Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Salg af mad fra cykel, madvogn og markedsbod - sådan gør du

Hvis du vil sælge mad og drikke fra en cykel, madvogn eller markedsbod – fx kaffe, pandekager eller sandwiches – skal din virksomhed registreres hos Fødevarestyrelsen. Du bør også undersøge, om du skal have en tilladelse hos kommunen.

​​​​​​

Du skal registreres hos Fødevarestyrelsen Du skal registreres hos Fødevarestyrelsen, hvis dit salg af fødevarer overstiger bagatelgrænsen. Under bagatelgrænsen betyder, at du kun sælger fødevarer op til ca. 10 gange om året, og at salget foregår over 1-3 dage pr. gang – eller at du sælger 1-3 gange om året, og salget varer op til ca. 10 dage pr. gang. Salget kan være op til ca. 30 dage totalt i løbet af et år. Hvis du fx sælger hver weekend eller en fast dag om ugen hele året, er det over bagatelgrænsen. Hvis dit salg har et større omfang end bagatelgrænsen, må du ikke starte salget, før du er registreret hos Fødevarestyrelsen. Du skal udfylde den digitale blanket til registrering og underskrive med dit NemID. https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed [Udfyld den elektroniske blanket her] Når du udfylder blanketten, skal du blandt andet sætte kryds ved, hvilken type virksomhed du har. Når du sælger fra cykel, madvogn eller markedsbod, skal du sætte kryds ved ”mobil virksomhed”. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Digital-anmeldelse-af-fødevarevirksomhed.aspx [Find flere oplysninger om obligatorisk digital registrering/autorisation her] Det er dit ansvar, at maden er i orden Husk, at det er dit ansvar som fødevarevirksomhed at sikre, at forbrugerne ikke bliver syge af den mad, du sælger. Vær opmærksom på regler omkring hygiejne og indretning Når cyklen eller madvognen ikke er i brug, skal den placeres et sted, hvor den kan rengøres og er sikret mod forurening og skadedyr. Hvis du opbevarer fødevarer, når du ikke er ude at sælge fra cyklen, madvognen eller markedsboden, skal din virksomhed have et lager, der lever op til reglerne. Hvis du lejer lagerplads i en anden fødevarevirksomhed, skal ansvarsfordelingen være klart beskrevet. Du skal have adgang til et toilet, når du sælger fra din cykel, madvogn eller markedsbod, hvis du er i gang så længe ad gangen, at du må regne med at få behov for at gå på toilettet – det vil sige mere end et par timer. Sørg for at vaske hænder, før du genoptager arbejdet. Du skal også overholde reglerne om mærkning og egenkontrol. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Sider/15--Mobile-foedevarevirksomheder-og-midlertidige-lokaler.aspx [Læs mere om indretning af mobile virksomheder] Hvis du tilbereder fødevarer ... Hvis du tilbereder fødevarer, skal du have de nødvendige faciliteter til det, og de skal være registreret som en del af din virksomhed eller som en selvstændig virksomhed. Hvis du lejer dig ind i en restaurant eller lignende, skal ansvarsfordelingen være klart beskrevet. Både du og restauranten skal have procedurer for, hvordan man afleverer og overtager lokalerne. Hvis du sælger uindpakkede fødevarer, skal du have adgang til at vaske hænder Hvis du sælger uindpakkede fødevarer, skal du have mulighed for at vaske hænder. Du skal derfor overveje, om det er nødvendigt at have en vandtank med tilstrækkelig kapacitet og eventuelt mulighed for at varme vandet. Du bør kontakte din lokale tekniske forvaltning for at høre, om du skal have en spildevandstank. Der skal altid være nok vand til håndvask. Det er ikke ualmindeligt, at man bruger 50 l vand på en dag alene til håndvask. §§ Reglerne om hygiejne og registrering står i hygiejneforordningen, autorisationsbekendtgørelsen og hygiejnebekendtgørelsen. Der er vejledninger om hygiejne og registrering. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Hygiejneregler.aspx [Samlet oversigt over lovgivning og vejledninger om hygiejne] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Uddannelse-i-fødevarehygiejne.aspx [Regler og vejledning om uddannelse] https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Vejledninger/Vejledning_nr_%209126_af_2019-02-15_Autorisationsvejledningen.pdf [Vejledning om registrering af mobile fødevarevirksomheder] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Digital-anmeldelse-af-fødevarevirksomhed.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Sider/15--Mobile-foedevarevirksomheder-og-midlertidige-lokaler.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Hygiejneregler.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Uddannelse-i-fødevarehygiejne.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Vejledninger/Vejledning_nr_%209126_af_2019-02-15_Autorisationsvejledningen.pdf
Loading...
Ændret 27. juli 2017