Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan sælger du dine hønseæg fra stalddør, gårdbutik, m.m.

Kravene afhænger bl.a. af til hvem, og hvor du vil sælge dine hønseæg. I denne guide kan du navigere dig gennem reglerne.

Hvor mange høns har du? Hvem vil du sælge/levere æg til? Du skal følge disse regler Hvis du vil levere æg direkte til forbrugere uden at annoncere for salget, fx til kolleger, naboer, familie eller andre personer, som du kender i forvejen: • Hønsene behøver ikke stamme fra et godkendt opdræt • Hønseflokken skal være registreret i CHR (det Centrale Husdyrbrugs Register) - se nedenfor • Du skal være registreret som primærproducent på landbrugsindberetning.dk - se nedenfor • Du skal være registreret til stalddørssalg hos Fødevarestyrelsen - se nedenfor • Forbrugerne skal selv hente æggene fra et lokale eller en bod på gården • Du skal oplyse kunden om, at dyrene ikke er undersøgt for salmonella Du må ikke reklamere for salg af dine æg, fx ved et skilt ved vejen, en annonce i lokalavisen, på din hjemmeside eller på Facebook Hvis du ønsker at reklamere for dine æg, skal du følge reglerne for stalddørssalg med annoncering Hønseflokken skal være registreret i CHR https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& [Registrering i CHR foregår på landbrugsindbertning.dk. Læs hvordan du gør på denne side] Du skal være registreret på landbrugsindberetning.dk Du skal registrere dig som primærproducent på landbrugsindberetning.dk under punktet Foder og Fødevarer. Man logger ind på siden ved brug af NemID, enten en personlig NemID eller en medarbejder NemID Se mere i denne Se mere i denne https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx [guide om stalddørssalg af æg] Du skal være registreret til stalddørssalg https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx [Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til stalddørssalg ved brug af den digitale formular] Vejledninger Du kan læse mere i disse vejledninger: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/Sider/Forside.aspx [Autorisationsvejledningen] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/499 [Bekendtgørelse nr. 499 af 23. marts 2021 om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil] https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/498[Bekendtgørelse nr. 498 af 23. marts 2021 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.] https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1407 [Bekendtgørelse nr. 1407 af 30. november 2018 om registrering af besætninger i CHR] Du skal følge disse regler Når du vil levere æg direkte til forbrugere og annoncere med salget: • Du må reklamere for dine æg, fx med et skilt ved vejen, i lokalavisen, på din hjemmeside eller på Facebook • Hønsene skal stamme fra et godkendt opdræt eller være testet fri for salmonella efter prøveprogrammet i bilag 3 til konsumægsbekendtgørelsen • Hønseflokken skal være registreret i CHR (det Centrale Husdyrbrugs Register) - se nedenfor • Du skal være registreret som primærproducent på landbrugsindberetning.dk – se nedenfor • Du skal være registreret til stalddørssalg hos Fødevarestyrelsen - se nedenfor • Du skal være registreret hos Landbrug & Fødevarer. De administrerer indkaldelse af salmonellaprøver • Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella (”lille salmonellaprogram” - se nedenfor) • Forbrugerne skal selv hente æggene fra et lokale eller en bod på gården (stalddørssalg) • Du skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at levering ved stalddørssalg ikke overstiger 312.000 æg pr. år. • Hvis du også leverer æg til egen butik, restaurant o.l. på bedriften, til egen bod på lokalt marked og til eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal omsætning, skal du have dokumentation for, at den samlede levering ikke overstiger 312.000 æg pr. år Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella (”lille salmonellaprogram”) Det lille salmonellaprogram indebærer: • Seks gange om året skal du sende sokkeprøver af gødning til et laboratorium. • Du skal sætte et skilt, som du modtager fra Landbrug & Fødevarer op om, at hønsene er under kontrol for salmonella. Skiltet skal placeres, så det er nemt at se. • Kontakt Landbrug og Fødevarer for at komme med i kontrolprogrammet: Dansk Fjerkræ Axelborg, Axeltorv 3 1609 - København V 33 39 40 00 Hønseflokken skal være registreret i CHR https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& [Registrering i CHR foregår på landbrugsindbertning.dk. Læs hvordan du gør på denne side] Du skal være registreret på landbrugsindberetning.dk Du skal registrere dig som primærproducent på landbrugsindberetning.dk under punktet Foder og Fødevarer. Man logger ind på siden ved brug af NemID, enten en personlig NemID eller en medarbejder NemID Se mere i denne https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx [guide om stalddørssalg af æg] Du skal være registreret til stalddørssalg https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx [Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til stalddørssalg ved brug af den digitale formular] Du skal følge disse regler Når du vil levere æg til forbrugere via din egen butik (gårdbutik), restaurant e.l. på din bedrift: • Du må reklamere for dine æg, fx med et skilt ved vejen, i lokalavisen, på din hjemmeside eller på Facebook • Hønsene skal stamme fra et godkendt opdræt eller være testet fri for salmonella efter prøveprogrammet i bilag 3 til konsumægsbekendtgørelsen • Hønseflokken skal være registreret i CHR (det Centrale Husdyrbrugs Register) - se nedenfor • Du skal være registreret som primærproducent på landbrugsindberetning.dk – se nedenfor • Du skal være registreret til levering til egen detailvirksomhed hos Fødevarestyrelsen - se nedenfor • Du skal være registreret hos Landbrug & Fødevarer. De administrerer indkaldelse af salmonellaprøver • Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella (”lille salmonellaprogram” - se nedenfor) • Du skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at levering til egen butik, resaturant o.l. på bedriften ikke overstiger 312.000 æg pr. år • Hvis du også leverer æg til forbrugere ved stalddørssalg, til egen bod på lokalt marked og til eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal omsætning, skal du have dokumentation for, at den samlede levering ikke overstiger 312.000 æg pr. år Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella (”lille salmonellaprogram”) Det lille salmonellaprogram indebærer: • Seks gange om året skal du sende sokkeprøver af gødning til et laboratorium. • Du skal sætte et skilt, som du modtager fra Landbrug & Fødevarer op om, at hønsene er under kontrol for salmonella. Skiltet skal placeres, så det er nemt at se. • Kontakt Landbrug og Fødevarer for at komme med i kontrolprogrammet: Dansk Fjerkræ Axelborg, Axeltorv 3 1609 - København V 33 39 40 00 Hønseflokken skal være registreret i CHR https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& [Registrering i CHR foregår på landbrugsindbertning.dk. Læs hvordan du gør på denne side] Du skal være registreret på landbrugsindberetning.dk Du skal registrere dig som primærproducent på landbrugsindberetning.dk under punktet Foder og Fødevarer. Man logger ind på siden ved brug af NemID, enten en personlig NemID eller en medarbejder NemID Se mere i denne https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx [guide om stalddørssalg af æg] Du skal være registreret til levering til egen detailvirksomhed https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx [Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til levering til egen detailvirksomhed ved brug af den digitale formular] Du skal følge disse regler Når du vil levere æg til forbrugere via din egen bod på lokalt marked: • Du må reklamere for dine æg, fx med et skilt ved vejen, i lokalavisen, på din hjemmeside eller på Facebook • Hønsene skal stamme fra et godkendt opdræt eller være testet fri for salmonella efter prøveprogrammet i bilag 3 til konsumægsbekendtgørelsen • Hønseflokken skal være registreret i CHR (det Centrale Husdyrbrugs Register). • Du skal være registreret som primærproducent på landbrugsindberetning.dk – se mere i denne guide (link) • Du skal være registreret til levering til egen detailvirksomhed hos Fødevarestyrelsen. Brug denne blanket til at blive registreret (link). • Du skal være registreret hos Landbrug & Fødevarer. De administrerer indkaldelse af salmonellaprøver • Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella (”lille salmonellaprogram” - se nedenfor) • Du skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at levering til egen bod på lokalt marked ikke overstiger 312.000 æg pr. år • Hvis du også leverer æg til forbrugere ved stalddørssalg, til egen butik, restaurant o.l. på bedriften og til eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal omsætning, skal du have dokumentation for, at den samlede levering ikke overstiger 312.000 æg pr. år Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella (”lille salmonellaprogram”) Det lille salmonellaprogram indebærer: • Seks gange om året skal du sende sokkeprøver af gødning til et laboratorium. • Du skal sætte et skilt, som du modtager fra Landbrug & Fødevarer op om, at hønsene er under kontrol for salmonella. Skiltet skal placeres, så det er nemt at se. • Kontakt Landbrug og Fødevarer for at komme med i kontrolprogrammet: Dansk Fjerkræ Axelborg, Axeltorv 3 1609 - København V 33 39 40 00 Hønseflokken skal være registreret i CHR https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& [Registrering i CHR foregår på landbrugsindbertning.dk. Læs hvordan du gør på denne side] Du skal være registreret på landbrugsindberetning.dk Du skal registrere dig som primærproducent på landbrugsindberetning.dk under punktet Foder og Fødevarer. Man logger ind på siden ved brug af NemID, enten en personlig NemID eller en medarbejder NemID Se mere i denne https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx [guide om stalddørssalg af æg] Du skal være registreret til levering til egen detailvirksomhed https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx [Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til levering til egen detailvirksomhed ved brug af den digitale formular] Du skal sørge for, at kunderne ved, hvor æggene kommer fra • Du kan stemple de enkelte æg med din producentkode, eller • Du kan opsætte et skilt i boden med dit navn og adresse Du skal følge disse regler Når du vil levere æg til lokale butikker, restauranter osv.: • Du skal etablere dit eget ægpakkeri, som skal være autoriseret til begrænset, lokal omsætning. Levering til lokale butikker, restauranter osv. skal ske fra ægpakkeriet. • Du må reklamere for dine æg, fx med et skilt ved vejen, i lokalavisen, på din hjemmeside eller på Facebook • Hønsene skal stamme fra et godkendt opdræt eller være testet fri for salmonella efter prøveprogrammet i bilag 3 til konsumægsbekendtgørelsen • Hønseflokken skal være registreret i CHR (det Centrale Husdyrbrugs Register). • Du skal være registreret som primærproducent på landbrugsindberetning.dk – se mere i denne guide (link) • Du skal være registreret til levering til dit eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal omsætning, hos Fødevarestyrelsen. Brug denne blanket til at blive registreret (link). • Du skal være registreret hos Landbrug & Fødevarer. De administrerer indkaldelse af salmonellaprøver • Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella (”lille salmonellaprogram” - se nedenfor) • Du skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at levering til dit eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal omsætning, ikke overstiger 312.000 æg pr. år • Hvis du også leverer æg til forbrugere ved stalddørssalg, til egen butik, restaurant o.l. på bedriften, til egen bod på lokalt marked, skal du have dokumenation for, at den samlede levering ikke overstiger 312.000 æg pr. år Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella (”lille salmonellaprogram”) Det lille salmonellaprogram indebærer: • Seks gange om året skal du sende sokkeprøver af gødning til et laboratorium. • Du skal sætte et skilt, som du modtager fra Landbrug & Fødevarer op om, at hønsene er under kontrol for salmonella. Skiltet skal placeres, så det er nemt at se. • Kontakt Landbrug og Fødevarer for at komme med i kontrolprogrammet: Dansk Fjerkræ Axelborg, Axeltorv 3 1609 - København V 33 39 40 00 Hønseflokken skal være registreret i CHR https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& [Registrering i CHR foregår på landbrugsindbertning.dk. Læs hvordan du gør på denne side] Du skal være registreret på landbrugsindberetning.dk Du skal registrere dig som primærproducent på landbrugsindberetning.dk under punktet Foder og Fødevarer. Man logger ind på siden ved brug af NemID, enten en personlig NemID eller en medarbejder NemID Se mere i denne https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx [guide om stalddørssalg af æg] Du skal være registreret til levering til eget ægpakkeri autoriseret til begrænset, lokal omsætning https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx [Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til levering til eget ægpakkeri autoriseret til begrænset, lokal omsætning ved brug af den digitale formular] Du skal følge disse regler Når du vil have, at dine æg kan leveres til virksomheder uden afstandsgrænser: • Du skal levere dine æg til et ægpakkeri, som er autoriseret til markedsføring uden begrænsninger. Levering til andre virksomheder skal ske fra ægpakkeriet. • Du må reklamere for dine æg • Hønsene skal stamme fra et godkendt opdræt eller være testet fri for salmonella efter prøveprogrammet i bilag 3 til konsumægsbekendtgørelsen • Hønseflokken skal være registreret i CHR (det Centrale Husdyrbrugs Register) • Du skal være registreret som primærproducent på landbrugsindberetning.dk - se mere i denne guide (link). Din registrering som primærproducent betyder, at du gerne må levere til et ægpakkeri, som er autoriseret til markedsføring uden begrænsninger - der skal altså ikke en yderligere registrering til, før du må begynde denne levering • Du skal være registreret hos Landbrug & Fødevarer. De administrerer indkaldelse af salmonellaprøver • Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella ("store salmonellaprogram" - se nedenfor) Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella ("store salmonellaprogram") Kontakt Landbrug og Fødevarer for at komme med i kontrolprogrammet: Dansk Fjerkræ Axelborg, Axeltorv 3 1609 - København V 33 39 40 00 Hver 2. uge skal du sende sokkeprøver af gødning til et laboratorium. Fødevarestyrelsen kommer én gang om året og tager prøver samt kontrollerer din egenkontrol. Kontakt Fødevarestyrelsen her for at få taget prøver for salmonella. Besøget koster et gebyr Hønseflokken skal være registreret i CHR https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& [Registrering i CHR foregår på landbrugsindbertning.dk. Læs hvordan du gør på denne side] Du skal være registreret på landbrugsindberetning.dk Du skal registrere dig som primærproducent på landbrugsindberetning.dk under punktet Foder og Fødevarer. Man logger ind på siden ved brug af NemID, enten en personlig NemID eller en medarbejder NemID Se mere i denne https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx [guide om stalddørssalg af æg] Hvem vil du sælge/levere æg til? Du skal følge disse regler Hvis du har 30 høns eller derover, skal du følge reglerne for salg til forbrugere med annoncering (stalddørssalg), også selvom du ikke ønsker at annoncere for salg af æg. Du skal følge disse regler Når du vil levere æg direkte til forbrugere og annoncere med salget: • Du må reklamere for dine æg, fx med et skilt ved vejen, i lokalavisen, på din hjemmeside eller på Facebook • Hønsene skal stamme fra et godkendt opdræt eller være testet fri for salmonella efter prøveprogrammet i bilag 3 til konsumægsbekendtgørelsen • Hønseflokken skal være registreret i CHR (det Centrale Husdyrbrugs Register) - se nedenfor • Du skal være registreret som primærproducent på landbrugsindberetning.dk – se nedenfor • Du skal være registreret til stalddørssalg hos Fødevarestyrelsen - se nedenfor • Du skal være registreret hos Landbrug & Fødevarer. De administrerer indkaldelse af salmonellaprøver • Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella (”lille salmonellaprogram” - se nedenfor) • Forbrugerne skal selv hente æggene fra et lokale eller en bod på gården (stalddørssalg) • Du skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at levering ved stalddørssalg ikke overstiger 312.000 æg pr. år. • Hvis du også leverer æg til egen butik, restaurant o.l. på bedriften, til egen bod på lokalt marked og til eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal omsætning, skal du have dokumentation for, at den samlede levering ikke overstiger 312.000 æg pr. år Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella (”lille salmonellaprogram”) Det lille salmonellaprogram indebærer: • Seks gange om året skal du sende sokkeprøver af gødning til et laboratorium. • Du skal sætte et skilt, som du modtager fra Landbrug & Fødevarer op om, at hønsene er under kontrol for salmonella. Skiltet skal placeres, så det er nemt at se. • Kontakt Landbrug og Fødevarer for at komme med i kontrolprogrammet: Dansk Fjerkræ Axelborg, Axeltorv 3 1609 - København V 33 39 40 00 Hønseflokken skal være registreret i CHR https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& [Registrering i CHR foregår på landbrugsindbertning.dk. Læs hvordan du gør på denne side] Du skal være registreret på landbrugsindberetning.dk Du skal registrere dig som primærproducent på landbrugsindberetning.dk under punktet Foder og Fødevarer. Man logger ind på siden ved brug af NemID, enten en personlig NemID eller en medarbejder NemID Se mere i denne https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx [guide om stalddørssalg af æg] Du skal være registreret til stalddørssalg https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx [Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til stalddørssalg ved brug af den digitale formular] Du skal følge disse regler Når du vil levere æg til forbrugere via din egen butik (gårdbutik), restaurant e.l. på din bedrift: • Du må reklamere for dine æg, fx med et skilt ved vejen, i lokalavisen, på din hjemmeside eller på Facebook • Hønsene skal stamme fra et godkendt opdræt eller være testet fri for salmonella efter prøveprogrammet i bilag 3 til konsumægsbekendtgørelsen • Hønseflokken skal være registreret i CHR (det Centrale Husdyrbrugs Register) - se nedenfor • Du skal være registreret som primærproducent på landbrugsindberetning.dk – se nedenfor • Du skal være registreret til levering til egen detailvirksomhed hos Fødevarestyrelsen - se nedenfor • Du skal være registreret hos Landbrug & Fødevarer. De administrerer indkaldelse af salmonellaprøver • Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella (”lille salmonellaprogram” - se nedenfor) • Du skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at levering til egen butik, resaturant o.l. på bedriften ikke overstiger 312.000 æg pr. år • Hvis du også leverer æg til forbrugere ved stalddørssalg, til egen bod på lokalt marked og til eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal omsætning, skal du have dokumentation for, at den samlede levering ikke overstiger 312.000 æg pr. år Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella (”lille salmonellaprogram”) Det lille salmonellaprogram indebærer: • Seks gange om året skal du sende sokkeprøver af gødning til et laboratorium. • Du skal sætte et skilt, som du modtager fra Landbrug & Fødevarer op om, at hønsene er under kontrol for salmonella. Skiltet skal placeres, så det er nemt at se. • Kontakt Landbrug og Fødevarer for at komme med i kontrolprogrammet: Dansk Fjerkræ Axelborg, Axeltorv 3 1609 - København V 33 39 40 00 Hønseflokken skal være registreret i CHR https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& [Registrering i CHR foregår på landbrugsindbertning.dk. Læs hvordan du gør på denne side] Du skal være registreret på landbrugsindberetning.dk Du skal registrere dig som primærproducent på landbrugsindberetning.dk under punktet Foder og Fødevarer. Man logger ind på siden ved brug af NemID, enten en personlig NemID eller en medarbejder NemID Se mere i denne https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx [guide om stalddørssalg af æg] Du skal være registreret til levering til egen detailvirksomhed https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx [Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til levering til egen detailvirksomhed ved brug af den digitale formular] Du skal følge disse regler Når du vil levere æg til forbrugere via din egen bod på lokalt marked: • Du må reklamere for dine æg, fx med et skilt ved vejen, i lokalavisen, på din hjemmeside eller på Facebook • Hønsene skal stamme fra et godkendt opdræt eller være testet fri for salmonella efter prøveprogrammet i bilag 3 til konsumægsbekendtgørelsen • Hønseflokken skal være registreret i CHR (det Centrale Husdyrbrugs Register). • Du skal være registreret som primærproducent på landbrugsindberetning.dk – se mere i denne guide (link) • Du skal være registreret til levering til egen detailvirksomhed hos Fødevarestyrelsen. Brug denne blanket til at blive registreret (link). • Du skal være registreret hos Landbrug & Fødevarer. De administrerer indkaldelse af salmonellaprøver • Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella (”lille salmonellaprogram” - se nedenfor) • Du skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at levering til egen bod på lokalt marked ikke overstiger 312.000 æg pr. år • Hvis du også leverer æg til forbrugere ved stalddørssalg, til egen butik, restaurant o.l. på bedriften og til eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal omsætning, skal du have dokumentation for, at den samlede levering ikke overstiger 312.000 æg pr. år Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella (”lille salmonellaprogram”) Det lille salmonellaprogram indebærer: • Seks gange om året skal du sende sokkeprøver af gødning til et laboratorium. • Du skal sætte et skilt, som du modtager fra Landbrug & Fødevarer op om, at hønsene er under kontrol for salmonella. Skiltet skal placeres, så det er nemt at se. • Kontakt Landbrug og Fødevarer for at komme med i kontrolprogrammet: Dansk Fjerkræ Axelborg, Axeltorv 3 1609 - København V 33 39 40 00 Hønseflokken skal være registreret i CHR https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& [Registrering i CHR foregår på landbrugsindbertning.dk. Læs hvordan du gør på denne side] Du skal være registreret på landbrugsindberetning.dk Du skal registrere dig som primærproducent på landbrugsindberetning.dk under punktet Foder og Fødevarer. Man logger ind på siden ved brug af NemID, enten en personlig NemID eller en medarbejder NemID Se mere i denne https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx [guide om stalddørssalg af æg] Du skal være registreret til levering til egen detailvirksomhed https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx [Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til levering til egen detailvirksomhed ved brug af den digitale formular] Du skal sørge for, at kunderne ved, hvor æggene kommer fra Du skal følge disse regler Når du vil levere æg til lokale butikker, restauranter osv.: • Du skal etablere dit eget ægpakkeri, som skal være autoriseret til begrænset, lokal omsætning. Levering til lokale butikker, restauranter osv. skal ske fra ægpakkeriet. • Du må reklamere for dine æg, fx med et skilt ved vejen, i lokalavisen, på din hjemmeside eller på Facebook • Hønsene skal stamme fra et godkendt opdræt eller være testet fri for salmonella efter prøveprogrammet i bilag 3 til konsumægsbekendtgørelsen • Hønseflokken skal være registreret i CHR (det Centrale Husdyrbrugs Register). • Du skal være registreret som primærproducent på landbrugsindberetning.dk – se mere i denne guide (link) • Du skal være registreret til levering til dit eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal omsætning, hos Fødevarestyrelsen. Brug denne blanket til at blive registreret (link). • Du skal være registreret hos Landbrug & Fødevarer. De administrerer indkaldelse af salmonellaprøver • Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella (”lille salmonellaprogram” - se nedenfor) • Du skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at levering til dit eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal omsætning, ikke overstiger 312.000 æg pr. år • Hvis du også leverer æg til forbrugere ved stalddørssalg, til egen butik, restaurant o.l. på bedriften, til egen bod på lokalt marked, skal du have dokumenation for, at den samlede levering ikke overstiger 312.000 æg pr. år Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella (”lille salmonellaprogram”) Det lille salmonellaprogram indebærer: • Seks gange om året skal du sende sokkeprøver af gødning til et laboratorium. • Du skal sætte et skilt, som du modtager fra Landbrug & Fødevarer op om, at hønsene er under kontrol for salmonella. Skiltet skal placeres, så det er nemt at se. • Kontakt Landbrug og Fødevarer for at komme med i kontrolprogrammet: Dansk Fjerkræ Axelborg, Axeltorv 3 1609 - København V 33 39 40 00 Hønseflokken skal være registreret i CHR https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& [Registrering i CHR foregår på landbrugsindbertning.dk. Læs hvordan du gør på denne side] Du skal være registreret på landbrugsindberetning.dk Du skal registrere dig som primærproducent på landbrugsindberetning.dk under punktet Foder og Fødevarer. Man logger ind på siden ved brug af NemID, enten en personlig NemID eller en medarbejder NemID Se mere i denne https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx [guide om stalddørssalg af æg] Du skal være registreret til levering til eget ægpakkeri autoriseret til begrænset, lokal omsætning https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx [Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til levering til eget ægpakkeri autoriseret til begrænset, lokal omsætning ved brug af den digitale formular] Du skal følge disse regler Når du vil have, at dine æg kan leveres til virksomheder uden afstandsgrænser: • Du skal levere dine æg til et ægpakkeri, som er autoriseret til markedsføring uden begrænsninger. Levering til andre virksomheder skal ske fra ægpakkeriet. • Du må reklamere for dine æg • Hønsene skal stamme fra et godkendt opdræt eller være testet fri for salmonella efter prøveprogrammet i bilag 3 til konsumægsbekendtgørelsen • Hønseflokken skal være registreret i CHR (det Centrale Husdyrbrugs Register) • Du skal være registreret som primærproducent på landbrugsindberetning.dk - se mere i denne guide (link). Din registrering som primærproducent betyder, at du gerne må levere til et ægpakkeri, som er autoriseret til markedsføring uden begrænsninger - der skal altså ikke en yderligere registrering til, før du må begynde denne levering • Du skal være registreret hos Landbrug & Fødevarer. De administrerer indkaldelse af salmonellaprøver • Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella ("store salmonellaprogram" - se nedenfor) Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella ("store salmonellaprogram") Kontakt Landbrug og Fødevarer for at komme med i kontrolprogrammet: Dansk Fjerkræ Axelborg, Axeltorv 3 1609 - København V 33 39 40 00 Hver 2. uge skal du sende sokkeprøver af gødning til et laboratorium. Fødevarestyrelsen kommer én gang om året og tager prøver samt kontrollerer din egenkontrol. Kontakt Fødevarestyrelsen her for at få taget prøver for salmonella. Besøget koster et gebyr Hønseflokken skal være registreret i CHR https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& [Registrering i CHR foregår på landbrugsindbertning.dk. Læs hvordan du gør på denne side] Du skal være registreret på landbrugsindberetning.dk Du skal registrere dig som primærproducent på landbrugsindberetning.dk under punktet Foder og Fødevarer. Man logger ind på siden ved brug af NemID, enten en personlig NemID eller en medarbejder NemID Se mere i denne https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx [guide om stalddørssalg af æg] Hvem vil du sælge/levere æg til? Du skal følge disse regler Hvis du har 30 høns eller derover, skal du følge reglerne for salg til forbrugere med annoncering (stalddørssalg), også selvom du ikke ønsker at annoncere for salg af æg. Du skal følge disse regler Når du vil levere æg direkte til forbrugere og annoncere med salget: • Du må reklamere for dine æg, fx med et skilt ved vejen, i lokalavisen, på din hjemmeside eller på Facebook • Hønsene skal stamme fra et godkendt opdræt eller være testet fri for salmonella efter prøveprogrammet i bilag 3 til konsumægsbekendtgørelsen • Hønseflokken skal være registreret i CHR (det Centrale Husdyrbrugs Register) - se nedenfor • Du skal være registreret som primærproducent på landbrugsindberetning.dk – se nedenfor • Du skal være registreret til stalddørssalg hos Fødevarestyrelsen - se nedenfor • Du skal være registreret hos Landbrug & Fødevarer. De administrerer indkaldelse af salmonellaprøver • Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella (”store salmonellaprogram” - se nedenfor) • Forbrugerne skal selv hente æggene fra et lokale eller en bod på gården (stalddørssalg) • Du skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at levering ved stalddørssalg ikke overstiger 312.000 æg pr. år. • Hvis du også leverer æg til egen butik, restaurant o.l. på bedriften, til egen bod på lokalt marked og til eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal omsætning, skal du have dokumentation for, at den samlede levering ikke overstiger 312.000 æg pr. år Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella ("store salmonellaprogram") Kontakt Landbrug og Fødevarer for at komme med i kontrolprogrammet: Dansk Fjerkræ Axelborg, Axeltorv 3 1609 - København V 33 39 40 00 Hver 2. uge skal du sende sokkeprøver af gødning til et laboratorium. Fødevarestyrelsen kommer én gang om året og tager prøver samt kontrollerer din egenkontrol. Kontakt Fødevarestyrelsen her for at få taget prøver for salmonella. Besøget koster et gebyr Hønseflokken skal være registreret i CHR https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& [Registrering i CHR foregår på landbrugsindbertning.dk. Læs hvordan du gør på denne side] Du skal være registreret på landbrugsindberetning.dk Du skal registrere dig som primærproducent på landbrugsindberetning.dk under punktet Foder og Fødevarer. Man logger ind på siden ved brug af NemID, enten en personlig NemID eller en medarbejder NemID Se mere i denne https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx [guide om stalddørssalg af æg] Du skal være registreret til stalddørssalg https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx [Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til stalddørssalg ved brug af den digitale formular] Du skal følge disse regler Når du vil levere æg til forbrugere via din egen butik (gårdbutik), restaurant e.l. på din bedrift: • Du må reklamere for dine æg, fx med et skilt ved vejen, i lokalavisen, på din hjemmeside eller på Facebook • Hønsene skal stamme fra et godkendt opdræt eller være testet fri for salmonella efter prøveprogrammet i bilag 3 til konsumægsbekendtgørelsen • Hønseflokken skal være registreret i CHR (det Centrale Husdyrbrugs Register) - se nedenfor • Du skal være registreret som primærproducent på landbrugsindberetning.dk – se nedenfor • Du skal være registreret til levering til egen detailvirksomhed hos Fødevarestyrelsen - se nedenfor • Du skal være registreret hos Landbrug & Fødevarer. De administrerer indkaldelse af salmonellaprøver • Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella (”store salmonellaprogram” - se nedenfor) • Du skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at levering til egen butik, resaturant o.l. på bedriften ikke overstiger 312.000 æg pr. år • Hvis du også leverer æg til forbrugere ved stalddørssalg, til egen bod på lokalt marked og til eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal omsætning, skal du have dokumentation for, at den samlede levering ikke overstiger 312.000 æg pr. år Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella ("store salmonellaprogram") Kontakt Landbrug og Fødevarer for at komme med i kontrolprogrammet: Dansk Fjerkræ Axelborg, Axeltorv 3 1609 - København V 33 39 40 00 Hver 2. uge skal du sende sokkeprøver af gødning til et laboratorium. Fødevarestyrelsen kommer én gang om året og tager prøver samt kontrollerer din egenkontrol. Kontakt Fødevarestyrelsen her for at få taget prøver for salmonella. Besøget koster et gebyr Hønseflokken skal være registreret i CHR https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& [Registrering i CHR foregår på landbrugsindbertning.dk. Læs hvordan du gør på denne side] Du skal være registreret på landbrugsindberetning.dk Du skal registrere dig som primærproducent på landbrugsindberetning.dk under punktet Foder og Fødevarer. Man logger ind på siden ved brug af NemID, enten en personlig NemID eller en medarbejder NemID Se mere i denne https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx [guide om stalddørssalg af æg] Du skal være registreret til levering til egen detailvirksomhed https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx [Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til levering til egen detailvirksomhed ved brug af den digitale formular] Du skal følge disse regler Når du vil levere æg til forbrugere via din egen bod på lokalt marked: • Du må reklamere for dine æg, fx med et skilt, i lokalavisen, på din hjemmeside eller på Facebook • Hønsene skal stamme fra et godkendt opdræt eller være testet fri for salmonella efter prøveprogrammet i bilag 3 til konsumægsbekendtgørelsen • Hønseflokken skal være registreret i CHR (det Centrale Husdyrbrugs Register). • Du skal være registreret som primærproducent på landbrugsindberetning.dk – se mere i denne guide (link) • Du skal være registreret til levering til egen detailvirksomhed hos Fødevarestyrelsen. Brug denne blanket til at blive registreret (link). • Du skal være registreret hos Landbrug & Fødevarer. De administrerer indkaldelse af salmonellaprøver • Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella (”store salmonellaprogram” - se nedenfor) • Du skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at levering til egen bod på lokalt marked ikke overstiger 312.000 æg pr. år • Hvis du også leverer æg til forbrugere ved stalddørssalg, til egen butik, restaurant o.l. på bedriften og til eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal omsætning, skal du have dokumentation for, at den samlede levering ikke overstiger 312.000 æg pr. år Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella ("store salmonellaprogram") Kontakt Landbrug og Fødevarer for at komme med i kontrolprogrammet: Dansk Fjerkræ Axelborg, Axeltorv 3 1609 - København V 33 39 40 00 Hver 2. uge skal du sende sokkeprøver af gødning til et laboratorium. Fødevarestyrelsen kommer én gang om året og tager prøver samt kontrollerer din egenkontrol. Kontakt Fødevarestyrelsen her for at få taget prøver for salmonella. Besøget koster et gebyr Hønseflokken skal være registreret i CHR https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& [Registrering i CHR foregår på landbrugsindbertning.dk. Læs hvordan du gør på denne side] Du skal være registreret på landbrugsindberetning.dk Du skal registrere dig som primærproducent på landbrugsindberetning.dk under punktet Foder og Fødevarer. Man logger ind på siden ved brug af NemID, enten en personlig NemID eller en medarbejder NemID Se mere i denne https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx [guide om stalddørssalg af æg] Du skal være registreret til levering til egen detailvirksomhed https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx [Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til levering til egen detailvirksomhed ved brug af den digitale formular] Du skal sørge for, at kunderne ved, hvor æggene kommer fra Du skal stemple de enkelte æg med din producentkode Du skal følge disse regler Når du vil levere æg til lokale butikker, restauranter osv.: • Du skal etablere dit eget ægpakkeri, som skal være autoriseret til begrænset, lokal omsætning. Levering til lokale butikker, restauranter osv. skal ske fra ægpakkeriet. • Du må reklamere for dine æg, fx med et skilt ved vejen, i lokalavisen, på din hjemmeside eller på Facebook • Hønsene skal stamme fra et godkendt opdræt eller være testet fri for salmonella efter prøveprogrammet i bilag 3 til konsumægsbekendtgørelsen • Hønseflokken skal være registreret i CHR (det Centrale Husdyrbrugs Register). • Du skal være registreret som primærproducent på landbrugsindberetning.dk – se mere i denne guide (link) • Du skal være registreret til levering til dit eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal omsætning, hos Fødevarestyrelsen. Brug denne blanket til at blive registreret (link). • Du skal være registreret hos Landbrug & Fødevarer. De administrerer indkaldelse af salmonellaprøver • Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella (”store salmonellaprogram” - se nedenfor) • Du skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at levering til dit eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal omsætning, ikke overstiger 312.000 æg pr. år • Hvis du også leverer æg til forbrugere ved stalddørssalg, til egen butik, restaurant o.l. på bedriften, til egen bod på lokalt marked, skal du have dokumenation for, at den samlede levering ikke overstiger 312.000 æg pr. år Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella ("store salmonellaprogram") Kontakt Landbrug og Fødevarer for at komme med i kontrolprogrammet: Dansk Fjerkræ Axelborg, Axeltorv 3 1609 - København V 33 39 40 00 Hver 2. uge skal du sende sokkeprøver af gødning til et laboratorium. Fødevarestyrelsen kommer én gang om året og tager prøver samt kontrollerer din egenkontrol. Kontakt Fødevarestyrelsen her for at få taget prøver for salmonella. Besøget koster et gebyr Hønseflokken skal være registreret i CHR https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& [Registrering i CHR foregår på landbrugsindbertning.dk. Læs hvordan du gør på denne side] Du skal være registreret på landbrugsindberetning.dk Du skal registrere dig som primærproducent på landbrugsindberetning.dk under punktet Foder og Fødevarer. Man logger ind på siden ved brug af NemID, enten en personlig NemID eller en medarbejder NemID Se mere i denne https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx [guide om stalddørssalg af æg] Du skal være registreret til levering til eget ægpakkeri autoriseret til begrænset, lokal omsætning https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx [Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til levering til eget ægpakkeri autoriseret til begrænset, lokal omsætning ved brug af den digitale formular] Du skal følge disse regler Når du vil have, at dine æg kan leveres til virksomheder uden afstandsgrænser: • Du skal levere dine æg til et ægpakkeri, som er autoriseret til markedsføring uden begrænsninger. Levering til andre virksomheder skal ske fra ægpakkeriet. • Du må reklamere for dine æg • Hønsene skal stamme fra et godkendt opdræt eller være testet fri for salmonella efter prøveprogrammet i bilag 3 til konsumægsbekendtgørelsen • Hønseflokken skal være registreret i CHR (det Centrale Husdyrbrugs Register) • Du skal være registreret som primærproducent på landbrugsindberetning.dk - se mere i denne guide (link). Din registrering som primærproducent betyder, at du gerne må levere til et ægpakkeri, som er autoriseret til markedsføring uden begrænsninger - der skal altså ikke en yderligere registrering til, før du må begynde denne levering • Du skal være registreret hos Landbrug & Fødevarer. De administrerer indkaldelse af salmonellaprøver • Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella ("store salmonellaprogram" - se nedenfor) Din hønseflok skal løbende undersøges for salmonella ("store salmonellaprogram") Kontakt Landbrug og Fødevarer for at komme med i kontrolprogrammet: Dansk Fjerkræ Axelborg, Axeltorv 3 1609 - København V 33 39 40 00 Hver 2. uge skal du sende sokkeprøver af gødning til et laboratorium. Fødevarestyrelsen kommer én gang om året og tager prøver samt kontrollerer din egenkontrol. Kontakt Fødevarestyrelsen her for at få taget prøver for salmonella. Besøget koster et gebyr Hønseflokken skal være registreret i CHR https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& [Registrering i CHR foregår på landbrugsindbertning.dk. Læs hvordan du gør på denne side] Du skal være registreret på landbrugsindberetning.dk Du skal registrere dig som primærproducent på landbrugsindberetning.dk under punktet Foder og Fødevarer. Man logger ind på siden ved brug af NemID, enten en personlig NemID eller en medarbejder NemID Se mere i denne https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx [guide om stalddørssalg af æg] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: Bekendtgørelse nr. 1136 af 29. august 2016 om handelsnormer for æg https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1422 [Bekendtgørelse nr. 1422 af 30/11/2018 om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil] https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1352 [Bekendtgørelse nr. 1352 af 10. december 2019 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. ] https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1407 [Bekendtgørelse nr. 1407 af 30. november 2018 om registrering af besætninger i CHR] Vejledninger Du kan læse mere i disse vejledninger: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/Sider/Forside.aspx [Autorisationsvejledningen] Vejledninger Du kan læse mere i disse vejledninger: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/Sider/Forside.aspx [Autorisationsvejledningen] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1422 [Bekendtgørelse nr. 1422 af 30/11/2018 om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil] https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1352 [Bekendtgørelse nr. 1352 af 10. december 2019 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. ] https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1407 [Bekendtgørelse nr. 1407 af 30. november 2018 om registrering af besætninger i CHR] Færre end 30 høns 30 til 1000 høns Flere end 1000 høns Til forbrugere uden annoncering (stalddørssalg) Til forbrugere med annoncering (stalddørssalg) Til forbrugere via egen butik, restaurant og lignende på bedriften Til forbrugere via egen bod på lokalt marked Til lokale butikker, restauranter osv. Til virksomheder uden afstandsgrænse (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Til forbrugere uden annoncering (stalddørssalg) Til forbrugere med annoncering (stalddørssalg) Til forbrugere via egen butik, restaurant og lignende på bedriften Til forbrugere via egen bod på lokalt marked Til lokale butikker, restauranter osv. Til virksomheder uden afstandsgrænse (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Til forbrugere uden annoncering (stalddørssalg) Til forbrugere med annoncering (stalddørssalg) Til forbrugere via egen butik, restaurant og lignende på bedriften Til forbrugere via egen bod på lokalt marked Til lokale butikker, restauranter osv. Til virksomheder uden afstandsgrænse (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/Sider/Forside.aspx https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/499 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/498 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1407 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-registrerer-du-din-bes%C3%A6tning-i-CHR.aspx?Indgang=Dyr&Indgangsemne=M%c3%a6rkning%2c+flytning+og+registrering& https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-h%C3%B8nse%C3%A6g-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1422 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1352 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1407 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/Sider/Forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/Sider/Forside.aspx https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1422 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1352 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1407
Loading...
Ændret 27. marts 2021