Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan sælger du dine slagtede høns, kyllinger, ænder, gæs eller kalkuner

Kravene afhænger bl.a. af, hvilke og hvor mange slagtede dyr, du vil sælge, og hvor du vil sælge. I denne guide kan du navigere dig gennem reglerne. 

Vil du levere dit fjerkræ til et slagteri, eller selv slagte og sælge? Hvor mange slagtede fjerkræ vil du sælge? Hvor vil du sælge eller levere? Hvor vil du sælge? Du må i alt sælge 500 stk. slagtet 'uåbnet' fjerkræ Du må sælge "uåbnet" fjerkræ fra stalddøren, direkte til den endelige forbruger. Du må højst sælge eller levere 500 stk. fjerkræ pr. år i alt - uanset hvilken måde du sælger eller leverer dine fjerkræ på. Hvis du vil sælge "åbnet" og evt. opskåret fjerkræ, skal du etablere en registreret detailvirksomhed med et lokale, der er indrettet og egnet til at udtage og evt. opskære fjerkræet, fx som en slagterbutik. Du må i alt sælge 500 stk. slagtet 'uåbnet' fjerkræ Du må sælge/levere 500 stk. slagtede og "uåbnede" fjerkræ af egen produktion til din egen gårdbutik eller restaurant pr. år. Du må som primærproducent højst sælge/levere 500 stk. fjerkræ pr. år i alt - uanset hvilken måde du sælger eller leverer dine fjerkræ på. Du må levere til slagteri Du må levere et ubegrænset antal fjerkræ til alle autoriserede slagterier i Danmark og i EU. Du kan vælge at få slagtet dyrene på slagteriet og fx få dem retur til salg i din egen butik, gårdbutik ol. Du må ikke sælge disse slagtede fjerkræ ved stalddøren. Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen For at kunne sælge uåbnede slagtede høns, kyllinger, ænder, gæs og kalkuner ved stalddør skal du være registreret til stalddørssalg i Fødevarestyrelsen. Du skal ligeledes være registreret som primærproducent. Flokken skal være testet for Salmonella Høns og kalkuner skal være testet for salmonella. Det skal ænder og gæs ikke. Flokken skal være testet for salmonella, og resultatet skal foreligge før slagtning. Dyresundhed Hvis du har flere end 100 fjerkræ gående, skal du vaccinere mod Newcastle Disease og teste for Aviær Influenza. Du må i alt sælge 500 stk. 'uåbnede' eller 'åbnede' fjerkræ Du må sælge op til 500 'uåbnede' eller 'åbnede' fjerkræ af egen produktion. Hvis du vil sælge 'åbnet' og evt. opskået fjerkræ, skal du have et lokale, der er indrettet og egnet til at udtage og evt. opskære fjerkræet, fx som en slagterbutik. Du må sælge et ubegrænset antal fjerkræ fra andre producenter Der er ikke en øvre grænse for, hvor meget fjerkræ din detailvirksomhed må modtage fra andre lokale primærproducenter. Du skal dog kunne dokumentere hvor du har modtaget fjerkræ fra. Du må gerne sælge til andre butikker Din detailbutik, fx gårdbutik, må gerne levere til andre detailbutikker i henhold til 1/3-reglen, dvs. hvad der svarer til 1/3 af din virksomheds totale omsætning af animalske fødevarer, fx kyllinger. Denne aktivitet skal særskilt registreres. Butikken, som du leverer til, skal ligge inden for en radius af 50 km. Hvis du modtager færdigpakket fjerkræ fra et slagteri, må du også afsætte til andre fødevarevirksomheder efter oplagringsreglen, dvs. du skal opbevare fjerkræet ved højst 4°C, og der er ikke nogen afstandsgrænse. Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen For at sælge/levere uåbnede slagtede høns, kyllinger, ænder, gæs og kalkuner til din egen butik eller restaurant, skal du være registreret som primærproducent og til at levere slagtet fjerkræ til lokale detailbutikker, fx din egen gårdbutik. For at kunne sælge uåbnede eller åbnede slagtede høns, kyllinger, ænder, gæs og kalkuner fra din egen butik, skal din detialvirksomhed og dets aktiviteter være registreret hos Fødevarestyrelsen. Virksomheden skal også være registreret til at modtage slagtet fjerkræ direkte fra primærproducenten. Flokken skal være testet for salmonella Høns og kalkuner skal være testet for salmonella. Det skal ænder og gæs ikke. Flokken skal være testet for salmonella, og resultatet skal foreligge før slagtning. Dyresundhed Hvis du har flere end 100 fjerkræ gående, skal du vaccinere mod Newcastle Disease og teste for Aviær Influenza. Du må sælge op til 500 stk 'uåbnet' fjerkræ pr. år indefor 50 km Du må ikke sælge kyllingerne til restaurant, supermarked eller butik, der ligger længere væk end 50 km fra gården i fugleflugtslinje. Du skal være registreret hos Fødevarestyrelsen For at sælge uåbnede slagtede høns, kyllinger, ænder, gæs og kalkuner til lokale butikker og lokale restauranter skal du være registreret som primærproducent og til at levere "uåbnet" fjerkræ til lokale detailbutikker, fx den lokale restaurant. Flokken skal være testet for salmonella Høns og kalkuner skal være testet for salmonella. Det skal ænder og gæs ikke. Flokken skal være testet for salmonella, og resultatet skal foreligge før slagtning. Dyresundhed Hvis du har flere end 100 fjerkræ gående, skal du vaccinere mod Newcastle Disease og teste for Aviær Influenza. Du må IKKE sælge eller levere flere end 500 stk. fjerkræ pr. år ved stalddøren Men du må sælge ubegrænset antal fjerkræ til alle autoriserede slagterier i Danmark. Det kræver dog at du er registreret som primærproducent Du må IKKE sælge/levere mere end 500 stk. fjerkræ pr. år af egen produktion til egen butik eller lignende Men du må sælge ubegrænset antal fjerkræ til alle autoriserde slagterier i Danmark og EU. Det kræver dog at du er registreret som primærproducent. Du kan få slagtet dyrene på slagteri og få dem retur til egen butik Du kan vælge at få slagtet dyrene på slagteriet og få dem retur til salg i din egen butik, fx gårdbutik. Du må ikke sælge disse slagtede fjerkræ ved stalddøren. Du må IKKE sælge/levere mere end i alt 500 stk. fjerkræ pr. år til lokale restauranter eller butikker Men du må sælge ubegrænset antal fjerkræ til alle autoriserede slagterier i Danmark og EU. Det kræver dog at du er registreret som primærproducent. Flokken skal være testet for salmonella Høns og kalkuner skal være testet for salmonella. Det skal ænder og gæs ikke. Flokken skal være testet for salmonella, og resultatet skal foreligge før slagtning. Dyresundhed Hvis du har flere end 100 fjerkræ gående, skal du vaccinere mod Newcastle Disease og teste for Aviær Influenza. Læs mere Du kan læse mere og finde henvisning til reglerne på denne side: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Salg-af-slagtede-h%C3%B8ns,-kyllinger,-%C3%A6nder,-g%C3%A6s-eller-kalkuner-fra-staldd%C3%B8r,-g%C3%A5rdbutik-m.m.aspx [Salg af slagtede høns, kyllinger, ænder, gæs eller kalkuner fra stalddør, gårdbutik m.m.] Se hvordan du bliver registreret hos Fødevarestyrelsen i denne guide: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-registrerer-du-din-Foedevarevirksomhed.aspx [Sådan bliver du registreret hos Fødevarestyrelsen] Du må i alt sælge 500 stk. slagtet "uåbnet" fjerkræ Du må sælge dit slagtede uåbende fjerkræ til andre lokale butikker, fx gårdbutikker og restauranter. Du må dog højst sælge eller levere 500 stk. fjerkræ/år i alt - uanset hvilken måde du sælger eller leverer dine fjerkræ på. Selv slagte og sælge Levere til slagteri Til og med 500 pr. år Flere end 500 pr. år Ved stalddøren direkte til forbrugeren Til egen butik (fx gårdbutik), restaurant eller lignende Til lokale restauranter, butikker, herunder andre gårdbutikker (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) GårdbaseretVirksomhed_Fjerkræ (næste) (næste) (næste) Ved stalddøren direkte til forbrugeren Til egen butik (fx gårdbutik), restaurant, direkte til forbrugeren (næste) Til lokale restauranter eller butikker, herunder andre gårdbutikker (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-registrerer-du-din-Foedevarevirksomhed.aspx
Loading...