Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan rejser du med din fritte

Denne guide er en hjælp til fritteejere, der har behov for at rejse og vil have deres fritte med (ikke-kommerciel flytning). Med rejse menes fx at skulle på ferie eller at flytte udenlands. Læs guiden grundigt og find ud af, hvilke regler der skal være overholdt.​

​​​

Rejser fritten, fordi ejer har behov for at rejse? Vælg "Ja", hvis du kan svare bekræftende på følgende: • Fritten rejser sammen med sin ejer, eller fritten rejser med en af ejer bemyndiget person op til 5 dage før eller efter ejers egen rejse. • Fritten skal ikke sælges efter rejsen. • Ejendomsretten over fritten skal ikke overdrages til en anden person efter rejsen. Hvis du ikke kan svare bekræftende på alle ovenstående punkter, skal du vælge "Nej". Hvor skal du rejse hen? Hvilket land rejser du fra? Hvilket land rejser du til? Hvor gammel er din fritte på afrejsetidspunktet? Hvor gammel er din fritte på afrejsetidspunktet? Du skal følge de regler, der gælder for kommerciel import eller eksport af fritter Se hvad du skal gøre, når du vil tage en fritte ind i Danmark, på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Import af fritter]. Se hvad du skal gøre, når du vil tage en fritte ud af Danmark, på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-levende-dyr-og-avlsmateriale.aspx [Eksport af fritter]. Fritten skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at fritten rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og at fritten under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må fritten ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over fritten ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af en fritte kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af fritten ikke sker samtidig med ejerens rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af fritten foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af fritten på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med fritten. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en fritte foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejerens rejse, skal fritten leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis fritten flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Din fritte skal være lovligt ID-mærket Fritten skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din fritte skal have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for flytningen af fritten til Danmark skal den have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge skal udstede EU-selskabsdyrspasset til din fritte og attestere, at din fritte lever op til kravene for flytningen. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må udstede passet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Din fritte skal være rabiesvaccineret, mindst 21 dage før du rejser ind i Danmark Din fritte skal være vaccineret af en bemyndiget dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere kæledyr i henhold til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Fritten skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippens eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Du må højst have fem dyr af arterne hund, kat og fritte med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hund, kat og fritte, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Se mere om kommerciel indførsel af fritter] Du skal følge de samme regler, som gælder for flytning af fritter under 12 uger Hvis din fritteunge er mellem 12 og 16 uger gammel, og den er blevet rabiesvaccineret, men vaccinen endnu ikke opfylder gyldighedskravene, gælder de samme betingelser som for indførsel af fritteunger, der er under 12 uger og ikke rabiesvaccineret. Du skal derfor skal gå ét trin tilbage i guiden og vælge "Under 12 uger og ikke rabiesvaccineret". Læs mere om, hvornår en rabiesvaccination er gyldig, på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Fritten skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at fritten rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og at fritten under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må fritten ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over fritten ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af en fritte kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af fritten ikke sker samtidig med ejerens rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af fritten foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af fritten på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med fritten. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en fritte foregår uden at ejeren selv rejser eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejerens rejse, skal fritten leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis fritten flyttes med henblik på at blive solgt, eller at ejendomsretten til den overdrages. Din fritte skal være lovligt ID-mærket Fritte skal være ID-mærket med en mikrochip. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din fritte skal have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for flytningen af fritte til Danmark skal den have et gyldigt EU-Selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge skal udstede EU-selskabsdyrspasset til din fritte og attestere, at din fritte lever op til kravene for flytningen. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må udstede passet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Hent og udfyld hvalpe/killinge-erklæringen Denne erklæring skal anvendes i forbindelse med flytninger af unge fritter, som: • enten er under 12 uger gamle og endnu ikke vaccineret imod rabies, eller • er mellem 12 og 16 uger gamle og har fået foretaget en rabiesvaccination, men hvor vaccinationen endnu ikke er gyldig. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Se her, hvornår en rabiesvaccination er gyldig] Hvis fritteungen ikke har en gyldig rabiesvaccination, skal ejeren eller den bemyndigede person udfylde og underskrive en hvalpe/killinge-erklæring, som foruden passet skal ledsage fritteungen under flytningen til Danmark. Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art7_art11_la230-5439.pdf [Hvalpe/killinge-erklæringen] Vær opmærksom på, at denne erklæring ikke kan anvendes til unge, herreløse fritter, hvor man ikke kender hele deres opvækst. Du må højst have fem dyr af arterne hund, kat og fritte med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hund, kat og fritte, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af fritter]. Tænk dig om, når du køber en fritteunge i udlandet Det er ikke alle steder, det er fornuftigt at købe eller få en fritteunge fra. Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en fritte til Danmark fra udlandet. Særligt fritter – og især herreløse fritter – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom fritten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en fritte til Danmark fra udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr]. Fritten skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at fritten rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og at fritten under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må fritten ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over fritten ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af en fritte kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af fritten ikke sker samtidig med ejerens rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af fritten foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af fritten på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med fritten. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en fritte foregår uden at ejeren selv rejser eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejerens rejse, skal fritten leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis fritten flyttes med henblik på at blive solgt, eller at ejendomsretten til den overdrages. Din fritte skal være lovligt ID-mærket Fritten skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din fritte skal have et veterinærcertifikat Der findes forskellige udgaver af veterinærcertifikatet, men det skal være i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 [Forordning (EU) nr. 577/2013] Det er den kompetente veterinære myndighed i afrejselandet, der skal udstede certifikatet, som bestemmer, hvilken udgave der skal bruges. Nogle lande anvender EU-Kommissionens TRACES-system og udfylder certifikatet heri. Andre lande har deres egen version. Veterinærcertifikatet skal enten udfyldes og udstedes af en embedsdyrlæge (official veterinarian) fra den veterinære myndighed eller udfyldes og udstedes af en praktiserende dyrlæge og så efterfølgende påtegnes af den kompetente myndighed i det land, hvor dyret rejser fra. Din fritte skal være rabiesvaccineret, mindst 21 dage før du rejser ind i Danmark Din fritte skal være vaccineret af en bemyndiget dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere kæledyr i henhold til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Fritten skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippen eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Du må højst have fem dyr af arterne hund, kat og fritte med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hund, kat og fritte, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af fritter]. Hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande Vær opmærksom på, at hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande, end det land du har valgt, kan der være visse yderligere krav, som skal være opfyldt. Du kan teste de krav, der gælder for de andre lande, ved at vælge dem øverst i guiden, på samme måde, som du valgte dit oprindelige afsendelsesland. Du særligt skal være opmærksom på, om der er krav om en rabiesantistofprøve, hvilket der normalt ikke er fra det land, du oprindeligt valgte som afsendelsesland. Du kan dog undgå, at din fritte skal have taget en rabiesantistofprøve hvis: - Der alene er tale om gennemrejse, og hunden holdes sikkert om bord på transportmidlet eller forbliver på en international lufthavns område.. - Fritten ikke har været i kontakt med dyr af arter, der er modtagelige for rabies. - Ejer eller bemyndiget person kan fremlægge en skriftlig transiterklæring. Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf [Transiterklæringen] Du skal rejse ind i Danmark eller et andet EU-land via et godkendt indgangssted for kæledyr Det er forbudt at indføre kæledyr fra tredjelande over andre grænseovergange end dem, som er godkendt og fremgår af listerne nedenfor. Se http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx [Liste over godkendte indgangssteder i Danmark] Se http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en [Liste over godkendte indgangssteder i hele EU] Du skal følge de samme regler, som gælder for flytning af fritter under 12 uger Hvis din fritteunge er mellem 12 og 16 uger gammel, og den er blevet rabiesvaccineret, men vaccinen endnu ikke opfylder gyldighedskravene, gælder de samme betingelser som for indførsel af fritteunger, der er under 12 uger og ikke rabiesvaccineret. Du skal derfor skal gå ét trin tilbage i guiden og vælge "Under 12 uger og ikke rabiesvaccineret". Læs mere om, hvornår en rabiesvaccination er gyldig, på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Fritten skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at fritten rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og at fritten under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må fritten ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over fritten ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af en fritte kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af fritten ikke sker samtidig med ejerens rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af fritten foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af fritten på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med fritten. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en fritte foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejerens rejse, skal fritten leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis fritten flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Din fritte skal være lovligt ID-mærket Fritte skal være ID-mærket med en mikrochip. Det er veterinærmyndigheden i det land, som du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din fritte skal have et veterinærcertifikat Der findes forskellige udgaver af veterinærcertifikatet, men det skal være i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 [Forordning (EU) nr. 577/2013] Det er den kompetente veterinære myndighed i afrejselandet, der skal udstede certifikatet, som bestemmer hvilken udgave der skal bruges. Nogle lande anvender EU-Kommissionens TRACES-system og udfylder certifikatet heri. Andre lande har deres egen version. Veterinærcertifikatet skal enten udfyldes og udstedes af en embedsdyrlæge (official veterinarian) fra den veterinære myndighed eller udfyldes og udstedes af en praktiserende dyrlæge og så efterfølgende påtegnes af den kompetente myndighed i det land, hvor dyret rejser fra. Hent og udfyld hvalpe/killinge-erklæringen Denne erklæring skal anvendes i forbindelse med flytninger af unge fritter, som: • enten er under 12 uger gamle og endnu ikke er vaccineret imod rabies, eller • er mellem 12 og 16 uger gamle og har fået foretaget en rabiesvaccination, men hvor vaccinationen endnu ikke er gyldig. Læs mere om, hvornår en rabiesvaccination er gyldig, på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Hvis fritteungen ikke har en gyldig rabiesvaccination, skal ejeren eller den bemyndigede person udfylde og underskrive en hvalpe/killinge-erklæring, som foruden passet skal ledsage fritteungen under flytningen til Danmark. Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art7_art11_la230-5439.pdf [Hvalpe/Killinge-erklæringen] Vær opmærksom på, at denne erklæring ikke kan anvendes til unge, herreløse fritter, hvor man ikke kender hele deres opvækst. Du må højst have fem dyr af arterne hund, kat og fritte med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hund, kat og fritte, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af fritter]. Hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande Vær opmærksom på, at hvis du på din vej til Danmark rejser igennem andre lande, end det land du har valgt, kan der være visse yderligere krav, som skal være opfyldt. Du kan teste de krav, der gælder for de andre lande, ved at vælge dem øverst i guiden, på samme måde, som du valgte dit oprindelige afsendelsesland. Du særligt skal være opmærksom på, om der er krav om en rabiesantistofprøve, hvilket der normalt ikke er fra det land, du oprindeligt valgte som afsendelsesland. Du kan dog undgå, at din fritte skal have taget en rabiesantistofprøve hvis: - Der alene er tale om gennemrejse, og hunden holdes sikkert om bord på transportmidlet eller forbliver på en international lufthavns område.. - Fritten ikke har været i kontakt med dyr af arter, der er modtagelige for rabies. - Ejer eller bemyndiget person kan fremlægge en skriftlig transiterklæring. Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf [Transiterklæringen] Du skal rejse ind i Danmark eller et andet EU-land via et godkendt indgangssted for kæledyr Det er forbudt at indføre kæledyr fra tredjelande over andre grænseovergange end dem, som er godkendt og fremgår af listerne nedenfor. Se http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx [Liste over godkendte indgangssteder i Danmark] Se http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en [Liste over godkendte indgangssteder i hele EU] Tænk dig om, når du køber en fritteunge i udlandet Det er ikke alle steder, det er fornuftigt at købe eller få en fritteunge fra. Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en fritte til Danmark fra udlandet. Særligt fritter – og især herreløse fritter – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom fritten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en fritte til Danmark fra udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr]. Fritten skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at fritten rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og at fritten under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må fritten ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over fritten ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af en fritte kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af fritten ikke sker samtidig med ejerens rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af fritten foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af fritten på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med fritten. Den bemyndigede skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en fritte foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejerens rejse, skal fritten leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis fritten flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Din fritte skal være lovligt ID-mærket Fritten skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Det er veterinærmyndigheden i det land, du har valgt, der bestemmer, hvilke personer der må ID-mærke kæledyr. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din fritte skal have et veterinærcertifikat Der findes forskellige udgaver af veterinærcertifikatet, men det skal være i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 [Forordning (EU) nr. 577/2013] Det er den kompetente veterinære myndighed i afrejselandet, der skal udstede certifikatet, som bestemmer, hvilken udgave der skal bruges. Nogle lande anvender EU-Kommissionens TRACES-system og udfylder certifikatet heri. Andre lande har deres egen version. Veterinærcertifikatet skal enten udfyldes og udstedes af en embedsdyrlæge (official veterinarian) fra den veterinære myndighed eller udfyldes og udstedes af en praktiserende dyrlæge og så efterfølgende påtegnes af den kompetente myndighed i det land, hvor dyret rejser fra. Din fritte skal være rabiesvaccineret, mindst 4 måneder før du rejser ind i Danmark Din fritte skal være vaccineret af en bemyndiget dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Det er veterinærmyndigheden i det land, du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere kæledyr i henhold til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Fritten skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippen eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Der skal udtages en rabiesantistof-titreringstest Mindst 30 dage efter rabiesvaccinationen, og mindst 3 måneder før du rejser ind i Danmark, skal fritten have udtaget en blodprøve, som skal undersøges på et EU-godkendt rabieslaboratorium. Det er lige meget, i hvilket land rabieslaboratoriet ligger. Laboratoriet skal bare være EU-godkendt. Find et http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs/index_en.htm [EU-godkendt rabieslaboratorium i et tredjeland] Find et http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs/index_en.htm [EU-godkendt rabieslaboratorium i en medlemsstat] Du må højst have fem dyr af arterne hund, kat og fritte med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hund, kat og fritte, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af fritter]. Du skal rejse ind i Danmark eller et andet EU-land via et godkendt indgangssted for kæledyr Det er forbudt at indføre kæledyr fra tredjelande over andre grænseovergange end dem, som er godkendt og fremgår af listerne nedenfor. Se http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx [Liste over godkendte indgangssteder i Danmark] Se http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en [Liste over godkendte indgangssteder i hele EU] Fritten skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at fritten rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og at fritten under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må fritten ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over fritten ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af en fritte kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af fritten ikke sker samtidig med ejerens rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af fritten foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af fritten på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med fritten. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en fritte foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejerens rejse, skal fritten leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis fritten flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Din fritte skal være lovligt ID-mærket Fritten skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din fritte skal have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for flytningen af fritten fra Danmark skal den have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge skal udstede EU-selskabsdyrspasset til din fritte og attestere, at din fritte lever op til kravene for flytningen. I Danmark er det dyrlæger med dansk autorisation, som er blevet bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at udstede EU-selskabsdyrspas Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Din fritte skal være rabiesvaccineret, mindst 21 dage før du rejser ind i Danmark Din fritte skal være vaccineret af en bemyndiget dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Det er veterinærmyndigheden i det land, du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere kæledyr i henhold til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Fritten skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippens eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Hvis du rejser med en fritteunge, der endnu ikke er gyldigt rabiesvaccineret I mange EU-lande er ikke-kommerciel flytning af unge fritter, der ikke har en gyldig rabiesvaccination, forbudt. Det er derfor ikke sikkert, at det er lovligt at flytte fritteungen i transit igennem disse lande. Du bør derfor først undersøge, om landet, du har valgt, samt eventuelle transitlande tillader ikke-kommerciel flytning, og hvis ikke, om det er muligt at flytte fritteungen direkte fra Danmark med fly. Du må højst have fem dyr af arterne hund, kat og fritte med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hund, kat og fritte, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af fritter]. Fritten skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at fritten rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og at fritten under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må fritten ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over fritten ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af en fritte kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af fritten ikke sker samtidig med ejerens rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af fritten foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af fritten på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med fritten. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en fritte foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejerens rejse, skal fritten leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis fritten flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Din fritte skal være lovligt ID-mærket Fritten skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din fritte skal have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for flytningen af fritten fra Danmark skal den have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge skal udstede EU-selskabsdyrspasset til din fritte og attestere, at din fritte lever op til kravene for flytningen. I Danmark er det dyrlæger med dansk autorisation, som er blevet bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at udstede EU-selskabsdyrspas Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Din fritte skal være rabiesvaccineret, mindst 21 dage før du rejser ind i Danmark Din fritte skal være vaccineret af en bemyndiget dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Det er veterinærmyndigheden i det land, du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere kæledyr i henhold til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Fritten skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippens eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Sverige tillader ikke indførsel af fritter, som ikke har en gyldig rabiesvaccination Du kan derfor tidligst tage en fritte med til Sverige, når den er 15 uger gammel, men det forudsætter, at den er blevet vaccineret som 12 uger gammel. Du må højst have fem dyr af arterne hund, kat og fritte med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hund, kat og fritte, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af fritter]. Du skal melde din ankomst til Sveriges toldvæsen Se og følg instrukserne på http://www.tullverket.se/resamedhundellerkatt.4.7df61c5915510cfe9e7107ce.html [Sveriges toldvæsens hjemmeside]. Der er forbudt at tage en fritte med til Grønland, medmindre du har fået tilladelse Som udgangspunkt er indførsel af fritter til Grønland forbudt. Dog kan der gives tilladelse hertil, men det kræver, at flere instanser siger o.k. til indførslen. Fødevarestyrelsen er kompetent myndighed i Grønland, når det drejer sig om dyresundhedsmæssige forhold ved indførsel af levende dyr. Du skal derfor søge Fødevarestyrelsen om tilladelse til at tage en fritte med til Grønland. Fødevarestyrelsen vil derefter kontakte Grønlands Selvstyre, da krav i forhold til dyrevelfærd og zoonoser reguleres af Selvstyret. Der kan eventuelt være krav om, at der også skal foreligge en forudgående tilladelse fra Selvstyrets veterinære myndighed i forhold til de grønlandske regler om dyrevelfærd og zoonoser. Endelig kan der være særlige krav til hold af fritter i den kommune, som du rejser til, hvilket også kan indebære krav om en forudgående tilladelse fra hjemkommunen. Det er således ikke muligt entydigt at sige, om der vil blive givet tilladelse til at tage en fritte med til Grønland. Det anbefales derfor, at du sender din ansøgning til Fødevarestyrelse i rigtig god tid og mindst 3 måneder før ønsket afrejsetidspunkt. http://fvst.dk/kontakt [Ansøg elektronisk på Fødevarestyrelsens hjemmeside]. Men før du beslutter dig for, om du skal tage din fritte med til Grønland, skal du vide, at muligheden for dyrlægehjælp til din fritte i Grønland er meget begrænset. https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Rejse%20med%20kaeledyr/Skrivelse_fra_VFMG.pdf [Læs mere i Skrivelse fra Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland] Du skal opfylde de regler, der gælder i det land, du vil rejse til https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx [Læs om de generelle krav vedrørende eksport til tredjelande] Der er meget stor forskel på de krav, de enkelte lande stiller, når du rejser dertil med din fritte. Derfor skal du i rigtig god tid undersøge, hvilke krav du skal opfylde. Fx om din fritte skal have et certifikat med på rejsen, om du skal søge om tilladelse, om det koster penge, eller om din fritte skal i karantæne. Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade i det pågældende land for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside]. Hvis det er et krav, at din fritte har et certifikat/en attest Hvis der er krav om certifikat, kan du gøre på denne måde: Gå til Fødevarestyrelsens https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx [Certifikatdatabase] og søg på fritte og eksport. Hvis certifikatet skal attesteres af en dansk embedsdyrlæge (en dyrlæge ansat i Fødevarestyrelsen), skal du http://fvst.dk/kontakt [kontakte Fødevarestyrelsen] i god tid. Hvis der ikke er et certifikat i Certifikatdatabasen, eller certifikatet er forældet Hvis der ikke er et certifikat i Certifikatdatabasen, eller certifikatet er forældet, skal du bede landets veterinære myndigheder sende dig de krav, du skal opfylde for at få lov til at rejse ind i deres land. Det skal fremgå tydeligt af dokumenterne, at de stammer fra landets veterinære myndighed, fx logo eller link til myndighedens hjemmeside. Send myndighedskravene og en anmodning om et certifikat til Fødevarestyrelsen Det tager tid at udarbejde et certifikat. Derfor skal du sende informationerne i god tid inden rejsen. Send det http://fvst.dk/kontakt [elektronisk] eller pr. post på adressen: Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Fødevarestyrelsen vender tilbage til dig Når Fødevarestyrelsen har udarbejdet certifikatet, vil du blive kontaktet. Hvis Fødevarestyrelsen mangler oplysninger til at udarbejde certifikatet, vil du ligeledes blive kontaktet. Når baggrundsdokumentation og certifikat er klar til udfyldelse og underskrivelse Det er forskelligt fra land til land, hvem der skal udfylde og underskrive certifikatet. Derfor vil det fremgå af certifikatet, hvem der skal udfylde og underskrive det, du skal bruge. Det vil fremgå af certifikatdatabasen, hvilke papirer du, din dyrlæge og embedsdyrlægen skal udfylde. Højst sandsynligt skal din fritte vaccineres, behandles og testes for sygdomme hos en dyrlæge, før certifikatet kan blive skrevet under. Vær opmærksom på, at vaccinationer, behandlinger og tests kan tage tid. Start derfor i god tid. Hvis du vil sikkert hjem til Danmark igen De krav, du skal opfylde for at rejse hjem til Danmark fra et land uden for EU, er ofte langt skrappere end de krav, du skal opfylde for at rejse ud af Danmark. Din fritte skal leve op til kravene for indførsel til Danmark Transit er tilladt under forudsætning af, at din fritte lever op til indførselskravene. Du skal derfor gå ét trin tilbage i guiden og vælge "Til Danmark". Fritten skal ledsage ejeren Ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr betyder, at fritten rejser sammen med dens ejer, når ejeren selv rejser, og at fritten under flytningen er under ejerens direkte ansvar. Desuden må fritten ikke skulle sælges, ligesom ejendomsretten over fritten ikke må skulle overdrages til en anden person. Ikke-kommerciel flytning af en fritte kan foregå op til 5 dage før eller efter ejerens rejse. Hvis flytningen af fritten ikke sker samtidig med ejerens rejse, men dog inden for ovennævnte tidsrum, skal flytningen af fritten foregå under ansvar af en anden person, som af ejeren er bemyndiget til foretage flytningen af fritten på ejerens vegne. Bemyndigelsen skal være skriftlig. Til dette formål har Fødevarestyrelsen udarbejdet en fuldmagt, som du er velkommen til at bruge. Husk at medbringe fuldmagten på rejsen med fritten. Den bemyndigede person skal være en person og kan fx være: • din ægtefælle • en ven • en ansat hos en dyretransportvirksomhed Hent http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf [Fuldmagt til bemyndigelse] Hvis flytningen af en fritte foregår, uden at ejeren selv rejser, eller er forskudt mere end 5 dage før eller efter ejerens rejse, skal fritten leve op til reglerne for kommerciel indførsel. Det er også de kommercielle regler, der skal følges, hvis fritten flyttes med henblik på at blive solgt, eller hvis ejendomsretten til den skal overdrages. Selvom du blot er i transit igennem Sverige, skal din fritte leve op til de samme regler, som hvis den skulle opholde sig i Sverige Reglerne er beskrevet herunder. Din fritte skal være lovligt ID-mærket Fritten skal være ID-mærket med en mikrochip. Alternativt kan en letlæselig tatovering også accepteres, men i så fald skal den være påført inden den 3. juli 2011. Mikrochippen skal være i overensstemmelse med ISO-standard 11784 og benytte HDX- eller FDX-B-teknologi og kunne aflæses af en læseenhed, der er kompatibel med ISO-standard 11785. Din fritte skal have et gyldigt EU-selskabsdyrspas Forud for flytningen af fritten fra Danmark skal den have et gyldigt EU-selskabsdyrspas. En bemyndiget dyrlæge skal udstede EU-selskabsdyrspasset til din fritte og attestere, at din fritte lever op til kravene for flytningen. I Danmark er det dyrlæger med dansk autorisation, som er blevet bemyndiget af Fødevarestyrelsen til at udstede EU-selskabsdyrspas Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx [EU-selskabsdyrspas]. Din fritte skal være rabiesvaccineret, mindst 21 dage før du rejser ind i Danmark Din fritte skal være vaccineret af en bemyndiget dyrlæge i overensstemmelse med kravene i Bilag III til Forordning (EU) 576/2013. Det er veterinærmyndigheden i det land, du har valgt, der bestemmer, hvilke dyrlæger der må vaccinere kæledyr i henhold til Forordning (EU) 576/2013. Åbn http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 [Forordning (EU) 576/2013] Fritten skal være mindst 12 uger gammel på datoen for vaccinationen. Vaccinationsdatoen må ikke ligge før datoen for mikrochippens eller tatoveringens anbringelse eller aflæsning. Vaccinationens gyldighedsperiode regnes fra det tidspunkt, hvor der er opnået immunitet, hvilket skal være mindst 21 dage efter afslutningen af den af producenten foreskrevne vaccinationsprotokol for den primære vaccination, og løber indtil slutningen af perioden med beskyttende immunitet. En revaccination skal anses for en primær vaccination, hvis den ikke blev givet inden for gyldighedsperioden for den tidligere vaccination. Hvis en revaccination blev givet inden udløbet af gyldighedsperioden, vil flytningen dog kunne finde sted med det samme, forudsat at de øvrige krav er opfyldt. Der er ingen muligheder for at dispensere fra kravet om gyldig rabiesvaccination. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx [Rabiesvaccination]. Du må højst have fem dyr af arterne hund, kat og fritte med dig på rejsen Det maksimale antal dyr af arterne hund, kat og fritte, som må ledsage ejeren eller en bemyndiget person under en enkelt flytning, må ikke overstige 5 dyr tilsammen. Dog må antallet gerne overstige 5 dyr, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1) Flytningen af dyrene sker med henblik på deltagelse i konkurrencer, udstillinger eller sportsarrangementer eller træning til sådanne arrangementer. 2) Dyrene ledsages af skriftlig dokumentation for, at de enten er registreret til at deltage i et sådant arrangement, eller at de er registreret hos en forening, der afholder denne type arrangementer. 3) Alle dyrene er over seks måneder gamle. Hvis dyrene ikke opfylder ovenstående betingelser, skal de leve op til kravene om kommerciel indførsel. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx [Kommerciel indførsel af fritter]. Du skal melde din ankomst til Sveriges toldvæsen Du skal give toldvæsenet i Sverige besked om, at du rejser med din fritte over Sverige til Bornholm. Se og følg instrukserne på http://www.tullverket.se/resamedhundellerkatt.4.7df61c5915510cfe9e7107ce.html [Sveriges toldvæsens hjemmeside]. Hvis du skal rejse igennem andre lande på vej til din destination (transit) Danmark tillader ikke-kommerciel flytning af unge fritter, der ikke har en gyldig rabiesvaccination Men det er der mange andre EU-lande, som ikke gør. Blandt andet landene, der støder op til Danmark. Det er derfor ikke sikkert, at det er lovligt at flytte fritteungen i transit igennem disse lande. Du bør derfor først undersøge, om transitlandene tillader ikke-kommerciel flytning, og hvis ikke, om det er muligt at flytte fritteungen direkte til Danmark med fly. Danmark tillader ikke-kommerciel flytning af unge fritter, der ikke har en gyldig rabiesvaccination Men det er der mange andre EU lande, som ikke gør. Blandt andet landene, der støder op til Danmark. Det er derfor ikke sikkert, at det er lovligt at flytte fritteungen i transit igennem disse lande. Du bør derfor først undersøge, om transitlandene tillader ikke-kommerciel flytning, og hvis ikke, om det er muligt at flytte fritteungen direkte til Danmark med fly. Sverige tillader ikke indførsel af fritter, som ikke har en gyldig rabiesvaccination Du kan derfor tidligst tage en fritte med til Sverige, når den er 15 uger gammel, men det forudsætter, at den er blevet vaccineret som 12 uger gammel. Pas på, når du indfører en fritte til Danmark Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en fritte til Danmark fra udlandet. Særligt fritter – og især herreløse fritter – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom fritten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en fritte til Danmark fra udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet]. Pas på, når du indfører en fritte til Danmark Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en fritte til Danmark fra udlandet. Særligt fritter – og især herreløse fritter – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom fritten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en fritte til Danmark fra udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet]. Pas på, når du indfører en fritte til Danmark Der kan være smitterisici forbundet med at indføre en fritte til Danmark fra udlandet. Særligt fritter – og især herreløse fritter – fra Øst- og Sydeuropa og lande uden for Europa kan være smittet med alvorlige infektionssygdomme, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Så selvom fritten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan være smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du indfører en fritte til Danmark fra udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet]. Pas på, når du tager en fritte med til udlandet Der kan være smitterisici forbundet med at tage en fritte med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale fritter og især de herreløse fritter, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Din fritte kan derfor risikere at bliver smittet med sådanne sygdomme, også selvom den bare er med dig på ferie. Så selvom fritten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du tager en fritte med fra Danmark til udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet]. Pas på, når du tager en fritte med til udlandet Der kan være smitterisici forbundet med at tage en fritte med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale fritter og især de herreløse fritter, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Din fritte kan derfor risikere at bliver smittet med sådanne sygdomme, også selvom den bare er med dig på ferie. Så selvom fritten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du tager en fritte med fra Danmark til udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet]. Pas på, når du tager en fritte med til udlandet Der kan være smitterisici forbundet med at tage en fritte med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale fritter og især de herreløse fritter, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Din fritte kan derfor risikere at bliver smittet med sådanne sygdomme, også selvom den bare er med dig på ferie. Så selvom fritten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du tager en fritte med fra Danmark til udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet]. Pas på, når du tager en fritte med til udlandet Der kan være smitterisici forbundet med at tage en fritte med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale fritter og især de herreløse fritter, herunder sygdomme, som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Din fritte kan derfor risikere at bliver smittet med sådanne sygdomme, også selvom den bare er med dig på ferie. Så selvom fritten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du tager en fritte med fra Danmark til udlandet. Læs mere på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet]. Storbritannien forlod EU 1. januar 2021 Som en følge heraf, bliver Storbritannien nu et tredjeland. Dog forbliver Nordirland en del af EU samhandelsområdet. Derfor vil nedenstående beskrivelse af krav til at rejse til Storbritannien ikke gælde for rejser til Nordirland. Hvis du skal have din fritte med til Nordirland, skal du derfor gå nogle skridt tilbage i guiden og vælge 'Nordirland' som det land, du ønsker at rejse til. Du skal opfylde de krav, de britiske myndighed stiller I første omgang kan fritter fra Danmark stadig rejse til Storbritannien på EU selskabsdyrspasset, når de er chippet og gyldigt rabiesvaccineret. Det skal dog ske via nogle særlige grænseovergange. Det må desuden forventes, at kravene vil ændre sig løbende, og at det blandt kan blive et krav, at dyret være ledsaget af et sundhedscertifikat. Sørg derfor altid for at være helt opdateret på, hvad de britiske krav vil være, når du foretager rejsen med din fritte. Se mere de britiske myndigheders Pet Travel Scheme. https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk [Gå til Pet Travel Scheme] Det er ligeledes muligt at kontakte de britiske myndigheder og få hjælp om gældende og kommende krav: Pet Travel Scheme helpline E-mail: pettravel@apha.gov.uk Telefon: 0044 370 241 1710 Åbningstider: Mandag til fredag 8.30 til 17 GMT (lukket på helligdage). https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx [Læs desuden om de generelle krav vedrørende eksport til tredjelande via dette link] samt boksene herunder. Hvis det er et krav, at din fritte har et certifikat/en attest Hvis der er krav om certifikat, kan du gøre på denne måde: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/ [Gå til Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase og søg på fritte og eksport] Hvis certifikatet skal attesteres af en dansk embedsdyrlæge (dvs. en dyrlæge ansat i Fødevarestyrelsen), skal du kontakte Fødevarestyrelsen i god tid. https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx [Gå til Kontaktformularen] Hvis der ikke er et certifikat i Certifikatdatabasen eller certifikatet er forældet Skal du bede landets veterinære myndigheder sende dig de krav, du skal opfylde, for at få lov til at rejse ind i deres land. Det skal fremgå tydeligt af dokumenterne, at de stammer fra landets veterinære myndighed, fx logo eller link til myndighedens hjemmeside. Send myndighedskravene og en anmodning om et certifikat til Fødevarestyrelsen Det tager tid at udarbejde et certifikat. Derfor skal du sende informationerne i god tid inden rejsen. Send det via Fødevarestyrelsens https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx [kontaktformular] eller pr. post på adressen: Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 2600 Glostrup Fødevarestyrelsen vender tilbage til dig Når Fødevarestyrelsen har udarbejdet certifikatet, vil du blive kontaktet. Hvis Fødevarestyrelsen mangler oplysninger til at udarbejde certifikatet, vil du ligeledes blive kontaktet. Når baggrundsdokumentation og certifikat er klar til udfyldelse og underskrivelse Det er forskelligt fra land til land, hvem der skal udfylde og underskrive certifikatet. Derfor vil det fremgå af certifikatet, hvem der skal udfylde og underskrive det, du skal bruge. Det vil fremgå af certifikatdatabasen, hvilke papirer du, din dyrlæge og embedsdyrlægen skal udfylde. Højst sandsynligt skal din kat vaccineres, behandles og testes for sygdomme hos en dyrlæge, før certifikatet kan blive skrevet under. Vær opmærksom på, at vaccinationer, behandlinger og tests kan tage tid. Start derfor i god tid. Hvis du skal rejse igennem andre lande på vej til din destination (transit) Du skal undersøge, om der er særlige krav om transit-tilladelse for hvert land. Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade i det pågældende land for nærmere information. Du kan finde en oversigt over danske ambassader i udlandet på http://um.dk/ [Udenrigsministeriets hjemmeside]. Hvis du vil sikkert hjem til Danmark igen De krav, du skal opfylde for at rejse hjem til Danmark fra et land udenfor EU, er ofte langt skrappere end de krav, du skal opfylde for at rejse ud af Danmark. Pas på, når du tager en fritte med til udlandet Der kan være smitterisici forbundet med at tage en fritte med fra Danmark til udlandet. Særligt i Øst- og Sydeuropa og i lande uden for Europa forekommer der alvorlige infektionssygdomme blandt de lokale dyr og især de herreløse dyr, herunder sygdomme som kan overføres fra dyr til mennesker (zoonoser). Din kat kan derfor risikere at bliver smittet med sådanne sygdomme, også selvom den bare er med dig på ferie. Så selvom fritten lever op til alle kravene beskrevet i denne guide, er det ikke en garanti for, at den ikke kan blive smittet med andre sygdomme, som findes lokalt i det land, som du har valgt. Tænk dig derfor godt om, før du tager en fritte med fra Danmark til udlandet. Læs mere på siden: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx [Gadehunde og andre herreløse dyr fra udlandet] Nej Ja Til Danmark Fra Danmark Transit igennem Danmark Til eller fra Bornholm via Sverige Belgien Bulgarien Cypern Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Italien Kroatien Letland Litauen Luxembourg Malta Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Sverige Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Andorra Færøerne Gibraltar Grønland Island Liechtenstein Monaco Norge San Marino Schweiz Vatikanstaten Antigua og Barbuda Argentina Aruba Ascension Australien Barbados Bahrain Bermuda Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-ørerne) Bosnien-Hercegovina Canada Caymanøerne Chile Curaçao De Britiske Jomfruøer De Forenede Arabiske Emirater Fiji Falklandsøerne Fransk Polynesien Hongkong Hviderusland Jamaica Japan Makedonien Malaysia Mauritius Mexico Montserrat Ny Kaledonien New Zealand Rusland Saint Helena Saint Kitts og Nevis Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Singapore Sint-Maarten Taiwan Trinidad og Tobago USA Vanuatu Wallis og Futuna Afghanistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbajdsjan Bahamas Bangladesh Belize Benin Bhutan Bolivia Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Centralafrikanske Republik Colombia Comorerne Demokratiske Republik Congo Costa Rica Cuba Den Dominikanske Republik Djibouti Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Filippinerne Gabon Gambia Georgien Ghana Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Irak Iran Israel Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kirgisistan Kosovo Kuwait Laos Lesotho Libanon Libyen Madagaskar Malawi Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mikronesien Moldova Mongoliet Montenegro Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nicaragua Niger Nigeria Nordkorea Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Qatar Rwanda Sao Tomé og Principe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadsjikistan Tanzania Tchad Thailand Østtimor Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay Usbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorial Guinea Belgien Bulgarien Cypern Estland Finland Frankrig Grækenland Holland Irland Italien Kroatien Letland Litauen Luxembourg Malta Polen Portugal Rumænien Slovakiet Slovenien Spanien Tjekkiet Tyskland Ungarn Østrig Sverige Grønland Andorra Færøerne Gibraltar Island Liechtenstein Monaco Norge San Marino Schweiz Vatikanstaten Antigua og Barbuda Argentina Aruba Ascension Australien Barbados Bahrain Bermuda Bonaire, Sint Eustatius og Saba (BES-ørerne) Bosnien-Hercegovina Canada Caymanøerne Chile Curaçao De Britiske Jomfruøer De Forenede Arabiske Emirater Fiji Falklandsøerne Fransk Polynesien Hongkong Hviderusland Jamaica Japan Mauritius Mexico Montserrat Ny Kaledonien New Zealand Rusland Saint Helena Saint Kitts og Nevis Saint Lucia Saint Pierre og Miquelon Saint Vincent og Grenadinerne Singapore Sint Maarten Taiwan Trinidad og Tobago USA Vanuatu Wallis og Futuna Afghanistan Albanien Algeriet Angola Armenien Aserbajdsjan Bahamas Bangladesh Belize Benin Bhutan Bolivia Botswana Brasilien Brunei Burkina Faso Burundi Cambodja Cameroun Centralafrikanske Republik Colombia Comorerne Demokratiske Republik Congo Costa Rica Cuba Den Dominikanske Republik Djibouti Ecuador Egypten El Salvador Elfenbenskysten Eritrea Etiopien Filippinerne Gabon Gambia Georgien Ghana Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Indien Indonesien Irak Iran Israel Jordan Kap Verde Kasakhstan Kenya Kina Kirgisistan Kosovo Kuwait Laos Lesotho Libanon Libyen Madagaskar Makedonien Malawi Maldiverne Mali Marokko Mauretanien Mikronesien Moldova Mongoliet Montenegro Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nicaragua Niger Nigeria Nordkorea Oman Pakistan Panama Papua Ny Guinea Paraguay Peru Qatar Rwanda Sao Tomé og Principe Saudi-Arabien Senegal Serbien Seychellerne Sierra Leone Somalia Sri Lanka Sudan Surinam Swaziland Sydafrika Sydkorea Syrien Tadsjikistan Tanzania Tchad Thailand Østtimor Togo Tunesien Turkmenistan Tyrkiet Uganda Ukraine Uruguay Usbekistan Venezuela Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe Ækvatorial Guinea c) Mindst 15 uger og gyldigt rabiesvaccineret b) Mellem 12 og 16 uger og rabiesvaccineret, men vaccinen er endnu ikke gyldig a) Under 12 uger og ikke rabiesvaccineret c) Mindst 15 uger og gyldigt rabiesvaccineret b) Mellem 12 og 16 uger og rabiesvaccineret, men vaccinen er endnu ikke gyldig a) Under 12 uger og ikke rabiesvaccineret (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Azorerne Balearerne Ceuta De Kanariske Øer Guadeloupe Fransk Guyana Madeira Martinique Mayotte Melilla Réunion Saint Barthélemy Saint-Martin Amerikansk Samoa De Amerikanske Jomfruøer Guam Nordmarianerne Puerto Rico Anguilla Christmas Island Cookøerne Dominica Grenada Kiribati Liberia Macao Marshalløerne Nauru Niue Palau Palæstina Pitcairn Islands Republikken Congo Tristan da Cunha Salomonøerne Samoa Sydsudan Tokelau Tonga Turks- og Caicosøerne Tuvalu Azorerne Balearerne Ceuta De Kanariske Øer Guadeloupe Fransk Guyana Madeira Martinique Mayotte Melilla Réunion Saint-Martin Saint Barthélemy De Amerikanske Jomfruøer Amerikansk Samoa Christmas Island Cocosøerne Cookøerne Dominica Grenada Guam Kiribati Liberia Macao Malaysia Marshalløerne Nauru Niue Nordmarianerne Palau Palæstina Pitcairn Islands Puerto Rico Republikken Congo Salomonøerne Samoa Sydsudan Tokelau Tonga Tristan da Cunha Turks- og Caicosøerne Tuvalu Anguilla Storbritannien, bortset fra Nordirland Storbritannien, bortset fra Nordirland Nordirland Nordirland (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-levende-dyr-og-avlsmateriale.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art7_art11_la230-5439.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art7_art11_la230-5439.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/Declaration_art12_La230-5440.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1434630766717&uri=CELEX:02013R0577-20141229 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs/index_en.htm http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs/index_en.htm http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Indgangssteder-for-indf%C3%B8rsel-af-k%C3%A6ledyr.aspx http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.tullverket.se/resamedhundellerkatt.4.7df61c5915510cfe9e7107ce.html http://fvst.dk/kontakt https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Dyresundhed/Rejse%20med%20kaeledyr/Skrivelse_fra_VFMG.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx http://um.dk/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/pdi/Sider/Certifikatdatabasen.aspx http://fvst.dk/kontakt http://fvst.dk/kontakt http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/01kontor/Rejse%20med%20k%C3%A6ledyr/fuldmagt_art3-d_La230-5443.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/EU-Selskabsdyrspas.aspx http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0576&rid=1 http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Rabiesvaccination.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Import-og-indfoersel-af-hunde-katte-og-fritter.aspx http://www.tullverket.se/resamedhundellerkatt.4.7df61c5915510cfe9e7107ce.html http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx https://www.gov.uk/bring-pet-to-uk https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Eksport/Sider/default.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/ https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Sider/Forside.aspx http://um.dk/ http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Gadehunde-og-andre-herreloese-dyr-fra-udlandet.aspx
Loading...
Ændret 18. august 2017