Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan sender du en prøve til laboratorieanalyse

​Fødevarestyrelsens laboratorium analyserer prøver fra fødevarer, veterinære, fødevarekontaktmaterialer, foder, gødning, planter og jord samt kosttilskud.

Hvad skal du have analyseret? Priser og forsendelse https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Henvendelser_og_spoergsmaal_om_laboratorieydelser/ [Kontakt Fødevarestyrelsens laboratorium for information om analysepriser og forsendelser] Priser og forsendelse Klik på overskriften og læs mere. Priser og forsendelse Kontakt Fødevarestyrelsens laboratorium for information om analysepriser og forsendelser på tlf.. 72 27 54 99 Priser og forsendelse Prøvemængde Prøver af foder skal være på min. 500 g Emballering Prøven indsendes i lukket plastbeholder/pose. Kontakt laboratoriet for information om analysepriser. Analysepris https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Henvendelser_og_spoergsmaal_om_laboratorieydelser/ [Kontakt Fødevarestyrelsens laboratorium for et tilbud] Priser og forsendelse Kontakt Fødevarestyrelsens laboratorium for information om analysepriser og forsendelser på tlf.. 72 27 54 99 Prøvemængde Prøver af gødning skal være på min. 500 g Emballering Prøven indsendes i lukket plastbeholder/pose. Analysepris: https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Henvendelser_og_spoergsmaal_om_laboratorieydelser/ [Kontakt Fødevarestyrelsens laboratorium for et tilbud] Priser og forsendelse https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Henvendelser_og_spoergsmaal_om_laboratorieydelser/ [Kontakt Fødevarestyrelsens laboratorium for et tilbud] Prøver skal ledsages af en blanket Prøver, der indsendes til analyse, skal ledsages af en blanket, hvor der står hvilken analyse, der skal gennemføres. Send prøven til Fødevarestyrelsens laboratorium Kemiske analyser af fødevarer foretages både på laboratoriet i Aarhus og i Ringsted. Mikrobiologiske analyser udføres på laboratoriet i Ringsted. Send prøven med den udfyldte blanket til: Svartid Du får analysesvar inden for 2 arbejdsdage (mikrobiologi) henholdsvis 10 arbejdsdage (kemi). Hurtigere svartid kan aftales. Prøver skal ledsages af en blanket Prøver, der indsendes til analyse, skal ledsages af en blanket, hvor der står, hvilken analyse der skal gennemføres. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Analysebestilling-Veterinaere-proever.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Kategori_Analyser.aspx [Udfyld blanketten her] Send prøven til Fødevarestyrelsens laboratorium Analyser af veterinære prøver foretages af laboratoriet i Ringsted. Send prøven med den udfyldte blanket til: Fødevarestyrelsen Laboratoriet Ringsted Søndervang 4 4100 Ringsted Att. KFF Svartid Du får analysesvar inden for 10 arbejdsdage. Hurtigere svartid kan aftales. Prøver skal ledsages af en blanket Prøver, der indsendes til analyse, skal ledsages af en blanket, hvor der står, hvilken analyse der skal gennemføres. Prøver skal ledsages af en blanket Prøver, der indsendes til analyse, skal ledsages af en blanket, hvor der står, hvilken analyse der skal gennemføres. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Analysebestilling-Foder.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Kategori_Analyser.aspx [Udfyld blanketten her] Send prøven til Fødevarestyrelsens laboratorium Analyser af foder foretages i Ringsted. Send prøven med den udfyldte blanket til: Fødevarestyrelsen Laboratoriet Ringsted Søndervang 4 4100 Ringsted Att. Foder Prøver skal ledsages af en blanket Prøver, der indsendes til analyse, skal ledsages af en blanket, hvor der står, hvilken analyse der skal gennemføres. Prøver skal ledsages af en blanket Prøver, der indsendes til analyse, skal ledsages af en blanket, hvor der står, hvilken analyse der skal gennemføres. Der findes 4 forskellige blanketter for planter og jord: - http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Frøprøver-til-analyse-for-frøsundhed-mm.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/forside.aspx [Frø og kornprøver] - http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Anmeldelse-af-prøve-til-undersøgelse-ved-Fødevarestyrelsen-i-forbindelse-med-intervention.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/forside.aspx [Interventionsprøver] - http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Analysebestilling-Kartoffelproever.aspx [Kartoffelprøve til test for virus- og bakterie patogener] - http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Konsumprøve-til-analyse-for-skadedyr-og-evt-uønskede-arter.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/forside.aspx [Konsumprøver skadedyr og uønskede arter] For prøver af planter, kartofler og jord, der er udtaget gennem NaturErhvervs distrikter, anvendes særlige blanketter. Bestillingsblanketter til kartoffel prøver finder du under en oversigt over blanketter for spise- og læggekartofler på Landbrugs- og Fiskeristyrelsens hjemmeside: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Spise--og-læggekartofler.aspx? [Blanketter om spise og læggekartofler] Send prøven til Fødevarestyrelsens laboratorium Analyser af planter og jord foretages på laboratoriet i Ringsted. Send prøven med den udfyldte blanket til: Fødevarestyrelsen Laboratoriet Ringsted Søndervang 4 4100 Ringsted Att. Plantediagnostik Fødevarer Veterinære prøver Fødevarekontaktmaterialer Foder Gødning Planter og jord (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Henvendelser_og_spoergsmaal_om_laboratorieydelser/ https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Henvendelser_og_spoergsmaal_om_laboratorieydelser/ https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Henvendelser_og_spoergsmaal_om_laboratorieydelser/ https://virk.dk/myndigheder/stat/FVST/selvbetjening/Henvendelser_og_spoergsmaal_om_laboratorieydelser/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Analysebestilling-Veterinaere-proever.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Kategori_Analyser.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Analysebestilling-Foder.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Kategori_Analyser.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Frøprøver-til-analyse-for-frøsundhed-mm.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Anmeldelse-af-prøve-til-undersøgelse-ved-Fødevarestyrelsen-i-forbindelse-med-intervention.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Analysebestilling-Kartoffelproever.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Konsumprøve-til-analyse-for-skadedyr-og-evt-uønskede-arter.aspx?Listevisning=http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Spise--og-læggekartofler.aspx?
Loading...
Ændret 13. november 2020