Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan får du kontrolleret din logbog

Hvis transporten af dyr til og fra Danmark overstiger 8 timer, skal du føre logbog.

Der er ikke krav om logbog, hvis transporten foregår inden for Danmarks grænser.​

​​​​ Du skal føre logbog ved transport af:


 1. ​Kvæg

 2. Får

 3. Geder

 4. Svin

 5. ​Heste (heste registreret i et godkendt avlsforbund undtaget)


Logbogen skal indeholde relevante oplysninger om den pågældende transport fra afgangssted til bestemmelsessted inklusive planlægningen af den givne transport.

Du kan læse mere om reglerne ved eksport af andre levende dyr end de nævnte under "Relateret indhold" på siden Eksport af levende dyr og avlsmateriale.


 Logbogen består af 5 dele


Der skal føres separat logbog for hver enkelt transport fra afgangssted til bestemmelsessted. Logbogen skal også dække bestemmelsessted i et modtagerland udenfor EU og ikke kun række til udgangssted fra EU.

Hver enkelt logbog (1 pr. forsendelse) skal forsynes med et individuelt identifikationsnummer og bestå af følgende 5 dele:

 1. ​​Planlægning

 2. Afgangssted

 3. Bestemmelsessted

 4. Erklæring fra transportvirksomhed

 5. Standardformular til indberetning af afvigelser


Det er organisator, som har ansvaret for udfyldelse af logbogens Del 1.

Du kan læse i Transportforordningen, hvad der menes med organisator. Du finder link til Transportforordningen nederst i guiden.

Logbøger bliver kontrolleret af Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter (EKC).


 Du kan downloade en elektronisk logbog


Download en Skrivbar udgave af logbogen på dansk/engelsk


 Organisator skal indsende Del 1 minimum to dage før transporten


Logbogens Del 1 skal sendes til Fødevarestyrelsen EksportKontrolCenter (EKC). Det er organisators ansvar at indsende og udfylde logbogens Del 1.

Tidsfristen for indsendelse af logbogens Del 1 er minimum 2 arbejdsdage før den planlagte transport. Det er en forudsætning for rettidig kontrol af logbogen, at samtlige punkter på logbogens Del 1 er korrekt udfyldt, og at logbogen ledsages af den nødvendige baggrundsdokumentation.

Vær opmærksom på, at punkt 1.2 i logbogens Del 1 skal udfyldes korrekt med angivelse af en person og ikke en virksomhed.

Vær opmærksom på, at såfremt der er kontrolsteder under transporten, så skal disses EU-godkendelsesnummer skrives i logbogens Del 1.

Se EU's liste over godkendte kontrolsteder​.
Rul ned på siden til overskriften "Related links". Klik på "List of approved control posts".


 Logbogen skal stemme overens med TRACES-certifikatet


Ved transporter til EU-lande og andre samhandelslande, eller ved transit gennem EU-lande og andre samhandelslande til tredjelande, skal transporten blandt andet ledsages af et TRACES-certifikat.

Læs mere om TRACES

Bemærk, at de oplysninger, der anføres i logbogen, skal stemme overens med tilsvarende anførte oplysninger i TRACES-certifikatet.


 Baggrundsdokumentation


Fødevarestyrelsen kontrollerer, at følgende baggrundsdokumentation er i orden:

 1. Autorisationsbevis

 2. Kompetencebevis (fører/ledsager af vejkøretøjer)

 3. Godkendelse af transportmidlet, der skal anvendes til den pågældende transport


Læs mere i vores guides:

Sådan får du en autorisation til transportvirksomhed
Sådan får du godkendt dit transportmiddel til dyretransport


 Logbogen skal følge dyrene under transporten


Efter at logbogens Del 1 er blevet kontrolleret af EKC, skal logbogen følge dyrene under transporten, og de resterende 4 dele skal efterfølgende udfyldes.


 Transportøren skal sende hele returlogbogen til EKC efter endt transport


Når transporten er gennemført, skal transportøren senest 1 måned efter dyrenes ankomst til bestemmelsesstedet sende hele den færdigt udfyldte (Del 1-5) logbog, også kaldet returlogbogen, til EKC.

Når transporten udføres af udenlandske transportvirksomheder, rekvirerer EKC en del af returlogbøgerne.


 Send logbogen og de relevante dokumenter


Logbøger oprettes i Eksportportalen ved forsendelser over 8 timer.

Gå til Eksportportalen


I særlige tilfælde kan logbøger (Del 1) sendes til:

Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter (EKC)
E-mail: logbog@fvst.dk

I emnefeltet skal der angives følgende:

 • ​Transportdato

 • Organisator

 • TRACES-nummer (hvis dette haves)

Returlogbøger med logbogs ID:

Logbøger med logbogs ID oprettet i Eksportportalen samt eventuelle gps-udskrifter skal uploades til Eksportportalen:

Gå til Eksportportalen - Upload returlogbog

Returlogbøger uden logbogs ID:

Logbøger uden logbogs ID sendes til E-mail: returlogbog@fvst.dk

I emnefeltet skal der angives følgende:

 • ​Transportdato

 • Transportørens navn

 • TRACES-nummer

​​​

 Kontrolgebyrer


Du kan se gebyret for logbogskontrol i Fødevarestyrelsens prisliste på siden Betaling af afgifter og gebyrer.​


 Vejledning


Du kan læse mere i denne vejledning Vejledning om Transportforordningen.​

 §§


Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning:​
Lovgivning om dyrevelfærd​​


Ændret 21. juli 2022