Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan registrerer du din fødevarevirksomhed

Hvor og hvordan skal du registrere din fødevarevirksomhed? Og hvornår må du åbne din virksomhed? Få svar i guiden her.

​​​​

Har du sikret dig, at din virksomhed skal registreres? Du skal ikke registrere din virksomhed, hvis du laver mad privat, eller din virksomhed ligger under bagatelgrænsen. Afklar, om din virksomhed skal registreres Gå til Trin 1: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Skal_min_fodevarevirksomhed_registreres_hos_Fodevarestyrelsen.aspx [Afklar, om din virksomhed skal registreres] i "Startpakke for nye fødevarevirksomheder" og afklar, om din virksomhed skal registreres. Har du styr på reglerne for hygiejne, indretning og drift? Før du registrerer din virksomhed hos Fødevarestyrelsen, skal du sætte dig ind i, hvilke regler der gælder for hygiejne, indretning og drift i din virksomhed. Afklar reglerne for hygiejne, indretning og drift https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Startpakke-for-nye-foedevarevirksomheder/Sider/default.aspx [Få styr på regler for hygiejne, indretning og drift] i "Startpakke for nye fødevarevirksomheder" og afklar, hvilke regler der gælder for hygiejne og indretning i din virksomhed. Hvilken type er din virksomhed? • Detailvirksomhed: Sælger fødevarer til den endelige forbruger og udgør så at sige sidste led på fødevarens vej fra jord til bord. Eksempler: Supermarked, kiosk, slagterforretning, bagerbutik, restaurant, markedsbod og institutionskøkken. • Engrosvirksomhed: Forarbejder, lagrer, transporterer eller videresælger fødevarer til andre virksomheder og udgør så at sige et mellemled på fødevarens vej fra jord til bord. Eksempler: Produktionsvirksomheder som slagterier og brødfabrikker, lagervirksomheder, der oplagrer varer for andre, transportvirksomheder, der transporterer varer for andre, og handelsvirksomheder, som køber og sælger varer. • Primærproducent: Producerer fødevarer til videresalg eller forarbejdning og udgør så at sige første led på fødevarens vej fra jord til bord. Eksempler: Fisker, muslingehøster, kornproducent, mælkeproducent, ægproducent, kødproducent, biavler og indsamler af bær, tang og svampe. Registrer din virksomhed hos Fødevarestyrelsen Udfyld den digitale anmeldelsesblanket, og underskriv med dit NemID. https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed [Gå til anmeldelsesblanketten] Du må først åbne virksomheden, når den er registreret Når du har udfyldt og underskrevet den digitale anmeldelsesblanket, modtager du med det samme svar fra Fødevarestyrelsen. I svaret vil der typisk stå, at din virksomhed er registreret, og at du nu kan starte aktiviteterne i din virksomhed. Hvis du i forbindelse med udfyldelsen af den digitale anmeldelsesblanket har haft særlige bemærkninger, kan der i svaret stå, at du skal afvente nærmere information fra Fødevarestyrelsen, før din virksomhed er registreret og du kan starte aktiviteterne. I så fald må du altså ikke begynde aktiviteterne, før du har hørt mere fra Fødevarestyrelsen. Hvilken type engrosvirksomhed er du? Nogle typer af engrosvirksomheder skal registreres, mens andre skal autoriseres. Oplagrer du animalske fødevarer på køl eller frost? Få din virksomhed autoriseret af Fødevarestyrelsen Hvis en lagervirksomhed oplagrer animalske fødevarer, der skal opbevares på køl eller frost, skal den autoriseres af Fødevarestyrelsen. Udfyld den digitale anmeldelsesblanket og underskriv med dit NemID. https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed [Gå til anmeldelsesblanketten] Du må først åbne virksomheden, når den er autoriseret Når du har anmeldt din virksomhed til autorisation, får du besøg af Fødevarestyrelsen. Under besøget vurderer Fødevarestyrelsen din risikoanalyse og skriftlige egenkontrol, din beskrivelse af gode arbejdsgange, din indretning af virksomheden, dine oplysninger om, hvad, hvor meget og hvordan du vil producere, dit flow af varer m.v. Fødevarestyrelsen kan kun autorisere din virksomhed, når du har vist, at den opfylder de relevante krav i fødevarelovgivningen. Fødevarestyrelsen skal senest fire uger efter kontrolbesøget i din virksomhed træffe afgørelse om autorisationen. Fire-ugers-fristen kan forlænges én gang, hvis autorisationen er særlig kompliceret. Først når du har modtaget autorisation eller betinget autorisation fra Fødevarestyrelsen, må du påbegynde dine fødevareaktiviteter. Registrer din virksomhed hos Fødevarestyrelsen Lagervirksomheder, der ikke oplagrer animalske fødevarer på køl eller frost, skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Udfyld den digitale anmeldelsesblanket, og underskriv med dit NemID. https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed [Gå til anmeldelsesblanketten] Du må først åbne virksomheden, når den er registreret Når du har udfyldt og underskrevet den digitale anmeldelsesblanket, modtager du med det samme svar fra Fødevarestyrelsen. I svaret vil der typisk stå, at din virksomhed er registreret, og at du nu kan starte aktiviteterne i din virksomhed. Hvis du i forbindelse med udfyldelsen af den digitale anmeldelsesblanket har haft særlige bemærkninger, kan der i svaret stå, at du skal afvente nærmere information fra Fødevarestyrelsen, før din virksomhed er registreret og du kan starte aktiviteterne. I så fald må du altså ikke begynde aktiviteterne, før du har hørt mere fra Fødevarestyrelsen. Hvem er dine kunder? Registrer din virksomhed hos Fødevarestyrelsen Franchisevirksomheder, der har forbrugere som deres kunder, skal registreres som detailvirksomheder hos Fødevarestyrelsen. Gå tre trin tilbage i guiden her, vælg "Detailvirksomhed", og følg de svar, der gives der. Registrer din virksomhed hos eller bliv autoriseret af Fødevarestyrelsen Franchisevirksomheder, der har andre virksomheder som deres kunder, skal enten registreres hos eller autoriseres af Fødevarestyrelsen, afhængigt af virksomhedens aktiviteter. Gå tre trin tilbage i guiden her, vælg "Engrosvirksomhed" og herefter den virksomhedstype, der passer bedst på din, og følg de svar, der gives der. Registrer din virksomhed hos Fødevarestyrelsen, hvis du har en selvstændig fødevareaktivitet Hvis hovedkontoret for en kæde af virksomheder har en selvstændig fødevareaktivitet, skal hovedkontoret registreres som fødevarevirksomhed hos Fødevarestyrelsen. Udfyld den digitale anmeldelsesblanket, og underskriv med dit NemID. https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed [Gå til anmeldelsesblanketten] I mange tilfælde har hovedkontoret ikke en selvstændig fødevareaktivitet og kan derfor ikke blive registreret som fødevarevirksomhed. Du må først åbne virksomheden, når den er registreret Når du har udfyldt og underskrevet den digitale anmeldelsesblanket, modtager du med det samme svar fra Fødevarestyrelsen. I svaret vil der typisk stå, at din virksomhed er registreret, og at du nu kan starte aktiviteterne i din virksomhed. Hvis du i forbindelse med udfyldelsen af den digitale anmeldelsesblanket har haft særlige bemærkninger, kan der i svaret stå, at du skal afvente nærmere information fra Fødevarestyrelsen, før din virksomhed er registreret og du kan starte aktiviteterne. I så fald må du altså ikke begynde aktiviteterne, før du har hørt mere fra Fødevarestyrelsen. Registrer din virksomhed hos Fødevarestyrelsen Agenturer, der formidler kontakt mellem en sælger og en køber, skal registreres som fødevarevirksomheder hos Fødevarestyrelsen. Det samme gælder for kontorvirksomheder, der sælger fødevarer til andre fødevarevirksomheder. Udfyld den digitale anmeldelsesblanket, og underskriv med dit NemID. https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed [Gå til anmeldelsesblanketten] Du må først åbne virksomheden, når den er registreret Når du har udfyldt og underskrevet den digitale anmeldelsesblanket, modtager du med det samme svar fra Fødevarestyrelsen. I svaret vil der typisk stå, at din virksomhed er registreret, og at du nu kan starte aktiviteterne i din virksomhed. Hvis du i forbindelse med udfyldelsen af den digitale anmeldelsesblanket har haft særlige bemærkninger, kan der i svaret stå, at du skal afvente nærmere information fra Fødevarestyrelsen, før din virksomhed er registreret og du kan starte aktiviteterne. I så fald må du altså ikke begynde aktiviteterne, før du har hørt mere fra Fødevarestyrelsen. Registrer din virksomhed hos Fødevarestyrelsen Transportører af fødevarer skal registreres som fødevarevirksomheder hos Fødevarestyrelsen. Det gælder også transportører, som kun har en forvogn og henter varer i containere eller anhængere ejet af en anden fødevarevirksomhed. Udfyld den digitale anmeldelsesblanket, og underskriv med dit NemID. https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed [Gå til anmeldelsesblanketten] Du må først åbne virksomheden, når den er registreret Når du har udfyldt og underskrevet den digitale anmeldelsesblanket, modtager du med det samme svar fra Fødevarestyrelsen. I svaret vil der typisk stå, at din virksomhed er registreret, og at du nu kan starte aktiviteterne i din virksomhed. Hvis du i forbindelse med udfyldelsen af den digitale anmeldelsesblanket har haft særlige bemærkninger, kan der i svaret stå, at du skal afvente nærmere information fra Fødevarestyrelsen, før din virksomhed er registreret og du kan starte aktiviteterne. I så fald må du altså ikke begynde aktiviteterne, før du har hørt mere fra Fødevarestyrelsen. Du skal ikke registrere din virksomhed Speditører er ikke fødevarevirksomheder og skal derfor ikke registreres som sådan. Ved speditører forstås virksomheder, som ikke har kontakt med fødevarer, men alene formidler kontakt mellem fødevarevirksomheder, der ønsker varer transporteret, og transportører. Speditører kan også udfylde, underskrive og aflevere dokumenter på vegne af en fødevarevirksomhed ved præsentation af fødevarer til fx grænsekontrol og toldmæssige opgaver. Formidling af kontakt om transport er ikke et led i distributionen af fødevarer. Registrer din virksomhed hos Fødevarestyrelsen Vildtdepoter, som modtager nedlagt vildt direkte fra en jæger med henblik på markedsføring til en vildthåndteringsvirksomhed, skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Udfyld den digitale anmeldelsesblanket, og underskriv med dit NemID. https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed [Gå til anmeldelsesblanketten] Du må først åbne virksomheden, når den er registreret Når du har udfyldt og underskrevet den digitale anmeldelsesblanket, modtager du med det samme svar fra Fødevarestyrelsen. I svaret vil der typisk stå, at din virksomhed er registreret, og at du nu kan starte aktiviteterne i din virksomhed. Hvis du i forbindelse med udfyldelsen af den digitale anmeldelsesblanket har haft særlige bemærkninger, kan der i svaret stå, at du skal afvente nærmere information fra Fødevarestyrelsen, før din virksomhed er registreret og du kan starte aktiviteterne. I så fald må du altså ikke begynde aktiviteterne, før du har hørt mere fra Fødevarestyrelsen. Registrer din virksomhed hos Fødevarestyrelsen Virksomheder med mobile slagteanlæg, som yder erhvervsmæssig assistance til hjemmeslagtning, skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Udfyld den digitale anmeldelsesblanket, og underskriv med dit NemID. https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed [Gå til anmeldelsesblanketten] Du må først åbne virksomheden, når den er registreret Når du har udfyldt og underskrevet den digitale anmeldelsesblanket, modtager du med det samme svar fra Fødevarestyrelsen. I svaret vil der typisk stå, at din virksomhed er registreret, og at du nu kan starte aktiviteterne i din virksomhed. Hvis du i forbindelse med udfyldelsen af den digitale anmeldelsesblanket har haft særlige bemærkninger, kan der i svaret stå, at du skal afvente nærmere information fra Fødevarestyrelsen, før din virksomhed er registreret og du kan starte aktiviteterne. I så fald må du altså ikke begynde aktiviteterne, før du har hørt mere fra Fødevarestyrelsen. Du skal ikke registrere dit detailsalg En engrosvirksomhed må have et begrænset detailsalg uden at være registreret som detailvirksomhed, hvis virksomheden opfylder følgende betingelser: • Engrosvirksomheden har et begrænset detailsalg af de fødevarer, som virksomheden selv producerer, pakker eller distribuerer, men har ikke indrettet et egentligt butiksareal i virksomheden. • Det skal være klart for kunden, at der er tale om en engrosvirksomhed, og at der derfor ikke er krav om ophængning af kontrolrapport, som der typisk vil være i detailvirksomheder. Det begrænsede detailsalg kan foregå på følgende måder: • Varerne kan udleveres kunden, fx fra en luge i væggen, en indgangsdør, en entré eller et kontor. Kunden må ikke have adgang til virksomhedens produktions-, pakke- eller lagerlokaler. • Salget kan foregå ved postordresalg eller ved, at kunden afhenter varer i virksomheden. • Detailsalget kan også omfatte salg til personale eller salg til leverandører, fx slagteriers salg af fersk kød til slagtedyrsleverandører. • Når det drejer sig om slagteriers salg af kød af tamhovdyr, kan det ferske kød være i form af slagtekroppe delt i halve eller kvarte kroppe eller halve kroppe delt i højst tre engrosudskæringer. Hvis et slagteri ikke er autoriseret til andre aktiviteter end slagtning, kræver yderligere opskæring, hakning m.v. af kødet med henblik på detailsalg, at slagteriet bliver autoriseret til disse aktiviteter. Kontrol med detailsalget Kontrollen med engrosvirksomheders detailsalg indgår som en del af Fødevarestyrelsens kontrol med virksomhedens engrosaktiviteter. Kontrollen er derfor omfattet af den gebyrbelagte kontrol. Hvis du ønsker at undgå gebyr på kontrollen med detailsalget, skal du registrere dit detailsalg som detailvirksomhed. Hvis du lader dit detailsalg registrere som detailvirksomhed, skal du sørge for en passende adskillelse mellem dine engros- og detailaktiviteter. Gå to skridt tilbage i guiden her og vælg "Detailvirksomhed" for at finde ud af, hvordan du registrerer dit detailsalg som detailvirksomhed. Registrer din engrosaktivitet Engrosvirksomheder skal være registreret eller autoriseret som sådan afhængigt af, hvilke type engrosvirksomhed de er. Gå ét skridt tilbage i guiden her og vælg den type engrosvirksomhed, der passer på dig. Registrer din virksomhed hos Fiskeristyrelsen Fiskere og muslingehøstere skal være registreret til erhvervsfiskeri i Fiskeristyrelsen. https://fiskeristyrelsen.dk/ [Gå til Fiskeristyrelsen] Få et jagttegn fra Miljøstyrelsen Jægere skal have jagttegn fra Miljøstyrelsen. http://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttegn/ [Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside] Registrer din besætning i CHR Opdrættere af husdyr – bortset fra heste og kaniner – skal være registreret i det Centrale Husdyrbrugsregister, CHR. https://chr.fvst.dk [Gå til Det Centrale Husdyrbrugsregister] Hvis du ikke allerede er registreret i CHR, skal du kontakte https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/registrering-og-maerkning/Sider/Liste_over_CHR__afdelinger.aspx [SEGES' CHR-afdeling]. Registrer din virksomhed via Landbrugsindberetning.dk Opdrættere af husdyr, som ønsker at drive primærproduktion, skal registrere sig som primærproducenter hos Fødevarestyrelsen via Landbrugsindberetning.dk. http://www.landbrugsindberetning.dk [Gå til Landbrugsindberetning.dk] Du må først åbne virksomheden, når den er registreret Du må ikke åbne virksomheden, før den er registreret. Din virksomhed er registreret, når du har udfyldt selvbetjeningsløsningen på Landbrugsindberetning.dk. På selvbetjeningsløsningens sidste side kan du udskrive en kvittering på din registrering. Bliv autoriseret i henhold til dyresundhedslovgivningen Akvakulturbrug skal være registreret eller autoriseret i henhold til dyresundhedslovgivningen. For at blive autoriseret i henhold til dyresundhedslovgivningen skal du kontakte Fødevarestyrelsen på telefon 7227 6900 eller http://fvst.dk/kontakt [skrive til os] og følge styrelsens anvisninger. Du skal autoriseres i henhold til dyresundhedslovgivningen, før du kan registrere dit akvakulturbrug i CHR og via Landbrugsindberetning.dk. Registrer dit akvakulturbrug i CHR Akvakulturbrug skal være registreret i det Centrale Husdyrbrugsregister, CHR. https://chr.fvst.dk [Gå til Det Centrale Husdyrbrugsregister] Hvis du ikke allerede er registreret i CHR, skal du kontakte https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/registrering-og-maerkning/Sider/Liste_over_CHR__afdelinger.aspx [SEGES' CHR-afdeling]. Bliv autoriseret af Fødevarestyrelsen Akvakulturbrug skal være autoriseret af Fødevarestyrelsen. Udfyld den digitale anmeldelsesblanket, og underskriv med dit NemID. https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed [Gå til anmeldelsesblanketten] Du må først åbne virksomheden, når den er autoriseret Når du har anmeldt din virksomhed til autorisation, får du besøg af Fødevarestyrelsen. Under besøget vurderer Fødevarestyrelsen din risikoanalyse og skriftlige egenkontrol, din beskrivelse af gode arbejdsgange, din indretning af virksomheden, dine oplysninger om, hvad, hvor meget og hvordan du vil producere, dit flow af varer m.v. Fødevarestyrelsen kan kun autorisere din virksomhed, når du har vist, at den opfylder de relevante krav i fødevarelovgivningen. Fødevarestyrelsen skal senest fire uger efter kontrolbesøget i din virksomhed træffe afgørelse om autorisationen. Fire-ugers-fristen kan forlænges én gang, hvis autorisationen er særlig kompliceret. Først når du har modtaget autorisation eller betinget autorisation fra Fødevarestyrelsen, må du påbegynde dine fødevareaktiviteter. Registrer din virksomhed via Landbrugsindberetning.dk Opdrættere af heste eller kaniner skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Du registrerer dig på www.landbrugsindberetning.dk under punktet ”Foder og Fødevarer”. Du logger på med NemID. http://www.landbrugsindberetning.dk [Gå til www.landbrugsindberetning.dk] Du må først åbne virksomheden, når den er registreret Du må ikke åbne virksomheden, før den er registreret hos Fødevarestyrelsen. Din virksomhed er registreret, når du har udfyldt selvbetjeningsløsningen på Landbrugsindberetning.dk. På selvbetjeningsløsningens sidste side kan du udskrive en kvittering på din registrering. Hvis du registrerer dig via papirblanketten, er din virksomhed at regne for registreret, fra du sender blanketten til Fødevarestyrelsen. Du vil senere modtage et brev fra Fødevarestyrelsen, der bekræfter din registrering. Registrer din virksomhed via Landbrugsindberetning.dk Producenter af vegetabilske primærprodukter skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Du registrerer dig på www.landbrugsindberetning.dk under punktet ”Foder og Fødevarer”. Du logger på med NemID. http://www.landbrugsindberetning.dk [Gå til www.landbrugsindberetning.dk] Du må først åbne virksomheden, når den er registreret Du må ikke åbne virksomheden, før den er registreret hos Fødevarestyrelsen. Din virksomhed er registreret, når du har udfyldt selvbetjeningsløsningen på Landbrugsindberetning.dk. På selvbetjeningsløsningens sidste side kan du udskrive en kvittering på din registrering. Hvis du registrerer dig via papirblanketten, er din virksomhed at regne for registreret, fra du sender blanketten til Fødevarestyrelsen. Du vil senere modtage et brev fra Fødevarestyrelsen, der bekræfter din registrering. Få din virksomhed autoriseret af Fødevarestyrelsen Producenter af spirer skal være autoriseret af Fødevarestyrelsen. Kontakt Fødevarestyrelsen på telefon 7227 6900, eller http://fvst.dk/kontakt [skriv til os]. Du skal give de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om til behandling af ansøgningen om autorisation, herunder oplysninger om virksomhedens navn, adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v. Du må først åbne virksomheden, når den er autoriseret Når du har anmeldt din virksomhed til autorisation, får du besøg af Fødevarestyrelsen. Under besøget vurderer Fødevarestyrelsen din risikoanalyse og skriftlige egenkontrol, din beskrivelse af gode arbejdsgange, din indretning af virksomheden, dine oplysninger om, hvad, hvor meget og hvordan du vil producere, dit flow af varer m.v. Fødevarestyrelsen kan kun autorisere din virksomhed, når du har vist, at den opfylder de relevante krav i fødevarelovgivningen. Fødevarestyrelsen skal senest fire uger efter kontrolbesøget i din virksomhed træffe afgørelse om autorisationen. Fire-ugers-fristen kan forlænges én gang, hvis autorisationen er særlig kompliceret. Først når du har modtaget autorisation eller betinget autorisation fra Fødevarestyrelsen, må du påbegynde dine fødevareaktiviteter. Registrer din virksomhed hos Fødevarestyrelsen Biavlere, der leverer til en honningcentral eller afsætter mere end 4.000 kg honning eller andre produkter fra bier pr. år enten direkte til den endelige forbruger eller til detailvirksomheder, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Udfyld den digitale anmeldelsesblanket, og underskriv med dit NemID. https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed [Gå til anmeldelsesblanketten] Du må først åbne virksomheden, når den er registreret Når du har udfyldt og underskrevet den digitale anmeldelsesblanket, modtager du med det samme svar fra Fødevarestyrelsen. I svaret vil der typisk stå, at din virksomhed er registreret, og at du nu kan starte aktiviteterne i din virksomhed. Hvis du i forbindelse med udfyldelsen af den digitale anmeldelsesblanket har haft særlige bemærkninger, kan der i svaret stå, at du skal afvente nærmere information fra Fødevarestyrelsen, før din virksomhed er registreret, og du kan starte aktiviteterne. I så fald må du altså ikke begynde aktiviteterne, før du har hørt mere fra Fødevarestyrelsen. Registrer din virksomhed hos Fødevarestyrelsen Indvindingsanlæg for kildevand og naturligt mineralvand skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Udfyld den digitale anmeldelsesblanket, og underskriv med dit NemID. https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed [Gå til anmeldelsesblanketten] Du må først åbne virksomheden, når den er registreret Når du har udfyldt og underskrevet den digitale anmeldelsesblanket, modtager du med det samme svar fra Fødevarestyrelsen. I svaret vil der typisk stå, at din virksomhed er registreret, og at du nu kan starte aktiviteterne i din virksomhed. Hvis du i forbindelse med udfyldelsen af den digitale anmeldelsesblanket har haft særlige bemærkninger, kan der i svaret stå, at du skal afvente nærmere information fra Fødevarestyrelsen, før din virksomhed er registreret, og du kan starte aktiviteterne. I så fald må du altså ikke begynde aktiviteterne, før du har hørt mere fra Fødevarestyrelsen. Registrer din virksomhed hos Fødevarestyrelsen Virksomheder, der producerer salt, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Udfyld den digitale anmeldelsesblanket, og underskriv med dit NemID. https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed [Gå til anmeldelsesblanketten]. Du må først åbne virksomheden, når den er registreret Når du har udfyldt og underskrevet den digitale anmeldelsesblanket, modtager du med det samme svar fra Fødevarestyrelsen. I svaret vil der typisk stå, at din virksomhed er registreret, og at du nu kan starte aktiviteterne i din virksomhed. Hvis du i forbindelse med udfyldelsen af den digitale anmeldelsesblanket har haft særlige bemærkninger, kan der i svaret stå, at du skal afvente nærmere information fra Fødevarestyrelsen, før din virksomhed er registreret, og du kan starte aktiviteterne. I så fald må du altså ikke begynde aktiviteterne, før du har hørt mere fra Fødevarestyrelsen. Registrer din virksomhed hos Fødevarestyrelsen Virksomheder, der indsamler svampe, bær, tang og andre alger, birkesaft, snegle, myrer m.v. i naturen, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Udfyld den digitale anmeldelsesblanket, og underskriv med dit NemID. https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed [Gå til anmeldelsesblanketten]. Du må først åbne virksomheden, når den er registreret Når du har udfyldt og underskrevet den digitale anmeldelsesblanket, modtager du med det samme svar fra Fødevarestyrelsen. I svaret vil der typisk stå, at din virksomhed er registreret, og at du nu kan starte aktiviteterne i din virksomhed. Hvis du i forbindelse med udfyldelsen af den digitale anmeldelsesblanket har haft særlige bemærkninger, kan der i svaret stå, at du skal afvente nærmere information fra Fødevarestyrelsen, før din virksomhed er registreret, og du kan starte aktiviteterne. I så fald må du altså ikke begynde aktiviteterne, før du har hørt mere fra Fødevarestyrelsen. Registrer dit stalddørssalg hos Fødevarestyrelsen Primærproducenter med stalddørssalg af visse animalske produkter skal, ud over at være registreret som primærproducent, også registrere stalddørssalget hos Fødevarestyrelsen. Det drejer sig fx om salg af mindre mængder af kød af fjerkræ, opdrættede kaniner, opdrættet fjervildt og vildt, æg, mælk, fisk og krebsdyr. Brug den digitale anmeldelsesblanket, og underskriv med dit NemID. https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed [Gå til anmeldelsesblanketten] Du må først starte dit stalddørssalg, når det er registreret Når du har udfyldt og underskrevet den digitale anmeldelsesblanket, modtager du med det samme svar fra Fødevarestyrelsen. I svaret vil der typisk stå, at dit stalddørssalg er registreret, og at du nu kan starte salget. Hvis du i forbindelse med udfyldelsen af den digitale anmeldelsesblanket har haft særlige bemærkninger, kan der i svaret stå, at du skal afvente nærmere information fra Fødevarestyrelsen, før dit stalddørssalg er registreret og du kan starte salget. I så fald må du altså ikke begynde salget, før du har hørt mere fra Fødevarestyrelsen. Hvilken type primærproducent er du? Nogle primærproducenter skal registreres hos Fødevarestyrelsen, mens andre skal registreres hos andre myndigheder. Primærproducenter, som skal registreres hos Fødevarestyrelsen, skal afhængigt af deres aktiviteter bruge enten den digitale anmeldelsesblanket eller andre blanketter, fx via siden Landbrugsindberetning.dk, der også hører under Fødevarestyrelsen. Registrer din virksomhed hos Fødevarestyrelsen Udfyld den digitale anmeldelsesblanket, og underskriv med dit NemID. https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed [Gå til anmeldelsesblanketten] Du må først åbne virksomheden, når den er registreret Når du har udfyldt og underskrevet den digitale anmeldelsesblanket, modtager du med det samme svar fra Fødevarestyrelsen. I svaret vil der typisk stå, at din virksomhed er registreret, og at du nu kan starte aktiviteterne i din virksomhed. Hvis du i forbindelse med udfyldelsen af den digitale anmeldelsesblanket har haft særlige bemærkninger, kan der i svaret stå, at du skal afvente nærmere information fra Fødevarestyrelsen, før din virksomhed er registreret, og du kan starte aktiviteterne. I så fald må du altså ikke begynde aktiviteterne, før du har hørt mere fra Fødevarestyrelsen. Få din virksomhed autoriseret af Fødevarestyrelsen Udfyld den digitale anmeldelsesblanket og underskriv med dit NemID. https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed [Gå til anmeldelsesblanketten] Du må først åbne virksomheden, når den er autoriseret Når du har anmeldt din virksomhed til autorisation, får du besøg af Fødevarestyrelsen. Under besøget vurderer Fødevarestyrelsen din risikoanalyse og skriftlige egenkontrol, din beskrivelse af gode arbejdsgange, din indretning af virksomheden, dine oplysninger om, hvad, hvor meget og hvordan du vil producere, dit flow af varer m.v. Fødevarestyrelsen kan kun autorisere din virksomhed, når du har vist, at den opfylder de relevante krav i fødevarelovgivningen. Fødevarestyrelsen skal senest fire uger efter kontrolbesøget i din virksomhed træffe afgørelse om autorisationen. Fire-ugers-fristen kan forlænges én gang, hvis autorisationen er særlig kompliceret. Først når du har modtaget autorisation eller betinget autorisation fra Fødevarestyrelsen, må du påbegynde dine fødevareaktiviteter. Producerer du is på rå mælk eller rå colostrum? Få din virksomhed autoriseret af Fødevarestyrelsen Isproducenter, der producerer is på rå mælk eller rå colostrum, skal autoriseres af Fødevarestyrelsen. Udfyld den digitale anmeldelsesblanket og underskriv med dit NemID. https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed [Gå til anmeldelsesblanketten] Når du udfylder blanketten, skal du i en note gøre opmærksom på, at du benytter rå mælk eller rå colostrum i din produktion. Du må først åbne virksomheden, når den er autoriseret Når du har anmeldt din virksomhed til autorisation, får du besøg af Fødevarestyrelsen. Under besøget vurderer Fødevarestyrelsen din risikoanalyse og skriftlige egenkontrol, din beskrivelse af gode arbejdsgange, din indretning af virksomheden, dine oplysninger om, hvad, hvor meget og hvordan du vil producere, dit flow af varer m.v. Fødevarestyrelsen kan kun autorisere din virksomhed, når du har vist, at den opfylder de relevante krav i fødevarelovgivningen. Fødevarestyrelsen skal senest fire uger efter kontrolbesøget i din virksomhed træffe afgørelse om autorisationen. Fire-ugers-fristen kan forlænges én gang, hvis autorisationen er særlig kompliceret. Først når du har modtaget autorisation eller betinget autorisation fra Fødevarestyrelsen, må du påbegynde dine fødevareaktiviteter. Registrer din virksomhed hos Fødevarestyrelsen Isproducenter skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Udfyld den digitale anmeldelsesblanket, og underskriv med dit NemID. https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed [Gå til anmeldelsesblanketten]. Du må først åbne virksomheden, når den er registreret Når du har udfyldt og underskrevet den digitale anmeldelsesblanket, modtager du med det samme svar fra Fødevarestyrelsen. I svaret vil der typisk stå, at din virksomhed er registreret, og at du nu kan starte aktiviteterne i din virksomhed. Hvis du i forbindelse med udfyldelsen af den digitale anmeldelsesblanket har haft særlige bemærkninger, kan der i svaret stå, at du skal afvente nærmere information fra Fødevarestyrelsen, før din virksomhed er registreret, og du kan starte aktiviteterne. I så fald må du altså ikke begynde aktiviteterne, før du har hørt mere fra Fødevarestyrelsen. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Husk også at registrere din virksomhed hos Erhvervsstyrelsen Når du vil drive virksomhed i Danmark, skal du også undersøge, om du skal have et CVR-nummer. Find din virksomhedsform på https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer [Virk Startvækst] eller https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer [læs mere om CVR]. Nej Ja Nej Ja Detailvirksomhed (næste) Engrosvirksomhed Lagervirksomhed Ja (næste) Nej (næste) Franchisevirksomhed Forbrugere Andre virksomheder Hovedkontor (næste) Agentur eller kontorvirksomhed (næste) Transportør (næste) Speditør Vildtdepot (næste) Slagtebus (næste) Engrosvirksomhed med begrænset detailsalg - herunder salg til personale (næste) (næste) Primærproducent Fisker eller muslingehøster Jæger Opdrætter af husdyr - bortset fra heste og kaniner (næste) (næste) Akvakulturbruger (næste) (næste) (næste) Opdrætter af heste eller kaniner (næste) Producent af vegetabilske primærprodukter (næste) Producent af spirer (næste) Biavler (næste) Indvinder af kildevand og naturligt mineralvand (næste) Producent af salt (næste) Indsamler - fx af svampe, bær, tang, alger, birkesaft, snegle og myrer (næste) Primærproducent med stalddørssalg af visse animalske produkter (næste) Bryggeri Mikrobryggeri Brødfabrik Kagefabrik Kiksefabrik Mølleri Frugt og grøntvirksomhed Chokoladeproducent Honningcentral (næste) Fabriksfartøj Frysefartøj Fiskevirksomhed Slagteri Vildthåndteringsvirksomhed Kødvirksomhed Mejeri Muslingevirksomhed Østersvirksomhed Ægvirksomhed (næste) Isproducent Ja (næste) Nej (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Skal_min_fodevarevirksomhed_registreres_hos_Fodevarestyrelsen.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Startpakke-for-nye-foedevarevirksomheder/Sider/default.aspx https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed https://fiskeristyrelsen.dk/ http://mst.dk/friluftsliv/jagt/jagttegn/ https://chr.fvst.dk https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/registrering-og-maerkning/Sider/Liste_over_CHR__afdelinger.aspx http://www.landbrugsindberetning.dk http://fvst.dk/kontakt https://chr.fvst.dk https://www.landbrugsinfo.dk/Kvaeg/registrering-og-maerkning/Sider/Liste_over_CHR__afdelinger.aspx https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed http://www.landbrugsindberetning.dk http://www.landbrugsindberetning.dk http://fvst.dk/kontakt https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed https://saas.resultmaker.com/virkfrontend/fvst.aspx?id=autorisation_registrering_foedevarevirksomhed https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer https://startvaekst.virk.dk/opstart/vaelg-virksomhedsform/overblik-over-virksomhedsformer https://startvaekst.virk.dk/faa-cvr-nummer
Loading...
Ændret 6. juni 2017