Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Smitteforebyggelse i din besætning

Ansvaret for smittebeskyttelse i den enkelte besætning er besætningsejerens. Ved at fokusere på følgende områder, vil du kunne nedbringe risikoen for indførsel af smitte til besætningens dyr.

Du mindsker risikoen for smitte ved at: • Holde stald og omgivelser rene og ryddelige • Rengøre og desinficere fodtøj og udstyr • Vaske tøj og overtrækstøj der anvendes i stalden ofte, og ved mindst 60 grader • Fjerne spildfoder og holde rent ved fodersiloer • Opbevare foder så forurening fra hunde, katte og skadedyr undgås • Undgå at hund og kat har adgang til staldene • Undgå at træde i fodergangen med gødningsforurenede støvler • Sørge for korrekt håndtering af døde dyr • Sikre at der ikke anvendes madaffald som foder • Sørge for at der går mindst 48 timer efter et udlandsophold med kontakt til dyr, inden du kommer i husdyrbesætninger • Undlade at personer med zoonotiske lidelser har kontakt med besætningens dyr Som besøgende i en besætning er der nogle grundlæggende hygiejneforholdsregler, der altid skal følges: • Brug gummistøvler eller andet fodtøj, der kan rengøres og desinficeres, eller engangsstøvleovertræk, der efterlades på ejendommen • Anvend i besætningen enten besætningens eget tøj eller overtrækstøj, der vaskes ved mindst 60 grader, inden det bliver brugt i en anden besætning • Sørg for grundig håndvask efter besøg • Vask og desinficer udstyr eller værktøj, der har været i kontakt med dyr, gødning eller andet, inden det bliver brugt i en anden besætning Der er regler om smittebeskyttelse for kvæg- og svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale Du kan læse mere vedrørende kravet om smittebeskyttelse i besætninger med sundhedsrådgivningsaftale, samt om krav om forrum og zoonotisk smittebeskyttelsesplan i svinebesætninger, på siden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smittebeskyttelse.aspx [Smittebeskyttelse] (åbner i nyt vindue) Reager, hvis du får en mistanke om udbrud i din besætning På siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Ved-mistanke-om-udbrud-af-smitsom-husdyrsygdom-blandt-dine-dyr.aspx [Ved mistanke om udbrud af smitsom husdyrsygdom blandt dine dyr] kan du læse mere om, hvordan du forholder dig, hvis du har mistanke om husdyrsygdomsudbrud i din besætning. (åbner i nyt vindue) Hvis du besøger en besætning Se gode råd om besøg i besætninger i guiden https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Vaerd-at-vide-om-gaardbesoeg.aspx [Værd at vide om gårdbesøg]. (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Smittebeskyttelse.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Ved-mistanke-om-udbrud-af-smitsom-husdyrsygdom-blandt-dine-dyr.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Vaerd-at-vide-om-gaardbesoeg.aspx
Loading...
Ændret 16. september 2016