Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan sikrer du sporbarhed på spirer, frø og animalske fødevarer

​Når du handler med spirer og animalske fødevarer gælder en række strengere krav i forhold til sporbarhed end ved andre fødevarer.

Som virksomhed skal du oplyse, hvorfra fødevaren stammer (leverandør), hvortil den er sendt, hvem varen sendes videre til samt identifikation af varen og tidspunkt for levering.

Følgende oplysninger skal dokumenteres • en nøjagtig beskrivelse af varen (i relevant omfang) • fødevarens omfang eller mængde • navn og adresse på den fødevarevirksomhed, hvorfra varen er blevet afsendt • navn og adresse på afsenderen (ejeren), hvis denne ikke er den samme som den fødevarevirksomhed, hvorfra fødevaren er blevet afsendt • navn og adresse på den fødevarevirksomhed, hvortil varen er afsendt • navn og adresse på modtageren (ejeren), hvis denne ikke er den samme som den fødevarevirksomhed, hvortil fødevaren er afsendt • en reference, der identificerer partiet, batchen eller sendingen, afhængig af hvad der er relevant • afsendelsesdato Vejledninger http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/04kontor/Spirer_vejledning_til_nettet_2013-07-25.pdf [Vejledning – regler for spirevirksomhed (25.07.2013)] EU-Kommissionen har skrevet en vejledning til dele af Fødevareforordningen. Afsnittet om artikel 18 starter på side 15: http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Sadan_kontrol/guidance_rev_8_da.pdf [Vejledning af 26. januar 2010 om gennemførelse af Artikel 11, 12, 14, 17, 18, 19 og 20 i Forordning (EF) nr. 178/2002 om den generelle fødevarelovgivning] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0208&qid=1418979169149&from=EN [Kommissionens gennemførselsforordning om sporbarhedskrav for spirer og frø beregnet til produktion af spirer (EU) nr. 208/2013 af 11. marts 2013] Reglerne om sporbarhed står i Artikel 18 i Fødevareforordningen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0178&qid=1418978623444&from=EN [Forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed] (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/04kontor/Spirer_vejledning_til_nettet_2013-07-25.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Sadan_kontrol/guidance_rev_8_da.pdf http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0208&qid=1418979169149&from=EN http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002R0178&qid=1418978623444&from=EN
Loading...
Ændret 4. maj 2020