Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan indfører du fødevareprøver fra udlandet

Vil du indføre fødevarer som vareprøver, er der en række regler, du skal overholde. Reglerne afhænger af, hvilket land du indfører fra, og hvad du indfører.

​​​​​

Hvilken type vareprøve skal du indføre? - Animalske fødevarer (fødevarer, som består af eller er lavet af råvarer fra dyr, fx kød, mælk, æg, fisk og honning) - Ikke-animalske fødevarer (vegetabilske fødevarer) - Sammensatte fødevarer (fødevarer sammensat af både animalske og vegetabilske produkter) Hvilket land indfører du prøverne fra? Indførsel kræver ikke en tilladelse Du har valgt et samhandelsland. Indførsel af vareprøver af animalske fødevarer fra samhandelsområdet til Danmark kræver ikke tilladelse, og der er ingen mængdebegrænsning. Virksomheden, der indfører fødevaren, skal dog kunne sandsynliggøre, at det er en vareprøve. Du skal ikke være registreret som importør for at indføre vareprøver til analyse eller til udstillingsbrug. Vær opmærksom på eventuelle restriktioner som følge af dyresygdomsudbrud Der kan indføres restriktioner for indførsel af animalske produkter som følge af udbrud af smitsomme dyresygdomme. Fødevarestyrelsen anbefaler, at du orienterer dig fx på Fødevarestyrelsens hjemmeside under 'Husdyrsygdomme i udlandet'. https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx [Læs om husdyrsygdomme i udlandet] Veterinærmyndighederne i det enkelte EU land har den sidste nye information om udbrud af dyresygdomme. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinærbekendtgørelsen.aspx [Veterinærkontrolbekendtgørelsen - fødevarer] Vareprøver skal normalt ikke til veterinær grænsekontrol men kræver forhåndstilladelse Du har valgt et tredjeland. Indførsel af vareprøver af animalske fødevarer fra tredjelande kræver en vareprøvetilladelse, men vareprøver skal ikke til veterinær grænsekontrol og skal derfor ikke indføres via et grænsekontrolsted (bemærk senere boks om vareprøver af fiskevarer). Fødevarestyrelsen kan vælge at udtage konkrete partier til veterinærkontrol. Du skal ikke være registreret som importør for at indføre vareprøver til analyse eller til udstillingsbrug. Sådan ansøger du om en vareprøvetilladelse Udfyld en vareprøveerklæring og send den til Fødevarestyrelsens lokale fødevarekontrolenhed, beliggende i det område, hvor virksomheden, der modtager vareprøven, har adresse. http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erklaering-vedrorende-indforsel-af-fodevare-vareprove.aspx [Download vareprøveerklæringen] https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Find_din_foedevareregion/Sider/forside.aspx [Find din lokale fødevare kontrolenhed] Dokumenter, der er relevante for ansøgningen, vedlægges. Tilladelsen fra Fødevarestyrelsen skal være givet, før vareprøven ankommer til Danmark. For at opnå tilladelse er minimumskravene For at opnå tilladelse er minimumskravene: • Vareprøven skal føres direkte til bestemmelsesstedet • Vareprøven må udelukkende anvendes til det angivne formål • Vareprøven må ikke bringes i omsætning eller udleveres, uddeling af smagsprøver på stedet dog er tilladt • Emballagen og rester af vareprøven, skal destrueres eller returneres, og • Genstande, som har været i berøring med vareprøven, samt omgivelser skal grundigt rengøres og desinficeres. Vareprøver af fiskevarer skal følge regler for import Vareprøver af fisk og fiskevarer, som er omfattet af IUU-reglerne, skal til IUU-kontrol uanset vareprøvens størrelse. Vareprøvens ankomst skal derfor forhåndsanmeldes efter de sædvanlige regler. Læs mere i guiden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-importerer-du-fisk-fra-tredjelande.aspx [Sådan indfører du fisk fra tredjelande] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinærbekendtgørelsen.aspx [Veterinærkontrolbekendtgørelsen - fødevarer] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1005:20110309:DA:PDF [IUU-forordningen - Rådets forordning (EF) Nr.1005/2008] Hvilket land indfører du prøverne fra? Indførsel kræver ikke en tilladelse Du har valgt et samhandelsland. Indførsel af vareprøver af sammensatte fødevarer fra samhandelsområdet til Danmark kræver ikke tilladelse, og der er ingen mængdebegrænsning. Virksomheden, der indfører fødevaren, skal dog kunne sandsynliggøre, at det er en vareprøve. Du skal ikke være registreret som importør for at indføre vareprøver til analyse eller til udstillingsbrug. . §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinærbekendtgørelsen.aspx [Veterinærkontrolbekendtgørelsen - fødevarer] Følg reglerne for animalske fødevareprøver Der er kommet nye regler for indførsel af blandt andet sammensatte produkter. Reglerne findes på siden for "Grænsekontrol". Lovgivningen om vareprøver er under revision. Indtil videre skal du søge tilladelse for alle fødevareprøver af sammensatte produkter, uanset om de efter importreglerne skal til grænsekontrol eller ej. §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinærbekendtgørelsen.aspx [Veterinærkontrolbekendtgørelsen - fødevarer] https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0625&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&excConsLeg=true&qid=1620110093990&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTA=2017&locale=da [Forordningen om offentlig kontrol] https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1620110289100&DTN=2122 [Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2019/2122] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Graensekontrol/Sider/Gr%C3%A6nsekontrol.aspx [Siden om Grænsekontrol] Indførsel kræver ikke en tilladelse Vareprøver af ikke-animalske fødevarer kan indføres uden tilladelse og uden mængdebegrænsning. Virksomheden, der indfører fødevaren, skal dog kunne sandsynliggøre, at det er en vareprøve. Du skal ikke være registreret som importør for at indføre vareprøver til analyse eller til udstillingsbrug. Tidsbegrænset generel vareprøvetilladelse er ikke mulig pt. For tiden kan der ikke gives tidsbegrænsede generelle fødevarevareprøvetilladelser. Jeg skal indføre animalske vareprøver Vareprøver af animalske fødevarer fra samhandelslande (næste) (næste) Vareprøver af animalske fødevarer fra tredjelande (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) Jeg skal indføre vareprøver af sammensatte fødevarer Vareprøver af sammensatte fødevarer fra samhandelslande (næste) Vareprøver af sammensatte fødevarer fra tredjelande (næste) Jeg skal indføre ikke-animalske vareprøver https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overvaagning-af-husdyrssygdomme-i-udlandet.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinærbekendtgørelsen.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Erklaering-vedrorende-indforsel-af-fodevare-vareprove.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontakt/Find_din_foedevareregion/Sider/forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-importerer-du-fisk-fra-tredjelande.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinærbekendtgørelsen.aspx http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1005:20110309:DA:PDF http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinærbekendtgørelsen.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Veterinærbekendtgørelsen.aspx https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0625&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_DOM=ALL&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&excConsLeg=true&qid=1620110093990&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTA=2017&locale=da https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTA=2019&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&DTS_SUBDOM=ALL_ALL&typeOfActStatus=REGULATION&DTS_DOM=ALL&type=advanced&excConsLeg=true&qid=1620110289100&DTN=2122 https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Graensekontrol/Sider/Gr%C3%A6nsekontrol.aspx
Loading...
Ændret 7. maj 2021