Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Sådan får du godkendt dit transportmiddel til dyretransport

Når du skal have godkendt dit transportmiddel til transport af dyr, skal det ske hos en synsvirksomhed, der godkender transportmidler til dyretransport.​​

Transportmidlet skal godkendes hos en godkendt synsvirksomhed Alle vejtransportmidler, der anvendes til transporter af dyr af en varighed på over 8 timer, skal være synsgodkendt. Vejtransportmidler, der anvendes til transporter af dyr i Danmark på under 8 timer af heste, kvæg, kalve, geder, får og lam samt svin på 40 kg og derover, skal være synsgodkendt. https://www.fstyr.dk/da/Syn-af-koeretoej/Find-synshal# [Du kan her finde godkendte synsvirksomheder] Det er synsvirksomheden, der udsteder godkendelsescertifikater. Godkendelsescertifikater skal kunne fremvises ved transport af dyr. Et godkendelsescertifikat er gyldigt i max. 5 år fra udstedelsesdatoen. Der kan udstedes 2 typer af godkendelsescertifikater – et til korte transporter (varighed på eller under 8 timer) og et til lange transporter (varighed på over 8 timer). Kontakt EKC ved yderligere spørgsmål Hvis du har yderligere spørgsmål til transport af dyr, kan du kontakte Fødevarestyrelsens Eksportkontrolcenter (EKC). E-mail: ekc@fvst.dk Tlf: 72 66 18 01 §§ Denne side er lavet på baggrund af følgende lovgivning: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx [Lovgivning om dyrevelfærd] Vejledning Du kan læse mere i denne vejledning https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2502 [Vejledning om Transportforordningen] (næste) (næste) (næste) https://www.fstyr.dk/da/Syn-af-koeretoej/Find-synshal# http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Dyrevelf%C3%A6rd-lovstof.aspx https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=2502
Loading...
Ændret 13. maj 2020