Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan sikrer du sporbarhed på spirer, frø og animalske fødevarer

​Når du handler med spirer og animalske fødevarer gælder en række strengere krav i forhold til sporbarhed end ved andre fødevarer.

Som virksomhed skal du oplyse, hvorfra fødevaren stammer (leverandør), hvortil den er sendt, hvem varen sendes videre til samt identifikation af varen og tidspunkt for levering.

 Følgende oplysninger skal dokumenteres


  • ​en nøjagtig beskrivelse af varen (i relevant omfang)

  • fødevarens omfang eller mængde

  • navn og adresse på den fødevarevirksomhed, hvorfra varen er blevet afsendt

  • navn og adresse på afsenderen (ejeren), hvis denne ikke er den samme som den fødevarevirksomhed, hvorfra fødevaren er blevet afsendt

  • navn og adresse på den fødevarevirksomhed, hvortil varen er afsendt

  • navn og adresse på modtageren (ejeren), hvis denne ikke er den samme som den fødevarevirksomhed, hvortil fødevaren er afsendt

  • en reference, der identificerer partiet, batchen eller sendingen, afhængig af hvad der er relevant

  • afsendelsesdato


Sådan laver du en beskrivelse af varen

Hvad angår den nøjagtige beskrivelse af varen, herunder omfang og mængde, kan det f.eks. være tilstandsform, opbevaringsforhold, type af indpakningsmateriale, størrelse af enkeltpakninger, antal pakninger i evt. yderemballage samt totalmængde både i stykantal og vægt.


Sådan beskriver du navn og adresse

I relation til navn og adresse vil det efter de nye regler være tilstrækkeligt at angive fødevarevirksomhedens navn og adresse, forudsat at den både er ejer og den virksomhed, hvorfra varen leveres/afsendes. Hvis fødevarevirksomheden derimod ejer varen, men varen produceres og/eller leveres fra en anden fødevarevirksomhed (produktionssted), så skal der være oplysninger om begge virksomheder.


Det forudsættes, at oplysninger ajourføres dagligt og opbevares, som minimum indtil det med rimelighed kan antages, at fødevaren er blevet forbrugt.


Sådan dokumenterer du oplysningerne

Hvad angår formatet af oplysningerne er der ikke særlige krav, så længe de nødvendige sporbarhedsoplysninger umiddelbart er tilgængelige i virksomheden.Ændret 2. august 2022