Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan importerer du fisk fra tredjelande (IUU-kontrol)

Fisk og fiskevarer importeret fra tredjelande til konsum skal følge både reglerne om fødevarehygiejne og dyresundhed og reglerne i IUU-forordningen. Denne guide orienterer særligt om IUU-reglerne. IUU-forordningen gælder i EU og har til formål at forebygge og standse illegalt, urapporteret og ureguleret fiskeri.


 Du må kun importere fisk/fiskevarer fra godkendte tredjelande

Tredjelandet skal være godkendt af EU både veterinært og IUU-mæssigt.

Se listen over IUU-godkendte lande (notificerede lande)

Se listen over lande, der er god​kendt veterinært til eksport af fiskevarer (sektion VIII)

Læs mere om de veterinære importregler og grænsekontrol her

Bemærk at fisk og fiskevarer fra Færøerne, Grønland, Island og Norge, som ikke skal til veterinær grænsekontrol, er omfattet af IUU-reglerne.

 Alle sendinger, der skal omsættes i EU, skal IUU-godkendes inden importen

Alle sendinger, der importeres fra tredjelande og skal omsættes i EU, skal være ledsaget af en fangstattest udstedt af flagstaten for det fiskefartøj, som har fanget fisken.

Fangstattesten skal kontrolleres og godkendes, før fiskevarerne må indfortoldes til fri cirkulation. Fangstattesten skal derfor sendes til kontrol, inden fiskevarerne ankommer til EU's ydre grænse.

Undtagelser:
Akvakulturfisk, ferskvandsfisk og en del andre fiskevarer er dog undtaget fra kravet om IUU-attestation. Listen over undtagne fiskevarer fremgår af bilag I i IUU-forordningen (se link nedenfor).

Hvad er en flagstat?

En flagstat er det land, hvor fiskefartøjet er indregistreret.

 IUU-kontrollen skal ske i det EU-land, hvor produkterne indfortoldes

Du skal forhåndsanmelde til de danske myndigheder, hvis produkterne skal indfortoldes i Danmark, men også hvis fiskevarerne skal oplægges på toldoplag eller indføres til aktiv forædling. Du skal forhåndsanmelde indførslen til Fødevarestyrelsen, undtagen hvis der er tale om direkte landing, som skal anmeldes til Fiskeristyrelsen.

 Du skal sende fangstattesten til kontrolstedet via e-mail

Når du har modtaget fangstattesten fra eksportøren i tredjelandet, skal du underskrive den i importørfeltet og maile en indskannet udgave som forhåndsanmeldelse til det IUU-kontrolsted, hvor partiet kommer ind i Danmark. Fangstattesten med de originale underskrifter skal derefter sendes til IUU-kontrolstedet til brug for den endelige godkendelse.

Husk fristen:
Fangstattesten skal normalt sendes, så den er hos kontrollen, 72 timer før partiet ankommer til EU. Hvis fiskevarerne sendes med fly, er fristen 4 timer. Hvis fiskevarerne kommer med bil (inkl. via færge), er fristen 2 timer.

Læs mere om, hvordan du forhåndsanmelder, i "Vejledning til importører af fiskevarer" (se link nedenfor)

Se oversigt over kontrolsteder og mailadresser i Danmark

• Skagen (iuu-bip-skagen@fvst.dk)
• Hirtshals (iuu-bip-hirtshals@fvst.dk)
• Hanstholm (iuu-bip-hanstholm@fvst.dk)
• Ålborg (iuu-bip-aalborg@fvst.dk)
• Århus (iuu-bip-aarhus@fvst.dk )
• Fredericia (iuu-bip-fredericia@fvst.dk)
• Københavns Havn (iuu-bip-koebenhavn@fvst.dk)
• Kastrup lufthavn (iuu-bip-kastrup@fvst.dk)
• Esbjerg Havn (iuu-bip-esbjerg@fvst.dk)

De fysiske adresser på IUU-kontrolstederne fremgår af bilag VIII i Vejledning til importører af fisk og fiskevarer.

 Hvis fiskevarerne sendes fra et andet tredjeland end flagstaten, skal der flere dokumenter med

Hvis du ikke importerer fiskevarerne direkte fra flagstaten, men fra et andet tredjeland, hvor de er blevet forarbejdet, skal du også sende en "forarbejdningserklæring" – også kaldet et "bilag IV" – med forhåndsanmeldelsen. Bilag IV er en formular med beskrivelse af fiskevarerne, som forarbejdningsvirksomheden udfylder, og som myndighederne i tredjelandet bekræfter.

Hvis fiskevarerne sendes til EU fra et andet tredjeland end flagstaten, men de ikke er forarbejdet der, skal du sende et oplagringsdokument/ non-manipulation dokument samt transportpapirer med forhåndsanmeldelsen, som dokumentation for oplagring og fiskevarernes rute til EU.

Læs mere om indirekte import i "Vejledning til importører af fiskevarer" (se link nedenfor)


 Sådan re-eksporterer du fisk til tredjelande (IUU-kontrol)

Importerede fisk og fiskevarer, som ikke forarbejdes i EU, og som efterfølgende re-eksporteres fra DK(EU) til tredjelande, skal ledsages af en fangstattest, hvor re-eksportdelen af fangstattesten er udfyldt og attesteret af Fødevarestyrelsen.
Fødevarestyrelsens IUU re-eksportkontrol foretages af IUU-kontrollen i FødevareNordØst, Aalborg.

Specielt om re-eksport af fisk og fiskevarer (inklusiv fisk forarbejdet i DK / EU) til Storbritannien fra og med 1.1.2021: Se Certifikatdatabasen.

 Få svar på dine spørgsmål

Fødevarestyrelsen besvarer spørgsmål om IUU-reglerne og kontrollen af ordningen. Skriv en mail til iuu@fvst.dk.

Ændret 12. december 2022