Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan starter du ny fødevarevirksomhed

Før du åbner en ny fødevarevirksomhed, skal du have en række forhold på plads. Det gælder også, hvis du overtager en fødevarevirksomhed fra en anden ejer (ejerskifte). Du har selv ansvaret for at overholde reglerne, så du er med til at sikre fødevaresikkerheden. Du kan søge mere information om reglerne for registrering og autorisation i autorisationsvejledningen og i hygiejnevejledningen eller kontakte din brancheforening.

Afklar om din virksomhed skal registreres Ikke alle med fødevareaktiviteter behøver at registrere sig hos Fødevarestyrelsen. Mange aktiviteter hører til enten privatsfæren eller ligger under den såkaldte "bagatelgrænse" – det vil sige i en zone mellem privat madlavning og professionel fødevareproduktion. I så fald skal du ikke registrere den. Find ud af om dine aktiviteter hører til privatsfæren eller ligger under bagatelgrænsen i vores guide https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Skal_min_fodevarevirksomhed_registreres_hos_Fodevarestyrelsen.aspx [Skal min virksomhed registreres hos Fødevarestyrelsen?]. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-madlavning-og-f%C3%B8devarevirksomhed-under-bagatelgr%C3%A6nsen.aspx [Privat madlavning og fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen]. Find ud af hvilke regler du skal følge for hygiejne, indretning og drift Før du registrerer din virksomhed, skal du sætte dig ind i, hvilke regler der gælder for hygiejne, indretning og drift. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Hygiejne_og_indretning/Sider/Forside.aspx [Læs mere om hygiejne og indretning]. Gennemfør en risikoanalyse og lav en plan for din egenkontrol Fødevarevirksomheder skal have et system til løbende at sikre, at deres fødevarer er i orden. Det vil sige, at fødevarerne overholder loven og er sikre for forbrugerne. Det system kaldes en egenkontrol og bygger på en analyse af de risici, der er forbundet med aktiviteterne i din virksomhed. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Egenkontrol_risikoanalyse_foedevarevirksomheder/Sider/default.aspx [Få hjælp her til at lave en risikoanalyse og en plan for din egenkontrol] Find ud af hvor du skal registrere dig Nogle virksomheder skal registreres, mens andre skal autoriseres. Nogle skal gøre det hos Fødevarestyrelsen, mens andre skal gøre det hos en anden myndighed. Find ud af hvad der gælder for dig i vores guide http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-registrerer-du-din-Foedevarevirksomhed.aspx [Sådan registrerer du din virksomhed]. Åbn først virksomheden når den er registreret eller autoriseret Du må først åbne din virksomhed, når den er enten registreret eller autoriseret. Det vil fremgå af registrerings- eller autoriseringsprocessen, hvornår det sker. Få en alkoholbevilling hvis du vil servere alkohol Hvis du vil servere øl, vin eller spiritus, skal du også have en alkoholbevilling. Du skal ansøge hos din lokale bevillingsmyndighed via en blanket, som du du finder på Politiets hjemmeside. Læs mere om reglerne og find blanketten på Politiets side https://politi.dk/drift-af-virksomhed/alkoholbevilling [Alkoholbevilling]. Øvrig lovgivning under andre myndigheder Du skal være opmærksom på, at der også kan være relevante regler for din virksomhed under andre myndigheder, f.eks. kommuner, herunder byggelovgivning og lokalplaner, brandvedtægter, alkoholbevillinger, og under andre statslige myndigheder, f.eks. SKAT, Arbejdstilsynet m.fl. Du skal selv søge information hos andre myndigheder om lovgivning, som kan have relevans for virksomheden. Læs mere Se Fødevarestyrelsens startpakke for nye fødevarevirksomheder: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Startpakke-for-nye-foedevarevirksomheder/Sider/default.aspx [Startpakke for nye fødevarevirksomheder] Læs mere i vores digitale vejledninger: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Sider/Forside.aspx [Hygiejnevejledningen] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/Sider/Forside.aspx [Autorisationsvejledningen] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Skal_min_fodevarevirksomhed_registreres_hos_Fodevarestyrelsen.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Privat-madlavning-og-f%C3%B8devarevirksomhed-under-bagatelgr%C3%A6nsen.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Hygiejne_og_indretning/Sider/Forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Egenkontrol_risikoanalyse_foedevarevirksomheder/Sider/default.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-registrerer-du-din-Foedevarevirksomhed.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Startpakke-for-nye-foedevarevirksomheder/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Hygiejnevejledning/Sider/Forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Autorisationsvejledning/Sider/Forside.aspx
Loading...
Ændret 27. juli 2017