Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan får du kontrolleret din logbog

Hvis transporten af dyr til og fra Danmark overstiger 8 timer, skal du føre logbog.

Der er ikke krav om logbog, hvis transporten foregår inden for Danmarks grænser.​

​​​

Du skal føre logbog ved transport af ... 1. Kvæg 2. Får 3. Geder 4. Svin 5. Heste (heste registreret i et godkendt avlsforbund undtaget) Logbogen skal indeholde relevante oplysninger om den pågældende transport fra afgangssted til bestemmelsessted inklusive planlægningen af den givne transport. Du kan læse mere om reglerne ved eksport af andre levende dyr end de nævnte under "Relateret indhold" på siden http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-levende-dyr-og-avlsmateriale.aspx [Eksport af levende dyr og avlsmateriale]. Logbogen består af 5 dele Der skal føres separat logbog for hver enkelt transport fra afgangssted til bestemmelsessted. Logbogen skal også dække bestemmelsessted i et modtagerland udenfor EU og ikke kun række til udgangssted fra EU. Hver enkelt logbog (1 pr. forsendelse) skal forsynes med et individuelt identifikationsnummer og bestå af følgende 5 dele: Del 1: Planlægning Del 2: Afgangssted Del 3: Bestemmelsessted Del 4: Erklæring fra transportvirksomhed Del 5: Standardformular til indberetning af afvigelser Det er organisator, som har ansvaret for udfyldelse af logbogens Del 1. Du kan læse i Transportforordningen, hvad der menes med organisator. Du finder link til Transportforordningen nederst i guiden. Logbøger bliver kontrolleret af Fødevarestyrelsens EksportKontrolCenter (EKC). Du kan downloade en elektronisk logbog Download en http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Logbog.pdf [Skrivbar udgave af logbogen på dansk/engelsk] Organisator skal indsende Del 1 minimum to dage før transporten Logbogens Del 1 skal sendes til Fødevarestyrelsen EksportKontrolCenter (EKC). Det er organisators ansvar at indsende og udfylde logbogens Del 1. Tidsfristen for indsendelse af logbogens Del 1 er minimum 2 arbejdsdage før den planlagte transport. Det er en forudsætning for rettidig kontrol af logbogen, at samtlige punkter på logbogens Del 1 er korrekt udfyldt, og at logbogen ledsages af den nødvendige baggrundsdokumentation. Vær opmærksom på, at punkt 1.2 i logbogens Del 1 skal udfyldes korrekt med angivelse af en person og ikke en virksomhed. Vær opmærksom på, at såfremt der er kontrolsteder under transporten, så skal disses EU-godkendelsesnummer skrives i logbogens Del 1. Se EU's liste over godkendte kontrolsteder på denne side: https://ec.europa.eu/food/animals/animal-welfare_en. Rul ned på siden til overskriften "Related links". Klik på "List of approved control posts". Logbogen skal stemme overens med TRACES-certifikatet Ved transporter til EU-lande og andre samhandelslande, eller ved transit gennem EU-lande og andre samhandelslande til tredjelande, skal transporten blandt andet ledsages af et TRACES-certifikat. Læs mere om http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/Sider/forside.aspx [TRACES] Bemærk, at de oplysninger, der anføres i logbogen, skal stemme overens med tilsvarende anførte oplysninger i TRACES-certifikatet. Baggrundsdokumentation Fødevarestyrelsen kontrollerer, at følgende baggrundsdokumentation er i orden: 1. Autorisationsbevis 2. Kompetencebevis (fører/ledsager af vejkøretøjer) 3. Godkendelse af transportmidlet, der skal anvendes til den pågældende transport Læs mere i vores guides: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-f%C3%A5r-du-en-autorisation-til-transportvirksomhed.aspx [Sådan får du en autorisation til transportvirksomhed] http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-faar-du-godkendt-dit-transportmiddel-til-dyretransport.aspx [Sådan får du godkendt dit transportmiddel til dyretransport] Logbogen skal følge dyrene under transporten Efter at logbogens Del 1 er blevet kontrolleret af EKC, skal logbogen følge dyrene under transporten, og de resterende 4 dele skal efterfølgende udfyldes. Transportøren skal sende hele returlogbogen til EKC efter endt transport Når transporten er gennemført, skal transportøren senest 1 måned efter dyrenes ankomst til bestemmelsesstedet sende hele den færdigt udfyldte (Del 1-5) logbog, også kaldet returlogbogen, til EKC. Når transporten udføres af udenlandske transportvirksomheder, rekvirerer EKC en del af returlogbøgerne. Send logbogen og de relevante dokumenter til ... Kontrolgebyrer Du kan se gebyret for logbogskontrol i Fødevarestyrelsens prisliste, som du finder på denne side: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Betaling_rettigheder_klage/Sider/Betaling%20for%20kontrollen.aspx [Betaling for kontrollen] §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx [Lovgivning om dyrevelfærd] Vejledning Du kan læse mere i denne vejledning: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2502 [Vejledning om Transportforordningen] (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) (næste) http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Eksport-af-levende-dyr-og-avlsmateriale.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/06kontor/Logbog.pdf http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/TRACES/Sider/forside.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/S%C3%A5dan-f%C3%A5r-du-en-autorisation-til-transportvirksomhed.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-faar-du-godkendt-dit-transportmiddel-til-dyretransport.aspx https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Betaling_rettigheder_klage/Sider/Betaling%20for%20kontrollen.aspx http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2502
Loading...
Ændret 19. juli 2016