Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan sikrer du, at dine varer kan spores

En fødevarevirksomhed skal kunne redegøre for, hvem den får leveret fødevarer fra og hvem den sælger til. Det kaldes sporbarhed og er vigtigt, hvis der er noget galt med varen og den skal trækkes tilbage. Der skal foreligge dokumentation, f.eks. fakturaer for modtagelse og levering af varer. Dog skal der ikke være dokumentation for fødevarer leveret direkte til den endelige forbruger.

Fødevarestyrelsen kontrollerer, at virksomhederne har procedurer for at trække varer tilbage, og hvad der er foretaget i aktuelle sager.

Bemærk, at der for spireprodukter, frø og animalske fødevarer gælder strengere regler for sporbarhed end andre varer.

​​​​​Sådan gør du


 Du skal have styr​​ på, hvem du har købt varer af

Som producent eller forhandler af fødevarer skal du have styr på, hvem du køber dine varer af – og hvornår. Du skal kunne dokumentere det med f.eks. fakturaer, produktfortegnelser eller lignende.

Den tilsynsførende skal kunne se, hvilke typer og mængder af varer, du har fået fra den enkelte leverandør.

Du skal også altid kunne finde varerne på dit lager og have styr på, i hvilke af dine produkter de er brugt. På den måde kan du holde dem tilbage, hvis du får besked fra en leverandør om, at der er noget galt med dem.


 Du skal have styr p​å, hvem du sælger varer til

Du skal kunne dokumentere, hvilke virksomheder du sælger dine varer til. Du skal kunne dokumentere, hvornår du har handlet med den enkelte virksomhed, og præcis hvilke varer du har solgt.

Når du har styr på, hvem du sælger til, er det muligt at trække varerne tilbage, hvis det viser sig, at der er noget galt med dem. Din dokumentation kan enten være på papir eller i elektronisk form.

Hvis du kun sælger dine fødevarer direkte til forbrugere, er det ikke et krav, at du skal vide, hvem der har købt dine varer.​

 Varerne skal kunne tr​ækkes tilbage

Som virksomhed har du selv ansvaret for at trække varer tilbage fra dine kunder, hvis det er nødvendigt.

Du skal ikke vente, til du får besked fra Fødevarestyrelsen eller andre myndigheder, men selv tage initiativet, hvis der viser sig at være noget galt med dine varer.

Du skal dog altid fortælle Fødevarestyrelsen, hvis du trækker varer tilbage fra kunder, fordi der er noget galt.

Læs mere i "Tilbagetrækningsvejledningen"


 Procedure for til​bagetrækning bliver kontrolleret​

Den tilsynsførende kontrollerer, at du har procedurer for at trække varer tilbage. Procedurerne er en del af din egenkontrol og skal være på plads, inden problemerne opstår.

Du skal tænke over, hvor hurtigt varerne skal kunne trækkes tilbage, og hvor store mængder der kan blive tale om.

Jo større risikoen er ved dine fødevarer, jo mere detaljeret bør du udforme dine procedurer for tilbagetrækning af varer.


 Mindre varepartier – min​dre tilbagetrækning

Tænk f.eks. over, hvordan dine varer bliver mærket – kan du måske dele varerne op i mindre partier, så der ikke skal trækkes meget store mængder tilbage?

Jo mere detaljerede oplysninger du har om dine varer, desto nemmere er det for dig, den dag det gælder. Du kan f.eks. have stor fordel af oplysninger om varebetegnelse, mærkning, mængder, datoer, pakkemetoder osv.


 Vejledninge​r

EU-Kommissionen har skrevet en vejledning til dele af Fødevareforordningen. Afsnittet om artikel 18 starter på side 15:
V​ejledning af 26. januar 2010 om gennemførelse af Artikel 11, 12, 14, 17, 18, 19 og 20 i Forordning (EF) nr. 178/2002 om den generelle fødevarelovgivning​​


​​​


Ændret 14. juli 2022