Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan får du godkendt et enzym

​​​Enzymer er proteiner, som har en katalytisk aktivitet. Det vil sige at de kan forøge hastigheden af mange forskellige kemiske reaktioner. De indgår i et utal af processer i menneskets krop og naturen i øvrigt.

Alle enzymer skal risikovurderes og godkendes af Fødevarestyrelsen Alle enzymer skal risikovurderes og godkendes af Fødevarestyrelsen, inden de må anvendes i produktionen af fødevarer til det danske marked. Send en ansøgning til Fødevarestyrelsen Ved ansøgning om godkendelse af et nyt fødevareenzym, skal retningslinjerne i SCF (1992) eller EFSA's (2009) vejledninger følges, og i disse står, hvilke informationer der er nødvendige for en risikovurdering. https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/SCF_guidelines_1992.pdf [SCF guidelines 1992] http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1305 [EFSA guidance 2009] http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Tilsætningsstoffer-aroma-enzymer/Explanatory-note-guidance-on-submission-of-a-dossier-on-food-enzymes-2014.pdf [Forklarende note til EFSA guidance 2009] Risikovurderingen foregår på produktionsniveau, og godkendelser bliver givet til hvert enkelt enzympræparat på produktionsniveau og til bestemte fødevarer i bestemte mængder. Godkendelserne gives til den virksomhed, der har søgt, og Fødevarestyrelsen har derfor ikke en officiel positivliste over godkendte enzymer. Ansøger kan være enzymproducenten, importøren eller fødevareproducenten. En godkendelse er som udgangspunkt gældende, så længe producenten ønsker at fremstille enzymet. En accept kan dog tilbagekaldes, hvis Fødevarestyrelsen finder, at forholdene har udviklet sig i en sådan retning, at dette er ønskeligt eller påkrævet. Liste over enzymer godkendt i Danmark Der findes ikke en officiel liste over de enzymer, der er godkendt til fødevareproduktion i Danmark. Men da enzym godkendelser bliver givet specifikt til ansøger (typisk enzymproducenten), vil denne vide om enzymet er godkendt og skal kunne dokumentere det. Man bør derfor som fødevareproducent anmode sin leverandør om dette. §§ Danmark har haft national lovgivning for fødevareenzymer i årtier. Reglerne står i bekendtgørelsen om tilsætninger mv. til fødevarer. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1247 [Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer nr. 1247 af 30. oktober 2018] Gebyr for godkendelse af fødevareenzym Godkendelsen af fødevareenzymer er gebyrbelagt, se https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1629 [betalingsbekendtgørelsen] (næste) (næste) (næste) (næste) https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/SCF_guidelines_1992.pdf http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1305 http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Tilsætningsstoffer-aroma-enzymer/Explanatory-note-guidance-on-submission-of-a-dossier-on-food-enzymes-2014.pdf https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1247 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1629
Loading...
Ændret 27. juli 2017