Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan kan virksomheden undgå madspild, fx ved donation

Er virksomheden i tvivl om, hvornår den må donere fødevarer til velgørende formål? Hvornår er det nok at sortere afvigende varer fra? Og kan virksomheden bruge varerne som ingrediens i produktionen eller fryse dem ned?

Virksomheden skal altid sikre sig, at fødevarerne er i orden, så de ikke gør forbrugerne syge. I mange tilfælde må virksomheden kassere varer. Men der er meget, man kan gøre for at undgå madspild.

​​​​

Hvilken situation står du i? Klik på pilen nedenfor og vælg én ud af syv muligheder. Hvordan er emballagen beskadiget? Varen bør smides ud, da den kan være forurenet Eksempler: - Brudt pålægsemballage og brudte poser med tørret frugt, gryn eller mel. Se dog undtagelserne nedenfor. Frisk frugt med skræl og grøntsager med skræl Frisk frugt med skræl og grøntsager med skræl kan sorteres og sælges, doneres eller bruges i virksomhedens produkter. Hele æg Hele æg kan sorteres og sælges, doneres eller bruges i virksomhedens produkter. Hvis æggene tages ud af den oprindelige indpakning, skal de oprindelige mærkningsoplysninger følge æggene, fx ved at give oplysningerne på en følgeseddel. Se fotoplancherne https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Madspild/UndgaaMadspildA.pdf ["Undgå madspild i fødevarevirksomheder"]. Varen kan sælges, doneres eller bruges i virksomhedens produkter Eksempler: - Cornflakes eller kaffe i skrammede, stødte eller hullede papemballager, hvor inderpakningen er intakt. - Multipakker af fx makreldåser eller figenpålæg, hvor inderpakningen er intakt. Hvis produktet tages ud af den oprindelige emballage og oplysningerne ikke står på inderpakningen, skal de oprindelige mærkningsoplysninger følge produktet, fx ved at give oplysningerne på en følgeseddel. Se fotoplancherne https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Madspild/UndgaaMadspildA.pdf ["Undgå madspild i fødevarevirksomheder"]. Bulede dåser kan sælges, doneres eller bruges i virksomhedens produkter Det gælder dog ikke, hvis: - Dåsen buler ud på grund af bakteriers gasproduktion. - Dåsen er utæt. - Dåsen har buler ved dåsens svejsninger i top, bund og på siden. - Dåsen har buler, der er dybere end ca. 1 cm. - Dåsen har rust, der ikke kan tørres af. Se fotoplancherne https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Madspild/UndgaaMadspildA.pdf ["Undgå madspild i fødevarevirksomheder"] Muggen eller stødt frugt og grønt kan sorteres fra, så der kun er frugt og grønt uden mug eller stødmærker tilbage De sorterede varer kan sælges, doneres eller bruges i virksomhedens produkter. Varerne skal sorteres i virksomheden enten af eget personale eller af modtageren. Eller der kan træffes en tydelig aftale mellem donor og modtager om, at sorteringen sker hos modtager. Se fotoplancherne https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Madspild/UndgaaMadspildB.pdf ["Undgå madspild i fødevarevirksomheder"]. Varen må ikke sælges eller doneres Ved udløb af ”sidste anvendelsesdato” betragtes en fødevare som farlig. Hvis "Sidste anvendelsesdato" er overskredet, må varen derfor hverken nedfryses, sælges, doneres eller bruges i virksomhedens egen produktion. Se dog undtagelserne nedenfor. Varen kan dog inden holdbarhedens udløb oparbejdes til en ny fødevare og dermed få en ny og forlænget holdbarhed Men det kræver, at produktet under denne oparbejdning bliver varmebehandlet, så væksten af eventuelle sygdomsbakterier i produktet bliver elimineret. Varen kan sælges eller doneres eller bruges i virksomhedens produkter Hvis det vurderes, at fødevaren stadig er egnet til konsum. En detailbutik som markedsfører udløbne "bedst før" fødevarer har som udgangspunkt ansvaret for, at fødevarerne stadig er egnet til konsum. Du må også fryse fødevaren ned, men inden du fryser den ned, skal du (evt. i samråd med producenten) vurdere bl.a., om listeria kan vokse efter nedfrysning og optøning. Varebetegnelsen skal ændres til ”frosset”, og fødevaren skal mærkes med indfrysningsdato og med: ”Må ikke nedfryses igen efter optøning”. OBS! Hvis du sælger varen Hvis du sælger varen, skal du markedsføre den med den udløbne dato og tydeligt gøre kunden opmærksom på, at varen har overskredet datoen for "Bedst før". Varen kan fx markedsføres separat fra lignende varer og med skiltning om, at varen har overskredet datoen. Fejlen udgør ikke en risiko for forbrugerens sundhed Varen kan sælges, hvis fejlen udbedres ved fx at sætte et skilt op i nærheden af fødevaren med den korrekte mærkning Eksempel: Varen er mærket med forkert oprindelsesland eller nettovægt. Varen kan doneres, hvis de rigtige oplysninger gives videre til modtageren Fx ved at beskrive fejl og de rigtige oplysninger på en følgeseddel eller lignende. OBS! Hvis der mangler oplysning om allergene ingredienser Fejlen skal udbedres på selve varen før salg eller donation. Du kan sælge eller donere rester af mad fra virksomhedens buffet Du kan sælge eller donere rester af mad fra virksomheden lige efter endt servering, selvbetjening, fx buffet, endt servering eller ved lukketid HVIS: - Maden bliver spist umiddelbart efter - Resterne ser friske ud og lugter og smager, som de skal OG - Maden har enten: • været på køl, • været holdt varm ved 65ºC, eller • stået ved stuetemperatur max 3 timer Aftager skal kunne få oplysninger om eventuelle allergene ingredienser. Se fotoplanchen https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Madspild/UndgaaMadspildF.pdf ["Sådan undgår du madspild i din fødevarevirksomhed"]. Du kan genbruge rester af mad i virksomheden Du kan genbruge rester af mad i virksomheden, HVIS: • Resterne ser friske ud og lugter og smager, som de skal OG • Maden IKKE har været serveret ved selvbetjening OG • Maden har været på køl eller holdt varm ved 65ºC Aftager skal kunne få oplysninger om eventuelle allergene ingredienser Se fotoplanchen https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Madspild/UndgaaMadspildG.pdf ["Undgå madspild i fødevarevirksomheder"] En kold ret med letfordærvelige fødevarer Skal være nedkølet. Fejlen udgør en risiko for forbrugerens sundhed Fejlen skal udbedres på selve varen før salg eller donation. Eksempel: Varen er mærket med holdbarheden "bedst før" i stedet for "sidste anvendelsesdato". Drejer det sig om fersk kød? Hvordan er holdbarheden af fødevaren angivet? Er din virksomhed detail eller engros? Hvordan er holdbarheden af fødevaren angivet? Hvordan er holdbarheden af fødevaren angivet? Du må fryse fødevaren ned inden holdbarheden udløber. Men OBS: - Inden du fryser fødevaren ned, skal du (evt. i samråd med producenten) vurdere bl.a., om listeria kan vokse efter nedfrysning og optøning. - Kunden eller forbrugeren skal tydeligt kunne se, hvis varen har overskredet datoen for "Bedst før". Du kan fx markedsføre varen adskilt fra lignende varer og skilte med, at denne vare har overskredet datoen og skal spises hurtigt efter optøning. - Det skal fremgå af mærkningen, at varen er frosset, og fødevaren skal mærkes med indfrysningsdato og med: ”Må ikke nedfryses igen efter optøning”. Du må fryse fødevaren ned, men kun hvis den bliver optøet og brugt inden udløb af ”Sidste anvendelsesdato” Men OBS: - Inden du fryser fødevaren ned, skal du (evt. i samråd med producenten) vurdere bl.a., om listeria kan vokse efter optøning. Varen kan dog inden holdbarhedens udløb forarbejdes ved opvarmning til en ny fødevare og dermed få en ny og forlænget holdbarhed. Varmebehandlingen skal sikre, at væksten af eventuelle sygdomsbakterier i produktet bliver elimineret. Du må fryse fødevaren ned inden holdbarheden udløber Men OBS: - Inden du fryser fødevaren ned, skal du (evt. i samråd med producenten) vurdere bl.a., om listeria kan vokse efter nedfrysning og optøning. - Kunden eller forbrugeren skal tydeligt kunne se, hvis varen har overskredet datoen for "Bedst før". Du kan fx markedsføre varen adskilt fra lignende varer og skilte med, at denne vare har overskredet datoen og skal spises hurtigt efter optøning. - Det skal fremgå af mærkningen, at varen er frosset, og fødevaren skal mærkes med indfrysningsdato og med: ”Må ikke nedfryses igen efter optøning”. Du må fryse fødevaren ned, men kun hvis den bliver optøet og brugt inden udløb af ”Sidste anvendelsesdato” Men OBS: - Inden du fryser fødevaren ned, skal du (evt. i samråd med producenten) vurdere bl.a., om listeria kan vokse efter optøning. Varen kan dog inden holdbarhedens udløb forarbejdes ved opvarmning til en ny fødevare og dermed få en ny og forlænget holdbarhed. Varmebehandlingen skal sikre, at væksten af eventuelle sygdomsbakterier i produktet bliver elimineret. Du må fryse kødet ned i modningsperioden Men OBS: - Du skal have dokumentation for modningsperioden. - Inden du fryser kødet ned, skal du (evt. i samråd med producenten) vurdere bl.a., om listeria kan vokse efter nedfrysning og optøning. - Kunden eller forbrugeren skal tydeligt kunne se, hvis kødet har overskredet datoen for "Bedst før". Du kan fx markedsføre kødet adskilt fra lignende varer og skilte med, at denne vare har overskredet datoen og skal spises hurtigt efter optøning. - Det skal fremgå af mærkningen, at kødet er frosset, og kødet skal mærkes med indfrysningsdato og med: ”Må ikke nedfryses igen efter optøning”. Du må fryse kødet ned i modningsperioden, men kun hvis kødet bliver optøet og brugt inden udløb af ”Sidste anvendelsesdato” Men OBS: - Du skal have dokumentation for modningsperioden. - Inden du fryser kødet, skal du (evt. i samråd med producenten) vurdere bl.a., om listeria kan vokse efter optøning. Kødet kan dog inden holdbarhedens udløb forarbejdes ved opvarmning til en ny fødevare og dermed få en ny og forlænget holdbarhed. Varmebehandlingen skal sikre, at væksten af eventuelle sygdomsbakterier i produktet bliver elimineret. Ved salg Dette kan fx gøres ved at sætte et skilt op i nærheden af fødevaren med den korrekte mærkning Eksempel: Varen er mærket med forkert oprindelsesland eller nettovægt. Ved donation De korrekte oplysninger behøver ikke at følge med varen, men der skal gøres opmærksom på, at der er risiko for forkerte oplysninger i mærkningen på fødevaren. Fx en seddel hvor der står, at der kan være fejl i mærkningen på varen. Udgør fejlen en risiko for forbrugerens sundhed? Ved salg I salgssituationer skal fejlen udbedres på selve fødevaren. Eksempel: Varen mangler oplysninger om allergene ingredienser eller er mærket med holdbarheden "bedst før" i stedet for "sidste anvendelsesdato". Ved donation Ved donation skal fejlen udbedres enten på selve fødevaren eller den korrekte mærkning skal gives i medfølgende dokumenter. Forbrugeren må ikke være i tvivl om, hvad den korrekte mærkning er. Eksempel: Varen mangler oplysninger om allergene ingredienser eller er mærket med holdbarheden "bedst før" i stedet for "sidste anvendelsesdato A. Varens emballage er beskadiget Der er åbent helt ind til varen (næste) (næste) Varen er stadig beskyttet af anden indpakning Dåsen er bulet B. Frugt eller grønt i emballage er muggent eller stødt D. ”Sidste anvendelsesdato” er overskredet (næste) E. "Bedst før" er overskredet (næste) F. Der er fejl i mærkningen (næste) (næste) G. Varen er rester fra en selvbetjening, fx fra en buffet H. Varen er rester fra et køkken eller en delikatesseafdeling uden selvbetjening (næste) C. Jeg vil indfryse for at forlænge holdbarheden inden den udløber Nej Ja Varen er mærket med "Bedst før". Varen er mærket med "Sidste anvendelse" Detail Engros Varen er mærket med "Bedst før" Varen er mærket med "Sidste anvendelse" Varen er mærket med "Bedst før" Varen er mærket med "Sidste anvendelse" Nej (næste) Ja (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Madspild/UndgaaMadspildA.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Madspild/UndgaaMadspildA.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Madspild/UndgaaMadspildA.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Madspild/UndgaaMadspildB.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Madspild/UndgaaMadspildF.pdf https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Foder-%20og%20foedevaresikkerhed/Madspild/UndgaaMadspildG.pdf
Loading...
Ændret 20. januar 2017