på, at hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande, end det land du har valgt, kan der være visse yderligere krav, som skal være opfyldt. Du kan teste de krav, der gælder for de andre lande, ved at vælge dem øverst i guiden, på samme måde, som du valgte dit oprindelige afsendelsesland. Du særligt skal være opmærksom på, om der er krav om en rabiesantistofprøve, hvilket der normalt ikke er fra det land, du oprindeligt valgte som afsendelsesland. Du kan dog undgå, at din hund skal have taget en rabiesantistofprøve hvis: - Der alene er tale om gennemrejse, og hunden holdes sikkert om bord på transportmidlet eller forbliver på en international lufthavns område.. - Hunden ikke har været i kontakt med dyr af arter, der er modtagelige for rabies. - Ejer eller bemyndiget person kan fremlægge en skriftlig transiterklæring. http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf [Hent transiterklæringen] Du skal rejse ind i Danmark eller et andet EU-land via et godkendt indgangssted for kæledyr Det er forbudt at indføre kæledyr fra tredjelande over andre grænseovergange end dem, som er godkendt og fremgår af listerne nedenfor. Se http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx [Liste over godkendte indgangssteder i Danmark] Se http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en [Liste over godkendte indgangssteder i hele EU] Registrering i Dansk Hunderegister Hvis en hund, der er over 8 uger gammel, indføres til Danmark, skal den være registreret i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen. Det betyder, at selvom du kun skal være i Danmark i en kortere periode, men denne periode overskrider 4 uger, så skal din hund registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen til Danmark. Læs mere på http://www.hunderegister.dk/ [Hunderegister.dk] eller kontakt en praktiserende dyrlæge. Tænk dig om, når du køber en hvalp i udlandet Det er ikke alle steder, at det er fornuftigt at købe eller få en hvalp fra. Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en hund til Danmark fra udlandet. Særligt hunde – og især gadehunde – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom hunden lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en hund til Danmark fra udlandet. Læs mere på siderne: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx [Smitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre lande] På Fødevarestyrelsens kampagneside "Klar til hund" kan du tage en test for at få afklaret, om du overhovedet er klar til det ansvar, det er at få en hund. Derudover er der masser af gode råd om det at købe hund. Gå til http://www.foedevarestyrelsen.dk/kampagner/Klartilhund/Sider/default.aspx [Klartilhund.dk] Hvor gammel er din hund på afrejsetidspunktet? Hunden skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at hunden rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor hunden under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må hunden ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over hunden ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af hunde kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af hunden ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af hunden foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af hunden på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig; til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med hunden. Den bemyndigede skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en hund foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal hunden leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis hunden flyttes med henblik på at blive solgt eller at ejendomsretten til den overdrages. Der er enkelte hunderacer, du ikke må indføre til Danmark Disse hunderacer må ikke indføres til Danmark: 1) Pitbull terrier 2) Tosa inu 3) Amerikansk staffordshire terrier 4) Fila brasileiro 5) Dogo argentino 6) Amerikansk bulldog 7) Boerboel 8) Kangal 9) Centralasiatisk ovtcharka 10) Kaukasisk ovtcharka 11) Sydrussisk ovtcharka 12) Tornjak 13) Sarplaninac Du må heller ikke indføre hunde, der er er en krydsning af nogle af ovenstående racer. Det er ikke muligt at søge dispensation. Det er heller ikke lovligt at rejse med vilde (ikke-domesticerede) hundearter eller krydsninger heraf. Har du erhvervet hunden senest den 17. marts 2010, er hunden dog omfattet af den såkaldte overgangsordning, og du må derfor gerne tage den med ind i Danmark. Du skal blot overholde de regler, som du finder på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx [Hundeloven]. Det skal bemærkes, at forbuddet mod disse hunderacer ikke omfatter hunde, der alene er i transit (gennemrejse) i Danmark. Transport under transit af hunde omfattet af forbuddet er således fortsat tilladt, hvis hundene ikke forlader transportmidlet – bortset fra ganske kortvarige ophold uden for transportmidlet, når det er nødvendigt at lufte hunden – og transporten foregår uden unødige ophold her i landet. Din hund skal være lovligt ID-mærket Hunden skal være ID-mærket med en mikrochip (transponder). Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din hund skal have et veterinærcertifikat Der findes forskellige udgaver af veterinærcertifikatet, men det skal være i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 [Forordning (EU) nr. 577/2013] Det er den kompetente veterinære myndighed i afrejselandet, der skal udstede certifikatet, som bestemmer, hvilken udgave der skal bruges. Nogle lande anvender EU-Kommissionens TRACES-system og udfylder certifikatet heri. Andre lande har deres egen version. Veterinærcertifikatet skal enten udfyldes og udstedes af en embedsdyrlæge (official veterinarian) fra den veterinære myndighed eller udfyldes og udstedes af en praktiserende dyrlæge og så efterfølgende påtegnes af den kompetente myndighed i det land, hvor dyret rejser fra. Din hund skal være rabiesvaccineret, mindst 4 måneder før den rejser ind i Danmark Din hund skal skal være vaccineret af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere kæledyr i henhold til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Hunden skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippen eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Der skal udtages en rabiesantistof-titreringstest Mindst 30 dage efter rabiesvaccinationen, og mindst 3 måneder før du rejser ind i Danmark, skal hunden have udtaget en blodprøve, som skal undersøges på et EU-godkendt rabieslaboratorium. Det er lige meget, i hvilket land rabieslaboratoriet ligger. Laboratoriet skal bare være EU-godkendt. Find et https://ec.europa.eu/food/animals/movement-pets/approved-rabies-serology-laboratories_en [EU-godkendt rabieslaboratorium i en medlemsstat eller et tredjeland] Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af hunde, katte og fritter] Du skal rejse ind i Danmark eller et andet EU-land via et godkendt indgangssted for kæledyr Det er forbudt at indføre kæledyr fra tredjelande over andre grænseovergange end dem, som er godkendt og fremgår af listerne nedenfor. Se http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx [Liste over godkendte indgangssteder i Danmark] Se http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en [Liste over godkendte indgangssteder i hele EU] Registrering i Dansk Hunderegister Din hund skal registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen. Det betyder, at selvom du kun skal være i Danmark i en kortere periode, men denne periode overskrider 4 uger, så skal din hund registreres i Dansk Hunderegister senest 4 uger efter indførslen til Danmark. Læs mere på http://www.hunderegister.dk/ [Hunderegister.dk] eller kontakt en praktiserende dyrlæge. Hvilket land rejser du til? Hunden skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at hunden rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor hunden under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må hunden ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over hunden ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af hunde kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af hunden ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af hunden foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af hunden på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig, og til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med hunden. Den bemyndigede skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en hund foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal hunden leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis hunden flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Der kan være enkelte hunderacer, du ikke må rejse ind i andre lande med Kontakt den veterinære myndighed i det land, du skal rejse til, eller kontakt den danske ambassade i det pågældende land. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside]. Din hund skal være lovligt ID-mærket Hunden skal være ID-mærket med en mikrochip (transponder). Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din hund skal have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for flytningen af hunden fra Danmark skal den have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge skal udstede EU-selskabsdyrspasset til din hund og attestere, at din hund lever op til kravene for flytningen. I Danmark er det dyrlæger med dansk autorisation, som er blevet bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at udstede EU-selskabsdyrspas Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Din hund skal være rabiesvaccineret, mindst 21 dage før den rejser ud af Danmark Din hund skal skal være vaccineret af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Hunden skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippen eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Hvis du rejser med en hvalp, der endnu ikke er gyldigt rabiesvaccineret I mange EU lande er ikke-kommerciel flytning af unge hunde, der ikke har en gyldig rabiesvaccination, forbudt. Det er derfor ikke sikkert, at der lovligt at flytte hvalpen i transit igennem disse lande. Du bør derfor først undersøge, om landet, du har valgt, samt eventuelle transitlande tillader ikke-kommerciel flytning, og hvis ikke, om det er muligt at flytte hvalpen direkte fra Danmark med fly. Hvis du skal rejse med mere end fem dyr af arterne hunde, katte og fritter Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af hunde]. Hunden skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at hunden rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor hunden under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må hunden ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over hunden ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af hunde kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af hunden ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af hunden foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af hunden på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig, og til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med hunden. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en hund foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal hunden leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis hunden flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Visse hundetyper er ikke tilladte i Sverige I Sverige er der ikke et decideret forbud mod specifikke hunderacer, men det er forbudt at holde hunde, som: • er overdrevne kamplystne, • let bliver aggressive og bider, • kun vanskeligt kan overtales til at afbryde et angreb, • lader deres kampiver gå ud over mennesker og andre hunde. Du kan læse mere om de svenske krav på http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/reseguideforhundarochkatter.4.7dc0fafe14e39f52f4876d56.html [Jordbruksverkets hjemmeside]. Din hund skal være lovligt ID-mærket Hunden skal være ID-mærket med en mikrochip (transponder). Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din hund skal have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for flytningen af hunden fra Danmark skal den have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge skal udstede EU-selskabsdyrspasset til din hund og attestere, at din hund lever op til kravene for flytningen. I Danmark er det dyrlæger med dansk autorisation, som er blevet bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at udstede EU-selskabsdyrspas. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Din hund skal være rabiesvaccineret, mindst 21 dage før den rejser ud af Danmark Din hund skal skal være vaccineret af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Hunden skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippen eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Sverige tillader ikke indførsel af hunde, som ikke har en gyldig rabiesvaccination Du kan derfor tidligst tage en hund med til Sverige, når den er 15 uger gammel, men det forudsætter, at den er blevet vaccineret som 12 uger gammel. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af hunde]. Du skal melde din ankomst til Sveriges toldvæsen Se og følg instrukserne på http://www.tullverket.se/resamedhundellerkatt.4.7df61c5915510cfe9e7107ce.html [Sveriges toldvæsens hjemmeside]. Hunden skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at hunden rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor hunden under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må hunden ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over hunden ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af hunde kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af hunden ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af hunden foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af hunden på ejerens vegne. Bemyndigelse skal være skriftlig, og til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med hunden. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • Din ægtefælle. • En ven. • En ansat hos en dyretransportvirksomhed. Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en hund foregår uden at ejeren selv rejser eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal hunden leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis hunden flyttes med henblik på at blive solgt eller at ejendomsretten til den overdrages. Der kan være enkelte hunderacer, du ikke må rejse ind i andre lande med Kontakt den veterinære myndighed i landet du skal rejse til, eller kontakt den danske ambassade i det pågældende land. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside]. Din hund skal være lovligt ID-mærket Hunden skal være ID-mærket med en mikrochip (transponder). Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din hund skal have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for flytningen af hunden fra Danmark skal den have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge skal udstede EU-selskabsdyrspasset til din hund og attestere, at din hund lever op til kravene for flytningen. I Danmark er det dyrlæger med dansk autorisation, som er blevet bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at udstede EU-selskabsdyrspas Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Din hund skal være rabiesvaccineret, mindst 21 dage før den rejser ud af Danmark Din hund skal skal være vaccineret af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Hunden skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippen eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Hvis du rejser med en hvalp, der endnu ikke er gyldigt rabiesvaccineret I mange EU-lande er ikke-kommerciel flytning af unge hunde, der ikke har en gyldig rabiesvaccination, forbudt. Det er derfor ikke sikkert, at der lovligt at flytte hvalpen i transit igennem disse lande. Du bør derfor først undersøge, om landet, du har valgt, og eventuelle transitlande tillader ikke-kommerciel flytning og hvis ikke, om det er muligt at flytte hvalpen direkte fra Danmark med fly. Din hund skal have en ormekur Din hund skal have en ormekur mod den parasit, der kaldes for rævens dværgbændelorm (Echinococcus multilocularis). Hunden skal behandles af en dyrlæge tidligst 120 timer og senest 24 timer inden indrejsetidspunktet. Ormekuren skal dokumenteres i hundens pas. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af hunde]. Hunden skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at hunden rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor hunden under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må hunden ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over hunden ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af hunde kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af hunden ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af hunden foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af hunden på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig, og til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med hunden. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en hund foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal hunden leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis hunden flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Der er hunderacer, som det er forbudt at indføre til Norge Det er forbudt at indføre følgende hunderacer til Norge: • Pitbullterrier • Amerikansk Staffordshire terrier • Fila brasileiro • Tosa inu • Dogo argentino • Tjekkoslovakisk ulvehund Hvis du vil vide mere, kan du kontakte http://www.mattilsynet.no/ [Mattilsynet]. Din hund skal være lovligt ID-mærket Hunden skal være ID-mærket med en mikrochip (transponder). Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din hund skal have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for flytningen af hunden fra Danmark skal den have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge skal udstede EU-selskabsdyrspasset til din hund og attestere, at din hund lever op til kravene for flytningen. I Danmark er det dyrlæger med dansk autorisation, som er blevet bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at udstede EU-selskabsdyrspas Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Din hund skal være rabiesvaccineret, mindst 21 dage før den rejser ud af Danmark Din hund skal skal være vaccineret af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Hunden skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippen eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Norge tillader ikke længere indførsel af hunde, som ikke har en gyldig rabiesvaccination Du kan derfor tidligst tage en hund med til Norge, når den er 15 uger gammel, men det forudsætter, at den er blevet vaccineret som 12 uger gammel. Din hund skal have en ormekur Din hund skal have en ormekur mod den parasit, der kaldes for rævens dværgbændelorm (Echinococcus multilocularis). Hunden skal behandles af en dyrlæge tidligst 120 timer og senest 24 timer inden indrejsetidspunktet. Ormekuren skal dokumenteres i hundens pas. Læs mere om de norske krav på Mattilsynets side https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/veileder_slik_reiser_du_med_kjaledyret_ditt/alle_hunder_som_kommer_til_norge_skal_vaere_behandlet_mot_revens_dvergbendelorm.7135 [Behandling mot revens dvergbendelorm]. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af hunde]. Du skal have en tilladelse for at tage en hund med til Grønland Du skal både have tilladelse fra den Grønlandske Repræsentation i København og fra den kommune, hvori du skal bo. Herunder kan du se, hvordan du får en tilladelse. Der er fem kommuner i Grønland: Kommune Kujalleq, Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia, Kommune Qeqertalik og Avannaata Kommunia. Der gives ikke tilladelse til at rejse med en hund til de nordlige og østlige områder i Grønland, som er beliggende i slædehundedistriktet. Hele Avannaata Kommunia, dele af Kommuneqarfik Sermersooq og Qeqqata Kommunia er beliggende i slædehundedistriktet, hvorfor man ikke kan tage en hund med hertil. Men før du beslutter dig for, om du skal tage din hund med til Grønland, skal du vide, at muligheden for dyrlægehjælp til din hund i Grønland er meget begrænset. https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Rejse%20med%20kaeledyr/Skrivelse_fra_VFMG.pdf [Læs mere i Skrivelse fra Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland] Der kan være enkelte hunderacer, du ikke må rejse ind i Grønland med Kontakt Grønlands Repræsentation for yderligere informationer. Du skal skrive en ansøgning for at søge om tilladelse til at tage din hund med til Grønland Der er ingen krav til, hvordan ansøgningen skal se ud. Du kan både skrive et brev eller sende en mail til Grønlands Repræsentation om at du gerne vil have en hund med til Grønland. Du skal få din hund vaccineret mod hundesyge og parvovirus-infektion Din hund skal basisvaccineres og derefter vaccineres med højst 12 måneders mellemrum. Vaccinationerne skal dokumenteres i en attest, som din dyrlæge udsteder. Kontakt din dyrlæge for nærmere information. Du skal få din hund vaccineret mod rabies Vaccinationerne skal dokumenteres i denne vaccinationsattest: Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Certifikatdatabasen/Levende_dyr/Attester_diverse/fvd001.pdf [Vaccinationsattesten] Hvis du samtidigt sørger for, at din hund får udstedt et EU Selskabsdyrspas, inden den rejser til Grønland, vil det være lettere for dig at tage din hund med tilbage til Danmark, fx på ferie. Du skal få udstedt en sundhedsattest til din hund Sundhedsattesten skal udstedes, tidligst 14 dage før du rejser. Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Certifikatdatabasen/Levende_dyr/Attester_diverse/fvd010.pdf [Sundhedsattesten] Din hund skal isoleres fra andre hunde og have ormekur Din hund må ikke komme i nærheden af andre hunde fra den dag, hvor sundhedsattesten bliver udstedt, til I rejser ind i Grønland. Og din hund må kun rejse ind i Grønland, hvis der ikke er tegn på, at den er syg. Derudover skal du få din hund behandlet mod bændelorm inden for 14 dage før rejsen. Du skal skrive under på dette i en ejererklæring. Du skal have en tilladelse til hundehold fra bopælskommunen i Grønland Kontakt den kommune, du skal bo i, for at få tilladelsen. Hvis din hund er en tæve, skal den være steriliseret for at få lov til at rejse til Grønland Du skal sikre dig, at du har dokumentation fra din dyrlæge på, at din tæve er steriliseret. Send ansøgning og attester til Grønlands Repræsentation for at få tilladelse til rejsen Du skal sende følgende: 1. ansøgning 2. rabiesattest 3. vaccinationsattest 4. sundhedsattest og ejererklæring 5. tilladelse til hold af hund fra bopælskommunen 6. hvis din hund er en tæve: dokumentation for, at din hund er steriliseret Send det til: Grønlands Repræsentation Strandgade 91 Postboks 2151 1016 København K eller på email til journal@ghsdk.dk Send ansøgning og attester i god tid før rejsen. Grønlands Repræsentation vender tilbage Hvis Grønlands Repræsentation mangler oplysninger fra dig for at kunne behandle din ansøgning, vil du blive kontaktet. Derudover vil du blive kontaktet, når din ansøgning er behandlet. Læs mere ind de færøske indførselsregler på HFO's hjemmeside Den færøske veterinærmyndighed, HFO har vejledninger mv. på deres hjemmeside om kravene for indførsel af hund til Færøerne fra Danmark. https://www.hfs.fo/webcenter/portal/HFS/pages_djor/oyubltilinnfl.avkelidjrumeftir1oktober2021 [Fæøernes levnedsmiddel, - veterinær og miljøstyrelses hjemmeside] Spørgsmål til de færøske regler skal rettes til de færøske veterinærmyndigheder. Hvis du vil sikkert hjem til Danmark igen Hvis du ved, at du skal tilbage til fx Danmark efter opholdet på Færøerne, er det en fordel for dig, hvis dit dyr har et gyldigt EU-selskabsdyrspas med sig fra Danmark, før du tager derop. På den måde er det meget nemmere for dig, når du skal hjem igen. Du skal opfylde de regler, der gælder i det land, du vil rejse til https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx [Læs om generelle krav vedrørende eksport til tredjelande] Der er meget stor forskel på de krav, de enkelte lande stiller, når du rejser dertil med din hund. Derfor skal du i rigtig god tid undersøge, hvilke krav du skal opfylde. Fx om din hund skal have et certifikat med på rejsen, om du skal søge om tilladelse, om det koster penge, eller om din hund skal i karantæne. Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade i det pågældende land for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside]. Der kan være enkelte hunderacer, du ikke må rejse ind i andre lande med Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade i det land, du skal rejse til. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside]. Hvis det er et krav, at din hund har et certifikat/en attest Hvis der er krav om certifikat, kan du gøre på denne måde: Gå til https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx [Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase] og søg på hund og eksport. Hvis certifikatet skal attesteres af en dansk embedsdyrlæge (dvs. en dyrlæge ansat i Fødevarestyrelsen), skal du http://fvst.dk/kontakt [kontakte Fødevarestyrelsen] i god tid. Hvis der ikke er et certifikat i Certifikatdatabasen, eller certifikatet er forældet Hvis der ikke er et certifikat i Certifikatdatabasen, eller certifikatet er forældet, skal du bede landets veterinære myndigheder sende dig de krav, du skal opfylde, for at få lov til at rejse ind i deres land. Det skal fremgå tydeligt af dokumenterne, at de stammer fra landets veterinære myndighed, fx logo eller link til myndighedens hjemmeside. Send myndighedskravene og en anmodning om et certifikat til Fødevarestyrelsen Det tager tid at udarbejde et certifikat. Derfor skal du sende informationerne i god tid inden rejsen. Send det via http://fvst.dk/kontakt [elektronisk] eller pr. post til adressen: Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Fødevarestyrelsen vender tilbage til dig Når Fødevarestyrelsen har udarbejdet certifikatet, vil du blive kontaktet. Hvis Fødevarestyrelsen mangler oplysninger til at udarbejde certifikatet, vil du ligeledes blive kontaktet. Når baggrundsdokumentation og certifikat er klar til udfyldelse og underskrivelse Det er forskelligt fra land til land, hvem der skal udfylde og underskrive certifikatet. Derfor vil det fremgå af certifikatet, hvem der skal udfylde og underskrive det, du skal bruge. Det vil fremgå af certifikatdatabasen, hvilke papirer du, din dyrlæge og embedsdyrlægen skal udfylde. Højst sandsynligt skal din hund vaccineres, behandles og testes for sygdomme hos en dyrlæge, før certifikatet kan blive skrevet under. Vær opmærksom på, at vaccinationer, behandlinger og tests kan tage tid. Start derfor i god tid. Hvis du skal rejse gennem andre lande på vej til din destination (transit) Hvis du vil sikkert hjem til Danmark igen De krav, du skal opfylde for at rejse hjem til Danmark fra et land uden for EU, er ofte langt skrappere end de krav, du skal opfylde for at rejse ud af Danmark. Din hund skal leve op til kravene for indførsel til Danmark Transit er tilladt under forudsætning af, at din hund lever op til indførselskravene. Derfor skal du gå et trin tilbage i guiden og vælge "Til Danmark". Hunden skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at hunden rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og hvor hunden under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må hunden ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over hunden ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af hunde kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af hunden ikke sker samtidig med ejers rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af hunden foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af hunden på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig, og til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med hunden. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en hund foregår uden at ejeren selv rejser eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejers rejse, skal hunden leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis hunden flyttes med henblik på at blive solgt eller at ejendomsretten til den overdrages. Selvom du blot er i transit igennem Sverige, skal din hund leve op til de samme regler, som hvis den skulle opholde sig i Sverige Reglerne er beskrevet herunder. Visse hundetyper er ikke tilladte i Sverige I Sverige er der ikke et decideret forbud mod specifikke hunderacer, men det er forbudt at indføre hunde, som: - er overdrevne kamplystne. - let bliver aggressive og bider. - kun vanskeligt kan overtales til at afbryde et angreb. - lader deres kampiver gå ud over mennesker og andre hunde. Du kan læse mere om de svenske krav på http://www.jordbruksverket.se/ [Jordbruksverkets hjemmeside]. Din hund skal være lovligt ID-mærket Hunden skal være ID-mærket med en mikrochip (transponder). Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din hund skal have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for flytningen af hunden fra Danmark skal den have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge skal udstede EU-selskabsdyrspasset til din hund og attestere, at din hund lever op til kravene for flytningen. I Danmark er det dyrlæger med dansk autorisation, som er blevet bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at udstede EU-selskabsdyrspas Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Din hund skal være rabiesvaccineret, mindst 21 dage før den flyttes til Danmark Din hund skal skal være vaccineret af en dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Hunden skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippens eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Du må højst have fem dyr af arterne hunde, katte og fritter med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hunde, katte og fritter, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af hunde]. Du skal melde din ankomst til Sveriges toldvæsen Du skal give toldvæsenet i Sverige besked om, at du rejser med din hund via Sverige til eller fra Bornholm. Se og følg instrukserne på http://www.tullverket.se/resamedhundellerkatt.4.7df61c5915510cfe9e7107ce.html [Sveriges toldvæsens hjemmeside]. Danmark tillader ikke-kommerciel flytning af unge hunde, der ikke har en gyldig rabiesvaccination Men det er der mange andre EU-lande, som ikke gør. Blandt andet landene, der støder op til Danmark. Det er derfor ikke sikkert, at det er lovligt at flytte hvalpen i transit igennem disse lande. Du bør derfor først undersøge, om transitlandene tillader ikke-kommerciel flytning, og hvis ikke, om det er muligt at flytte hvalpen direkte til Danmark med fly. Danmark tillader ikke-kommerciel flytning af unge hunde, der ikke har en gyldig rabiesvaccination Men det er der mange andre EU-lande, som ikke gør. Blandt andet landene, der støder op til Danmark. Det er derfor ikke sikkert, at det er lovligt at flytte hvalpen i transit igennem disse lande. Du bør derfor først undersøge, om transitlandene tillader ikke-kommerciel flytning, og hvis ikke, om det er muligt at flytte hvalpen direkte til Danmark med fly. Danmark tillader ikke-kommerciel flytning af unge hunde, der ikke har en gyldig rabiesvaccination Men det er der mange andre EU-lande, som ikke gør. Blandt andet landene, der støder op til Danmark. Det er derfor ikke sikkert, at det er lovligt at flytte hvalpen i transit igennem disse lande. Du bør derfor først undersøge, om transitlandene tillader ikke-kommerciel flytning, og hvis ikke, om det er muligt at flytte hvalpen direkte til Danmark med fly. Sverige tillader ikke indførsel af hunde, som ikke har en gyldig rabiesvaccination Du kan derfor tidligst tage en hund med til Sverige, når den er 15 uger gammel, men det forudsætter, at den er blevet vaccineret som 12 uger gammel. Pas på, når du indfører en hund til Danmark Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en hund til Danmark fra udlandet. Særligt hunde – og især gadehunde – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom hunden lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en hund til Danmark fra udlandet. Læs mere på siderne: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx [Smitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre lande] Pas på, når du indfører en hund til Danmark Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en hund til Danmark fra udlandet. Særligt hunde – og især gadehunde – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom hunden lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en hund til Danmark fra udlandet. Læs mere på siderne: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx [Smitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre lande] Pas på, når du indfører en hund til Danmark Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en hund til Danmark fra udlandet. Særligt hunde – og især gadehunde – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom hunden lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en hund til Danmark fra udlandet. Læs mere på siderne: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx [Smitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre lande] Pas på, når du indfører en hund til Danmark Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en hund til Danmark fra udlandet. Særligt hunde – og især gadehunde – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom hunden lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en hund til Danmark fra udlandet. Læs mere på siderne: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx [Smitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre lande] Pas på, når du tager en hund med til udlandet Der kan være smitterisici forbundet med at tage en hund med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale hunde og især gadehunde, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Din hund kan derfor risikere at blive smittet med sådanne sygdomme, også selvom den bare er med dig på ferie. Så selvom hunden lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du tager en hund med fra Danmark til udlandet. Læs mere på siderne: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx [Smitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre lande] Pas på, når du tager en hund med til udlandet Der kan være smitterisici forbundet med at tage en hund med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale hunde og især gadehunde, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Din hund kan derfor risikere at blive smittet med sådanne sygdomme, også selvom den bare er med dig på ferie. Så selvom hunden lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du tager en hund med fra Danmark til udlandet. Læs mere på siderne: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx [Smitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre lande] Pas på, når du tager en hund med til udlandet Der kan være smitterisici forbundet med at tage en hund med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale hunde og især gadehunde, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Din hund kan derfor risikere at blive smittet med sådanne sygdomme, også selvom den bare er med dig på ferie. Så selvom hunden lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du tager en hund med fra Danmark til udlandet. Læs mere på siderne: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx [Smitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre lande] Pas på, når du tager en hund med til udlandet Der kan være smitterisici forbundet med at tage en hund med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale hunde og især gadehunde, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Din hund kan derfor risikere at blive smittet med sådanne sygdomme, også selvom den bare er med dig på ferie. Så selvom hunden lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du tager en hund med fra Danmark til udlandet. Læs mere på siderne: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx [Smitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre lande] Pas på, når du tager en hund med til udlandet Der kan være smitterisici forbundet med at tage en hund med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale hunde og især gadehunde, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Din hund kan derfor risikere at blive smittet med sådanne sygdomme, også selvom den bare er med dig på ferie. Så selvom hunden lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du tager en hund med fra Danmark til udlandet. Læs mere på siderne: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx [Smitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre lande] Pas på, når du tager en hund med til udlandet Der kan være smitterisici forbundet med at tage en hund med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale hunde og især gadehunde, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Din hund kan derfor risikere at blive smittet med sådanne sygdomme, også selvom den bare er med dig på ferie. Så selvom hunden lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du tager en hund med fra Danmark til udlandet. Læs mere på siderne: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx [Smitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre lande] Pas på, når du tager en hund med til udlandet Der kan være smitterisici forbundet med at tage en hund med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale hunde og især gadehunde, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Din hund kan derfor risikere at blive smittet med sådanne sygdomme, også selvom den bare er med dig på ferie. Så selvom hunden lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du tager en hund med fra Danmark til udlandet. Læs mere på siderne: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx [Smitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre lande] Storbritannien forlod EU 1. januar 2021 Som en følge heraf, bliver Storbritannien nu et tredjeland. Dog forbliver Nordirland en del af EU samhandelsområdet. Derfor vil nedenstående beskrivelse af krav til at rejse til Storbritannien ikke gælde for rejser til Nordirland. Hvis du skal med din hund til Nordirland, skal du derfor gå nogle skridt tilbage i guiden og vælge 'Nordirland' som det land, du ønsker at rejse til. Du skal opfylde de krav, de britiske myndighed stiller I første omgang kan hunde fra Danmark stadig rejse til Storbritannien på EU selskabsdyrspasset, når de er chippet, gyldigt rabiesvaccineret og behandlet mod Rævens Dværgbændelorm. Det skal dog ske via nogle særlige grænseovergange. Det må desuden forventes, at kravene vil ændre sig løbende, og at det blandt kan blive et krav, at dyret være ledsaget af et sundhedscertifikat. Sørg derfor altid for at være helt opdateret på, hvad de britiske krav vil være, når du foretager rejsen med din hund. Se mere de britiske myndigheders Pet Travel Scheme. https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk [Gå til Pet Travel Scheme] Det er ligeledes muligt at kontakte de britiske myndigheder og få hjælp om gældende og kommende krav: Pet Travel Scheme helpline E-mail: pettravel@apha.gov.uk Telefin: 0044 370 241 1710 Åbningstider: Mandag til fredag 8.30 til 17 GMT (lukket på helligdage). https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx [Læs desuden om de generelle krav vedrørende eksport til tredjelande via dette link] samt boksene herunder. Der kan være enkelte hunderacer, du ikke må rejse ind i andre lande med Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade i det land, du skal rejse til. http://um.dk/ [Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på Udenrigsministeriets hjemmeside] Hvis det er et krav, at din hund har et certifikat/en attest Hvis der er krav om certifikat, kan du gøre på denne måde: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/ [Gå til Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase og søg på hund og eksport] Hvis certfikatet skal attesteres af en dansk embedsdyrlæge (dvs. en dyrlæge ansat i Fødevarestyrelsen), skal du kontakte Fødevarestyrelsen i god tid. https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx [Gå til Kontaktformularen] Hvis der ikke er et certifikat i Certifikatdatabasen eller certifikatet er forældet Skal du bede landets veterinære myndigheder sende dig de krav, du skal opfylde, for at få lov til at rejse ind i deres land. Det skal fremgå tydeligt af dokumenterne, at de stammer fra landets veterinære myndighed, fx logo eller link til myndighedens hjemmeside. Send myndighedskravene og en anmodning om et certifikat til Fødevarestyrelsen Det tager tid at udarbejde et certifikat. Derfor skal du sende informationerne i god tid inden rejsen. Send det via Fødevarestyrelsens https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx [kontaktformular] eller pr. post på adressen: Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Fødevarestyrelsen vender tilbage til dig Når Fødevarestyrelsen har udarbejdet certifikatet, vil du blive kontaktet. Hvis Fødevarestyrelsen mangler oplysninger til at udarbejde certifikatet, vil du ligeledes blive kontaktet. Når baggrundsdokumentation og certifikat er klar til udfyldelse og underskrivelse Det er forskelligt fra land til land, hvem der skal udfylde og underskrive certifikatet. Derfor vil det fremgå af certifikatet, hvem der skal udfylde og underskrive det, du skal bruge. Det vil fremgå af certifikatdatabasen, hvilke papirer du, din dyrlæge og embedsdyrlægen skal udfylde. Højst sandsynligt skal din hund vaccineres, behandles og testes for sygdomme hos en dyrlæge, før certifikatet kan blive skrevet under. Vær opmærksom på, at vaccinationer, behandlinger og tests kan tage tid. Start derfor i god tid. Hvis du skal rejse igennem andre lande på vej til din destination (transit) Du skal undersøge, om der er særlige krav om transit-tilladelse for hvert land. Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade i det pågældende land for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside]. Hvis du vil sikkert hjem til Danmark igen De krav, du skal opfylde for at rejse hjem til Danmark fra et land udenfor EU, er ofte langt skrappere end de krav, du skal opfylde for at rejse ud af Danmark. Pas på, når du tager en hund med til udlandet Der kan være smitterisici forbundet med at tage en hund med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale hunde og især gadehunde, herunder sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Din hund kan derfor risikere at bliver smittet med sådanne sygdomme, også selvom den bare er med dig på ferie. Så selvom hunden lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du tager en hund med fra Danmark til udlandet. Læs mere på siderne: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx [Smitterisici ved indførsel af hunde til Danmark fra andre lande] Nej Ja Til Danmark Fra Danmark c) Mindst 15 uger og gyldigt rabiesvaccineret (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) b) Mellem 12 og 16 uger og rabiesvaccineret, men vaccinen er endnu ikke gyldig a) Under 12 uger og ikke rabiesvaccineret (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) c) Mindst 15 uger og gyldigt rabiesvaccineret (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) b) Mellem 12 og 16 uger og rabiesvaccineret, men vaccinen er endnu ikke gyldig a) Under 12 uger og ikke rabiesvaccineret (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Malaysia c) Mindst 15 uger og gyldigt rabiesvaccineret (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) b) Mellem 12 og 16 uger og rabiesvaccineret, men vaccinen er endnu ikke gyldig a) Under 12 uger og ikke rabiesvaccineret (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Belgien Bulgarien Cypern Estland Frankrig Grækenland Holland Italien Kroatien Letland Litauen Luxemburg Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Sverige (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Finland Irland Malta (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Norge (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Grønland (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Færøerne (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Transit igennem Danmark Til eller fra Bornholm via Sverige (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Belgien Bulgarien Cypern Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Italien Kroatien Letland Litauen Luxemburg Malta Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Andorra Færøerne Gibraltar Island Liechtenstein Monaco Norge San Marino Schweiz Vatikanstaten Antigua og Barbuda Argentina Aruba Ascension Australien Barbados Bahrain Bermuda Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-ørerne) Bosnien-Hercegovina Canada Caymanøerne Chile Curaçao De Britiske Jomfruøer De Forenede Arabiske Emirater Fiji Falklandsøerne Fransk Polynesien Hongkong Hviderusland Jamaica Japan Mauritius Mexico Montserrat Ny Kaledonien New Zealand Rusland Saint Helena Saint Kitts og Nevis Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Singapore Sint-Maarten Taiwan Trinidad og Tobago USA Vanuatu Wallis og Futuna Afghanistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbajdsjan Bahamas Bangladesh Belize Benin Bhutan Bolivia Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Centralafrikanske Republik Columbia Comorerne Den Demokratiske Republik Congo Costa Rica Cuba Den Dominikanske Republik Djibouti Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Filippinerne Gabon Gambia Georgien Ghana Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Irak Iran Israel Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kirgisistan Kosovo Kuwait Laos Lesotho Libanon Libyen Madagaskar Malawi Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mikronesien Moldova Mongoliet Montenegro Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nicaragua Niger Nigeria Nordkorea Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Qatar Rwanda Sao Tomé og Principe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadsjikistan Tanzania Tchad Thailand Østtimor Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay Usbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorial Guinea Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Antigua og Barbuda Argentina Armenien Aruba Ascension Aserbajdsjan Australien Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-øerne) Bosnien-Hercegovina Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Canada Caymanøerne Centralafrikanske Republik Chile Colombia Comorerne Demokratiske Republik Congo Costa Rica Cuba Curaçao De Britiske Jomfruøer De Forenede Arabiske Emirater Den Dominikanske Republik Djibouti Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Falklandsøerne Fiji Filippinerne Fransk Polynesien Gabon Gambia Georgien Ghana Gibraltar Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hongkong Hviderusland Indien Indonesien Irak Iran Island Israel Jamaica Japan Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kirgisistan Kosovo Kuwait Laos Lesotho Libanon Libyen Liechtenstein Madagaskar Makedonien Malawi Malaysia Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mauritius Mexico Mikronesien Moldova Monaco Mongoliet Montenegro Montserrat Mozambique Myanmar Namibia Nepal New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Nordkorea Ny Kaledonien Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Qatar Rusland Rwanda Saint Helena Saint Kitts og Nevis Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne San Marino Sao Tomé og Principe Saudi-Arabien Schweiz Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Singapore Sint-Maarten Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadsjikistan Taiwan Tanzania Tchad Thailand Østtimor Togo Trinidad og Tobago Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay USA Usbekistan Vanuatu Vatikanstaten Venezuela Vietnam Wallis– og Futunaøerne Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorial Guinea (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Guadeloupe Fransk Guyana Martinique Réunion Azorerne Balearerne Ceuta De Kanariske Øer Madeira Mayotte Melilla Amerikansk Samoa De Amerikanske Jomfruøer Guam Makedonien Nordmarianerne Puerto Rico Anguilla Christmas Island Cookøerne Dominica Grenada Kiribati Liberia Macao Marshalløerne Nauru Niue Palau Pitcairn Republikken Congo Sydsudan Tokelau Tonga Tuvalu Turks- og Caicosøerne Tristan da Cunha Salomonøerne Samoa Saint Barthélemy Saint-Martin Azorerne Balearerne Ceuta De Kanariske Øer Guadeloupe Fransk Guyana Madeira Martinique Mayotte Melilla Réunion Saint Barthélemy Saint-Martin Anguilla Christmas Island Cookøerne Dominica Grenada Kiribati Liberia Macao Marshalløerne Nauru Niue Palau Pitcairn Islands Republikken Congo Tristan da Cunha Salomonøerne Samoa Sydsudan Tokelau Tonga Turks- og Caicosøerne Tuvalu Guam Amerikansk Samoa Nordmarianerne Puerto Rico De Amerikanske Jomfruøer Palæstina Palæstina Grønland Storbritannien, bortset fra Nordirland Nordirland - fra 1. januar 2021 Nordirland Storbritannien, bortset fra Nordirland (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-levende-dyr-og-avlsmateriale.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.hunderegister.dk http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Hvalpe-Killinge-erklaering-privat.aspx http://www.hunderegister.dk/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/kampagner/Klartilhund/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en http://www.hunderegister.dk/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Hvalpe-Killinge-erklaering-privat.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/kampagner/Klartilhund/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en http://www.hunderegister.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nipah-virus-encephalitis.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en http://www.hunderegister.dk/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Hvalpe-Killinge-erklaering-privat.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nipah-virus-encephalitis.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en http://www.hunderegister.dk/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/kampagner/Klartilhund/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Forbudte-hunderacer.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx https://ec.europa.eu/food/animals/movement-pets/approved-rabies-serology-laboratories_en http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en http://www.hunderegister.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx http://um.dk/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/resorochtransporter/hundarkatterochillrar/reseguideforhundarochkatter.4.7dc0fafe14e39f52f4876d56.html http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.tullverket.se/resamedhundellerkatt.4.7df61c5915510cfe9e7107ce.html https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx http://um.dk/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx http://www.mattilsynet.no/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/veileder_slik_reiser_du_med_kjaledyret_ditt/alle_hunder_som_kommer_til_norge_skal_vaere_behandlet_mot_revens_dvergbendelorm.7135 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Rejse%20med%20kaeledyr/Skrivelse_fra_VFMG.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Certifikatdatabasen/Levende_dyr/Attester_diverse/fvd001.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Certifikatdatabasen/Levende_dyr/Attester_diverse/fvd010.pdf https://www.hfs.fo/webcenter/portal/HFS/pages_djor/oyubltilinnfl.avkelidjrumeftir1oktober2021 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx http://um.dk/ http://um.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx http://fvst.dk/kontakt http://fvst.dk/kontakt https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erkl%C3%A6ring-om-bemyndigelse-til-at-foretage-en-ikke-kommerciel-transport-af-k%C3%A6ledyr-p%C3%A5-vegne-af-ejeren.aspx http://www.jordbruksverket.se/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.tullverket.se/resamedhundellerkatt.4.7df61c5915510cfe9e7107ce.html http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx http://um.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx http://um.dk/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smitterisici-ved-indfoersel-af-hunde-til-Danmark-fra-andre-lande.aspx
Loading...
Ændret 31. juli 2020