Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Salg af mad fra markedsbod, madvogn og madcykel - sådan gør du

Hvis du sælger mad og drikke fra fx en markedsbod, pølsevogn, fiskebil, ostebil eller en is-cykel, fx på en festival eller et marked, har du ansvaret for, at fødevaresikkerheden er i orden. På denne side kan du læse om reglerne på fødevareområdet. Der kan også være regler for din virksomhed under andre myndigheder, fx SKAT eller den kommune, du vil sælge fødevarer i.

​​​H​er behøver du IKKE en registrering hos Fødevarestyrelsen

Du skal ikke registrere din virksomhed hos Fødevarestyrelsen, hvis dit salg af fødevarer ligger under "bagatelgrænsen". Men du skal stadig sikre dig, at fødevarerne ikke kan gøre forbrugerne syge. Læs mere om hygiejne længere nede på siden.


Salget er under bagatelgr​​ænsen, hvis:

  • du kun sælger fødevarer op til ca. 10 gange om året,
  • salget foregår over 1-3 dage pr. gang – eller at du sælger 1-3 gange om året, og salget varer op til ca. 10 dage pr. gang.
Læs mere om bagatelgrænsen her i Autorisationsvejledningen kapitel 6 Bagatelgrænse for fødevarevirksomheder – ingen registrering.


Her skal du have en registrering hos Fødevarestyrelsen

Du skal registrere din virksomhed hos Fødevarestyrelsen, hvis dit salg af fødevarer ligger over "bagatelgrænsen". Se beskrivelsen af baga​telgrænsen ovenfor. Når du anmelder din virksomhed til registrering hos Fødevarestyrelsen, skal du bruge den digitale blanket til registrering og underskrive med dit NemID: Gå til registreringsblanketten her

Når du udfylder blanketten, skal du blandt andet sætte kryds ved, hvilken type virksomhed du har. Når du sælger fra markedsbod, madvogn eller cykel, skal du sætte kryds ved "mobil virksomhed".

Du må gå i gang med dine fødevareaktiviteter straks efter registreringen.

Det koster ikke noget at blive registreret hos Fødevarestyrelsen. Detailvirksomheder, fx  markedsboder, butikker m​​m. skal dog betale en årlig afgift til at dække omkostningerne ved Fødevarestyrelsens kontrol. Denne afgift kaldes kampagnekontrolafgiften.

Det er dit ansvar, at maden er sikker at spise

Husk, at det er dit ansvar som fødevarevirksomhed at sikre, at forbrugerne ikke bliver syge af den mad, du sælger. Selv om din virksomhed ikke er registreret som fødevarevirksomhed hos Fødevarestyrelsen, skal virksomheden stadig overholde en række regler. 

Virksomheden må ikke sælge eller donere farlige fødevarer, som kan gøre kunderne/modtagerne syge. Farlige fødevarer er fødevarer, der enten er sundhedsskadelige eller uegnede til konsum.

Virksomheden skal have sporbarhed på alle sine fødevarer (se mere herom nedenfor).


Du skal have styr på, hvordan du laver egenkontrol

Du skal have et system, som hjælper dig med at sikre, at dine varer er i orden, og at folk ikke bliver syge af dem. Det system kalder vi egenkontrol.


Regler om hygiejne, rengøring og indretning

Fødevarer i madvognen, madboden eller madcyklen skal være sikret mod forurening fra omgivelserne og mod skadedyr (regn, støv, fugle etc.). Uindpakkede fødevarer skal beskyttes, så kunderne ikke kan forurene dem, fx med en afskærmning på 40-50 cm i højden. Hvis du opbevarer fødevarer, når du ikke er ude at sælge fra din virksomhed, skal din virksomhed have et lager, der lever op til reglerne. Hvis du lejer lagerplads i en anden fødevarevirksomhed, skal det være klart beskrevet, hvem der har ansvar for hvilke varer etc.

Din madvogn, madbod eller madcyklen og eventuelt andre faciliteter og maskiner skal rengøres og holdes rene. Du skal have adgang til et toilet, når du sælger mad fra fx en madvogn, madcykel eller en madbod, hvis du er i gang så længe ad gangen, at du kan få behov for at gå på toilettet. – Det vil sige mere end et par timer. Sørg for at vaske hænder efter toiletbesøg, før du genoptager arbejdet. Du skal også overholde reglerne om mærkning af emballerede fødevarer og om egenkontrol.

 

Når du tilbereder fødevarer

Hvis du tilbereder fødevarer, skal du have de nødvendige faciliteter til det. Vær opmærksom på, at der er særlige temperaturkrav, når man varmebehandler, genopvarmer eller nedkøler fødevarer, og når man varmholder varm mad i længere tid. 


Hvis du lejer dig ind i fx en restaurant eller et storkøkken,​ skal ansvarsfordelingen være klart beskrevet. Både du og den anden virksomhed skal have procedurer for, hvordan man afleverer og overtager lokalerne.
 

Hvis du sælger uindpakkede fødevarer, skal du have adgang til at vaske hænder

Hvis du sælger uindpakkede fødevarer, skal du have mulighed for at vaske hænder. Du skal derfor overveje, om det er nødvendigt at have en vandtank med tilstrækkelig kapacitet og eventuelt mulighed for at varme vandet.

Du bør kontakte den lokale tekniske forvaltning for at høre, om du skal have en spildevandstank. Der skal altid være nok vand til at vaske hænder. Det er ikke ualmindeligt, at man bruger 50 liter vand på en dag alene til vask af hænder.
 

Sporbarhed af fødevarer

Fødevarevirksomheder skal sikre sporbarhed – det vil sige have dokumentation for, hvorfra virksomheden modtager sine råvarer. Ved salg af fødevarer til andre fødevarevirksomheder, skal dette salg også kunne dokumenteres.

 

Transport af fødevarer 

Ved transport af fødevarer skal du sikre, at fødevarerne er beskyttet mod forurening, og at fødevarerne bliver opbevaret ved de rette temperaturer, så transporten ikke gør fødevarerne farlige at spise. Hvis du transporterer kølevarer, er det en god idé at bruge køletasker eller termokasser med frost- eller køleelementer i. Undgå så vidt muligt at bryde kølekæden.
 

Skadedyr 

Kr​avene om sikring af virksomheden mod skadedyr gælder for alle fødevarevirksomheder.

 

Emballage og indpakning af fødevarer 

Du skal sikre dig, at den emballage, du bruger, er egnet til fødevarer.

​ 

Reglerne 

Reglerne om hygiejne og registrering står i hygiejneforordningen, autorisationsbekendtgørelsen og hygiejnebekendtgørelsen med tilhørende hygiejnevejledning og autorisationsvejledning.

Du kan finde hygiejnereglerne her: 


Ændret 20. februar 2023