Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan fører du skriftlig egenkontrol i din fødevarevirksomhed

​Den skriftlige del af egenkontrollen kaldes et egenkontrolprogram. Egenkontrolprogrammet er en systematisk gennemgang af din virksomheds aktiviteter på de områder, hvor der er behov for skriftlig egenkontrol. Du skal føre skriftlig egenkontrol for at håndtere de områder i din virksomhed, der har direkte og afgørende betydning for fødevaresikkerheden.

​​​​Sådan ​g​​​ør du

 Du ​​skal udarbejde dit egenkontrolprogram, inden du starter virksomhed

Egenkontrolprogrammet er også din beskrivelse af, hvordan du vil føre den nødvendige løbende skriftlige egenkontrol, så der er styr på de steder i din virksomhed, hvor der skal være særlig fokus på fødevaresikkerheden.

Mere information om, hvordan din virksomhed bliver autoriseret eller registreret


 Disse områder kræver s​kriftlig egenkontrol

Eksempler på områder, hvor du skal have skriftlig egenkontrol:

  • Kølekæde​​​n skal være ubrudt hele vejen gennem din virksomhed, f.eks. skal du kontrollere temperaturen, når du modtager varer.
  • Ved tilberedning af varme retter skal du sikre, at centrumtemperaturen når 75°C.
  • Ved nedkøling skal du sikre, at varen nedkøles hurtig og tilstrækkeligt.
  • Mad på varmeborde skal holdes tilstrækkeligt varm hele tiden.

Hvis du ikke fremstiller eller pakker fødevarer i din virksomhed, kan du som regel nøjes med skriftlig egenkontrol for temperatur ved modtagelse og opbevaring.


 Der kan vær​​e særlige krav til skriftlig dokumentation, f.eks. på økologiområdet

Ud over den skriftlige egenkontrol, som er nødvendig af hensyn til fødevaresikkerheden, kan der være krav om skriftlig dokumentation i mere specifik lovgivning. Det gælder f.eks. på eksport-/importområdet og på økologiområdet.


 Dit egenko​ntrolprogram er dit arbejdsredskab

Sørg for, at programmet altid befinder sig i din virksomhed, og skriv egenkontrolprogrammet så enkelt, at alle medarbejdere i virksomheden ved, hvad de skal gøre.

Egenkontrolprogrammet er et arbejdsdokument, som alle skal kunne bruge i det daglige. Det skal derfor hele tiden være tilpasset din virksomhed og din virksomheds aktiviteter. På den måde hjælper det dig med at overholde fødevarelovgivningen.​


 Sådan udarbe​jder du dit egenkontrolprogram

Skriftlig egenkontrol skal udarbejdes efter de såk​aldte HACCP-principper.
Se mere i guiden om HACCP-baseret egenkontrolprogram

For mange branchers vedkommende er der hjælp at hente i en branchekode.

​Hent også inspiration her på dette eksempel for et egenkontrolprogram for mindre fødevarevirksomheder med begrænset behandling af fødevarer: ​​

Eksempel for et egenkontrolprogram for mindre fødevare​virksomheder med begrænset behandling af fødevarer (pdf)


 Fødevarestyrelsen kon​trollerer din skriftlige egenkontrol

Når den tilsynsførende kontrollerer din skriftlige egenkontrol, bliver det vurderet, om programmet passer til din virksomhed, og om du har styr på de steder i din virksomhed, hvor der skal være specielt fokus på fødeva​​resikkerheden.

Den tilsynsførende vil også kontrollere, om du har noteret resultaterne af din egenkontrol ned.

Hvis forholdene ikke er​ i orden

Hvis forholdene ikke er i orden, og der ikke er styr på den skriftlige egenkontrol, kan den tilsynsførende give virksomheden en sanktion. Det kan f.eks. være en indskærpelse. Den tilsynsførende vil samtidig vejlede om, hvad den relevante skriftlige egenkontrol kan være.

Læs mere om sanktioner – herunder afsnittet om påbud om uddannelse og rådgivning

 §​§


Denne guide bygger på lovgivning, som du finder her:

Lovstof og regler om egenkontrol​​


Ændret 22. marts 2023