Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan lever du op til 7/30-dagesreglen

Når du flytter dine dyr, f.eks. i forbindelse med udstilling, slagtning, mellem besætninger eller på græs, skal du være opmærksom på 7/30-dagesreglen.

​Her i vejledningen kan du se, hvilke regler der gælder i forbindelse med 7/30-dagesreglen for din besætning. 7/30-dagesreglerne mindsker risikoen for hurtig spredning af smitsomme husdyrsygdomme hos klovbærende dyr.​​

Hvilke dyr skal du flytte?

Får og geder

 7-dagesreglen


Får og geder må ikke flyttes fra en bedrift, hvis der inden for de sidste syv dage er ankommet et klovbærende dyr til bedriften.


Undtagelser: 7-dagesreglen gælder ikke, når:

 • får og geder flyttes mellem besætninger med samme ejer.
 • får og geder flyttes fra fælles græsgang og hjem til hjembesætningen.
 • får og geder skal til behandling på dyrehospital. Får og geder må også flyttes tilbage til besætningen eller græsgangen efter behandlingen på dyrehospitalet.
 • får og geder køres direkte eller via et samlested til slagtning.
 • de tilførte får og geder er indsat i en separat karantæne.
 • får og geder samhandles eller eksporteres til tredjeland.

 30-dagesreglen


Når får og geder er ankommet til en bedrift, må de ikke flyttes fra besætningen igen, før der er gået mindst 30 dage.


Undtagelser: 30-dagesreglen gælder ikke, når

 • ​​får og geder flyttes fra fælles græsgang og hjem til hjembesætningen.
 • får og geder skal til behandling på dyrehospitalet. Får og geder må også flyttes tilbage til besætningen eller græsgangen efter behandlingen på dyrehospitalet.
 • får og geder flyttes mellem besætninger med samme ejer.
 • får og geder køres direkte eller via et samlested til slagtning.
 • lammet/kiddet er under 30 dage gammelt og har opholdt sig i besætningen siden fødslen.
 • ​får og geder er genindsat i en besætning efter et dyrskue, når flytningen er til et nyt dyrskue.

 Læs mere


Du kan læse mere om indberetning til CHR i guiden Sådan indberetter du til CHR


 §§


Denne vejledning er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

BEK nr 1426 af 03/12/2015Kvæg​

 7-dagesreglen


Kvæg må ikke flyttes fra en bedrift, hvis der inden for de sidste syv dage er ankommet et klovbærende dyr til besætningen.


Undtagelser: 7-dagesreglen gælder ikke, når:

 • kvæg flyttes mellem besætninger med samme ejer.

 • kvæg flyttes fra fælles græsgang og hjem til hjembesætningen.

 • kvæg skal til behandling på dyrehospital. Kvæg må også flyttes tilbage til besætningen eller græsgangen efter behandlingen på dyrehospitalet.

 • kvæg køres direkte eller via et samlested til slagtning.

 • de tilførte kvæg er indsat i en separat karantæne.

 • kvæg samhandles til andre EU-lande eller eksporteres til tredjelande.


 30-dagesreglen


Når kvæg er ankommet til en bedrift, må det ikke flyttes fra bedriften igen, før der er gået mindst 30 dage.


Undtagelser: 30-dagesreglen gælder ikke, når:


 • kvæg flyttes fra fælles græsgang og hjem til hjembesætningen.​​

 • kvæg skal til behandling på dyrehospitalet. Kvæg må også flyttes tilbage til besætningen eller græsgangen efter behandlingen på dyrehospitalet.

 • kvæg flyttes mellem besætninger med samme ejer.

 • kvæg køres direkte eller via et samlested til slagtning.

 • kalven er under 30 dage gammel og har opholdt sig i besætningen siden fødslen.

 • kvæg er genindsat i en besætning efter et dyrskue, når flytningen er til et nyt dyrskue.


 Læs mere


Du kan læse mere om indberetning til CHR i guiden Sådan indberetter du til CHR


 §§


Denne vejledning er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

BEK nr 1426 af 03/12/2015Svin​

 7-dagesreglen


Svin må ikke flyttes fra en bedrift, hvis der inden for de sidste syv dage er ankommet et klovbærende dyr til bedriften.


Undtagelser: 7-dagesreglen gælder ikke, når:


 • ​svin flyttes mellem besætninger med samme ejer.

 • svin skal til behandling på dyrehospital. Svin må også flyttes tilbage til besætningen efter behandlingen på dyrehospitalet.

 • de tilførte svin er indsat i en separat karantæne.

 • svin samhandles eller eksporteres til tredjeland.


 30-dagesreglen


Når svin er ankommet til en bedrift, må de ikke flyttes fra besætningen igen, før der er gået mindst 30 dage.​


Undtagelser: 30-dagesreglen gælder ikke, når:


 • ​svin skal til behandling på dyrehospitalet. Svin må også flyttes tilbage til besætningen efter behandlingen på dyrehospitalet.

 • svin flyttes mellem besætninger med samme ejer.

 • svin køres direkte eller via et samlested til slagtning.

 • grisen er under 30 dage gammel og har opholdt sig i besætningen siden fødslen.


 Læs mere


Du kan læse mere om indberetning til CHR i guiden Sådan indberetter du til CHR


 §§


Denne guide er lavet på baggrund af følgende lovgivning:

BEK nr 1426 af 03/12/2015Ændret 21. juli 2022