Gå til navigation Gå til hovedindhold

Denne hjemmeside bruger cookies til statistik og adgang til deling på de sociale medier med AddThis.

Læs mere i vores cookie FAQ.

Du er her:

Sådan importerer du fisk fra tredjelande

Fisk og fiskevarer importeret fra tredjelande til konsum skal følge både reglerne om fødevarehygiejne og dyresundhed og reglerne i IUU-forordningen. Denne guide orienterer særligt om IUU-reglerne. IUU-reglerne gælder i EU og har til formål at forebygge og standse illegalt, urapporteret og ureguleret fiskeri. 

Du må kun importere fisk/fiskevarer fra godkendte tredjelande Tredjelandet skal være godkendt af EU både veterinært og IUU-mæssigt. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.132.01.0012.01.ENG [Se listen over IUU-godkendte lande (notificerede lande)] https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm [Se listen over lande, der er godkendt veterinært til eksport af fiskevarer (sektion VIII)] https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Graensekontrol/Sider/Graensekontrol_dyr.aspx [Læs mere om de veterinære importregler og grænsekontrol her] Bemærk at fisk og fiskevarer fra Færøerne, Grønland, Island og Norge, som ikke skal til veterinær grænsekontrol, er omfattet af IUU-reglerne. Alle partier, der skal omsættes i EU, skal godkendes inden importen Alle partier, der importeres fra tredjelande og skal omsættes i EU, skal være ledsaget af en fangstattest udstedt af flagstaten for det fiskefartøj, som har fanget fisken. Fangstattesten skal kontrolleres og godkendes, før produkterne må indfortoldes til fri cirkulation. Fangstattesten skal derfor sendes til kontrol, inden produkterne ankommer til EU's ydre grænse. Undtagelser: Akvakulturfisk, ferskvandsfisk og en del andre fiskevarer er dog undtaget fra kravet om IUU-attestation. Listen over undtagne fiskevarer fremgår af bilag I i IUU-forordningen (se link nedenfor). IUU-kontrollen skal ske i det EU-land, hvor produkterne indfortoldes Du skal derfor kun forhåndsanmelde til de danske myndigheder, hvis produkterne skal indfortoldes i Danmark. Du skal forhåndsanmelde importen til Fødevarestyrelsen, undtagen hvis der er tale om direkte landing, som skal anmeldes til Fiskeristyrelsen. Du skal sende fangstattesten til kontrolstedet via e-mail Når du har modtaget fangstattesten fra eksportøren i tredjelandet, skal du underskrive den i importørfeltet og maile en indskannet udgave som forhåndsanmeldelse til det IUU-kontrolsted, hvor partiet kommer ind i Danmark. Fangstattesten med de originale underskrifter skal derefter sendes til IUU-kontrolstedet til brug for den endelige godkendelse. Husk fristen: Fangstattesten skal normalt sendes, så den er hos kontrollen, 72 timer før partiet ankommer til EU. Hvis fiskevarerne sendes med fly, er fristen 4 timer. Hvis fiskevarerne kommer med bil (inkl. via færge), er fristen 2 timer. Læs mere om, hvordan du forhåndsanmelder, i "Vejledning til importører af fiskevarer" (se link nedenfor) Hvis fiskevarerne sendes fra et andet tredjeland end flagstaten, skal der flere dokumenter med Hvis du ikke importerer fiskevarerne direkte fra flagstaten, men fra et andet tredjeland, hvor de er blevet forarbejdet, skal du også sende en "forarbejdningserklæring" – også kaldet et "bilag IV" – med forhåndsanmeldelsen. Bilag IV er en formular med beskrivelse af produkterne, som forarbejdningsvirksomheden udfylder, og som myndighederne i tredjelandet bekræfter. Hvis fiskevarerne sendes til EU fra et andet tredjeland, men de ikke er forarbejdet der, skal du sende transportpapirer med forhåndsanmeldelsen, som dokumenterer fiskevarernes rute til EU. Læs mere om indirekte import i "Vejledning til importører af fiskevarer" (se link nedenfor) Få svar på dine spørgsmål Fødevarestyrelsen besvarer spørgsmål om IUU-reglerne og kontrollen af ordningen. Skriv en mail til iuu@fvst.dk. Vejledninger Du kan læse mere i disse vejledninger: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Sider/Vejledning_til_importorer_af_fisk_og_fiskevarer.aspx [IUU-kontrol ved import og re-eksport: Vejledning til importører af fiskevarer] http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/index_en.htm [Kommissionens håndbog og notater] http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_da.htm [Og på EU-Kommissionens hjemmeside om IUU] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1005:20110309:DA:PDF [Rådets forordning (EF) Nr.1005/2008 (IUU-forordningen)] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R1010:20130301:DA:PDF [Kommissionens forordning (EF) Nr. 1010/2009 (IUU-gennemførelsesforordningen)] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2019.132.01.0012.01.ENG https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerActivity_en.htm https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Graensekontrol/Sider/Graensekontrol_dyr.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Sider/Vejledning_til_importorer_af_fisk_og_fiskevarer.aspx http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/index_en.htm http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/index_da.htm http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R1005:20110309:DA:PDF http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2009R1010:20130301:DA:PDF
Loading...
Ændret 18. februar 2020