Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

CHR - Skal mine dyr registreres i Fødevarestyrelsens CHR?

​Holder du dyr, skal de muligvis registreres i Fødevarestyrelsens register kaldet CHR – det Centrale Husdyrbrugs Register.

På denne side kan du se, om du skal registrere dine kvæg, svin, kælegrise, får, geder, ildere, chinchillaer, mink, hjortedyr, ræve, akvakulturdyr eller fjerkræ.

​​​

Hvilke dyr har du? Ja, kvæg skal registreres i CHR For kvæg gælder, at alle dyr skal registreres i CHR, også hvis du kun har ét dyr. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-registrerer-du-din-bes%c3%a6tning-i-CHR.aspx [Se her, hvordan du registrerer dine dyr i CHR] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/CHR--Saadan-indberetter-du-foedsel-doedsfald-slagtning-eller-flytning-af-kvaeg-til-CHR.aspx [Se her, hvordan du indberetter fødsel, dødsfald, slagtning eller flytning af dyr] Ja, svin skal registreres i CHR For svin gælder, at alle dyr skal registreres i CHR, også hvis du kun har ét dyr. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-registrerer-du-din-bes%c3%a6tning-i-CHR.aspx [Se her, hvordan du registrerer dine dyr i CHR] Ja, får og geder skal registreres i CHR For får og geder gælder, at alle dyr skal registreres i CHR, også hvis du kun har ét dyr. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-registrerer-du-din-bes%c3%a6tning-i-CHR.aspx [Se her, hvordan du registrerer dine dyr i CHR] Hvor mange dyr har du? Hvorvidt du skal registrere dit/dine dyr, afhænger af, hvor mange du har. Nej, dit/dine dyr skal ikke registreres i CHR For ildere, chinchillaer og mink gælder, at har du 19 dyr eller derunder, skal du ikke registrere dem i CHR. Ja, dine dyr skal registreres i CHR For ildere, chinchillaer og mink gælder, at har du 20 dyr eller derover, skal du registrere dem i CHR. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-registrerer-du-din-bes%c3%a6tning-i-CHR.aspx [Se her, hvordan du registrerer dine dyr i CHR] Dine dyr skal registreres, når dit hold af hjortedyr skal anmeldes i henhold til Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr Er du i tvivl om, hvorvidt dine dyr skal registreres, kan du kontakte Fødevarestyrelsen. http://www.fvst.dk/kontakt [Skriv til os her] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-registrerer-du-din-bes%c3%a6tning-i-CHR.aspx [Se her, hvordan du registrerer dine dyr i CHR] Hvorvidt dine dyr skal registreres, kan du læse om i Bekendtgørelsen om opdræt af ræve Er du i tvivl om, hvorvidt dine dyr skal registreres, kan du kontakte Fødevarestyrelsen. http://www.fvst.dk/kontakt [Skriv til os her] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-registrerer-du-din-bes%c3%a6tning-i-CHR.aspx [Se her, hvordan du registrerer dine dyr i CHR] Hvorvidt dine dyr skal registreres i CHR, kan du læse om i Bekendtgørelse om autorisation og drift af akvakulturbrug samt om markedsføring af akvatiske organismer og produkter deraf Er du i tvivl om, hvorvidt dine dyr skal registreres, kan du kontakte Fødevarestyrelsen. http://www.fvst.dk/kontakt [Skriv til os her] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-registrerer-du-din-bes%c3%a6tning-i-CHR.aspx [Se her, hvordan du registrerer dine dyr i CHR] Dine fjerkræ skal registreres i CHR, hvis du kan sige ja til ét eller flere af følgende punkter: 1. Du leverer konsumæg til anvendelse uden for egen husholdning. 2. Du leverer slagtedyr eller konsumæg til et fjerkræslagteri, ægpakkeri eller en ægproduktvirksomhed. 3. Du ejer fjerkræ, der opdrættes med henblik på konsumægsproduktion. 4. Din virksomhed og dine dyr er omfattet af Bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ. 5. Dit rugeri er omfattet af bekendtgørelse om mindre rugerier samt omsætning af hobbyfjerkræ. 6. Du har dyr, der skal anmeldes i henhold til Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt. 7. Du har strudsefugle, der skal anmeldes i henhold til Bekendtgørelse om opdræt af strudsefugle. 8. Du har på omsætningstidspunktet mindst 100 stk. levende fjerkræ, som registreres i henhold til Bekendtgørelse om pligt til overvågning for fugleinfluenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-registrerer-du-din-bes%c3%a6tning-i-CHR.aspx [Se her, hvordan du registrerer dine dyr i CHR] Er du i tvivl om, hvorvidt dine dyr skal registreres, kan du http://www.fvst.dk/kontakt [kontakte Fødevarestyrelsen]. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder Disse finder du på følgende side under "Mærkning og registrering": https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/CHR_lovstof.aspx [CHR-lovstof] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR Den finder du på følgende side under "Mærkning og registrering": https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/CHR_lovstof.aspx [CHR-lovstof] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR Find den på følgende side under "Mærkning og registrering": https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/CHR_lovstof.aspx [CHR-lovstof] Bekendtgørelse om opdræt af hjortedyr Find den på følgende side under "Besætninger - specifikke bestemmelser, visse dyrearter": https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx [Dyrevelfærd - lovstof] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR Find den på følgende side under "Mærkning og registrering": https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/CHR_lovstof.aspx [CHR-lovstof] Bekendtgørelse om opdræt af ræve Find den på følgende side under "Besætninger - specifikke bestemmelser, pelsdyr": https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx [Dyrevelfærd - lovstof] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR Find den på følgende side under "Mærkning og registrering": https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/CHR_lovstof.aspx [CHR-lovstof] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=157972 [Bekendtgørelse om autorisation og drift af akvakulturbrug samt om markedsføring af akvatiske organismer og produkter deraf] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR Den finder du på følgende side under "Mærkning og registrering": https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/CHR_lovstof.aspx [CHR-lovstof] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129397&exp=1 [Bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning af fjerkræ] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129395 [Bekendtgørelse om mindre rugerier samt omsætning af hobbyfjerkræ] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175934 [Bekendtgørelse om opdræt af fjervildt] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175895 [Bekendtgørelse om opdræt af strudsefugle] https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170717 [Bekendtgørelse om pligt til overvågning for fugleinfluenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt] Kvæg (også hobby) Svin (også hobby/kælegris) Får og geder (også hobby) Ilder, mårhund, chinchillaer og mink Hjortedyr Ræve Akvakulturdyr, fx fisk, bløddyr og krebsdyr Fjerkræ Jeg har 19 dyr eller derunder Jeg har 20 dyr eller derover (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-registrerer-du-din-bes%c3%a6tning-i-CHR.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/CHR--Saadan-indberetter-du-foedsel-doedsfald-slagtning-eller-flytning-af-kvaeg-til-CHR.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-registrerer-du-din-bes%c3%a6tning-i-CHR.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-registrerer-du-din-bes%c3%a6tning-i-CHR.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-registrerer-du-din-bes%c3%a6tning-i-CHR.aspx http://www.fvst.dk/kontakt http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-registrerer-du-din-bes%c3%a6tning-i-CHR.aspx http://www.fvst.dk/kontakt http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-registrerer-du-din-bes%c3%a6tning-i-CHR.aspx http://www.fvst.dk/kontakt http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-registrerer-du-din-bes%c3%a6tning-i-CHR.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/S%c3%a5dan-registrerer-du-din-bes%c3%a6tning-i-CHR.aspx http://www.fvst.dk/kontakt https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/CHR_lovstof.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/CHR_lovstof.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/CHR_lovstof.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/CHR_lovstof.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/CHR_lovstof.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/CHR_lovstof.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129397&exp=1 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129395 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175934 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175895 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170717
Loading...
Ændret 27. juli 2017