Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan laver du en risikoanalyse

​Alle virksomheder skal som udgangspunkt lave en risikoanalyse. Hvis du har en mindre fødevarevirksomhed, kan du vælge at benytte Fødevarestyrelsens blanketter til at lave din risikoanalyse. Ellers kan du selv lave en risikoanalyse - eller få hjælp til det på baggrund af branchekoder. Fødevarestyrelsens blanketter og oversigter kan også inspirere brancheforeninger til arbejdet med branchekoder.

Risikoanalysen er baggrund for dit egenkontrolprogram En risikoanalyse er en gennemgang af sammenhængen mellem: • virksomhedens fødevareaktiviteter • risici forbundet med aktiviteterne og • styringsmuligheder – dvs. hvad virksomheden kan gøre for at undgå, at kunderne bliver syge af at spise maden. Det vil sige, at risikoanalysen giver dig et overblik over de kritiske kontrolpunkter (CCP’er) i din virksomhed, og hvordan de skal styres, og over gode arbejdsgange (GAG’er). Risikoanalysen hjælper dig derfor med at afklare, om du skal have et skriftligt egenkontrolprogram. Fødevarestyrelsen forventer, at alle fødevarevirksomheder har en risikoanalyse. Din risikoanalyse skal være tilgængelig ved kontrolbesøg. Få hjælp til at vælge de rigtige blanketter Der er 12 forskellige blanketter. For at se hvilke blanketter, din virksomhed skal bruge, skal du svare på alle trin i denne guide: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-laver-du-en-plan-for-din-egenkontrol.aspx [Sådan laver du en plan for din egenkontrol] Eller kigge i følgende oversigt: https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Egenkontrol/Oversigt%20over%20aktiviteter%20i%20virksomheden%20(10.%20juni%202015).pdf [Oversigt over aktiviteter i virksomheden] Du har formentligt brug for flere blanketter afhængigt af, hvad din virksomhed beskæftiger sig med. Mange fødevarevirksomheder har fx både modtagelse/opbevaring af fødevarer samt eventuelt videresalg (blanket 1 til 5) og tilberedning af fødevarer (blanket 6-12) enten med varme (Blanket 6 til 9) eller uden varme (Blanket 10 til 12). Udfyld blanketterne elektronisk https://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/FormServer.aspx?XsnLocation=/FormServerTemplates/Egenkontrol.xsn [Udfyld blanketter] Blanketterne viser sammenhængens mellem virksomhedens aktiviteter, risici og styrende foranstaltninger. De bruges digitalt ved at afkrydse din virksomheds råvaregrupper. På baggrund af den/de udfyldte blanketter, får din virksomhed sin risikoanalyse. Blanketten er et aktivt skema, som derfor kun kan udfyldes elektronisk. Når du har udfyldt blanketterne på skærmen, kan du gemme dem på din computer eller printe dem ud. Du kan altså ikke printe blanketterne ud, før du udfylder dem - så virker de ikke. Vejledninger https://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Det-skal-du-vide-om-egenkontrol-i-foedevarevirksomheder.aspx [Gå til den overordnede guide om egenkontrol] INSPIRATION TIL VIRKSOMHEDER, DER SELV LAVER RISIKOANALYSEN. Sundhedsfarer: Denne oversigt giver et godt overblik over, hvordan sammenhængen er mellem aktivitet og risici. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/PublishingImages/Oversigt%20over%20relevante%20sundhedsfarer%20_14.%20sept.pdf [Oversigt over sundhedsfarer i detail] INSPIRATION TIL BRANCHEORGANISATIONER. Sundhedsfarer: Disse oversigter kan bruges af brancheorganisationer i deres arbejde med branchekoder og risikoanalyse. Oversigterne revideres en gang årligt og er derfor kun vejledende. https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Egenkontrol/Fysiske%20risici%20(1.%20oktober%202011).pdf [Fysiske risici med forslag til styrende foranstaltninger] https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Egenkontrol/Kemiske%20risici%20(1.%20oktober%202011).pdf [Kemiske risici med forslag til styrende foranstaltninger] https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Egenkontrol/Mikrobiologiske%20risici%20(1.%20oktober%202011).pdf [Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger] §§ Denne guide bygger på lovgivning, som du finder her: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Regler-om-egenkontrol.aspx [Lovstof og regler om egenkontrol] Teknisk fejl på blanketterne Der er desværre opstået en teknisk fejl på blanketten, som medfører, at "Print" og "Gem"-knapperne ikke virker. Du kan altså ikke komme til at gemme blanketten, men du kan printe den ud ved at bruge tastaturgenvejen Ctrl+p eller din browsers egen print-funktion. (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-laver-du-en-plan-for-din-egenkontrol.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Egenkontrol/Oversigt%20over%20aktiviteter%20i%20virksomheden%20(10.%20juni%202015).pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/_layouts/15/FormServer.aspx?XsnLocation=/FormServerTemplates/Egenkontrol.xsn https://www.foedevarestyrelsen.dk/Guides/Sider/Det-skal-du-vide-om-egenkontrol-i-foedevarevirksomheder.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/PublishingImages/Oversigt%20over%20relevante%20sundhedsfarer%20_14.%20sept.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Egenkontrol/Fysiske%20risici%20(1.%20oktober%202011).pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Egenkontrol/Kemiske%20risici%20(1.%20oktober%202011).pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/02kontor/Egenkontrol/Mikrobiologiske%20risici%20(1.%20oktober%202011).pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Regler-om-egenkontrol.aspx
Loading...
Ændret 4. maj 2020